Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

2 Γράφημα 1 : Ετήσια απόλυτη και ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ, ESA 2010) της χώρας την περίοδο 2001-2015 Διαφάνεια: 2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ανακοίνωση 04/11/2015) & EUROSTAT Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr μείωση κατά -27,3% ή κατά - 65.927 εκ.€ αύξηση κατά 59,0% ή κατά 89.796 εκ.€ Εντός κρίσηςΠρο κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά)

3 Γράφημα 2: Μέσο ετήσιο ποσοστό ανέργων (συνολικά) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 Διαφάνεια: 3η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSΑ ηλικιακή ομάδα 15-74 ετών - Νeither seasonally adjusted nor calendar adjusted data)

4 Γράφημα 3: Μέσο ετήσιο ποσοστό ανέργων (συνολικά) στα 28 κράτη-μέλη τα έτη 2001 και 2014 και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2001-2014 Διαφάνεια: 4η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά) Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSΑ ηλικιακή ομάδα 15-74 ετών - Νeither seasonally adjusted nor calendar adjusted data)

5 Γράφημα 4: Μέσο ετήσιο ποσοστό ανέργων (συνολικά) στην Ελλάδα κατά φύλο την περίοδο 2001-2014 Διαφάνεια: 5η Προ κρίσηςΕντός κρίσης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά) Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSΑ ηλικιακή ομάδα 15-74 ετών - Νeither seasonally adjusted nor calendar adjusted data)

6 Γράφημα 5 : Μέσο ετήσιο ποσοστό ανέργων (συνολικά) στην Ελλάδα ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSΑ ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών) Διαφάνεια: 6η Προ κρίσηςΕντός κρίσης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά)

7 Γράφημα 6: Μέσο ετήσιο ποσοστό νέων ανέργων (ηλικίας 15-39 ετών) στην Ελλάδα ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSΑ ηλικιακή ομάδα 15-39 ετών) Διαφάνεια: 7η Προ κρίσηςΕντός κρίσης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά)

8 Γράφημα 7: Μέσο ετήσιο ποσοστό νέων ανέργων (ηλικίας 15-24 ετών) στην Ελλάδα κατά φύλο την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSΑ ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών - Νeither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) Διαφάνεια: 8η Προ κρίσηςΕντός κρίσης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά)

9 Γράφημα 8 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εργασίας αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 9η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

10 Γράφημα 9 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών και 15-34 ετών) εκτός εργασίας αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στα 28 κράτη-μέλη το 2014 Διαφάνεια: 10η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακές ομάδες 18-24 και 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

11 Γράφημα 10 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εντός εργασίας αλλά εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 11η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

12 Γράφημα 11 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών και 15-34 ετών) εντός εργασίας αλλά εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στα 28 κράτη-μέλη το 2014 Διαφάνεια: 12η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακές ομάδες 18-24 και 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

13 Γράφημα 12 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και ταυτόχρονα εκτός εργασίας (NEET) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 13η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

14 Γράφημα 13 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εκτός εργασίας (NEET) στην Ελλάδα κατά φύλο την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 14η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

15 Γράφημα 14 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών και 15-34 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής και μη-τυπικής) και εκτός εργασίας (NEET) στα 28 κράτη-μέλη το 2014 Διαφάνεια: 15η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακές ομάδες 18-24 και 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

16 Γράφημα 15 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής και μη-τυπικής) και εκτός εργασίας (NEET) στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη 2003 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 16η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

17 Γράφημα 16 : Μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εκτός εργασίας (NEET) και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 Διαφάνεια: 17η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

18 Γράφημα 17 : Μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδαποί/ ημεδαποί) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 Διαφάνεια: 18η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

19 Γράφημα 18 : Μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδαποί/ ημεδαποί) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 Διαφάνεια: 19η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

20 Γράφημα 19 : Ποσοστό αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη 2000 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών) Διαφάνεια: 20η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

21 Γράφημα 21: Ποσοστό εργαζομένων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6) η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου (κάθετη αναντιστοιχία - vertical mismatch)) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSA) Διαφάνεια: 21η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

22 Διαφάνεια: 22η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Γράφημα 22: Ποσοστό εργαζομένων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) η θέση εργασίας (ISCO08) των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου (κάθετη αναντιστοιχία - vertical mismatch) στα 28 κράτη-μέλη τα έτη 2001 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSA) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά)

23 Γράφημα 20: Συνθετικός δείκτης απασχολησιμότητας (employability) των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το έτος 2010 και ρυθμός μεταβολής περιόδου 2001-2010 Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Μέτρια απασχολησιμότητα Πολύ χαμηλή απασχολησιμότητα Υψηλή απασχολησιμότητα Καλή απασχολησιμότητα Χαμηλή απασχολησιμότητα Σ ΥΝΘΕΤΙΚΟΣ Δ ΕΙΚΤΗΣ Α ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ GR Διαφάνεια: 23η Ο συνθετικός δείκτης απασχολησιμότητας των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βασίζεται σε 4 υποδείκτες: Υποδείκτης ανεργίας (Ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ISCED 5-6)), Υποδείκτης διάρκειας μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση (Μέση διάρκεια μετάβασης (σε μήνες) από την εκπαίδευση στην πρώτη θέση εργασίας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED (5- 6) των ατόμων ηλικίας 15-34 ετών που έχουν αποχωρήσει από την τυπική εκπαίδευση τα τελευταία 5 έτη), Υποδείκτης κάθετης αναντιστοιχίας εκπαίδευσης/επαγγέλματος (Ποσοστό κάθετης αναντιστοιχίας σπουδών και επαγγέλματος των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED (5-6)) και Υποδείκτης χαμηλόμισθης απασχόλησης (Ποσοστό χαμηλόμισθων επί του συνόλου των απασχολούμενων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6))

24 Γράφημα 23 : Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/ κατάρτιση στην Ελλάδα κατά φύλο την περίοδο 2000-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 24η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

25 Γράφημα 24 : Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη 2000 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 25η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

26 Γράφημα 25: Μέση τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/κατάρτιση και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδαποί/ ημεδαποί) των νέων ηλικίας 18-24 ετών που διαρρέουν από την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-20(*) το 2014 Διαφάνεια: 26η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) (*) Δεν διατίθενται στοιχεία για το ποσοστό πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων για τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

27 Γράφημα 26 : Ποσοστιαία αναλογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2005 και 2014 και ο ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη ανά κράτος-μέλος την περίοδο 2005-2014 Διαφάνεια: 27η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr


Κατέβασμα ppt "Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google