Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd 19/09/2015Code.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd 19/09/2015Code."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/20152

3 3 Η βασική διαδικασία μάθησης… 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

4 Κατηγορία: Γενικές Κοινωνικές Δεξιότητες Απασχολησιμότητας – Προσωπική ανάπυξη (αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διαχείριση θυμού και άγχους, αντιμετωπίζοντας το bullying) – Προσωπική Υγιεινή – Βασικές Δεξιότητες (γλώσσα, αριθμοί και χρήματα, κατανοηση μισθοδοσίας) – Προετοιμασία για Εργασία (αναζήτηση, αίτηση, συνεντεύξεις, δικαιώματα και νομοθετικό πλαίσιο) – Διατηρώντας την Εργασία (κατάλληλη γλώσσα και συμπεριφορά, οργάνωση χρόνου, αφοσίωση) – Έναρξη Εργασίας (προβληματισμοί, δουλεύοντας με άλλους, υποχρεώσεις, διαχείριση φόρτου εργασίας) Κατηγορία: Δεξιότητες ΤΠΕ – Δεξιότητες συμμετοχικού σχεδιασμού (εκπαιδευτικών) ψηφιακών παιχνιδιών 4 Το Εκπαιδευτικό Υλικό 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

5 Συμμετοχικός σχεδιασμός (εκπαιδευτικών) ψηφιακών παιχνιδιών Φάση Α – Εισαγωγή στη μεθοδολογία συμμετοχικού σχεδιασμού – Κατανοώντας τη σημασία και τα πλεονεκτήματα του συμμετοχικού σχεδιασμού – Εισαγωγή στη μεθοδολογία συμμετοχικού σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών Φάση Β – Υποστήριξη εκπαιδευτή στην εκτέλεση της μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού – Οι βάσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού, Πειραματισμός, Δημιουργία ιδέας, Ανάπτυξη ιδέας, Παρουσίαση πρωτότυπων Φάση Γ – Βασικές δεξιότητες σχετικά με ευρέως γνωστά εργαλεία σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών – “Stencyl” ( http://www.stencyl.com/ )http://www.stencyl.com/ – “Game-Maker” ( www.yoyogames.com/gamemaker/studio/standard )www.yoyogames.com/gamemaker/studio/standard – “ARIS” ( http://arisgames.org/ )http://arisgames.org/ – “Chat Mapper” ( http://www.chatmapper.com/ )http://www.chatmapper.com/ 5 Το Εκπαιδευτικό Υλικό 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

6 Σύντομος οδηγός για εκπαιδευτές για το πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό Σωστή διαμόρφωση σειράς μαθημάτων, δεδομένου του προφιλ των εκπαιδευομένων και των μαθησιακών στόχων Σωστή χρήση των παιχνιδιών σε σχέση με τις Ενότητες στα Σχέδια Μαθήματος Σωστή χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης (http://www.codered- project.eu/iLearning) 6 Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

7 1.Περίληψη προγραμματισμού  Στόχοι μαθήματος (περιληπτικά)  Ανακαιφαλαίωση  Αξιολόγηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων  Ενδεικτικός χρόνος μαθητή/εκπαιδευτή 2.Περιγραφή και ανάλυση  Περίληψη, γενικός στόχος, ειδικοί στόχοι  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες  Ενδεικτικό περιεχόμενο δραστηριοτήτων  Στρατηγικές διδασκαλίας  Απαραίτητες προηγούμενες γνώσεις  Πηγές και υλικό  Αποκτούμενες δεξιότητες  Κρητήρια αξιολόγησης  Γλωσσάριο 7 Τα Σχέδια Μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

8 Ενότητα 7.1 - Κατανοώντας τη σημασία και τα πλεονεκτήματα του συμμετοχικού σχεδιασμού Συνεργατική/Συμμετοχική Μάθηση: χρήση μικρών ομάδων που επιτρέπει στους μαθητές να συνεργαστούν υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον, ώστε να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. – όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στην εργασία – τα μέλη μιας ομάδας εργάζονται κοντά μεταξύ τους – γίνεται ανασκόπηση της συνεισφοράς των μαθητών στην εργασία και στην κατανόηση του περιεχομένου της Κατανόηση γενικών θεμάτων που αφορούν την εργασία σε ομάδες (επικοινωνία, διαχείριση άγχους, κτλ) 8 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

