Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ορισμοί Χρησιμότητα και πλεονεκτήματα Δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Ερωτήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ορισμοί Χρησιμότητα και πλεονεκτήματα Δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Ερωτήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ορισμοί Χρησιμότητα και πλεονεκτήματα Δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Ερωτήσεις - Θέματα για συζήτηση

2 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – 1 ο ΜΑΘΗΜΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Μια επιχείρηση χρειάζεται: Όραμα Αποστολή Προγραμματισμό Οργάνωση των καθημερινών και των μελλοντικών ενεργειών. Επομένως το Επιχειρηματικό σχέδιο δίνει πληροφορίες σχετικές με όλα τα παραπάνω. Δηλαδή:  Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας  Πως πρέπει να τις κάνει  Πότε πρέπει να τις κάνει. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το εργαλείο που δείχνει στους επενδυτές (stakeholders) την θέση που βρίσκεται η επιχείρηση σε ότι αφορά τη φιλοσοφία της, την οργάνωση της, τα χρηματοοικονομικά της, το μάρκετινγκ κλπ, τη θέση στην οποία θέλει να φτάσει και τον τρόπο που θα φτάσει. Το Ε.Σ. είναι η βάση που στηριχθεί η επιχείρηση για την προσέλκυση επενδυτών. Ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και η καθοδήγηση των ενεργειών των στελεχών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές.

3 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το επιχειρηματικό σχέδιο περιέχει σκέψεις, στόχους και στρατηγικές για να διευκολύνουν στη λήψη των αποφάσεων. Αποτελεί γραπτό κείμενο που παρουσιάζει την επενδυτική πρόταση. Συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες, παραρτήματα κ. α. τα οποία διευκολύνουν τον επενδυτή για να έχει μια καθαρή, σύντομη και σαφή εικόνα της επιχείρησης. Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει : 1. Executive Summary. ( στόχοι της επιχείρησης, ο σκοπός ύπαρξης, προϊόντα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κλπ ) 2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης. ( οργανόγραμμα, ανθρώπινο δυναμικό ) 3. Περιγραφή των συνθηκών της αγοράς. 4. Την στρατηγική της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητας της. 5. Τη χρηματοοικονομική κατάσταση και ανάλυση καθώς και την πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών τόσο σε πάγιο όσο και σε κεφάλαιο κίνησης. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Μεγαλύτερο του ενός χρόνου. Συνήθως είναι από 3-5 χρόνια. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – 1 ο ΜΑΘΗΜΑ

4 Όραμα - Αποστολή Σύμφωνα με τον Ackoff (Ackoff, R.I. (1987). Mission statements, Planning Revie, 15(4), 30-2), « η αποστολή της επιχείρησης ορίζεται ως μια διαρκής καταχώριση του προορισμού της που την διακρίνει από τις άλλες ». Ο ορισμός αυτός συμπεριλαμβάνει 2 ουσιαστικά χαρακτηριστικά της αποστολής μιας επιχείρησης : Αυτή της διάρκειας και εξειδίκευσης σε ατομικό επίπεδο. Σε δυο ουσιαστικά ερωτήματα πρέπει να απαντήσει : τι επιχείρηση είμαστε και τι αναζητάμε να γίνουμε. Οι απαντήσεις ορίζουν τους στόχους και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η αποστολή της επιχείρησης εξηγεί και τον λόγο ύπαρξης της και έτσι μπορεί να συμπεριλάβει την κατάσταση στην αγορά, τις ανάγκες και την τεχνολογία.

5 Η εταιρία υπάρχει για να αυξάνει το βιοτικό επίπεδο του μέσου άνδρα ή γυναίκας. Η εταιρία Body Shop έχει σαν σκοπό να ενθαρρύνει τη πώληση των καλλυντικών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και τα ζώα. Επειδή ο σκοπός της επιχείρησης είναι αξιόλογος, οι καταναλωτές δείχνουν αφοσίωση στα προϊόντα αυτά. Ο λόγος δηλαδή δεν είναι μόνο οικονομικός. Μια αποτελεσματική δήλωση αποστολής θα έπρεπε να βασίζεται σε 1. μια συμπαγή κατανόηση της επιχείρησης και στο ΟΡΑΜΑ ώστε να μπορεί κάποιος να προβλέψει πως θα αλλάξουν στο μέλλον οι δυνάμεις που δρουν στις εφαρμογές της. 2. Η αποστολή θα έπρεπε να στηρίζεται στη ισχυρή προσωπική πεποίθηση και ύπαρξη κινήτρου του αρχηγού (leader), ο οποίος έχει την ικανότητα να μεταδώσει το όραμα του. Όραμα - Αποστολή

6 4. Οι δηλώσεις αποστολής θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τη στρατηγική πρόθεση νίκης σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 5. Οι managers πρέπει να πιστέψουν ότι έχουν την ελευθερία να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική χωρίς να δέχονται αμφισβήτηση από τη κορυφή της διοίκησης.

