Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γεωργοπεριβαλλοντική υποδράση 2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων» Θεσ/νίκη, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γεωργοπεριβαλλοντική υποδράση 2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων» Θεσ/νίκη, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γεωργοπεριβαλλοντική υποδράση 2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων» Θεσ/νίκη, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Η Υποδράση «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» ανήκει στις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις. Εκτός δηλαδή από το παραγωγικό κομμάτι, μας ενδιαφέρει η Δράση να έχει και θετικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα π.χ. η μείωση εισροών (αζωτούχα λιπάσματα) Η Δράση είναι πενταετούς (5) διάρκειας Προϋπολογισμός Δράσης: 12 εκ. € για 3 έτη (καλλιεργητικές περίοδοι 2012 – 2014) Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Επιλέξιμα αγροτεμάχια για την 1 η Πρόσκληση είναι τα αγροτεμάχια τα οποία: Είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ έτους 2012 του ενδιαφερόμενου Καλλιεργήθηκαν το 2012 με ζαχαρότευτλα με βάση το πρότυπο AGRO 2 Κατέχονται νόμιμα Έχουν ελάχιστο μέγεθος 0,5 στρέμματα Δεν είναι επιλέξιμα τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική δράση, στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών ή είναι συνιδιόκτητα Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον: είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2012 έχουν υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει την πρόσθετη ενίσχυση διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΑΝ (ΕΚ) 320/2006, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στη Δράση με την προϋπόθεση ότι, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, θα επιστρέψουν το συνολικό ποσό που έλαβαν στο πλαίσιο της παραπάνω ενίσχυσης

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι: Δικαιούχοι πρόωρης συνταξιοδότησης και οι σύζυγοί τους Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό Πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή Δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός Ανήλικα άτομα Όσοι από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχουν σε περισσότερες από μία (1) Δράσεις και σε περισσότερες από μία (1) Προσκλήσεις του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 214, με την εξαίρεση των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων που αφορούν ζώα

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Υποχρεώσεις δικαιούχων: Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία από την 15η Μαρτίου 2012: Να υπογράφουν κατ’ έτος σύμβαση με την ΕΒΖ Να καλλιεργούν ζαχαρότευτλα κάθε χρόνο και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας σε έκταση τουλάχιστον ίση με την έκταση της σύμβασης της Δράσης Να εντάξουν την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΟΔ) με βάση το πρότυπο AGRO 2 Να μειώσουν την εφαρμοζόμενη ποσότητα λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών

7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Υποχρεώσεις δικαιούχων (συνέχεια): Οι τευτλοπαραγωγοί, η εκμετάλλευση των οποίων βρίσκεται σε περιοχές που διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα μνήμης, επιπλέον της μείωσης της λίπανσης, μπορούν να μειώσουν και την ποσότητα του αρδευτικού νερού τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και να λάβουν αυξημένη ενίσχυση

8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Υποχρεώσεις δικαιούχων (συνέχεια): Τα αγροτεμάχια δεν παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της πενταετίας, καλύπτουν όμως την έκταση ένταξης ως προς το μέγεθος. Η Δράση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο ίδιο αγροτεμάχιο για δυο συνεχόμενα έτη Το μέγεθος της ενταγμένης έκτασης του δικαιούχου μπορεί να αυξηθεί τα επόμενα έτη εφαρμογής, σε σχέση με το πρώτο έτος εφαρμογής (2012), σε ποσοστό έως και 40% π.χ. δικαιούχος που το 2012 καλλιέργησε και ενέταξε στη Δράση 100 στρ., την καλλιεργητική περίοδο 2013 μπορεί να καλλιεργήσει και να πληρωθεί έως και για 140 στρ. Το 2014 μπορεί να επανέλθει στα 100 στρ. χωρίς κυρώσεις

9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα: 29,9 €/στρέμμα ετησίως για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν το ΣΟΔ στην παραγωγή σακχαρότευτλων και τη μείωσης της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% (Μεθοδολογία Α) 31,8 €/στρέμμα ετησίως για τους δικαιούχους, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων βρίσκονται σε περιοχές με συλλογικά δίκτυα τα οποία διαθέτουν ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα μνήμης, οι οποίοι επιπλέον του ΣΟΔ στην παραγωγή ζαχαρότευτλων, εφαρμόζουν μείωση της ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% και του αρδευτικού νερού τουλάχιστον κατά 20% (Μεθοδολογία Β)

10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Διαδικασία υποβολής αίτησης ενίσχυσης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://it.opekepe.gr/sugar/ απ’ όπου οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν και έντυπη αίτηση ενίσχυσης (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & παραστατικά) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στα κατά τόπους Εργοστάσια και Γεωπονικά Γραφεία Τομέων της ΕΒΖ http://it.opekepe.gr/sugar/ Η αίτηση ενίσχυσης είναι κανονική και πλήρης όταν αποτελείται από: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο και Απαιτούμενα παραστατικά

11 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Υποχρεωτικά παραστατικά: Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία Σύμβαση με την ΕΒΖ Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2 (μπορεί να προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης) Παραστατικά νόμιμης κατοχής των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων (Τα παραστατικά τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής για τα μισθωμένα αγροτεμάχια δεν ζητούνται γιατί υποβάλλονται με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ΑΕΕ)

12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Υποχρεωτικά παραστατικά (συνέχεια): Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) του πρώτου έτους εφαρμογής της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου μόνο σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου

13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Λίγα περισσότερα λόγια για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια: Ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή. Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας/κυριότητας ως εξής: Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, κληρονομητήριο

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης: Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής στο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ (ΕΑΣ), το αργότερο μέχρι τη 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων (15 Μαρτίου 2012) και κάθε έτους που έπεται και εντός 15 εργασίμων ημερών, οι δικαιούχοι καταθέτουν στο φορέα υλοποίησης δήλωση εφαρμογής συνοδευόμενη από: το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του AGRO2 του Πιστοποιητικού Φορέα με επισυναπτόμενο κατάλογο παραγωγών, μεταξύ των οποίων και ο δικαιούχος, με τα στοιχεία των αγροτεμαχίων του

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από (συνέχεια): Tο πρόγραμμα λίπανσης το οποίο ακολούθησαν του προηγούμενο έτος εφαρμογής Tα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ (Δελτία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης το προηγούμενο έτος εφαρμογής Το πρόγραμμα άρδευσης το οποίο ακολούθησαν το προηγούμενο έτος εφαρμογής (μόνο για τη Μεθοδολογία Β) Τη βεβαίωση του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για την ποσότητα αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκε στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια το προηγούμενο έτος εφαρμογής (μόνο για τη Μεθοδολογία Β)

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από (συνέχεια): Το Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) για το επόμενο έτος εφαρμογής Τα παραστατικά νόμιμης κατοχής των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων για τα οποία αιτείται να εφαρμόσει τη Δράση το επόμενο έτος εφαρμογής και τα οποία δεν καλύπτονται από παραστατικά νόμιμης κατοχής που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης Την ετήσια σύμβαση με την ΕΒΖ για το επόμενο έτος εφαρμογής.

17 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013


Κατέβασμα ppt "1 Γεωργοπεριβαλλοντική υποδράση 2 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων» Θεσ/νίκη, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google