Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΡΛΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΖΟΡΑΚΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΡΛΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΖΟΡΑΚΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΡΛΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΖΟΡΑΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ, ΛΈΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική αξιολόγηση των δύο διαδικασιών ελέγχου επάρκειας κρηπιδότοιχων βαρύτητας, αυτής με ενιαίο και της αντίστοιχης με μερικούς συντελεστές ασφαλείας. Πρώτο Μέρος: Ελέγχεται τυπική διατομή κρηπιδότοιχου από προκατασκευασμένα κυψελωτά κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα – Caissons, με βάση τις δύο προαναφερθείσες διαδικασίες. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο διαδικασιών ελέγχου. Δεύτερο Μέρος: Έλεγχεται κρηπιδότοιχος από συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους σκυροδέματος αντίστοιχης διατομής με αυτήν του Caisson που αναφέρθηκε προηγουμένως και γίνεται σύγκριση ανάμεσα στους δύο τρόπους κατασκευής κρηπιδότοιχου για νέους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

4 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 1.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ CAISSON Κάτοψη Caisson

5 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 1.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ CAISSON Τομή Α-Α Caisson

6 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 1.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ CAISSON Τομή Β1-Β1 Caisson

7 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 1.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ CAISSON Τομή Β2-Β2 Caisson

8 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Σκυρόδεμα ποιότητα σκυροδέματος C20/25 κατ’ ελάχιστο. ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 400 kg/m³ χρήση μη υδρόφιλων αδρανών. μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 0,48 (ΚΤΣ). χρήση ρευστοποιητών ως πρόσθετα σκυροδέματος. ΙΙ. Οπλισμός ποιότητα χάλυβα S500

9 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 3.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή (τοποθέτηση οπλισμού, καλούπωμα, σκυροδέτηση, ξεκαλούπωμα) Caisson επί πλωτής αυτοβυθιζόμενης φορτηγίδας (Caissoniera) μέχρι ύψους 7 m.

10 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON

11 3.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή Caisson επί πλωτής αυτοβυθιζόμενης φορτηγίδας (Caissoniera) μέχρι ύψους 7 m. II.Καθέλκυση του Caisson στην θάλασσα.

12 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON

13 3.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή Caisson επί πλωτής αυτοβυθιζόμενης φορτηγίδας (Caissoniera) μέχρι ύψους 7 m. II.Καθέλκυση του Caisson στην θάλασσα. ΙΙΙ.Εν πλω κατασκευή του υπόλοιπου Caisson.

14 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON

15 3.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή Caisson επί πλωτής αυτοβυθιζόμενης φορτηγίδας (Caissoniera) μέχρι ύψους 7 m. II.Καθέλκυση του Caisson στην θάλασσα. ΙΙΙ.Εν πλω κατασκευή του υπόλοιπου Caisson. IV.Διαμόρφωση βάσης έδρασης κρηπιδότοιχου από λιθορριπή πάχους 1 m κατ’ ελάχιστον

16 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 3.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή Caisson επί πλωτής αυτοβυθιζόμενης φορτηγίδας (Caissoniera) μέχρι ύψους 7 m. II.Καθέλκυση του Caisson στην θάλασσα. ΙΙΙ.Εν πλω κατασκευή του υπόλοιπου Caisson. IV.Διαμόρφωση βάσης έδρασης κρηπιδότοιχου από λιθορριπή πάχους 1 m κατ’ ελάχιστον. V.Μεταφορά και πόντιση του Caisson στην τελική του θέση (για την εξασφάλιση της υδροστατικής ευστάθειας του Caisson είναι απαραίτητη η πλήρωση του με νερό μέχρι ύψους hυ = 4,50 m κατ’ ελάχιστον).

17 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON

18 3.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή Caisson επί πλωτής αυτοβυθιζόμενης φορτηγίδας (Caissoniera) μέχρι ύψους 7 m. II.Καθέλκυση του Caisson στην θάλασσα. ΙΙΙ.Εν πλω κατασκευή του υπόλοιπου Caisson. ΙV.Διαμόρφωση βάσης έδρασης κρηπιδότοιχου από λιθορριπή πάχους 1 m κατ’ ελάχιστον. V.Μεταφορά και πόντιση του Caisson στην τελική του θέση. VI.Προφόρτιση του Caisson.