7 Στην καταγραφή, στην ανάλυση και τη γνώση της αγοράς ( καταναλωτές, ανταγωνισμός κλπ ). Εξετάζει τους επιθυμητούς στόχους του μάρκετινγκ και των τμημάτων της αγοράς σύμφωνα με τις αλλαγές της αγοράς. Στόχοι μάρκετινγκ Τμηματοποίηση αγοράς. Τμηματοποίηση αγοράς. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές. Positioning Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Ανάλυση χαρτοφυλακίου Αποτελεσματικότητα μείγματος μάρκετινγκ Κάθε στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ εξετάζεται υπό το πρίσμα των απαιτήσεων των καταναλωτών και της δραστηριότητας των ανταγωνιστών. Προϊόν Τιμή Προώθηση Διανομή

8 Μακροοικονομικό περιβάλλον : Οικονομικό περιβάλλον : Πληθωρισμός, επιτόκιο, ανεργία. Κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον : κατανομή ηλικιών, τρόπος ζωής, αξίες, απόψεις. Τεχνολογικό περιβάλλον : Νέα προϊόντα και εξέλιξη της τεχνολογίας, υλικά. Πολιτικό / νομικό περιβάλλον : Έλεγχος μονοπωλίων, νόμοι, κανονισμοί. Οικολογικό περιβάλλον : Μόλυνση του περιβάλλοντος, ενέργεια. Η αγορά Μέγεθος της αγοράς, ποσοστό ανάπτυξης, τάση της αγοράς. Καταναλωτές : ποιοι είναι αυτοί, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής, πως, πότε και που αγοράζουν, ποιο είναι το ποσοστό του ανταγωνισμού στο προϊόν, η προώθηση, η τιμολόγηση και η διανομή.

9 Τμηματοποίηση της αγοράς : Πως τμηματοποιήθηκαν οι καταναλωτές, ποιο είναι το όφελος κάθε τμήματος. Διανομή Διανομή : κανάλια διανομής, εν δυνάμει ανάπτυξη, μέθοδοι φυσικής διανομής, επιδράσεις αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ανταγωνισμός : Ποιοι είναι τώρα οι κύριοι ανταγωνιστές και ποιοι θα μπορούσε να είναι στο μέλλον. Ποιος είναι ο στόχος τους και ποια η στρατηγική τους. Ποια είναι τα δυνατά τους σημεία και ποια τα αδύνατα. Μέγεθος της αγοράς και ποσοστό που κατέχουν οι ανταγωνιστές. Ανάλυση κόστους – ωφέλειας. Εμπόδια.

10 Δυο άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποστολή της επιχείρησης είναι : Α ) οι αλλαγές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και Β ) το πολιτιστικό επίπεδο της επιχείρησης και η προσωπικότητα των μάνατζερς. Οι αλλαγές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος προσφέρουν ευκαιρίες αλλά και κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την αποστολή της επιχείρησης. Ένας συνεταιρισμός παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων καθόρισε σαν αποστολή της επιχείρησης την παραγωγή και την διανομή των προϊόντων σε σημεία πώλησης που είναι προσβάσιμα στους καταναλωτές και πωλούν και άλλα προϊόντα. ( Σούπερ Μάρκετ ). Από μικρά γωνιακά σημεία πώλησης, μεταφερθήκαμε σε μεγάλα Σούπερ Μάρκετ, όπου οι καταναλωτές είναι πολλοί και μπορούν να αγοράσουν και άλλα προϊόντα. Τέλος το πολιτιστικό επίπεδο και η προσωπικότητα των μάνατζερ είναι ένας σημαντικός παράγοντας καθορισμού της αποστολής της επιχείρησης

11 Ερωτήσεις - Θέματα για συζήτηση 1. Μια μικρή έρευνα : Ποιο είναι το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης σας ; Δημιουργία ενός μικρού ερωτηματολογίου στο οποίο θα απαντήσουν μερικοί επιχειρηματίες. 2. Μελέτη του επιχειρηματικού σχεδίου της PUMA.


Κατέβασμα ppt "1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ορισμοί Χρησιμότητα και πλεονεκτήματα Δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Ερωτήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google