Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση εξωσχολικών επισκέψεων / δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση εξωσχολικών επισκέψεων / δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση εξωσχολικών επισκέψεων / δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση εξωσχολικών επισκέψεων / δράσεων Links between teachers’ beliefs and their practices in a science and technology museum visit International Journal of Science Education, Part B, 2013 M. Karnezou, S. Augitidoy, P. Kariotoglou Φλώρινα ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας  Πρακτικές εκπαιδευτικών και σχολικές επισκέψεις (field trips)  Πρακτικές εκπαιδευτικών και οι αντιλήψεις τους

3 Πρακτικές εκπαιδευτικών και σχολικές επισκέψεις (field trips) ▬ δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους (Griffin & Symington, 1997) ▬ δεν προετοιμάζουν συνήθως την τάξη τους (Kisiel, 2003) ▬ ασχολούνται με τον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών τους κατά την επίσκεψη (Griffin, 2004) ▬ παρακολουθούν την ξενάγηση (Tal et al., 2005) ▬ σπάνια σχεδιάζουν δραστηριότητες με γνωστικό προσανατολισμό μετά την επίσκεψη (Storksdieck, 2001) ▬ δεν είναι συνεπείς ως προς την αξιολόγηση της επίσκεψης (Anderson et al., 2006)

4 Πρακτικές εκπαιδευτικών και οι αντιλήψεις τους ▬ οι αντιλήψεις περιγράφονται ως τα φίλτρα με τα οποία οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν κάθε νέα πληροφορία (Richardson, 2003) ▬ οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη φύση της επιστήμης δεν επηρεάζουν απαραίτητα τις πρακτικές τους στην τάξη (Lederman, 1999) ▬ οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επιστήμη και τη μάθηση επηρέασαν τις πρακτικές τους στην τάξη (Appleton & Asoko, 1996) ▬ οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μια αλλαγή σε ένα από τα δυο επηρεάζει και το άλλο (Levitt, 2001) ▬ οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη μάθηση και τη διδασκαλία είναι ενδεικτικές του τρόπου που θα διδάξουν στην τάξη (Samuelowicz & Bain, 2001) ▬ οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ορισμένες φορές δε συνάδουν με τις πρακτικές τους (Abell & Roth, 1995)

5 Ερευνητικά ερωτήματα 1. Με ποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν επισκέψεις σε τεχνοεπιστημονικά μουσεία; 2. Με ποιο τρόπο οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σημασία της άτυπης εκπαίδευσης επηρεάζουν τους τρόπους σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της επίσκεψης στο μουσείο;

6 Φυσικό πλαίσιο έρευνας Τεχνικό Μουσείο Θεσ/νίκης (ΤΜΘ) Εκθέματα Τηλεπικοινωνίες Ηλεκτρισμός Πειραματικές διατάξεις Η/Υ, κα. Δομή επίσκεψης Εισαγωγή (~10’) Ξενάγηση (~40’) Ελεύθερη περιήγηση (~10’) Αλληλεπιδραστικά εκθέματα Ηλεκτρισμός Ρευστά Μηχανική Οπτική, κα.

7 Μέθοδος έρευνας Μελέτες περίπτωσης (Μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων) (Yin, 1994) Εργαλεία έρευνας  Ημιδομημένες συνεντεύξεις (πριν και μετά την επίσκεψη στο μουσείο)  Παρατήρηση και βιντεοσκόπηση επισκέψεων Δείγμα 14 εκπαιδευτικοί υποχρεωτικής εκπαίδευσης (28 συνεντεύξεις)

8 Μοντέλο διατύπωσης ερωτήσεων και ανάλυσης δεδομένων (Joyce et al., 1992 ; Tobin et al., 1994 ; Griffin & Symington, 1997) Μοντέλο διατύπωσης ερωτήσεων και ανάλυσης δεδομένων (Joyce et al., 1992 ; Tobin et al., 1994 ; Griffin & Symington, 1997) αναζητά Σύνταξη Κοινωνικό σύστημα Σύστημα υποστήριξης ΣτόχοιΑποτελέσματα Ρόλοι Αρχές αντίδρασης Έλεγχος μαθητών

