Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΟΙΟΥ. E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΟΙΟΥ. E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

2

3 E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5

4 Για την μορφή των ναυπηγικών γραμμών πλοίου ικανοποιητική προσέγγιση στον υπολογισμό των εμβαδών αρκεί οι αποστάσεις μεταξύ των τεταγμένων να είναι μικρές. Για την εφαρμογή του κανόνα απαιτείται η ύπαρξη περιττού αριθμού πλατών. Έτσι χρησιμοποιούνται (ανάλογα με το μήκος του πλοίου) 11 [0 – 10] ή 21 [0 – 20] κατασκευαστικοί νομείς. 1ος κανόνας SIMPSON

5 δ 3 (Υ 1 + 4Υ 2 + Υ 3 ) Ε =

6 (1Υ 1 + 4Υ 2 + 1Υ 3 ) δ 3 Ε 1 = ( 1Υ 3 + 4Υ 4 + 1Υ 5 )Ε 2 = ( 1Υ 5 + 4Υ 6 + 1Υ 7 )Ε 3 = δ 3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ SIMPSON Ε =(1Υ 1 + 4Υ 2 + 2Υ 3 + 4Υ 4 + 2Υ 5 + 4Υ 6 + 1Υ 7 )

7 α/α Πλάτος m Σ. ΣγινόμενοΣ.Σ = Συντελεστής SIMPSON 10,001 μήκος πλοίου60,00μέτρα 25,00420,00 κατ. νομείς7 37,50215,00 ισαπόσταση δ10,00μέτρα 49,00436,00 58,70217,40 67,40429,60 74,401 Σ 122,40Χδ/3=408,00m2m2 Αν δίδεται το μισό πλάτος το αποτέλεσμα διπλασιάζεται

8 Ο Υπολογισμός των όγκων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν των εμβαδών όπου αντί των πλατών αναγράφονται τα εμβαδά των επιφανειών των εγκαρσίων τομών (νομέων) Ν1 – Ν11 ή αυτά των παρισάλων Α1 – Α6

9 α/α Εμβαδά ΝΣ. Σ γινόμενα για όγκο 10,001 Σ.Σ = Συντελεστής SIMPSON 27,30429,20 μήκος πλοίου100,00μέτρα 313,50227,00 κατ. νομείς11 421,00484,00 ισαπόσταση δ10,00μέτρα 526,00252,00 Βύθισμα 3,00 μέτρα 629,004116,00 728,00256,00 826,004104,00 918,00236,00 107,50430,00 110,001 Σ 534,20Χδ/3=1781,00m3m3 Εκτόπισμα πλοίου 1781 m 3 Χ 1,025 t/m 3 = 1824,5 t Αντί των εμβαδών Ν μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα εμβαδά Α των παρισάλων

10 Α/ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (κέντρο πλευστότητας) Β/ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ περί τον διαμήκη άξονα συμμετρίας Γ/ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ περί τον εγκάρσιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο πλευστότητας (Α) Επιφάνειες παρισάλων Όγκος γάστρας Εκτόπισμα

11 Για να βρεθεί το κέντρο της ισάλου επιφανείας πρέπει να βρεθεί η ροπή της ισάλου επιφανείας ως προς εγκάρσιο άξονα Η ροπή επιφανείας περί άξονα ΟΟ είναι ίση με το γινόμενο του εμβαδού της επιφάνειας επί την απόσταση του κέντρου της επιφάνειας από τον παραπάνω άξονα [Χ. Α] Σ (χ. δΑ) = ροπή επιφανείας Χ = Σ (χ. δΑ) / Α Α = Σ (δΑ) G = κέντρο επιφανείας Ως εγκάρσιο άξονα αναφοράς μπορούμε να λάβουμε τον άξονα που διέρχεται από το αα1 πλάτος (πρωραία κάθετος)

12 Η ροπή αδράνειας ή δεύτερη ροπή μιας επιφάνειας περί άξονα είναι ίση με το άθροισμα του γινόμενου του εμβαδού των παραπάνω επί μέρους επιφανειών επί το τετράγωνο της απόστασής τους από τον παραπάνω άξονα Ι 00 = Σ(χ 2. δΑ) Σύμφωνα με το θεώρημα του STEINER Ι χχ = Ι ψψ – (δ) 2. Α Ι xx = ροπή αδράνειας περί τον άξονα χχ που διέρχεται από το Κ.Ε. G I ψψ = ροπή αδράνειας περί τον άξονα ψψ που είναι παράλληλος προς τον χχ σε απόσταση δ.

