Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα δίκτυα και το Διαδίκτυο. Δίκτυα Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από διασυνδεδεμένους υπολογιστές και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα δίκτυα και το Διαδίκτυο. Δίκτυα Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από διασυνδεδεμένους υπολογιστές και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα δίκτυα και το Διαδίκτυο

2 Δίκτυα Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από διασυνδεδεμένους υπολογιστές και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτές,plotters,scanners) οι οποίοι είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από διασυνδεδεμένους υπολογιστές και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτές,plotters,scanners) οι οποίοι είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τουςυπολογιστές

3 Δίκτυο Υπολογιστών

4 Κάρτα δικτύου Για να συνδεθεί ένας υπολογιστής σε ένα δίκτυο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της κάρτας δικτύου Για να συνδεθεί ένας υπολογιστής σε ένα δίκτυο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της κάρτας δικτύου

5 Τοπολογίες ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ( BUS ) ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ( BUS ) ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ( RING ) ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ( RING ) ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑ (STAR ) ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑ (STAR )

6 Τοπολογία Αρτηρίας Όλοι οι σταθμοί συνδέονται πάνω στο μοναδικό μέσο μετάδοσης την αρτηρία. Κάθε σταθμός έχει μια μοναδική ταυτότητα (διεύθυνση). Ένας σταθμός για να επικοινωνήσει με κάποιον άλλο τοποθετεί τη διεύθυνση του παραλήπτη στο μήνυμα και το αποστέλλει στην αρτηρία. Οι υπόλοιποι σταθμοί ακούνε το μήνυμα αλλά μόνο αυτός που έχει τη διεύθυνση του παραλήπτη κάνει χρήση των δεδομένων του εκτός αν η διεύθυνση προσδιορίζει πολλούς παραλήπτες ( broadcast & multicast )

7 Τοπολογία Αρτηρίας

8 Τοπολογία Δακτυλίου Η τοπολογία δακτυλίου είναι μια σύνδεση από σημείο σε σημείο ( point to point ), η οποία δημιουργεί κλειστό κύκλωμα. Η τοπολογία δακτυλίου είναι μια σύνδεση από σημείο σε σημείο ( point to point ), η οποία δημιουργεί κλειστό κύκλωμα. Η ροή της πληροφορίας είναι πάντα προς μία κατεύθυνση και ο σταθμός που θέλει να μεταδώσει σε κάποιο κόμβο του δικτύου μεταφέρει το μήνυμα με τη διεύθυνση του παραλήπτη στο γειτονικό του κόμβο. Η ροή της πληροφορίας είναι πάντα προς μία κατεύθυνση και ο σταθμός που θέλει να μεταδώσει σε κάποιο κόμβο του δικτύου μεταφέρει το μήνυμα με τη διεύθυνση του παραλήπτη στο γειτονικό του κόμβο.

9 Τοπολογία- Δακτυλίου Ο κόμβος αν είναι ο τελικός αποδέκτης, το παραλαμβάνει και το αναμεταδίδει στον επόμενο, αλλιώς, απλώς το μεταδίδει στον επόμενο. Ο κόμβος αν είναι ο τελικός αποδέκτης, το παραλαμβάνει και το αναμεταδίδει στον επόμενο, αλλιώς, απλώς το μεταδίδει στον επόμενο. Τελικά, το μήνυμα φτάνει στον αρχικό κόμβο ο οποίος και το αποσύρει από το δακτύλιο μια και ο παραλήπτης το έλαβε. Αν το μήνυμα είχε χαθεί, τότε ο αρχικός κόμβος δεν θα το λάμβανε ποτέ πίσω και συνεπώς θα μπορούσε να προχωρήσει στην επανεκπομπή του Τελικά, το μήνυμα φτάνει στον αρχικό κόμβο ο οποίος και το αποσύρει από το δακτύλιο μια και ο παραλήπτης το έλαβε. Αν το μήνυμα είχε χαθεί, τότε ο αρχικός κόμβος δεν θα το λάμβανε ποτέ πίσω και συνεπώς θα μπορούσε να προχωρήσει στην επανεκπομπή του

10 Τοπολογία Δακτυλίου

11 Τοπολογία Αστέρα Όλοι οι υπολογιστές συνδέονται με τον κεντρικό κόμβο του αστέρα, που συνήθως είναι ένας κατανεμητής καλωδίων (Hub). Η μετάδοση από οποιονδήποτε κόμβο σε κάποιον άλλο γίνεται μέσω του κεντρικού κόμβου. Αν υπάρχει πρόβλημα σε οποιονδήποτε περιφερειακό κόμβο, το δίκτυο συνεχίζει ομαλά τη λειτουργία του.Φυσικά η απόδοση του αστέρα εξαρτάται από τις δυνατότητες του κεντρικού κόμβου.

12 Τοπολογία Αστέρα

13

14 HUB

15 Πλεονεκτήματα Δικτύου Ανταλλαγή αρχείων μέσω του δικτύου Ανταλλαγή αρχείων μέσω του δικτύου Κοινή χρήση εφαρμογών (π.χ ERP εφαρμογής) Κοινή χρήση εφαρμογών (π.χ ERP εφαρμογής) Κοινή χρήση εκτυπωτών και άλλων περιφερειακών συσκευών Κοινή χρήση εκτυπωτών και άλλων περιφερειακών συσκευών Κοινή χρήση Internet Κοινή χρήση Internet

16 Τύποι δικτύων Τα δίκτυα φέρουν τους εξής χαρακτηρισμούς, που καθορίζουν και την κατηγορία τους : Ανάλογα με το φυσικό μέσο διασύνδεσής τους χαρακτηρίζονται ως ενσύρματα ή ασύρματα. Ανάλογα με το φυσικό μέσο διασύνδεσής τους χαρακτηρίζονται ως ενσύρματα ή ασύρματα.ενσύρματαασύρματαενσύρματαασύρματα Ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά χαρακτηρίζονται ως δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα. Ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά χαρακτηρίζονται ως δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα.δημόσιαιδιωτικάδημόσιαιδιωτικά Ανάλογα με την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου χαρακτηρίζονται ως τοπικά (LAN και WLAN), μητροπολιτικά (MAN και WMAN), ευρείας κάλυψης (WAN και WWAN) Ανάλογα με την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου χαρακτηρίζονται ως τοπικά (LAN και WLAN), μητροπολιτικά (MAN και WMAN), ευρείας κάλυψης (WAN και WWAN)τοπικά μητροπολιτικάMANWMANευρείας κάλυψηςWANWWANτοπικά μητροπολιτικάMANWMANευρείας κάλυψηςWANWWAN Πηγή -Wikipedia (19/11/2012)

