Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας στο Δημοτικό Σχολείο Εισηγητές: Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΠΛΕ Δρ Μάριος Παντελή, Βοηθός Δντής Εκπαιδευτικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας στο Δημοτικό Σχολείο Εισηγητές: Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΠΛΕ Δρ Μάριος Παντελή, Βοηθός Δντής Εκπαιδευτικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας στο Δημοτικό Σχολείο Εισηγητές: Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΠΛΕ Δρ Μάριος Παντελή, Βοηθός Δντής Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου 15 ο Ετήσιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκπαίδευση: Παράγοντες που την επηρεάζουν ΚΖ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, 10 Οκτωβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 24 Οκτωβρίου 2015

2 Προσδοκίες; …………………………

3 Δομή Παρουσίασης - Εργαστηρίου Εννοιολογικοί Ορισμοί Αξία και Σημαντικότητα Δεικτών Πρακτικό Μέρος Εργασία σε ομάδες Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Συζήτηση Συμπεράσματα Προεκτάσεις

4 Δείκτες Επιτυχίας Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο για να μπορούν να αξιολογηθούν) Ειδικοί στόχοι (συγκεκριμένοι, σαφείς, παρατηρήσιμοι, μετρήσιμοι) Αξιολογητέα Αναφέρονται στο μαθητή και τα επιτεύγματά του

5 Ανάπτυξη Δεικτών Επιτυχίας στη βάση Οργανωτικών Αρχών Προαπαι- τούμενο Επόμενο Απλό Σύνθετο Επιμέρους Όλο Χρονικά προηγούμενο Ακόλουθο

6 Δείκτες Επάρκειας Αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί/γνωρίζει ο μαθητής (διδακτέα) για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Σκαλοπάτια μάθησης Προαπαιτούμενη γνώση (για να επιτευχθεί ο δείκτης επιτυχίας ) Γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, πληροφορίες, έννοιες, αξίες, στάσεις, στρατηγικές Αναφέρονται στον εκπαιδευτικό

7 Γεωγραφία Γ΄ τάξης

8 Αξία και Σημαντικότητα Δεικτών Διάγνωση αναγκών μάθησης (εκπκών και μαθητών) Στροφή στα μαθησιακά αποτελέσματα και βελτίωσή τους Συγκεκριμε- νοποίηση απαραίτητων διδακτέων Μέτρο διάγνωσης αναγκών Πώς βοηθώ τον κάθε μαθητή Σε τι θα αξιολογηθεί ο μαθητής (πρωτίστως ποιοτικά) Εργαλεία για διαφοροποίηση διδασκαλίας Διαμορφωτική αξιολόγηση και αυτοαξιολό- γηση (εκπκών και μαθητών)

9 Ανάγκες Μάθησης Ως ανάγκη μάθησης ορίζεται το κενό ή η απόσταση μεταξύ των επικρατουσών (Present State of Affairs) και επιθυμητών (Desired State of Affairs) συνθηκών ή καταστάσεων (Kitchie, 2011) PSA ανάγκη μάθησης DSA

10 Ανάλυση Αναγκών Μάθησης Είναι η συστηματική ανάλυση των παρόντων και μελλοντικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που χρειάζονται με βάση τις διαθέσιμες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και τις ελλείψεις/κενά που παρατηρούνται σε γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική στρατηγική εκπαίδευσης (Cedefop, 2004)

11 Επίπεδα αναγκών μάθησης Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες Συμπεριφο- ρές Στάσεις Αξίες Πεποιθήσεις

12 Εργασία σε ομάδες i. Δείγματα Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας από Ελληνικά, Μαθηματικά και Γεωγραφία (ένα για κάθε ομάδα). ii. Φύλλο εργασίας. iii. Μελέτη φύλλου εργασίας και συγκεκριμένων δεικτών στην ομάδα. iv. Στη βάση αυτής της μελέτης, αλλά και στη βάση της μέχρι σήμερα τυχόν εμπειρίας σας, συζητήστε στην ομάδα σας και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας. v. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων από ένα μέλος της ομάδας. vi. Συζήτηση – παρεμβάσεις.

13

14 Συμπεράσματα – Προεκτάσεις  2015-2016: έτος παρακολούθησης της εφαρμογής δεικτών και ανατροφοδότησης (πιλοτική εφαρμογή)  Ξεκαθάρισμα εννοιών  Υλοποίηση αναγκαίων αλλαγών  Ρόλος εκπαιδευτικών (κριτική, παροχή ανατροφοδότησης, δυνατότητες και περιορισμοί)  Επιμόρφωση/Ανάπτυξη/Μάθηση εκπαιδευτικών (έμφαση στην στήριξη σε σχολική βάση, στην τάξη και δίκτυα σχολείων)  Ανάγκη επέκτασης των Δεικτών Επάρκειας σε Στρατηγικές (π.χ. κατανόησης-παραγωγής κειμένου)

15 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή και τη συμμετοχή σας stylmarios@cytanet.com.cy marios.panteli@primehome.com


Κατέβασμα ppt "Η Εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας στο Δημοτικό Σχολείο Εισηγητές: Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΠΛΕ Δρ Μάριος Παντελή, Βοηθός Δντής Εκπαιδευτικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google