Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

4 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

5 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ – ΣΥΝΕΧΗ - ΣΗΜΑΤΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

6 Τα Σήματα ως άθροισμα Ημιτονικών Συναρτήσεων  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

7 Τα Σήματα ως άθροισμα Ημιτονικών Συναρτήσεων  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

8 ΦΑΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

9 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

10 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

11 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

12 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

13 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

14 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

15 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

16 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

17 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

18 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

19 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

20 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

21 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

22 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

23 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

24 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

25 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

26 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

27 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

28 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

29 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

30 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

31 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

32 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

33 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

34 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

35 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

36 ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

37 ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

38 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

39 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

40 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

41 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

42 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα HH ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΕΙ ΦΩΝΗ ΥΠΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΌΤΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ 4000 Hz. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ??? ΑΠ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 8000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤ. (SEC). 2.ΕΝΑ ΣΗΜΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΥΡΟΣ 200ΚΗz. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ.? ΑΠ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ 0 ΚΑΙ f, ΟΠΟΥ f Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2* f. ΔΗΛ. 400000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟ SEC.

43 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

44 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

45 ΑΝΤΙΑΝΑΔΙΠΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

46 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

47 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

48 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

49 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

50 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

51 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

52 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

53 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ – ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

54 ΖΩΝΕΣ – ΕΠΙΠΕΔΑ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΕΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ MIN ΚΑΙ MAX. ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ SET ΓΝΩΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ MIN KAI MAX ΣΕ M ZONES ΚΆΘΕ ΜΙΑ ΥΨΟΥΣ Δ. Δ = (ΜΑΧ-ΜΙΝ)/Μ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ (Μ-1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΕ ΣΗΜΑ ΤΑΣΕΩΣ V NIN = -20V, V MAX = +20V, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 8 ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΒΑΝΤΩΣΗΣ. ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΊΝΑΙ : Δ= (20 –(-20))/8 = 5 Η ΑΚΟΜΗ ΕΆΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 3 BITS ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ= (20-(-20))/2 n = 5

55 ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα OI 8 ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ: ΜΕ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3 BITS -20 to -15, -15 to -10, -10 to -5, -5 to 0, 0 to +5, +5 to +10, +10 to +15, +15 to +20 -17.5,, -12.5, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 000, 001, 011, 010, 100 101 110, 111

56 ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

57 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ – ΕΠΙΠΕΔΟ- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ BITS ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗΣ Η Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ BITS ANA ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΥΠΟ: n b = log2 (M) ΟΠΟΥ Μ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΖΩΝΕΣ-ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΗΣ ΓΙΑ n b = 3 (ΤΡΙΑ BITS ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗΣ) 0 ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ: 000, 001, 010,011,100,101,110,111

58 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

59 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

60 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

61 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

62 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

63 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ – BIT RATE  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα  ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΣΗΜΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ.  Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ – ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ - ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ.  ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ (Μ) ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ. (ΤΟ Δ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ)  ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ BITS ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (BIT RATE).  TO ΒΙΤ RΑΤΕ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ PCM ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ BITS ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ Χ ΡΥΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ. BIT RATE = n b *f s = 2*n b *f MAX (bps)

64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα  ΌΤΑΝ MEAN SQURAE ERROR ΜΕΣΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ (MSE) Ν 2 = Δ 2 /12  ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ = Ε(m 2 (t)).  ΜΕΣΟΣ SNR = 12* Ε(m 2 (t))/ Δ 2  ΓΙΑ ΔΥΑΔΙΚΟ PCM ΜΕ : Μ =ZONES -ΣΤΑΘΜΕΣ = 2 n ( ΟΠΟΥ n ΕΙΝΑΙ ΤΑ BITS / ΔΕΙΓΜΑ  ΕΆΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΕΧΕΙ ΕΥΡΟΣ Β HZ ( BANDWIDTH = BHz).  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (NYQUIST) = 2*B ΔΕΙΓΜ/SEC ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ -BIT RATE = 2*B *n BITS/SEC ΕΥΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ = n*B Hz

65 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ – BIT RATE ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα  ZHTEITAI ΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ BIT-RATE ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 8 BITS ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ? ??  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 0Hz ΕΩΣ 4000Hz ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ BIT RATE ΕΊΝΑΙ:  ΑΠ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ = 4000 Hz* 2 = 8000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ/SEC  ΑΠ. ΒΙΤ RATE = 8000 (ΔΕΙΓ/SEC) * 8 BITS/ΔΕΙΓΜ = 64000 bps  ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 4KHz. ΕΆΝ ΜΕΤΑΔΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤO ΕΥΡΟΣ 4KHz. ΕΆΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕ 8 BITS/ΔΕΙΓΜΑ TOTE ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΈΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ q  8 BITS/ΔΕΙΓ. * 4 KHz = 32KHz

66 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

67 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

68 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

69 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

70 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

71 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

72 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

73 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

74 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

75 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

76 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα

77 ΑΣΚΗΣΗ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  Βασικές Έννοιες  Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων  Δειγματοληψία  Θεώρημα Nyquist  Κβαντισμός  Κωδικοποίηση  Παραδείγματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google