17 Τοπικά Δίκτυα Τα τοπικά δίκτυα ή και LAN (local area networks) είναι δίκτυα που συνδέουν υπολογιστές σε κοντινές αποστάσεις, π.χ. από υπολογιστές που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο μέχρι υπολογιστές που απέχουν μερικά χιλιόμετρα μεταξύ τους. Τα τοπικά δίκτυα ή και LAN (local area networks) είναι δίκτυα που συνδέουν υπολογιστές σε κοντινές αποστάσεις, π.χ. από υπολογιστές που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο μέχρι υπολογιστές που απέχουν μερικά χιλιόμετρα μεταξύ τους. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να συνδέουν υπολογιστές, servers και άλλες περιφερειακές συσκευές (π.χ εκτυπωτές) σε γραφεία εταιρειών, εργοστάσια, πανεπιστήμια κ.λπ. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να συνδέουν υπολογιστές, servers και άλλες περιφερειακές συσκευές (π.χ εκτυπωτές) σε γραφεία εταιρειών, εργοστάσια, πανεπιστήμια κ.λπ.

18 Μητροπολιτικό δίκτυο Ένα μητροπολιτικό δίκτυο (metropolitan area network ή MAN) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που συνήθως καλύπτει μια πόλη ή μια πανεπιστημιούπολη. Ένα μητροπολιτικό δίκτυο (metropolitan area network ή MAN) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που συνήθως καλύπτει μια πόλη ή μια πανεπιστημιούπολη. Ένα MAN συνήθως συνδέει μεταξύ τους τοπικά δίκτυα υπολογιστών (LANs) χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο κορμού (backbone technology) υψηλού εύρους ζώνης, όπως οι οπτικές ίνες και παρέχει διασυνδέσεις προς δίκτυα ευρείας περιοχής ή το Διαδίκτυο. Ένα MAN συνήθως συνδέει μεταξύ τους τοπικά δίκτυα υπολογιστών (LANs) χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο κορμού (backbone technology) υψηλού εύρους ζώνης, όπως οι οπτικές ίνες και παρέχει διασυνδέσεις προς δίκτυα ευρείας περιοχής ή το Διαδίκτυο.

19 Ευρείας Περιοχής Τα δίκτυα ευρείας περιοχής ή WAN (wide area network) καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, π.χ. από σύνδεση μεταξύ διαφορετικών πόλεων μέχρι μιας ολόκληρης ηπείρου και μπορούν να συνδέσουν ακόμη και περισσότερα από ένα τοπικά δίκτυα καθώς και ομάδες τοπικών δικτύων. Τα περισσότερα δίκτυα ευρείας περιοχής χρησιμοποιούν τηλεφωνικά δίκτυα ή τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους

20 Το διαδίκτυο Τα διαδίκτυα είναι δίκτυα ευρείας περιοχής τα οποία καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές μίας ή περισσοτέρων ηπείρων διασυνδέοντας επιμέρους δίκτυα. Τα διαδίκτυα είναι δίκτυα ευρείας περιοχής τα οποία καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές μίας ή περισσοτέρων ηπείρων διασυνδέοντας επιμέρους δίκτυα. Σε ένα διαδίκτυο μπορεί να συνυπάρχουν διασυνδεδεμένοι υπολογιστές και δίκτυα που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και λειτουργικά συστήματα. Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το μεγαλύτερο τέτοιου είδους δίκτυο Σε ένα διαδίκτυο μπορεί να συνυπάρχουν διασυνδεδεμένοι υπολογιστές και δίκτυα που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και λειτουργικά συστήματα. Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το μεγαλύτερο τέτοιου είδους δίκτυο

21 H ιστορία του Internet To APRANET Το σημερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του ARPANET, ενός δικτύου που άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις ΗΠΑ

22 ARPANET Το δίκτυο ARPANET γεννιέται το 1969 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ARPA (Advanced Research Project Agency) του Υπουργείου Άμυνας, με σκοπό να συνδέσει το Υπουργείο με στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς Το δίκτυο ARPANET γεννιέται το 1969 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ARPA (Advanced Research Project Agency) του Υπουργείου Άμυνας, με σκοπό να συνδέσει το Υπουργείο με στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς

23 APRANET Tο πρόγραμμα απέβλεπε στον πειραματισμό με μια νέα τεχνολογία γνωστή σαν μεταγωγή πακέτων (packet switching), σύμφωνα με την οποία τα προς μετάδοση δεδομένα διασπούνται σε πακέτα τα οποία αποστέλλονται μέσω επικοινωνιακών γραμμών και με την άφιξη τους στον προορισμό τους γίνεται επανασύνδεση τους. Tο πρόγραμμα απέβλεπε στον πειραματισμό με μια νέα τεχνολογία γνωστή σαν μεταγωγή πακέτων (packet switching), σύμφωνα με την οποία τα προς μετάδοση δεδομένα διασπούνται σε πακέτα τα οποία αποστέλλονται μέσω επικοινωνιακών γραμμών και με την άφιξη τους στον προορισμό τους γίνεται επανασύνδεση τους.

24 APRANET Το 1973, ξεκινά ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται Internetting Project (Πρόγραμμα Διαδικτύωσης) Το 1973, ξεκινά ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται Internetting Project (Πρόγραμμα Διαδικτύωσης) Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς ανόμοιων δικτύων και η ομοιόμορφη διακίνηση δεδομένων από το ένα δίκτυο στο άλλο. Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς ανόμοιων δικτύων και η ομοιόμορφη διακίνηση δεδομένων από το ένα δίκτυο στο άλλο. Από την έρευνα γεννιέται Internet Protocol (IP) (Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης) Από την έρευνα γεννιέται Internet Protocol (IP) (Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης) Επίσης, σχεδιάζεται μια άλλη τεχνική για τον έλεγχο της μετάδοσης των δεδομένων, το Transmission Control Protocol (TCP) Επίσης, σχεδιάζεται μια άλλη τεχνική για τον έλεγχο της μετάδοσης των δεδομένων, το Transmission Control Protocol (TCP)

25 APRANET Ορίζονται προδιαγραφές για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών (FTP) και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail). Ορίζονται προδιαγραφές για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών (FTP) και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail). συνδέονται με το ARPANET ιδρύματα από άλλες χώρες, με πρώτα το University College of London (Αγγλία) και το Royal Radar Establishment (Νορβηγία). συνδέονται με το ARPANET ιδρύματα από άλλες χώρες, με πρώτα το University College of London (Αγγλία) και το Royal Radar Establishment (Νορβηγία).

