Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Οργάνωση-Business Plan. Διδάσκων: Γεώργιος Ασπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Οργάνωση-Business Plan. Διδάσκων: Γεώργιος Ασπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Οργάνωση-Business Plan. Διδάσκων: Γεώργιος Ασπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

3 Άδειες χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

4 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

5 Περιεχόμενα ενότητας 1) Περί Οργανώσεων 2) Υποδείγματα Οργανωτικών Διαγραμμάτων 3) Business Plan Οργάνωση-Business Plan4

6 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Οργάνωση-Business Plan5

7 Η θεωρία του Max Weber [1] Τα άτομα που στελεχώνουν τη γραφειοκρατία επιλέγονται και δεν εκλέγονται. Οι εργαζόμενοι της γραφειοκρατίας υπακούουν σε συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις και οφείλουν να συμμορφώνονται σε μία σειρά απρόσωπων ρυθμίσεων. Σε κάθε γραφειοκρατική οργάνωση τα μέλη της έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες οι οποίες πηγάζουν από την θέση που κατέχουν στο οργανωτικό διάγραμμα. Όσο ανεβαίνουμε ιεραρχικά τόσο αυξάνονται και οι αρμοδιότητες κάθε στελέχους. Η αμοιβή κάθε εργαζομένου βασίζεται στην καταβολή ενός σταθερού μισθού και στη συνέχεια μίας σύνταξης. Οργάνωση-Business Plan6

8 Η θεωρία του Max Weber [2]  Η απασχόληση των στελεχών μιας γραφειοκρατίας έχει συνήθως το χαρακτήρα της μονιμότητας.  Η εξέλιξη των στελεχών μίας γραφειοκρατίας γίνεται είτε με το σύστημα της αρχαιότητας, είτε με το κατά εκλογή σύστημα.  Η περιουσία της γραφειοκρατικής οργάνωσης ανήκει σε αυτήν και όχι στα μέλη που τη στελεχώνουν.  Ο κάθε υπάλληλος οφείλει να τηρεί τα καθήκοντά του τηρώντας μία στάση τυπική και απρόσωπη.  Η κύρια απασχόληση των στελεχών είναι η γραφειοκρατική οργάνωση που έχουν ενταχθεί χωρίς αυτό να απαγορεύει την ενασχόλησή τους σε άλλη θέση, η οποία θέση δε δημιουργεί πρόβλημα στην καλή λειτουργία της βασικής τους δουλειάς. Οργάνωση-Business Plan7

9 Τι είναι η Οργάνωση Η οργάνωση είναι ένα σύνολο συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων από ένα σύνολο ανθρώπων που με βάση την επικοινωνία προσπαθούν να πετύχουν ένα αποτέλεσμα / σκοπό. Οργάνωση-Business Plan8

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οργάνωση-Business Plan9

11 Ενδεικτικό πυραμοειδές οργανωτικό διάγραμμα Οργάνωση-Business Plan10

12 Παράδειγμα κυκλικού οργανωτικού διαγράμματος Οργάνωση-Business Plan11

13 Τμηματοποίηση κατά λειτουργία Οργάνωση-Business Plan12

14 Τμηματοποίηση κατά προϊόν ή υπηρεσία Οργάνωση-Business Plan13

15 Γεωγραφική τμηματοποίηση Οργάνωση-Business Plan14

16 Τμηματοποίηση κατά πελάτες Οργάνωση-Business Plan15

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ [από πραγματική επιχείρηση] Οργάνωση-Business Plan16

18 1ο διάγραμμα Managing Director GR Director Corporate Affairs GR Manager Government Relations Manager Communications & Public Affairs Director Finance & IS GR Director Operations GR Manager Business Development Senior Business Development Analyst Business Development Analyst Director Sales and Distr GR, MT & CY Director Marketing GR Director Human Resources GR Senior Counsel GR Οργάνωση-Business Plan17

19 2ο διάγραμμα Director Finance & IS GR Manager Information Services Manager Accounting Manager Compliance Manager Budget & Reporting Manager Internal Controls Project Controller Οργάνωση-Business Plan18

20 3ο διάγραμμα Director Operations GR Project Manager Greenfield GR Manager Logistics Project Controller Manager Operations Planning Manager Projects & Engineering Manager Quality Assurance Manager Procurement Manager EHSS Manager Product Project Mgt Cluster SE Manager Factory Manager Printing & Converting Manager HR Operations Οργάνωση-Business Plan19

21 4ο διάγραμμα Director Sales and Distr GR, MT & CY Manager Regional Sales Exclusives Manager Regional Sales Generals Manager Trade Marketing Manager SOD Manager Sales Development Area Manager Cyprus & Malta Οργάνωση-Business Plan20

22 5ο διάγραμμα Director Marketing GR Manager Marketing Research & Direct Mark Group Brand Manager Local & Int. Brands Supervisor Marketing Services Manager Promotions Group Brand Manager Assos Fam & Spe Proj Group Brand Manager Marlboro Οργάνωση-Business Plan21

23 Business Plan Από την ιστοσελίδα http://www.epiheirimatikotita.gr/joomla157 Οργάνωση-Business Plan22

24 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι περίληψη των κινήσεων και των δραστηριοτήτων του επιχειρηματία με σκοπό την οργανωμένη και ενδελεχή πρόβλεψη όλων των πιθανών παραμέτρων. είναι γραπτό σχέδιο του μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει, είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης μιας δραστηριότητας σε κάποιο χρονικό διάστημα.  αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας,  έχει σκοπό την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οργάνωση-Business Plan23

25 Η χρησιμότητας ενός επιχειρηματικού σχεδίου; Συμβάλει στη δομή και στην οργάνωση της επιχείρησης. Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης. Παρέχει ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης. Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Θεωρείται πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών. Οργάνωση-Business Plan24

26 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠ/ΣΗΣ 2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 4.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5.ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 7.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 8.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11.ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Υπάρχων & προβλεπόμενος) 12.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 13.ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 14.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 15.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 16.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 17.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Οργάνωση-Business Plan25

27 SWOT ANALYSIS Οργάνωση-Business Plan26

28 Τέλος ενότητας Επεξεργασία υλικού: Μέγας Χρήστος


Κατέβασμα ppt "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Οργάνωση-Business Plan. Διδάσκων: Γεώργιος Ασπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google