Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 6 : Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 6 : Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 6 : Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) και από εθνικούς πόρους.

2 Στ΄εξάμηνο

3  Η εφαρμογή ενός προγράμματος αποτελεί την υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών, μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις της προσδιοριζόμενης πολιτικής. Το στάδιο της προετοιμασίας είναι το πρώτο στάδιο του προγραμματισμού, στάδιο όπου πραγματοποιούνται οι εξής διεργασίες :  O προσδιορισμός του προβλήματος, θέματος κ. λ. π.  Η συγκέντρωση των απαιτούμενων, στοιχείων δεδομένων, πληροφοριών με βάση τον παραπάνω προσδιορισμό.

4  Η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών, που συγκεντρώθηκαν με ορισμένα κριτήρια.  Την αναγνώρισης του προσώπου διαχείρισης του προγράμματος.  Της δημιουργίας της εικόνας, που επιδιώκεται να δοθεί στο κοινό.

5  Η ενέργεια αυτή είναι πρωταρχικής σημασίας και καθοριστική για την επιτυχία του προγραμματισμού.  Ο προσδιορισμός του προβλήματος περιέχει τρεις επιμέρους ενέργειες  Την πληρότητα  Τη σαφήνεια  Τη συνοπτικότητα

6  Η πληρότητα καλύπτει τον ακριβή και πλήρη προσδιορισμό του θέματος και εξασφαλίζεται με την απάντηση στα ερωτήματα : ποιος, που, πότε, γιατί :  H σαφήνεια καλύπτει τη διάρθρωση και ιεράρχηση των δεδομένων σ ’ ένα ενιαίο σύνολο κατά τρόπο σαφή, αντιληπτό και κατανοητό, και εξασφαλίζεται μ ’ έναν κώδικα επικοινωνίας κατάλληλο για την κάθε περίσταση.  Η συνοπτικότητα καλύπτει τη σύντομη, περιεκτική και ουσιαστική απεικόνιση των δεδομένων.

7  Το είδος των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών.  Γενικά στοιχεία για το θέμα του προγράμματος  Ειδικά στοιχεία για το καταρτιζόμενο πρόγραμμα ( οικονομικά, τεχνολογικά, κοινωνικά )  Ειδικά στοιχεία για την ομάδα – στόχο, στην οποία θα απευθυνθεί το πρόγραμμα.  Στοιχεία για τη δράση και την κατάσταση των ανταγωνιστών  Στοιχεία για τα μέσα επικοινωνίας.

8  Η τρίτη ενέργεια είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν με ορισμένα κριτήρια.  Τα κύρια κριτήρια για την εργασία αυτή είναι :  Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η χρησιμότητα.  Η αξιοπιστία αναφέρεται στην πηγή των στοιχείων, δηλ. στο βαθμό εγκυρότητας που έχει η πηγή που τα παρέχει.

9  Η εγκυρότητα αναφέρεται στο χρόνο συλλογής των στοιχείων, δηλ. αν είναι σύγχρονα και πρόσφατα ή είναι παρωχημένα.  Η χρησιμότητα αναφέρεται στο βαθμό της σπουδαιότητας των στοιχείων, ως προς το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται.

10  Η ενέργεια αυτή αποτελεί την, από μηδενική βάση, αξιολόγηση των στοιχείων ενός προσώπου που θα κληθεί να ηγηθεί του προγράμματος, σε μία δεδομένη χρονική περίοδο και για ένα καθορισμένο θέμα. Η αναγνώριση του προγράμματος επιδιώκει :  T ην καλή γνωριμία των γεγονότων, των δυνατοτήτων και των προοπτικών του.  Την επισήμανση των τυχόν αδυναμιών του.  Τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων του, αλλά και των μειονεκτημάτων του, σε σχέση με άλλα πρόσωπα που ηγούνται αντίστοιχων προγραμμάτων..  Τον καθορισμό του τρόπου αντιμετώπισης των δυσκολιών, όπως π. χ. οργανωτικής ή οικονομικής φύσης.

11  Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, δημιουργείται η « εικόνα » του ηγέτη του προγράμματος, που επιδιώκεται να παρουσιαστεί προς την ομάδα – στόχο. Η εικόνα αυτή θα πρέπει :  N α είναι πραγματική  Να βρίσκεται σε πλήρη αλληλεξάρτηση με τις προηγούμενες εικόνες.

12  Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του προγραμματισμού έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί επιτρέπει την εξασφάλιση όλων των δεδομένων και ενεργειών, πάνω στις οποίες θα βασιστούν τα επόμενα στάδια.  Από την όσο γίνεται πιο πλήρη, έγκαιρη και σωστή προετοιμασία εξαρτάται η έκβαση του προγράμματος. Π. χ. εάν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν είναι πλήρη, ή αν είναι πλήρη αλλά δεν είναι έγκυρα, τότε η όλη διαδικασία θα βασιστεί σε εσφαλμένα δεδομένα και οι αποφάσεις, που θα ληφθούν δε θα εκφράζουν την πραγματικότητα.

13  Η ορθή προετοιμασία δίνει τη δυνατότητα μίας σαφούς πορείας και με περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας στους σκοπούς που επιδιώκονται.  Η προχειρότητα στην προετοιμασία ενός έργου ή μίας ενέργειας είναι μεγάλος κίνδυνος για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.  Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη « Με την επιθυμία λίγα πράγματα κατορθώνονται, ενώ με την πρόνοια και την προετοιμασία πολλά ».

14 Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π. χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ. λ. π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια « Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων ». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο « Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων ». [1] http://creativecommons.org/licenses/ από -nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση : που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος ( π. χ. διαφημίσεις ) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

15 Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

16 Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει :  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων ( εφόσον υπάρχει ) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

17  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.  Το έργο « Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων » έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 6 : Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google