9 Ενότητα 7.2 - Εισαγωγή στη μεθοδολογία συμμετοχικού σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών Γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους λέγοντας λίγα πράγματα για τον εαυτό τους, καθώς και συζήτηση πάνω στις εμπειρίες τους και τα ενδιαφέροντά τους σχετικά με τα παιχνίδια  Καλλιέργεια αισθήματος ομάδας, Προφιλ συμμετεχόντων Εξήγηση του συμμετοχικού σχεδιασμού παιχνιδιών και επισήμανση των στόχων της ενότητας Παρουσίαση παραδειγμάτων ψηφιακών (εκπαιδευτικών) παιχνιδιών και σχετική συζήτηση με την ομάδα  Ρόλοι και ευθύνες στην ομάδα. – Τι προσπαθεί να διδάξει το παιχνίδι; – Σε ποιούς απευθύνεται το παιχνίδι; – Που πιστεύετε πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι; – Θα κάνατε κάποιες βελτιώσεις στο παιχνίδι και γιατί; 9 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

10 Ενότητα 7.3 - Οι βάσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού Συζήτηση και κατανόηση οδηγιών για τον σχεδιασμό παιχνιδιών Μάθηση της αφηγηματικής προσέγγισης και τρόποι να γίνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον Μάθηση επαναληπτικών σχεδιαστικών μεθόδων Ενδυνάμωση κριτικής σκέψης σχετικά με τον συνεργατικό σχεδιασμό συστημάτων 10 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

11 Ενότητα 7.3 - Εργαλεία 11 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

12 Ενότητα 7.3 - συνέχεια Μηχανισμοί παιχνιδιού Δυναμικές παιχνιδιού Περιπλοκότητα Κανόνες για το στήσιμο: Πως ξεκινάει ένα παιχνίδι Κανόνες για την πρόοδο του παιχνιδιού. Μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι, τι κάνουν οι παίχτες, και τι συμβαίνει μόλις κάνουν πράγματα; Κανόνες για επίλυση. Πως τελειώνει το παιχνίδι; Αν το παιχνίδι έχει κάποιο αποτέλεσμα (όπως νίκη ή ήττα), πως προσδιορίζεται το αποτέλεσμα αυτό; Η σημασία της αφηγηματικής δομής (αν υπάρχει) Η σημασία της δοκιμής του παιχνιδιού 12 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

13 Ενότητα 7.4 – Πειραματισμός Πρότυπο Περιγραφής Σχεδιασμού (Design Descriptor Template): τίτλος, περίληψη παιχνιδιού, παίκτης, στόχοι, θέμα του παιχνιδιού, δομή του παιχνιδιού, χαρακτηριστικά, περιβάλλοντα παιχνιδιού/χαρακτήρες, feedback (ανταμοιβές, σκορ), μηχανισμοί ελέγχου, στιγμιότυπα οθόνης. Συζήτηση των πιο πάνω τμημάτων και παραδείγματα Αποδόμηση κάποιων καλών παραδειγμάτων παιχνιδιών μαζί με τους μαθητές 13 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

14 Ενότητα 7.4 – Συνέχεια Λίστα πιθανών πηγών παιχνιδιών: Από το Έργο Code RED (http://www.codered-project.eu)http://www.codered-project.eu – l Fantasma Solidario, The H-Angry Donkey, The Purple Ball Από το Έργο ViPi (http://www.vipi-project.eu/download/) που ασχολήθηκε με τη βασική εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT) και την απασχολησιμότητα τους στην αγορά εργασίας.http://www.vipi-project.eu/download/ – Escapology, Rob the Mob, The Yes/No Quiz Game, The True/False Quiz Game, Fly Swat, StaySafe, Memobile (για Android) Από το Έργο Game on Extra Time (http://goet-project.eu/downloads/games/) το οποίο ασχολήθηκε με τη δημιουργία και τις ικανότητες απασχολησιμότητας ατόμων με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες:http://goet-project.eu/downloads/games/ – Cheese Factory, My Appearance, Virtual Supermarket, Memobile, True/false & conveyor belt quiz, Personal Hygiene, Getting and Keeping a Job, Stress at Work (English/ μόνο BSL), Anger Management (English/μόνο BSL)/), Starting Work Από το BBC Bite Size – παιχνίδια από την ιστοσελιδα BBC bite size (http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/games/) Από άλλα Έργα του ερευνητικού κέντρου ISRG (http://software.isrg.org.uk/) που ασχολούνται με τεχνολογική υποστήριξη και βοήθεια των ατόμων με αναπηρίες.http://software.isrg.org.uk/ Από το Έργο RISE – εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί για να βοηθήσουν τους μετανάστες και πρόσφυγες στην ΕΕ. 14 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