26 APRANET Το 1983, το πρωτόκολλο TCP/IP (δηλ. ο συνδυασμός των TCP και IP) κυριαρχεί. Το 1983, το πρωτόκολλο TCP/IP (δηλ. ο συνδυασμός των TCP και IP) κυριαρχεί. Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος Berkeley UNIX το οποίο περιλαμβάνει το TCP/IP συντελεί στη γρήγορη εξάπλωση της διαδικτύωσης των υπολογιστών. Εκατοντάδες Πανεπιστήμια συνδέουν τους υπολογιστές τους στο ARPANET. Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος Berkeley UNIX το οποίο περιλαμβάνει το TCP/IP συντελεί στη γρήγορη εξάπλωση της διαδικτύωσης των υπολογιστών. Εκατοντάδες Πανεπιστήμια συνδέουν τους υπολογιστές τους στο ARPANET.

27 Apranet Αν και το ARPANET σχεδιάστηκε επίσης για να αντέχει απώλειες από υποδίκτυα. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι εναλλαγές κόμβων και συνδέσμων δικτύων ήταν μη αξιόπιστες Αν και το ARPANET σχεδιάστηκε επίσης για να αντέχει απώλειες από υποδίκτυα. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι εναλλαγές κόμβων και συνδέσμων δικτύων ήταν μη αξιόπιστες

28 NSFNET Το 1985, το National Science Foundation (NSF) δημιουργεί ένα δικό του γρήγορο δίκτυο, το NSFNET χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP, προκειμένου να συνδέσει πέντε κέντρα υπερ-υπολογιστών μεταξύ τους και με την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα Το 1985, το National Science Foundation (NSF) δημιουργεί ένα δικό του γρήγορο δίκτυο, το NSFNET χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP, προκειμένου να συνδέσει πέντε κέντρα υπερ-υπολογιστών μεταξύ τους και με την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα

29 NSFNET Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET. Χιλιάδες πανεπιστήμια και οργανισμοί συνδέονται στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο το οποίο αρχίζει να γίνεται γνωστό σαν INTERNET Χιλιάδες πανεπιστήμια και οργανισμοί συνδέονται στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο το οποίο αρχίζει να γίνεται γνωστό σαν INTERNET Το 1990, το ARPANET πλέον καταργείται. Το 1990, το ARPANET πλέον καταργείται.

30 INTERNET Όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα τo 1990 Όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα τo 1990 Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee. Παράλληλα, εμφανίζονται και οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους. Παράλληλα, εμφανίζονται και οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους.

31 H μεταγωγή πακέτων Το TCP/IP Με την λέξη πρωτόκολλο εννοούμε ένα σύνολο από συμβάσεις (η κανόνες) που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Απαιτείται ένα σύνολο από συμβάσεις που να καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα υπολογιστές που μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου και να ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα.

32 ΤCP-IP Όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στα χιλιάδες μικρότερα δίκτυα του Internet τρέχουν το πρωτόκολλο TCP/IP κι έτσι μιλούν μια κοινή γλώσσα που τους επιτρέπει να συνεννοούνται παρά τις διαφορές τους Όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στα χιλιάδες μικρότερα δίκτυα του Internet τρέχουν το πρωτόκολλο TCP/IP κι έτσι μιλούν μια κοινή γλώσσα που τους επιτρέπει να συνεννοούνται παρά τις διαφορές τους

33 Διεύθυνση IP Το Internet χρησιμοποιεί την τεχνολογία μεταγωγής πακέτων για τη μεταφορά των δεδομένων. Το Internet χρησιμοποιεί την τεχνολογία μεταγωγής πακέτων για τη μεταφορά των δεδομένων. τα δεδομένα κόβονται σε κομμάτια που ονομάζονται πακέτα και σε κάθε πακέτο μπαίνει μια “επικεφαλίδα” με τις διευθύνσεις του υπολογιστή -αποστολέα και του υπολογιστή - παραλήπτη. τα δεδομένα κόβονται σε κομμάτια που ονομάζονται πακέτα και σε κάθε πακέτο μπαίνει μια “επικεφαλίδα” με τις διευθύνσεις του υπολογιστή -αποστολέα και του υπολογιστή - παραλήπτη. Σε κάθε υπολογιστή του Internet αντιστοιχίζεται μία διεύθυνση που ονομάζεται διεύθυνση IP Σε κάθε υπολογιστή του Internet αντιστοιχίζεται μία διεύθυνση που ονομάζεται διεύθυνση IP

34 TCP/IP Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασμα του πακέτου από υπολογιστή σε υπολογιστή Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασμα του πακέτου από υπολογιστή σε υπολογιστή Δεν εγγυάται ότι το πακέτο θα φτάσει στον προορισμό ότι το πακέτο θα φτάσει στον προορισμό ότι τα διάφορα πακέτα που αποτελούν τα αρχικά δεδομένα θα φτάσουν με τη σειρά με την οποία στάλθηκαν ότι τα διάφορα πακέτα που αποτελούν τα αρχικά δεδομένα θα φτάσουν με τη σειρά με την οποία στάλθηκαν ότι το περιεχόμενο των πακέτων θα φτάσει αναλλοίωτο ότι το περιεχόμενο των πακέτων θα φτάσει αναλλοίωτο Το TCP εγγυάται όλα τα παραπάνω

35 TCP Ο Παραλήπτης και ο υπολογιστής - αποστολέας ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Ο Παραλήπτης και ο υπολογιστής - αποστολέας ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο είτε χαθεί κάποιο πακέτο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, o παραλήπτης το ξαναζητάει και ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την αναμετάδοση του. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο είτε χαθεί κάποιο πακέτο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, o παραλήπτης το ξαναζητάει και ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την αναμετάδοση του. Ο παραλήπτης ελέγχει επίσης αν το περιεχόμενο των πακέτων φτάνει σωστά. Ο παραλήπτης ελέγχει επίσης αν το περιεχόμενο των πακέτων φτάνει σωστά.