9 Άξονες Περιεχόμενο Ερωτήσεις Σύνταξη Πρακτικές πριν την επίσκεψη Κάνατε κάτι στην τάξη πριν την επίσκεψη; Πρακτικές κατά την επίσκεψη Σχεδιάσατε δραστηριότητες κατά την επίσκεψη; Πρακτικές μετά την επίσκεψη Σκοπεύετε να κάνετε κάτι μετά την επίσκεψη ; Κοινωνικό Ρόλος εκπαιδευτικού Ποιος θα είναι ο ρόλος σας στο μουσείο; Σύστημα Ρόλος ξεναγού Ποιος θα είναι ο ρόλος του ξεναγού; Ρόλος μαθητών Ποιος θα είναι ο ρόλος των μαθητών σας; Στόχοι Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την επίσκεψη; Εκτίμηση Ποια τα αποτελέσματα της επίσκεψης; αποτελεσμάτων Σύστημα υποστήριξης Τι γνωρίζετε για το μουσείο και τα εκθέματα;

10 Σχηματική απεικόνιση ανάλυσης δεδομένων με τη μέθοδο της Θεμελιωμένης Θεωρίας (Glaser & Strauss, 1967) Θέματα Μονάδες πληροφορίας Κατηγορίες

11 ΑντιλήψειςΕκπαιδευτικοί Η αλληλεπίδραση με τα εκθέματα δεν χρειάζεται καθοδήγηση 10 Η αλλαγή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι θετικός παράγοντας 4 Το ενδιαφέρον προκαλείται, όταν τα παιδιά επιχειρηματολογούν για τις απόψεις τους 3 Η μάθηση διευκολύνεται, όταν ο έλεγχος είναι περιορισμένος2 Η επίτευξη συναισθηματικών στόχων προωθεί την επίτευξη γνωστικών 1 Ο ξεναγός διευκολύνει τη μάθηση στο μουσείο5, 14 Τα γνωστικά οφέλη από το μουσείο είναι ανάλογα με την ηλικία 2, 12 Η μάθηση μπορεί να επέλθει μέσα από το παιχνίδι2, 8 Η διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη στην επεξεργασία εντυπώσεων 1, 2 Η αλληλεπίδραση με εκθέματα και άτομα είναι σημαντική 1, 9 Η πρόκληση ενδιαφέροντος είναι θετικός παράγοντας5, 6, 13 Το ενδιαφέρον προκαλείται, όταν το γνωστικό αντικείμενο και οι δυσκολίες του είναι κοντά στο επίπεδο των παιδιών 3, 4, 11, 13 Η οπτική επαφή των μαθητών με τα εκθέματα είναι σημαντική1, 4, 7 Η αλληλεπίδραση με τα εκθέματα χρειάζεται καθοδήγηση1, 2, 7, 12, 14 Ο ρόλος των μαθητών πρέπει να είναι ενεργός2, 4, 5, 7, 8, 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη διαδικασία της μάθησης στο μουσείο

12 ΑντιλήψειςΕκπαιδευτικοί Η επίσκεψη ως σύνολο δραστηριοτήτων πριν, κατά και μετά 8 Δραστηριότητες που θα μπορούσε να κάνει στο μουσείο 4 Να μάθει τον τρόπο διεξαγωγής της επίσκεψης 9 Να μάθει πώς θα λειτουργήσει ως ξεναγός13, 14 Να μάθει πώς θα πρέπει να προετοιμάζει την τάξη του 1, 9, 10 Τρόπους να αξιοποιήσει την επίσκεψη στο μουσείο στην τάξη 2, 3, 7, 11, 14 Γνωριμία με τα εκθέματα3, 5, 6, 12, 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης στη μουσειακή εκπαίδευση