15 Ενότητα 7.5 – Δημιουργία Ιδέας Bοηθήματα που θα βοηθήσουν τους μαθητές να δημιουργήσουν ιδέες για παιχνίδια (π.χ., LEGO, τράπουλες, στυλό, χαρτί, ηλεκτρονικά μέσα, κλπ). Στήριξη προς τους μαθητές, είτε σε μια μεγάλη ομάδα είτε σε περισσότερες μικρές για να σκεφτούν τις δικές τους ιδέες, βοηθώντας τους να αποφασίσουν το γενικότερο θέμα των παιχνιδιών  βλέπετε σκάλα Hart, σκαλοπάτι 6 ο. Συζήτηση ιδεών των μαθητών έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν σωστά τα τμήματα του παιχνιδιού που συζητήθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις- μαθήματα 15 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015 Braindrawing

16 Ενότητα 7.6 – Καταγραφή Ιδέας Συζήτηση και επιλογή μιας η περισσότερων ιδεών παιχνιδιών για να υλοποιηθούν με βάση κριτήρια που έχει θέσει η ομάδα Επίσημη καταγραφή επιλεγμένων ιδεών χρησιμοποιώντας το Game Descriptor Template (Πρότυπο Περιγραφής Σχεδιασμού παιχνιδιού). – Επαναληπτική διαδικασία που θα διαρκέσει αρκετές συναντήσεις. Επιλογή ενός εργαλείου δημιουργίας παιχνιδιών με βάση κριτήρια που θα θέσουν οι συμμετέχοντες, π.χ. προηγούμενες γνώσεις, ενδιαφεροντα, εμπειρία του βοηθού σε τέτοια εργαλεία, κλπ. Εκκίνηση διαδικασίας δημιουργίας του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο λογισμικό δημιουργίας παιχνιδιού ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιο εργαλείο να χρησιμοποιηθεί ένα «πρότυπο σεναρίου» – Θα πρέπει να γίνουν επίσης διαδικασίες για να εντοπιστούν πηγές για το παιχνίδι, οι οποίες παίρνουν συνήθως κάποιο χρόνο 16 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

17 Ενότητα 7.6 – συνέχεια 17 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

18 Ενότητα 7.7 – Παρουσιάσεις παιχνιδιών Συζήτηση των περιεχομένων μιας επίσημης παρουσίασης και της επιθυμητής δομής (ανατρέξτε επίσης και σε εξειδικευμένα μαθήματα για παρουσιάσεις και την προετοιμασία τους με εργαλεία λογισμικού) Συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με τους ρόλους για την παρουσίαση Επαναληπτική διαδικασία δημιουργίας των παρουσιάσεων Πρόβα των παρουσιάσεων Προετοιμασία για την επίσημη επίδειξη των παιχνιδιών και προσκλήσεις κοινού Παρουσιάσεις Ευκαιρία για απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής στους μαθητές και επικύρωσης της αυθεντικότητας των παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν 18 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

19 Ενότητα 7.8 – Εισαγωγή στο “Stencyl” (http://www.stencyl.com/)http://www.stencyl.com/ 19 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

20 Ενότητα 7.9 - Εισαγωγή στο “Game-Maker” (www.yoyogames.com/gamemaker/studio/standard)www.yoyogames.com/gamemaker/studio/standard 20 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

21 Ενότητα 7.10 - Εισαγωγή στο “ARIS” (http://arisgames.org/) 21 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

22 Ενότητα 7.11 - Εισαγωγή στο “Chat Mapper” 22 Ενότητα 7: Περιεχόμενο μαθημάτων 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

23 Υποστηρικτικό εργαλείο. Πιο αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διδασκαλία στην τάξη. http://www.codered-project.eu/iLearning Προ-διαμορφωμένο σύνολο μαθημάτων από Code RED Συνιστώμενη διαμόρφωση μαθήματος, με χρήση κατάλληλων εργαλείων που παρέχει το Moodle – Προώθηση διαδραστικής μάθησης Ο εκπαιδευτής έχει πλήρη έλεγχο των δικών του μαθημάτων  Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου από τα προ-διαμορφωμένα μαθήματα, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες – Δε χρειάζεται να δημιουργηθεί το μάθημα από το μηδέν 23 Το διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

24 24 Το διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης 1 2 3 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

25 25 Το διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης 1 2 3 4 http://codered-project.eu/iLearning/course/index.php?categoryid=21 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

26 26 Το διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης http://codered-project.eu/iLearning/course/index.php?categoryid=20 Forums Chat Γλωσσάριο 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

27 27 Το διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης http://codered-project.eu/iLearning/course/index.php?categoryid=20 Ψηφοφορία/ Εργασίες Wiki-Ομαδική επεξεργασία κειμένου 19/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015

28 2819/09/2015Code RED –Stakeholders Event, CY, 19/09/2015


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd 19/09/2015Code."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google