36 Δρομολόγηση πακέτων Η διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο μέσα στο Internet δεν είναι προκαθορισμένη Η διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο μέσα στο Internet δεν είναι προκαθορισμένη Τα δίκτυα του Internet συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς υπολογιστές που ονομάζονται δρομολογητές (routers) ή πύλες (gateways). Τα δίκτυα του Internet συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς υπολογιστές που ονομάζονται δρομολογητές (routers) ή πύλες (gateways). Ένας router είναι λοιπόν ένας υπολογιστής που συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα Ένας router είναι λοιπόν ένας υπολογιστής που συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα

37 Δρομολογητές (Routers) Οι routers μεταβιβάζουν πακέτα μεταξύ διαφορετικών δικτύων Οι routers μεταβιβάζουν πακέτα μεταξύ διαφορετικών δικτύων Αν ένας router δεν ξέρει που πηγαίνει ένα πακέτο το μεταβιβάζει σε άλλον router Αν ένας router δεν ξέρει που πηγαίνει ένα πακέτο το μεταβιβάζει σε άλλον router

38 Πιο συγκεκριμένα….. Εάν αποστολέας και παραλήπτης βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο το πακέτο στέλνεται απευθείας. Εάν αποστολέας και παραλήπτης βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο το πακέτο στέλνεται απευθείας. Εάν όχι, προωθείται στον router που είναι συνδεμένος με το δίκτυο. Ο router με τη σειρά του ελέγχει αν ο παραλήπτης βρίσκεται σε κάποιο από τα υπόλοιπα δίκτυα με τα οποία είναι συνδεδεμένος. Αν ναι προωθεί το πακέτο Εάν όχι, προωθείται στον router που είναι συνδεμένος με το δίκτυο. Ο router με τη σειρά του ελέγχει αν ο παραλήπτης βρίσκεται σε κάποιο από τα υπόλοιπα δίκτυα με τα οποία είναι συνδεδεμένος. Αν ναι προωθεί το πακέτο Αν όχι το πακέτο προωθείται στον επόμενο router, μέχρις ότου το πακέτο προωθηθεί τελικά στον router που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον παραλήπτη. Το πακέτο μπορεί έτσι να περάσει από πολλούς routers μέχρις ότου φτάσει στον προορισμό του Αν όχι το πακέτο προωθείται στον επόμενο router, μέχρις ότου το πακέτο προωθηθεί τελικά στον router που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον παραλήπτη. Το πακέτο μπορεί έτσι να περάσει από πολλούς routers μέχρις ότου φτάσει στον προορισμό του

39 Δρομολόγηση πακέτων – Routers Οι routers διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει ένα πακέτο προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Οι routers διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει ένα πακέτο προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Βάσει αυτών των πινάκων αποφασίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος router στον οποίο θα πρέπει να προωθήσουν το πακέτο. Βάσει αυτών των πινάκων αποφασίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος router στον οποίο θα πρέπει να προωθήσουν το πακέτο.

40 Δρομολόγηση πακέτων – Routers H διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά επιλέγεται δυναμικά. H διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά επιλέγεται δυναμικά. Στην επιλογή της διαδρομής μπορεί να παίξουν ρόλο διάφοροι παράγοντες όπως π.χ η κίνηση. Στην επιλογή της διαδρομής μπορεί να παίξουν ρόλο διάφοροι παράγοντες όπως π.χ η κίνηση.

41 IP-Address Σε κάθε υπολογιστή αντιστοιχίζεται μια μοναδική διεύθυνση, που ονομάζεται διεύθυνση IP (IP address) και η οποία αποτελεί την “ταυτότητα” του στο διαδίκτυο Σε κάθε υπολογιστή αντιστοιχίζεται μια μοναδική διεύθυνση, που ονομάζεται διεύθυνση IP (IP address) και η οποία αποτελεί την “ταυτότητα” του στο διαδίκτυο

42 IP Μια διεύθυνση IP αποτελείται από 4 αριθμούς χωρισμένους με τελείες. Π.χ. ένας υπολογιστής που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ έχει διεύθυνση 18.75.0.10, ένας άλλος που βρίσκεται στο ΕΜΠ 147.102.154.12 κι ένας τρίτος που στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 195.130.87.144 Μια διεύθυνση IP αποτελείται από 4 αριθμούς χωρισμένους με τελείες. Π.χ. ένας υπολογιστής που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ έχει διεύθυνση 18.75.0.10, ένας άλλος που βρίσκεται στο ΕΜΠ 147.102.154.12 κι ένας τρίτος που στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 195.130.87.144

43 IP Μια διεύθυνση IP περιέχει δύο κομμάτια πληροφορίας. Το πρώτο είναι ο αριθμός δικτύου στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής. Το δεύτερο είναι ένας τοπικός αριθμός υπολογιστή που προσδιορίζει τον υπολογιστή μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο. Μια διεύθυνση IP περιέχει δύο κομμάτια πληροφορίας. Το πρώτο είναι ο αριθμός δικτύου στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής. Το δεύτερο είναι ένας τοπικός αριθμός υπολογιστή που προσδιορίζει τον υπολογιστή μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο. Π.χ 195.130.87.45 Π.χ 195.130.87.45 195.130.87 είναι το δίκτυο και 45 ο υπολογιστής 195.130.87 είναι το δίκτυο και 45 ο υπολογιστής

44 IP Κάθε οργανισμός που θέλει να συνδέσει στο Internet τους υπολογιστές του ζητά έναν αριθμό δικτύου από κάποιον επίσημο οργανισμό που ασχολείται με την κατανομή των διευθύνσεων στο Internet έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μοναδικότητα τους. Κάθε οργανισμός που θέλει να συνδέσει στο Internet τους υπολογιστές του ζητά έναν αριθμό δικτύου από κάποιον επίσημο οργανισμό που ασχολείται με την κατανομή των διευθύνσεων στο Internet έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μοναδικότητα τους.