13 αβγδεστζηθ α χ β γ χ δ ε χ στ η χ β ααΠλάτη m Σ.ΣΓινόμενα για εμβαδά Μ.Β για ροπή Γινόμενα για ροπή Μ.Β για ροπή αδρανείας Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 00 (Πλάτη) 3 m 3 Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 10,001 0 0 00 25,00420,001 1 125500 37,50215,00230,00260,00422844 49,00436,003108,003324,007292916 58,70217,40469,604278,406581316 67,40429,605148,005740,004051620 74,401 626,406158,4085 Σ1122,40Σ3402,00Σ41580,80Σ57281 δ = 10 m

14 αβγδεστζηθ α χ β γ χ δ ε χ στ η χ β ααΠλάτη m Σ.ΣΓινόμενα για εμβαδά Μ.Β για ροπή Γινόμενα για ροπή Μ.Β για ροπή αδρανείας Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 00 (Πλάτη) 3 m 3 Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 10,001 0 0 00 25,00420,001 1 125500 37,50215,00230,00260,00422844 49,00436,003108,003324,007292916 58,70217,40469,604278,406581316 67,40429,605148,005740,004051620 74,401 626,406158,4085 Σ1122,40Σ3402,00Σ41580,80Σ57281 Επί δ Ροπή επιφανείας Επί δ Επί δ 2 Ροπή αδράνειας Ιχχ = L. B 3 / 12

15 αβγδεστζηθ α χ β γ χ δ ε χ στ η χ β ααΠλάτη m Σ.ΣΓινόμενα για εμβαδά Μ.Β για ροπή Γινόμενα για ροπή Μ.Β για ροπή αδρανείας Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 00 (Πλάτη) 3 m 3 Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 10,001 0 0 00 25,00420,001 1 125500 37,50215,00230,00260,00422844 49,00436,003108,003324,007292916 58,70217,40469,604278,406581316 67,40429,605148,005740,004051620 74,401 626,406158,4085 Σ1122,40Σ3402,00Σ41580,80Σ57281 Εμβαδόν ισάλου Ε = (δ/3). Σ1 = (10/3). 122,40 = 408 m 2 Ροπή περί τον άξονα 00 Ρ 00 = (δ/3). δ. Σ3 = (10/3). 10. 402,00 = 13400 m 3 Διαμήκης θέση Κ.Π. = [Ρ 00 / Ε] = (δ/3). δ. Σ3 / (δ/3). Σ1 = δ. (Σ3/Σ1) = 32,84 m Η απόσταση αυτή είναι από τον άξονα 00. Άρα 32,84 – 30 = 2,84 m πρύμνηθεν της Μέσης τομής

16 αβγδεστζηθ α χ β γ χ δ ε χ στ η χ β ααΠλάτη m Σ.ΣΓινόμενα για εμβαδά Μ.Β για ροπή Γινόμενα για ροπή Μ.Β για ροπή αδρανείας Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 00 (Πλάτη) 3 m 3 Γινόμενα για ροπή αδρανείας I 10,001 0 0 00 25,00420,001 1 125500 37,50215,00230,00260,00422844 49,00436,003108,003324,007292916 58,70217,40469,604278,406581316 67,40429,605148,005740,004051620 74,401 626,406158,4085 Σ1122,40Σ3402,00Σ41580,80Σ57281 Εμβαδόν ισάλου Ε = = 408 m 2 Ροπή περί τον άξονα 00 Ρ 00 = 13400 m 3 Διαμήκης θέση Κ.Π. = 32,84 m Ροπή αδρανείας περί τον άξονα 00 Ι 00 = (δ/3). δ 2. Σ4 = 526930 m 4 Ροπή αδρανείας περί τον άξονα που διέρχεται από Κ.Π Ι κπ = 526930 – (32,84) 2 χ 408 Ροπή αδρανείας περί τον διαμήκη άξονα συμμετρίας Ι = (δ/3). (1/12). Σ5 = 2022,5 m 4

17 Εμβαδόν ισάλου Ε = 2 χ (δ/3). Σ1 Ροπή περί τον άξονα 00 Ρ 00 = 2 χ (δ/3). δ. Σ3 Διαμήκης θέση Κ.Π. = [Ρ 00 / Ε] = δ. (Σ3/Σ1) Ροπή αδρανείας περί τον άξονα 00 Ι 00 = 2 χ (δ/3). δ 2. Σ4 Ροπή αδρανείας περί τον διαμήκη άξονα συμμετρίας Ι = 2 3 χ (δ/3). (1/12). Σ5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΙΣΑ ΠΛΑΤΗ

18 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΠΛΟΙΟΥ

19 Με βάση εγκάρσιες τομές

20 ΟΓΚΟΣ V = (δ/3). Σ1 Διαμήκης θέση Κέντρου Αντώσεως LCB = ΡΔ / V = δ. (Σ4 / Σ1) Διαμήκης Ροπή ΡΔ = (δ/3). δ. Σ4Κατακόρυφη Ροπή ΡΚ = (δ/3). Σ5 Κατακόρυφη θέση Κέντρου Αντώσεως ΚB = ΡΚ / V = (Σ5 / Σ1)

21 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΓΚΩΝ Με βάση παρισάλους

22 ΟΓΚΟΣ V = (h/3). Σ1 Διαμήκης θέση Κέντρου Αντώσεως LCB = ΡΔ / V = (Σ3 / Σ1) Διαμήκης Ροπή ΡΔ = (h/3). Σ3Κατακόρυφη Ροπή ΡΚ = h. (h/3). Σ2 Κατακόρυφη θέση Κέντρου Αντώσεως ΚB = ΡΚ / V = h. (Σ2 / Σ1)


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΟΙΟΥ. E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google