13 Δραστηριότητα

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την άτυπη εκπαίδευση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Προετοιμασία της τάξης για την επίσκεψη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για το ρόλο τους κατά την επίσκεψη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: Στοχοθεσία από τους εκπαιδευτικούς πριν από την επίσκεψη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα κριτήρια μιας επιτυχημένης επίσκεψης

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την άτυπη εκπαίδευση ΑντιλήψειςΕκπαιδευτικοί Εκτόνωση σχολικής ρουτίνας 4, 7 Αναγκαία η συνεργασία σχολείου – μουσείου για να υπάρξουν αποτελέσματα (post) 5 Συνδυασμός παιχνιδιού / πληροφόρησης9 Απαραίτητη η ύπαρξη ξεναγού9 Δύσκολη η σύνδεση με τη σχολική ύλη11 Εκπαιδευτική η προσφορά της, όταν σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών 11 Αφορά σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων πριν, κατά και μετά την επίσκεψη 8 Σημαντικό το timing με τη διδασκαλία συγκεκριμένου κεφαλαίου από τη Φυσική 2, 8 Το προφίλ της άτυπης εκπαίδευσης είναι φιλικό για τους αδύναμους μαθητές 2, 3 Δημιουργία κινήτρων μάθησης6, 10, 11, 13 Εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στην τάξη 2, 3, 4, 7, 10, 12 Συμπλήρωση σχολικής γνώσης (εικόνες /αλληλεπίδραση με εκθέματα) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Προετοιμασία της τάξης για την επίσκεψη ΑντιλήψειςΕκπαιδευτικοί Ανάκληση εντυπώσεων από παλαιότερη επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο 12 Καταγραφή των απόψεων των μαθητών για την επίσκεψη 4 Πρόκληση ενδιαφέροντος1, 8 Ενημέρωση με υλικό από την ιστοσελίδα του μουσείου1, 8 Καμία ενημέρωση, πρόκληση έκπληξης3, 4 Συζήτηση για την έννοια του ΤΜ και του συγκεκριμένου μουσείου ειδικότερα 7, 8 Οδηγίες συμπεριφοράς /Σύνταξη πρωτοκόλλου συμπεριφοράς 7,4 Ανακοίνωση του χώρου επίσκεψης4, 5, 14 Σύνδεση με συγκεκριμένο κεφάλαιο της Φυσικής και το μάθημα εν γένει 2, 6, 9, 13 Ενημέρωση σε γενικές γραμμές για το περιεχόμενο της επίσκεψης 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για το ρόλο τους κατά την επίσκεψη ΑντιλήψειςΕκπαιδευτικοί Παρατηρητής / ακροατής4 Διαμόρφωση ρόλου επί τόπου3 Ενθάρρυνση μαθητών να θέσουν ερωτήσεις 8 Καθοδήγηση της εμπλοκής των μαθητών με τα συμμετοχικά εκθέματα 1, 2 Σύνδεση με τη σχολική γνώση1, 2, 3 Δεύτερος μετά τον ξεναγό 12 (μη οικείο περιβάλλον), 13, 14 Παρέμβαση για την επιλογή των εκθεμάτων κατά την ξενάγηση 1, 2, 3, 9 Αρωγός του ξεναγού στο παιδαγωγικό σκέλος της επίσκεψης 7, 8, 9, 12 Διευκόλυνση κατανόησης μαθητών (συνδέεται με το προηγούμενο) 6, 7, 8, 9, 11, 12 Έλεγχος συμπεριφοράς1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: Στοχοθεσία από τους εκπαιδευτικούς πριν από την επίσκεψη Αντιλήψεις Εκπαιδευτικοί Στόχοι ΑΠ1 Αντίληψη της Τεχνολογίας ως μια σειρά βημάτων της ανθρώπινης δραστηριότητας 2 Ευκαιρία πληροφόρησης του εκπαιδευτικού14 Κατανόηση της έννοιας του τεχνικού μουσείου7 Αλλαγή στάσης για τη Φυσική13 Εκτόνωση σχολικής ρουτίνας4 Επίδειξη καλής συμπεριφοράς4 Κανένας στόχος5 Δημιουργία αποριών9, 11 Αναζήτηση της πληροφορίας σε ποικίλες πηγές2, 8, 10 Ευκαιρία για πολιτισμικό εγγραμματισμό8, 12, 13 Γνωριμία με την ιστορική εξέλιξη των εκθεμάτων3, 7, 12, 13 Συναισθηματικοί στόχοι2, 4, 8, 9, 10, 12, 14 Συμπλήρωση με εικόνες της διδασκαλίας της Φυσικής 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα κριτήρια μιας επιτυχημένης επίσκεψης ΑντιλήψειςΕκπαιδευτικοί Η μικρή δραστηριοποίηση του εκπαιδευτικού1 Το περιεχόμενο να είναι ενδιαφέρον και οι γνωστικές δυσκολίες κοντά στο επίπεδο των μαθητών 7 Η δημιουργία αποριών12 Η ικανοποίηση του εκπαιδευτικού4 Η πρόκληση ενδιαφέροντος για τη Φυσική5 Η αλλαγή στάσης των μαθητών για παρόμοιες δραστηριότητες 6, 9 Η επίτευξη των στόχων, που έθεσε ο εκπαιδευτικός1, 10 Η συμπλήρωση της σχολικής γνώσης με εικόνες7, 9, 12 Η επιθυμία να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες μετά 6, 9, 11 Να περάσουν καλά (συναισθηματικοί στόχοι)4, 6, 8, 12, 13 Η αλλαγή στάσης των μαθητών για τα μουσεία 4, 5, 8, 10, 13 Η δυνατότητα ανάκλησης εικόνων της επίσκεψης από τους μαθητές 2, 3, 8, 9, 11 Η πρόκληση ενδιαφέροντος κατά την επίσκεψη2, 6, 8, 12, 13, 14