45 IP Διευθύνσεις Ποιός δίνει τις διευθύνσεις IP; Οι διευθύνσεις IP είναι μοναδικές στον κόσμο και διαχειρίζονται από κεντρικό φορέα διαχείρισης,(IANA/ICANN) ο οποίος μεταβιβάζει αρμοδιότητες διαχείρισης σε περιφερειακούς καταχωρητές (RIR –Regional Internet Registry) και μέσω αυτών σε τοπικούς (LIR –Local Internet Registry) ή εθνικούς καταχωρητές(NIR –National Internet Registry). Οι διευθύνσεις IP είναι μοναδικές στον κόσμο και διαχειρίζονται από κεντρικό φορέα διαχείρισης,(IANA/ICANN) ο οποίος μεταβιβάζει αρμοδιότητες διαχείρισης σε περιφερειακούς καταχωρητές (RIR –Regional Internet Registry) και μέσω αυτών σε τοπικούς (LIR –Local Internet Registry) ή εθνικούς καταχωρητές(NIR –National Internet Registry). Για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία περιφερειακός καταχωρητής Internet είναι τοRIPE NCC(Réseaux IP Européens Network Coordination Center ). Για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία περιφερειακός καταχωρητής Internet είναι τοRIPE NCC(Réseaux IP Européens Network Coordination Center ).

46 IP Διευθύνσεις Οι τελικοί απλοί ή και εταιρικοί χρήστες απευθύνονται στον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Provider, ISP) ο οποίος τους παρέχει πρόσβαση στο Internet μαζί με τις απαιτούμενες διευθύνσεις IP, διαφορετικές κάθε φορά (δυναμικές) ή τις ίδιες πάντα (στατικές). Οι τελικοί απλοί ή και εταιρικοί χρήστες απευθύνονται στον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Provider, ISP) ο οποίος τους παρέχει πρόσβαση στο Internet μαζί με τις απαιτούμενες διευθύνσεις IP, διαφορετικές κάθε φορά (δυναμικές) ή τις ίδιες πάντα (στατικές).

47 IP Τα δίκτυα που σχηματίζουν το Internet διαιρούνται σε 3 τάξεις (classes) ανάλογα με το μέγεθός τους, δηλ. ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών τους: Τα δίκτυα που σχηματίζουν το Internet διαιρούνται σε 3 τάξεις (classes) ανάλογα με το μέγεθός τους, δηλ. ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών τους: τάξη A (μεγάλα) (πρώτος αριθμός 1- 126) τάξη A (μεγάλα) (πρώτος αριθμός 1- 126) τάξη B (μεσαία) (πρώτος αριθμός 128-191) τάξη B (μεσαία) (πρώτος αριθμός 128-191) τάξη C (μικρά) (πρώτος αριθμός 192 έως 223) τάξη C (μικρά) (πρώτος αριθμός 192 έως 223)

48 IP CLASS A 1.0.0.1 έως 126.255.255.2 54 16 εκ hosts σε 127 δίκτυα CLASS B 128.1.0.1 έως 191.255.255.2 54 65,000 hosts σε 16,000 δίκτυα. CLASS C 224.0.0.0 έως 239.255.255.2 55 254 hosts σε 2 εκ Δίκτυα

49 IP Η κλάση Α έχει 1 νούμερο για τον αριθμό δικτύου και 3 νούμερα για τον αριθμό υπολογιστών Π.χ 18.x.y.z (255x255x255=16387064 ) Η κλάση Α έχει 1 νούμερο για τον αριθμό δικτύου και 3 νούμερα για τον αριθμό υπολογιστών Π.χ 18.x.y.z (255x255x255=16387064 ) Η κλάση Β έχει έχει 2 νούμερα για τον αριθμό δικτύου και 2 νούμερα για τον αριθμό υπολογιστών 147.102.x.y (255 x 255=64516) Η κλάση Β έχει έχει 2 νούμερα για τον αριθμό δικτύου και 2 νούμερα για τον αριθμό υπολογιστών 147.102.x.y (255 x 255=64516) Η κλάση C έχει 3 νούμερα για τον αριθμό δικτύου και 1 νούμερο για τον αριθμό υπολογιστών 195.130.87.x (255) Η κλάση C έχει 3 νούμερα για τον αριθμό δικτύου και 1 νούμερο για τον αριθμό υπολογιστών 195.130.87.x (255)

50 Ένας υπολογιστής στο MIT έχει IP διέυθυνση, e.g., 18.72.0.3. Ένας υπολογιστής στο MIT έχει IP διέυθυνση, e.g., 18.72.0.3. Ένας υπολογιστής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (και συγκεκριμένα του Παραρτήματος Καστοριάς) έχει διεύθυνση 195.130.87.163 Ένας υπολογιστής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (και συγκεκριμένα του Παραρτήματος Καστοριάς) έχει διεύθυνση 195.130.87.163

51 IP-DNS Σε μια διεύθυνση IP αντιστοιχίζεται ένα όνομα που είναι μοναδικό, δηλ. ξεχωριστό για τον κάθε υπολογιστή. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή σαν DNS (Domain Name System). Σε μια διεύθυνση IP αντιστοιχίζεται ένα όνομα που είναι μοναδικό, δηλ. ξεχωριστό για τον κάθε υπολογιστή. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή σαν DNS (Domain Name System). 195.130.87.10= http://kastoria.teikoz.gr 195.130.87.10= http://kastoria.teikoz.gr

52 IP-DNS Όταν λοιπόν ζητάμε να επικοινωνήσουμε με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή δίνοντας το όνομά του, ο υπολογιστής μας πρέπει να μάθει την αντίστοιχη διεύθυνση IP Όταν λοιπόν ζητάμε να επικοινωνήσουμε με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή δίνοντας το όνομά του, ο υπολογιστής μας πρέπει να μάθει την αντίστοιχη διεύθυνση IP Η μετάφραση αυτή, είναι δουλειά ενός υπολογιστή που ονομάζεται εξυπηρετητής DNS (DNS server). Σε κάθε δίκτυο υπάρχει τουλάχιστον ένας υπολογιστής που παρέχει αυτή την υπηρεσία Η μετάφραση αυτή, είναι δουλειά ενός υπολογιστή που ονομάζεται εξυπηρετητής DNS (DNS server). Σε κάθε δίκτυο υπάρχει τουλάχιστον ένας υπολογιστής που παρέχει αυτή την υπηρεσία

