Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ‘Άλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια» « Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση. Όψεις, θεωρήσεις, προβληματισμοί,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ‘Άλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια» « Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση. Όψεις, θεωρήσεις, προβληματισμοί,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ‘Άλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια» « Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση. Όψεις, θεωρήσεις, προβληματισμοί, Παντίδης Στ. & Πασιάς Γ.(2004)» Εργασία στο μάθημα ‘’Εκπαιδευτική πολιτική’’ Μακρίδη Ζωή ΑΕΜ: 3531 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια. Διαμόρφωση σχολ. εγχειριδίου βασική παράμετρος εκπαιδευτικής πράξης Συνδέεται με σημαντικές λειτουργίες: γνωστική συγκρότηση- ιδεολογική & πολιτισμική αναπαραγωγή – καλλιέργεια δεξιοτήτων- ανάπτυξη στάσεων διδασκόντων & διδασκόμενων Τρόπος χρήσης & περιεχόμενο αποτυχία ή επιτυχία εκπαιδευτικού συστήματος

3 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια. Έρευνα και μελέτη των Α.Π. και των σχολικών εγχειριδίων κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών δεκαετιών. Ελλάδα: Εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι στις διάφορες ιστορικές περιόδους παρουσιάζουν ομοιότητα. Οι διαφοροποιήσεις συνδέονται με τις ιδεολογικο- πολιτικές αποκλίσεις των διαφορετικών κυβερνήσεων.

4 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια. Τα σχολικά εγχειρίδια συνδέονται με : Την καλλιέργεια εθνικιστικών τάσεων και αντιλήψεων. Την ανάπτυξη θρησκευτικού φανατισμού και σοβινισμού. Την εμφάνιση φαινομένων εχθρότητας, βίας και ρατσισμού. UNESCO (1949) : άμβλυνση εθνοκεντρικών αντιλήψεων

5 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια. Ινστιτούτο George-Eckert για τη Διεθνή Έρευνα Σχολικών Εγχειριδίων (Γερμανία) Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Α.Π.Θ, Ελλάδα)

6 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια. Χαρακτηριστικά ελληνικής κοινωνίας και εκπαίδευσης: Επιπτώσεις συμμετοχής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σταδιακή μεταλλαγή της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική.

7 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια. Συμπεράσματα ερευνών Εθνοκεντρικό ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο Ελληνικής Εκπ. Προβολή εθνικής παράδοσης Προβολή άλλων εθνών σύμφωνα με πολιτικές περιστάσεις Λιγότερη προσοχή στον πλουραλισμό των πολιτισμών, στην οικουμενική αλληλεξάρτηση και τις παγκόσμιες αξίες Ρόλος εκπαιδευτικού- διάκριση των πολιτισμών

8 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια.  Εξέταση εγχειριδίων Ιστορίας Ε΄-Στ΄ και Β΄Γυμν.(δεκαετία του 90΄- Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ) ΄΄υπάρχει ανισομέρεια στην παρουσίαση των βαλκανικών λαών υπέρ των Τούρκων, η οποία παραμορφώνει την ιστορική εικόνα που αποκτούν οι μαθητές στο σχολείο αναφορικά με τους άλλους λαούς της Βαλκανικής[…]΄΄

9 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια.  Έρευνα για την πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών δημοτικού σχολείου (1993- Π. Καλογιαννάκη-Χουρδάκη) ΄΄οι προτιμήσεις των παιδιών προς τις άλλες χώρες [..] σχετίζονται με το γενικότερο πολιτικό κλίμα, τα ιστορικο-πολιτικά μηνύματα και τα εθνικά βιώματα, όπως αυτά προβάλλονται στα παιδιά από το σχολείο, την οικογένεια και τα ΜΜΕ΄΄

10 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια.  Παρουσία Βαλκανικών λαών στα σχολικά βιβλία (1996- Γ.Φλουρής & Π. Καλογιαννάκη- Χουρδάκη) ΄΄τα εγχειρίδια καλλιεργούν τον εθνοκεντρισμό με το να προσδίδουν μια ιδιαίτερη αξία στον ελληνικό πολιτισμό, ενώ, παράλληλα οι αναφορές στους λαούς των Βαλκανίων είχαν αρνητικά χαρακτηριστικά [..]΄΄

11 Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ΄’Αλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια.  Παρουσία Ευρώπης στα Α.Π. της Πρωτοβάθμιας Εκπ. (2000- Γ.Φλουρής & Μ.Ιβριντέλη) Α.Π. 1977 & 1982 I.Χρησιμοποιείται μόνον για την επιβεβαίωση της μοναδικότητας του Ελληνισμού II.Γενικές αναφορές που δεν συμβάλλουν στην εξάλειψη των στερεοτύπων του Ευρωπαίου ‘ άλλου’ στους μικρούς μαθητές III.Το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών ανήκει στην υποκατηγορία ‘βία – συγκρούσεις- πόλεμοι’ και το κατέχει το μάθημα της Ιστορίας και ακολουθούν η Γεωγραφία και η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

12 Comparison Slide Item 1Item 2

13


Κατέβασμα ppt "«Η εικόνα της ‘Ευρώπης’ και του ‘Άλλου’ στο σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια» « Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση. Όψεις, θεωρήσεις, προβληματισμοί,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google