Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

94Θ. Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ Διδάσκει: Βασίλης Τσελφές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "94Θ. Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ Διδάσκει: Βασίλης Τσελφές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 94Θ. Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ Διδάσκει: Βασίλης Τσελφές

2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά Υποχρεωτικώς επιλεγόμενο: από την ενότητα της «Πρακτική άσκηση στις μεθόδους έρευνας» Προσφέρει: 8 ECTS ή 7 ΔΜ Δίωρες διαλέξεις + δύο εβδομάδων ερευνητική παρέμβαση σε σχολεία + παρουσιάσεις από ομάδες φοιτητών + φροντιστηριακού τύπου συναντήσεις με τις ομάδες Αξιολόγηση: σε δύο φάσεις, μέσω των παρουσιάσεων και της τελικής ομαδικής εργασίας

3 Πληροφορίες http://eclass.uoa.gr/courses/ECD232/ Απαιτείται από τους/τις φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα “502. Έννοιες φυσικών επιστημών Ι” Το μάθημα έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να ανασύρουν τις αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις συζητήσεις τους για το φυσικό κόσμο καθώς και στις παρεμβάσεις τους πάνω σ' αυτόν. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα συλλέξουν και θα αναλύσουν πρωτογενή δεδομένα από παιδιά του νηπιαγωγείου σχετικά με κλασικές έννοιες της φυσικής μέσω συνεντεύξεων ή και παρατήρησης και θα συντάξουν σχετική ερευνητική αναφορά.

4 Περιεχόμενο Προϋπάρχουσες ιδέες των παιδιών για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούν οι φυσικές επιστήμες. Μέθοδοι ανάσυρσης των προϋπαρχουσών ιδεών των παιδιών. Η συνέντευξη με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εναλλακτικές προσεγγίσεις, αξιοπιστία αποτελεσμάτων, ηθική της έρευνας. Μοντέλα ανάλυσης των δεδομένων. Κατασκευή σχεδίου ανοικτής συνέντευξης. Παρουσίαση και αξιολόγηση. 1 η εβδομάδα παρατήρησης σχολικής τάξης στο νηπιαγωγείο. 2 η εβδομάδα πραγματοποίησης των συνεντεύξεων. Συζήτηση αποτελεσμάτων της έρευνας. Συγκρότηση επιστημονικών κειμένων και παρουσιάσεων. Δημόσιες παρουσιάσεις αποτελεσμάτων.

5 Αξιολόγηση Ομαδική παρουσίαση σχεδιασμού συνέντευξης (30%). – Το περιεχόμενο της παρουσίασης βασίζεται στις θεωρητικές γνώσεις περιεχομένου, σχεδιασμού και στις δεξιότητες ερευνητικής συγκρότησης των ερωτημάτων της συνέντευξης. Τελική παρουσίαση ομαδικής εργασίας στη βάση της εφαρμογής της συνέντευξης σε μαθητές και μαθήτριες (30%). – Τα δεδομένα της τελικής παρουσίασης βασίζονται στις ερευνητικές παρεμβάσεις των φοιτητών/τριών στο νηπιαγωγείο. Τελική γραπτή ομαδική εργασία (40%)

6 Μέθοδος διδασκαλίας/ αξιολόγησης Η μέθοδος διδασκαλίας: κοινωνική – κουνστρουξιονιστική Μέθοδος αξιολόγησης: διαμορφωτική και συμπερασματική

7 Βασική βιβλιογραφία Χαλκιά, Κ. (2011). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Πατάκης. Σβολόπουλος, Β. (εκδ). (2008). Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης. Η ακαδημαϊκή πλευρά. Αθήνα: Ατραπός. Morrison, K., Manion, L. & Cohen, L. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Driver, R., Squires, A. & Rushworth, P. (1998). Οικοδομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

8 Συμπληρωματική βιβλιογραφία Σβολόπουλος, Β. (εκδ). (2008). Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης. Η ακαδημαϊκή πλευρά. Αθήνα: Ατραπός. Driver, R., Guesne, E. & Tiberghien, A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Αθήνα: Τροχαλία. Περιοδικά: Σύγχρονη Εκπαίδευση (και στο: http://ejournals.lib.auth.gr/1105- 3968/index)http://ejournals.lib.auth.gr/1105- 3968/index Science Education (στο: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-237X) http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-237X International Journal of Science Education (στο: http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/current#.U-nCblYwU8s) http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/current#.U-nCblYwU8s Early Childhood Education Journal (στο: http://link.springer.com/journal/10643) http://link.springer.com/journal/10643 European Early Childhood Education Research Journal (στο: http://www.tandfonline.com/toc/recr20/current#.U-nDS1YwU8s) http://www.tandfonline.com/toc/recr20/current#.U-nDS1YwU8s Early Childhood Research Quarterly (στο: http://www.journals.elsevier.com/early-childhood-research-quarterly/) http://www.journals.elsevier.com/early-childhood-research-quarterly/ Journal of Early Childhood Research (στο: http://ecr.sagepub.com)http://ecr.sagepub.com


Κατέβασμα ppt "94Θ. Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ Διδάσκει: Βασίλης Τσελφές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google