53 DNS Οι DNS servers κρατούν πληροφορίες για IP διευθύνσεις. Αυτοί οι εξυπηρετητές (Servers) ονομάζονται DNS Servers (Domain Name Servers) η αλλιώς Name Servers. Οι DNS servers κρατούν πληροφορίες για IP διευθύνσεις. Αυτοί οι εξυπηρετητές (Servers) ονομάζονται DNS Servers (Domain Name Servers) η αλλιώς Name Servers. Όταν ένας υπολογιστής χρειάζεται να μεταφράσει μια ονομασία Web σε μια IP διεύθυνση επικοινωνεί με τον τοπικό DNS server για να του παρέχει την πληροφορία αυτή. Όταν ένας υπολογιστής χρειάζεται να μεταφράσει μια ονομασία Web σε μια IP διεύθυνση επικοινωνεί με τον τοπικό DNS server για να του παρέχει την πληροφορία αυτή.

54 Αν για παράδειγμα πληκτρολογήσεις www.teikoz.gr τότε ο υπολογιστής σου επικοινωνεί με τον τοπικό DNS server για να μάθει την IP διεύθυνση. Όταν μάθει την IP διεύθυνση που είναι 190.130.87.10 τότε μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών και να λάβεις στον brower σου την ιστοσελίδα του ιδρύματος Αν για παράδειγμα πληκτρολογήσεις www.teikoz.gr τότε ο υπολογιστής σου επικοινωνεί με τον τοπικό DNS server για να μάθει την IP διεύθυνση. Όταν μάθει την IP διεύθυνση που είναι 190.130.87.10 τότε μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών και να λάβεις στον brower σου την ιστοσελίδα του ιδρύματος www.teikoz.gr www.teikoz.gr

55 IP-DNS Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται συνήθως σαν τελευταία συνθετικά κωδικοί 3 γραμμάτων που δηλώνουν το είδος του οργανισμού, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα edu εκπαιδευτικά ιδρύματα edu εκπαιδευτικά ιδρύματα com εμπορικές επιχειρήσεις com εμπορικές επιχειρήσεις gov κρατικοί οργανισμοί gov κρατικοί οργανισμοί mil στρατιωτικοί οργανισμοί mil στρατιωτικοί οργανισμοί net οργανισμοί διαχείρισης δικτύων net οργανισμοί διαχείρισης δικτύων οrg οργανισμοί που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες οrg οργανισμοί που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες

56 IP-DNS Στις υπόλοιπες χώρες, χρησιμοποιούνται ονόματα γεωγραφικών περιοχών που αποτελούνται από 2 γράμματα. Σε κάθε χώρα αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο όνομα 2 γραμμάτων (π.χ. gr για την Ελλάδα, uk για την Αγγλία, de Γερμανία κ.λ.π.) Στις υπόλοιπες χώρες, χρησιμοποιούνται ονόματα γεωγραφικών περιοχών που αποτελούνται από 2 γράμματα. Σε κάθε χώρα αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο όνομα 2 γραμμάτων (π.χ. gr για την Ελλάδα, uk για την Αγγλία, de Γερμανία κ.λ.π.)

57 Συνοψίζοντας……..

58 192.168.70.30 195.130.87.10 – kastoria.teikoz.gr Για να επικοινωνήσουν 2 υπολογιστές (π.χ μετά την πληκτρολόγηση ενός url) γίνονται τα εξής:

59 192.168.70.30 195.130.87.10 – kastoria.teikoz.gr Aποστολή αίτησης για λήψη ιστοσελίδας

60 192.168.70.30 195.130.87.10 – kastoria.teikoz.gr O kastoria.teikoz.gr στέλνει την πληροφορία της ιστοσελίδας σπάζοντας την όμως σε πακέτα τα οποία ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές

61 192.168.70.30 195.130.87.10 – kastoria.teikoz.gr Σε κομβικά σημεία υπάρχουν Routers (συσκευές η υπολογιστές) οι οποίοι κατευθύνουν τα πακέτα

62 192.168.70.30 195.130.87.10 – kastoria.teikoz.gr Τέλος τα πακέτα ξαναμπαίνουν στην αρχική σειρά για να λάβει ο υπολογιστής την πληροφορία

63 192.168.70.30 195.130.87.10 – kastoria.teikoz.gr Eπειδή ο υπολογιστής δεν ξέρει την IP του Kastoria.teikoz.gr ρωτά έναν DNS –Server για να την μάθει DNS- Server Kastoria.teikoz.gr;;;; Απάντηση=195.130.87.10

64 192.168.70.30 195.130.87.10 – kastoria.teikoz.gr Μετά μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή για να στείλει την αίτηση του

65 Email Μία από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του Internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών του Μία από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του Internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών του filipopoulos@kastoria.teikoz.gr filipopoulos@kastoria.teikoz.gr

66 Τρόποι σύνδεσης στο Internet Απ’ευθείας δικτυακή σύνδεση (άμεση πρόσβαση μέσω δομημένης καλωδίωσης) Απ’ευθείας δικτυακή σύνδεση (άμεση πρόσβαση μέσω δομημένης καλωδίωσης) Σύνδεση μέσω modem -router Σύνδεση μέσω modem -router

67 Απευθείας μέσω του τοπικού δικτύου

68 Απ’ευθείας δικτυακή σύνδεση Ο υπολογιστής μας συνδέεται στο τοπικό δίκτυο (με την κάρτα δικτύου) και το τοπικό δίκτυο μέσω του παροχέα συνδέεται στο Internet. Ο υπολογιστής μας συνδέεται στο τοπικό δίκτυο (με την κάρτα δικτύου) και το τοπικό δίκτυο μέσω του παροχέα συνδέεται στο Internet. Η σύνδεση είναι μόνιμη και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να συνδεόμαστε στο Internet καθώς η σύνδεση είναι συνεχώς ενεργή Η σύνδεση είναι μόνιμη και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να συνδεόμαστε στο Internet καθώς η σύνδεση είναι συνεχώς ενεργή Το δίκτυο του ΤΕΙ δυτικής μακεδονίας συνδέεται στην ΕΔΕΤ Το δίκτυο του ΤΕΙ δυτικής μακεδονίας συνδέεται στην ΕΔΕΤ

