Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Διάλεξη 12: Διάλεξη 12: Καταχωρητές - Μετρητές Δρ Κώστας Χαϊκάλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Διάλεξη 12: Διάλεξη 12: Καταχωρητές - Μετρητές Δρ Κώστας Χαϊκάλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Διάλεξη 12: Διάλεξη 12: Καταχωρητές - Μετρητές Δρ Κώστας Χαϊκάλης

2 Είδη ακολουθιακών κυκλωμάτων Καταχωρητής (register)  Ομάδα από flip-flop  Κάθε flip-flop αποθηκεύει ένα bit πληροφορίας  Ένας n-bit καταχωρητής αποτελείται από n flip-flop τα οποία μπορούν να αποθηκεύσουν n-bits δυαδική πληροφορία  Μπορεί να έχει και συνδυαστικές πύλες  Εκτελούν λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων  Τα flip-flop περιέχουν την πληροφορία και οι πύλες καθορίζουν πως η πληροφορία εισάγεται στον καταχωρητή Μετρητής (counter)  Καταχωρητής που περνάει από μια προκαθορισμένη ακολουθία καταστάσεων  Οι πύλες είναι συνδεδεμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγουν την επιθυμητή ακολουθία καταστάσεων 2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 Καταχωρητής 4-bit με παράλληλη φόρτωση 4 flip-flop τύπου D Η κοινή είσοδος ρολογιού (clock) πυροδοτεί όλα τα flip-flop  Τα δεδομένα στις 4 εισόδους (Ι3,Ι2,Ι1,Ι0) μεταφέρονται στην έξοδο (Α3,Α2,Α1,Α0)  Ανά πάσα στιγμή η εσωτερική κατάσταση του καταχωρητή είναι διαθέσιμη στην έξοδο Η είσοδος μηδενισμού (clear) συνδέεται με την είσοδο reset των flip-flop  Όταν γίνει 0, όλα τα flip-flop μηδενίζονται  Πρέπει να παραμένει στο 1 κατά την κανονική λειτουργία του καταχωρητή 3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4 Καταχωρητής 4-bit με παράλληλη φόρτωση Στα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα υπάρχει μία καθολική γεννήτρια ρολογιού, οι παλμοί της οποίας διαμοιράζονται σε όλα τα flip flop του κυκλώματος. Η εισαγωγή νέων πληροφοριών στους καταχωρητές του συστήματος (φόρτωση) ελέγχεται από τους παλμούς του ρολογιού. Ένας τρόπος φόρτωσης είναι ο παράλληλος, ο οποίος φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα. Στην θετική ακμή του ρολογιού τα δεδομένα φορτώνονται ταυτόχρονα. 4 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5 Συγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων Τα ψηφιακά συστήματα έχουν μια καθολική γεννήτρια ρολογιού (master clock generator)  Παράγει μια συνεχή ακολουθία παλμών  Εφαρμόζονται σε όλα τα flip-flop και τους καταχωρητές του συστήματος  Το ρολόι λειτουργεί ως «καρδιά» του συστήματος δίνοντας σταθερό ρυθμό σε όλα τα μέρη του συστήματος Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα πρέπει να είναι συγχρονισμένο  Όλοι οι παλμοί του ρολογιού πρέπει να φτάνουν την ίδια στιγμή σε όλα τα σημεία του συστήματος  Όλα τα flip-flop πρέπει να πυροδοτούνται ταυτόχρονα 5 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6 Καταχωρητής ολίσθησης (shift register) Καταχωρητής με δυνατότητα ολίσθησης των δυαδικών πληροφοριών (bits) προς τα δεξιά ή/και προς τα αριστερά Αλυσίδα από flip-flop με την έξοδο του κάθε flip-flop να είναι συνδεδεμένη με την είσοδο του επόμενου Σειριακή είσοδος (serial input, SI):  Καθορίζει την πληροφορία (bit) η οποία κατά την ολίσθηση εισέρχεται στο αριστερότερο flip-flop Σειριακή έξοδος (serial output, SO):  Η έξοδος του δεξιότερου flip-flop 6 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7 Καταχωρητής ολίσθησης (shift register) Αποτελείται από μία παράθεση D flip flop σε σειρά που δέχονται κοινούς παλμούς ρολογιού. Το παραπάνω κύκλωμα δείχνει τον πιο απλό καταχωρητή ολίσθησης που μπορούμε να σχεδιάσουμε. Στον καταχωρητη αυτόν δεν υπάρχει έλεγχος της ολίσθησης: Συμβαίνει πάντα όταν έχουμε θετική ακμή στο ρολόι. 7 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8 Παράλληλη/Σειριακή μεταφορά Για τη μεταφορά των δυαδικών πληροφοριών από έναν καταχωρητή προορισμού (Α) σε έναν καταχωρητή προέλευσης (B) Παράλληλη μεταφορά:  Όλα τα bit πληροφορίας του Α μεταφέρονται στο Β σε έναν παλμό ρολογιού Σειριακή μεταφορά:  Οι πληροφορίες μεταφέρονται κατά ένα bit κάθε φορά μέσω ολίσθησης των καταχωρητών Α και Β προς την ίδια κατεύθυνση 8 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

9 Σειριακή πρόσθεση Τα δεδομένα που ολισθαίνουν έξω από τον Α προστίθενται με αυτά του Β και το άθροισμα καταλήγει πάλι στον Α. 9 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

10 Μετρητές (counters) Οι μετρητές είναι καταχωρητές στους οποίους η κατάσταση περνάει από μία προκαθορισμένη ακολουθία καταστάσεων με την εφαρμογή παλμών εισόδου. Στους δυαδικούς μετρητές χρησιμοποιούμε μία σειρά από n flip flop (μετρητής n bit) και μπορούμε να μετρήσουμε από το 0 ως το 2^(n- 1). Στους δυαδικούς μετρητές ριπής, η μετάβαση ενός flip flop από την μία κατάσταση στην άλλη χρησιμοποιείται ως πηγή για την πυροδότηση των άλλων flip flop του μετρητή. Στους δυαδικούς σύγχρονους μετρητές, το ρολόι εφαρμόζεται απευθείας στην είσοδο C όλων των flip flop του μετρητή. 10 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

11 Δυαδικοί μετρητές Σύγχρονοι δυαδικοί μετρητές (synchronous counters):  Μία κοινή πηγή ρολογιού συνδέεται στις εισόδους ρολογιού (clock) όλων των flip-flop του μετρητή Δυαδικοί μετρητές ριπής (ripple counters):  Η είσοδος ρολογιού (clock) μερικών flip-flop του μετρητή δεν συνδέεται στην πηγή ρολογιού του συστήματος  Μερικά flip-flop δεν πυροδοτούνται από τους παλμούς του κοινού ρολογιού αλλά από τη μετάβαση που προκύπτει στις εξόδους άλλων flip-flop 11 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

12 Δυαδικός μετρητής ριπής (n=4) 12 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

13 Δυαδικός μετρητής ριπής Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας δυαδικός μετρητής ριπής 4-bit με D flip-flop 13 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

14 Σύγχρονος δυαδικός μετρητής 14 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Διάλεξη 12: Διάλεξη 12: Καταχωρητές - Μετρητές Δρ Κώστας Χαϊκάλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google