Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ INSTALL INSTALL Innovative strategy for raising awareness of lifelong learning in Greece.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ INSTALL INSTALL Innovative strategy for raising awareness of lifelong learning in Greece."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ INSTALL INSTALL Innovative strategy for raising awareness of lifelong learning in Greece

2 Η γνώση σταθερή αξία στο σύγχρονο κόσμο. Ειδικότερα σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, η γνώση δεν παύει να αποτελεί μια από τις πλέον αποδοτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με τα οικονομικά της εκπαίδευσης. 2

3 Η δια βίου εξέλιξη και καλλιέργεια της γνώσης οφείλει να είναι κομμάτι της κουλτούρας και τρόπος ζωής, λόγω των διαφορετικών θετικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της. 3

4 Με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3369/2005, Ν. 3191/2003), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας αναλαμβάνουν το σημαντικό έργο της συνεχούς μετεκπαίδευσης πτυχιούχων σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. 4

5 Η δια βίου εκπαίδευση έρχεται να βοηθήσει με την παροχή σύγχρονης γνώσης, τους εργαζόμενους και τους άνεργους, στην επικαιροποίηση των γνώσεών και των δεξιοτήτων τους, σε μια εποχή που οι συνθήκες την καθιστούν απαραίτητη στην οικονομία της γνώσης. 5

6 Δια βίου εκπαίδευση, ή διαφορετικά, εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που διαχέουν τη γνώση, καλλιεργούν δεξιότητες και τελικά αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, είναι σε θέση να προσφέρουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, με τη δημιουργία Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχοντας βασικό άξονα την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 6

7 Το Ι.Δ.Β.Ε. στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας, μέσα από την ευέλικτη δομή & το λειτουργικό του σχήμα, μεταξύ άλλων: μεγεθύνει και ολοκληρώνει το επίπεδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τεχνολογικού προσανατολισμού 7

8 Το Ι.Δ.Β.Ε. στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας, μέσα από την ευέλικτη δομή &το λειτουργικό του σχήμα, μεταξύ άλλων: ενθαρρύνει τη διεπιστημονική προσέγγιση όσον αφορά στην επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων δίνει έμφαση στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης / κατάρτισης 8

9 Αναφορικά με την ικανότητα του Τ.Ε.Ι. Πάτρας να προσφέρει δια βίου εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, τεκμηριώνεται από το πλήθος των δραστηριοτήτων του, που αφορούν σε κατάρτιση υψηλής ποιότητας και σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, αλλά και από συνεργασίες με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και όλης της Ελλάδας γενικότερα. 9

10 Το Ι.Δ.Β.Ε. με τη διασύνδεση του με προγράμματα και φορείς, επισφραγίζει τη σημασία της παρουσίας του και το διακριτό του ρόλο. 10

11 Εν κατακλείδι, η αποφασιστικότητα, η τεχνογνωσία και η εμπειρογνωμοσύνη του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας διασφαλίζει και εγγυάται ότι η λειτουργία του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης θα είναι και απρόσκοπτη και με σημαντικές καινοτομίες. 11

12 Οι υλικοτεχνικές υποδομές σε συνδυασμό με την εμπειρία και τις ικανότητες του επιστημονικού δυναμικού, ολοκληρώνουν το πλαίσιο ενός σημαντικού βήματος για την εξέλιξη της εκπαίδευσης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 12

13 Η συμμετοχή του ιδρύματος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLP - INSTALL Το Τ.Ε.Ι Πάτρας προσθέτει στον καινοτομικό χαρακτήρα του προγράμματος, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία εφαρμογών βασισμένων στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών και στη διάχυση τους με τη βοήθεια των άλλων εταίρων σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. 13

14 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Στυλιάδη Σ. Επιστημονική συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας 14


Κατέβασμα ppt "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ INSTALL INSTALL Innovative strategy for raising awareness of lifelong learning in Greece."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google