69 ΕΔΕΤ Η ΕΔΕΤ συνδέει περισσότερους από 90 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εξυπηρετώντας συνολικά περί τους 500.000 χρήστες. Επιπλέον, προσφέρει τοπική διασύνδεση (peering) μεταξύ των δικτύων των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών Internet, στον κόμβο Greek Internet Exchange Η ΕΔΕΤ συνδέει περισσότερους από 90 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εξυπηρετώντας συνολικά περί τους 500.000 χρήστες. Επιπλέον, προσφέρει τοπική διασύνδεση (peering) μεταξύ των δικτύων των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών Internet, στον κόμβο Greek Internet Exchange

70 Modem Δύο υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για τη μετάδοση δεδομένων μέσω μιας κοινής τηλεφωνικής γραμμής, αρκεί σε κάθε άκρο της γραμμής, πριν τον υπολογιστή, να παρεμβάλλουμε μια συσκευή που ονομάζεται modem η οποία μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα σε μορφή κατάλληλη για μετάδοση μέσα από την τηλεφωνική γραμμή Δύο υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για τη μετάδοση δεδομένων μέσω μιας κοινής τηλεφωνικής γραμμής, αρκεί σε κάθε άκρο της γραμμής, πριν τον υπολογιστή, να παρεμβάλλουμε μια συσκευή που ονομάζεται modem η οποία μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα σε μορφή κατάλληλη για μετάδοση μέσα από την τηλεφωνική γραμμή

71 Σύνδεση στο Internet μέσω ενός παρόχου Η σύνδεση στο Internet από τον υπολογιστή μας στο σπίτι η το οικιακό μας δίκτυο γίνεται μέσω ενός παρόχου (Internet Service Provider η ISP) Η σύνδεση στο Internet από τον υπολογιστή μας στο σπίτι η το οικιακό μας δίκτυο γίνεται μέσω ενός παρόχου (Internet Service Provider η ISP) Για να συνδεθούμε με τον ISP χρειαζόμαστε ένα modem η modem/router (αν πρόκειται για δίκτυο) Για να συνδεθούμε με τον ISP χρειαζόμαστε ένα modem η modem/router (αν πρόκειται για δίκτυο)

72 Modem-Router Το modem/router λειτουργεί και ως modem άλλα και ως router για το οικιακό δίκτυο. Το modem/router λειτουργεί και ως modem άλλα και ως router για το οικιακό δίκτυο. Επιτρέπει την κατευθείαν σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο Internet. Αυτοί οι υπολογιστές θα συνδεθούν στο router είτε ενσύρματα μέσω ethernet, είτε ασύρματα, εάν η συσκευή προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Επιτρέπει την κατευθείαν σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο Internet. Αυτοί οι υπολογιστές θα συνδεθούν στο router είτε ενσύρματα μέσω ethernet, είτε ασύρματα, εάν η συσκευή προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Ο router αναλαμβάνει να "προωθήσει" τα δεδομένα από τους διάφορους υπολογιστές προς το Internet, αλλά και να "μοιράσει" τα δεδομένα που προέρχονται από το Internet και προορίζονται για τους διάφορους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε αυτόν Ο router αναλαμβάνει να "προωθήσει" τα δεδομένα από τους διάφορους υπολογιστές προς το Internet, αλλά και να "μοιράσει" τα δεδομένα που προέρχονται από το Internet και προορίζονται για τους διάφορους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε αυτόν οι routers έχουν και ενσωματωμένο firewall, δηλαδή ένα σύστημα που προστατεύει τους υπολογιστές σου από απειλές που προέρχονται από το Internet οι routers έχουν και ενσωματωμένο firewall, δηλαδή ένα σύστημα που προστατεύει τους υπολογιστές σου από απειλές που προέρχονται από το Internet

73 Σύνδεση στο internet

74

75

76 Το μοντέλο πελάτη- εξυπηρετητή (client-Server) To Internet λειτουργεί με το μοντέλο αυτό όπως και πολλές δικτυακές εφαρμογές. To Internet λειτουργεί με το μοντέλο αυτό όπως και πολλές δικτυακές εφαρμογές. Ο πελάτης ζητά από τον εξυπηρετητή πληροφορίες και ο τελευταίος εξυπηρετεί το αίτημα παρέχοντάς του τις πληροφορίες αυτές. Αφού τελειώσει η διαδικασία, ο εξυπηρετητής περιμένει έως ότου κάποιος πελάτης υποβάλλει πάλι κάποια αίτηση για εξυπηρέτηση. Ο πελάτης ζητά από τον εξυπηρετητή πληροφορίες και ο τελευταίος εξυπηρετεί το αίτημα παρέχοντάς του τις πληροφορίες αυτές. Αφού τελειώσει η διαδικασία, ο εξυπηρετητής περιμένει έως ότου κάποιος πελάτης υποβάλλει πάλι κάποια αίτηση για εξυπηρέτηση.

77 Μοντέλο πελάτη- εξυπηρετητή (Client- Server) Για παράδειγμα όταν πληκτρολογούμε μια διεύθυνση URL για να δούμε μια ιστοσελίδα, τότε ένα αίτημα δρομολογείται στον εξυπηρετητή και όταν φτάσει σε αυτόν ο εξυπηρετητής αποστέλλει την πληροφορία της ιστοσελίδας προς το πελάτη. (η πληροφορία αποστέλλεται σε πακέτα τα οποία ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές) Για παράδειγμα όταν πληκτρολογούμε μια διεύθυνση URL για να δούμε μια ιστοσελίδα, τότε ένα αίτημα δρομολογείται στον εξυπηρετητή και όταν φτάσει σε αυτόν ο εξυπηρετητής αποστέλλει την πληροφορία της ιστοσελίδας προς το πελάτη. (η πληροφορία αποστέλλεται σε πακέτα τα οποία ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές)

78 Μέσα μετάδοσης των δεδομένων Ομοαξονικά καλώδιο Ομοαξονικά καλώδιο Οπτικές Ίνες Οπτικές Ίνες Τηλεφωνικά καλώδια Τηλεφωνικά καλώδια Δορυφορικές συνδέσεις Δορυφορικές συνδέσεις Ασύρματα Ασύρματα

79 Ομοαξονικά καλώδια Είναι καλώδια με εσωτερικό αγωγό (κράμα χαλκού) για την αποστολή του σήματος, που περιβάλλεται από διηλεκτρικό μέσο (ηλεκτρικά μονωμένο υλικό) που απαλλάσσει το σήμα από τον ηλεκτρικό θόρυβο.