20 Θέματα Θέματα  Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξία της άτυπης εκπαίδευσης  Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση σε ένα περιβάλλον άτυπης εκπαίδευσης  Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σημασία της εξοικείωσης με το χώρο πριν την επίσκεψη

21 Ανάδειξη μοντέλων αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών στο μουσείο. Μοντέλα Θέματα Αντιλήψεις για την αξία της ΑΕ Αντιλήψεις για τον τρόπο υποστήριξης της μάθησης Αντιλήψεις για τη σημασία της εξοικείωσης με το χώρο πριν την επίσκεψη Πρακτικές Γνωστικό / συναισθηματικό (4 εκπαιδευτικοί) Γνωστικά οφέλη (κυρίαρχα) Η μάθηση διευκολύνεται με τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού Πολύ καλή γνώση του χώρου και του περιεχομένου Προετοιμασία πριν την επίσκεψη, διευκόλυνση αλληλεπίδρασης, δραστηριότητες μετά την επίσκεψη Συναισθηματικό (10 εκπαιδευτικοί) Συναισθηματικά οφέλη / στάσεις (κυρίαρχα) Τα εκθέματα προσφέρουν τις ευκαιρίες για μάθηση και ο ξεναγός μεταφέρει τιη γνώση Μικρή γνώση του χώρου και του περιεχομένου Ανακοίνωση της επίσκεψης, συμβουλές στους μαθητές για τη συμπεριφορά τους, πρωτοβουλία στον ξεναγό, διερεύνηση εντυπώσεων μετά την επίσκεψη Απουσία γνώσης του χώρου και του περιεχομένου Ανακοίνωση της επίσκεψης, απουσία δραστηριοτήτων κατά και μετά την επίσκεψη

22 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση εξωσχολικών επισκέψεων / δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google