80 Οπτικές Ίνες Είναι πλέγμα ινών, συνήθως από γυαλί, μέσα σε προστατευμένη θωράκιση. Η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται σε μορφή ανακλώμενων παλμών φωτός, χωρίς καμία ενίσχυση. Έχει τη βέλτιστη μόνωση στο θόρυβο, μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών (1 Gbps), αλλά μεγάλο κόστος Είναι πλέγμα ινών, συνήθως από γυαλί, μέσα σε προστατευμένη θωράκιση. Η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται σε μορφή ανακλώμενων παλμών φωτός, χωρίς καμία ενίσχυση. Έχει τη βέλτιστη μόνωση στο θόρυβο, μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών (1 Gbps), αλλά μεγάλο κόστος

81 Οπτική Ίνα Ένα οπτικό σύστημα μετάδοσης έχει τρία στοιχεία: την πηγή φωτός την πηγή φωτός το μέσο μετάδοσης το μέσο μετάδοσης τον ανιχνευτή τον ανιχνευτή

82 Οπτική Ίνα

83 Συμβατικά ένας παλμός φωτός αντιστοιχεί στο bit 1 και η απουσία φωτός αντιστοιχεί στο bit 0. Το μέσο μετάδοσης είναι μία εξαιρετικά λεπτή ίνα γυαλιού. Ο ανιχνευτής δημιουργεί έναν ηλεκτρικό παλμό όταν πέφτει πάνω του φως. Συνοδεύοντας μία πηγή φωτός στο ένα άκρο οπτικής ίνας και έναν ανιχνευτή στο άλλο, έχουμε ένα σύστημα μετάδοσης σε μία μόνο κατεύθυνση που δέχεται ένα ηλεκτρικό σήμα, το μετατρέπει σε παλμούς φωτός και το μεταδίδει και τέλος το ξαναμετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα στη λήψη

84 Δορυφορικές Επικοινωνίες Η αναμετάδοση δεδομένων μεταξύ υπολογιστών, εκτός από τη χρήση καλωδίων, μπορεί να γίνει επίσης με τη χρήση ραδιοκυμάτων με τη χρήση ραδιοκυμάτων με δορυφορική σύνδεση. με δορυφορική σύνδεση.

85 Ασύρματη – Με ραδιοκύματα Η επικοινωνία με τη χρήση ραδιοκυμάτων γίνεται με την τοποθέτηση αναμεταδοτών σε υπερυψωμένα σημεία, και τα δεδομένα μεταδίδονται σε μορφή ραδιοκυμάτων από τον πομπό του ενός αναμεταδότη στο δέκτη του άλλου, έως ότου φτάσουν στον τελικό τους προορισμό

86 Ασύρματη – Με ραδιοκύματα

87

88 Ασύρματη σύνδεση Αν πρόκειται για οικιακό δίκτυο τότε μπορεί να αρκεί και μόνο το router/Modem η αν το κτήριο είναι μεγάλο θα χρειαστεί ένα η περισσότερα access points

89 Ασύρματη – Με ραδιοκύματα σε οικιακό δίκτυο

90

91 Δορυφορική σύνδεση Η επικοινωνία με δορυφορική σύνδεση βασίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων, αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δορυφόρου στον οποίο μεταδίδονται τα δεδομένα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταφέρονται από το δορυφόρο στο σημείο προορισμού τους Η επικοινωνία με δορυφορική σύνδεση βασίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων, αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δορυφόρου στον οποίο μεταδίδονται τα δεδομένα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταφέρονται από το δορυφόρο στο σημείο προορισμού τους

92 Δορυφορική Σύνδεση

93 Βιβλίο Digitech Κεφάλαιο 8 – Δίκτυα, Internet Digitech Κεφάλαιο 8 – Δίκτυα, Internet Advanced IT, Κεφ 4 - Δίκτυα, Internet Advanced IT, Κεφ 4 - Δίκτυα, Internet

94 Πηγές Διαδικτύου http://lyk- vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2006- 2007/tech_plir_A/Diktya07.htm http://lyk- vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2006- 2007/tech_plir_A/Diktya07.htm http://lyk- vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2006- 2007/tech_plir_A/Diktya07.htm http://lyk- vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2006- 2007/tech_plir_A/Diktya07.htm http://www2.uth.gr/main/help/help- desk/internet/internet1.html http://www2.uth.gr/main/help/help- desk/internet/internet1.html

95 You-Tube History Internet Cartoon History Internet Cartoon http://www.youtube.com/watch?v=Ls4X5acYM08 http://www.youtube.com/watch?v=Ls4X5acYM08 http://www.youtube.com/watch?v=Ls4X5acYM08 How internet works How internet works http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=Jj6EHgSsx_U http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=Jj6EHgSsx_U http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=Jj6EHgSsx_U http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=Jj6EHgSsx_U how internet works how internet works http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=7_LPdttKXPc http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=7_LPdttKXPc http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=7_LPdttKXPc http://www.youtube.com/watch?feature=player_de tailpage&v=7_LPdttKXPc how internet works how internet works http://www.dailymotion.com/video/xrgjjo_there- and-back-again-a-packet-s-tale-how-does-the- internet-work_tech http://www.dailymotion.com/video/xrgjjo_there- and-back-again-a-packet-s-tale-how-does-the- internet-work_tech http://www.dailymotion.com/video/xrgjjo_there- and-back-again-a-packet-s-tale-how-does-the- internet-work_tech http://www.dailymotion.com/video/xrgjjo_there- and-back-again-a-packet-s-tale-how-does-the- internet-work_tech


Κατέβασμα ppt "Τα δίκτυα και το Διαδίκτυο. Δίκτυα Υπολογιστών Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από διασυνδεδεμένους υπολογιστές και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google