19 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 3.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή Caisson επί πλωτής αυτοβυθιζόμενης φορτηγίδας (Caissoniera) μέχρι ύψους 7 m. II.Καθέλκυση του Caisson στην θάλασσα. ΙΙΙ.Εν πλω κατασκευή του υπόλοιπου Caisson. IV.Διαμόρφωση βάσης έδρασης κρηπιδότοιχου από λιθορριπή πάχους 1 m κατ’ ελάχιστον. V.Μεταφορά και πόντιση του Caisson στην τελική του θέση. VΙ.Προφόρτιση του Caisson. VIΙ.Πλήρωση των κυψελών του Caisson με εδαφικά υλικά.

20 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON

21 τελική διατομή κρηπιδότοιχου

22 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ι. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Ι.Β. κρηπιδότοιχου (W an ΄), ανωδομής (W αν ) και υπερκείμενων (W εδ1 & W εδ 2 ) στον κρηπιδότοιχο γαιών.

23 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ι.Β. κρηπιδότοιχου, ανωδομής και υπερκείμενων γαιών

24 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ι. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Ι.Β. κρηπιδότοιχου, ανωδομής και υπερκείμεων στον κρηπιδότοιχο γαιών 2. Ενεργητικές Ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω Ι.Β. υλικών επίχωσης (ορίζονται οι στάθμες 0,1,10 και τα αντίστοιχα φορτία P 0-1 και P 1-10 ). για φ = 40º και δ = 20 º Κ a = 0,20 P i-j = K a x (h j – h i )

25 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ενεργητικές ωθήσεις λόγω Ι.Β.. επιχώσεων

26 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ι. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Ι.Β. κρηπιδότοιχου, ανωδομής και υπερκείμεων στον κρηπιδότοιχο γαιών 2. Ενεργητικές Ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω Ι.Β. υλικών επίχωσης 3. Υδροστατικές πιέσεις: Οι υδροστατικές πιέσεις στην εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του κρηπιδότοιχου αλληλοαναιρούνται

27 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙ. ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. α) Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω φορτίου λειτουργίας P (Pκ) Πίνακας 1: Φορτίο Λειτουργίας Κρηπιδώματος P κ = Κ a x P ΦΟΡΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ Τύπος Χρήσης Λιμένος Φορτίο Λειτουργίας P (kN/m²) Επιβατηγά Ι.Χ και ελαφρά φορτηγά5 Βαρέα Φορτηγά10 Γενικό Φορτίο (σε μικρή συσκευασία)20 Εμπορευματοκιβώτια 4 καθ’ ύψος άδεια15 2 καθ’ ύψος γεμάτα35 4 καθ’ ύψος γεμάτα55 Εμπορεύματα Ro-Ro30-50 Σταθμός πολλαπλών χρήσεων50

28 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 3.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ενεργητικές ωθήσεις λόγω φορτίου λειτουργίας P

29 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙ. ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω φορτίου λειτουργίας P 2. Έλξη της δέστρας (H δ ) Πίνακας 2: Οριζόντια έλξη δέστρας Συνολικό Εκτόπισμα (t)Οριζόντια Έλξη Δέστρας έως 2.000100 έως 10.000300 έως 20.000600 έως 50.000800 έως 100.0001.000 έως 200.0001.500 μεγαλύτερο των 200.000 2.000

30 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙ. ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω φορτίου λειτουργίας P. 2. Έλξη της δέστρας. 3. Φορτία λειτουργίας στην ανωδομή: Τα φορτία της γερανογέφυρας στην ανωδομή είναι υπέρ της ευστάθειας του κρηπιδότοιχου και γι’ αυτό αγνοούνται.

31 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας στην οποία βρίσκεται ο κρηπιδότοιχος ΙΙ. Πίνακας 3: Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Για έδαφος θεμελίωσης του κρηπιδότοιχου κατηγορίας Β: συντελεστής θεμελίωσης θ = 1,00. Ζώνη Σεισμικής ΕπικινδυνότηταςΙΙΙΙΙΙIV Συντελεστής Σεισμικής Επιτάχυνσης του Εδάφους α 0,120,160,240,36

32 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Πίνακας 4: Συντελεστής συμπεριφοράς έργων αντιστήριξης k h = = 0,1066 ≈ 0,11 Τύπος ΤοίχουΣυντελεστής q w Τοίχος με δυνατότητα ολισθήσεως 300α (σε mm) 2,00 Τοίχος με δυνατότητα ολισθήσεως 200α (σε mm) 1,50 Τοίχος με αγκυρώσεις ή εύκαμπτος τοίχος εδραζόμενος σε βράχο η πασσάλους. 1,20 Άκαμπτος τοίχος εδραζόμενος σε βράχο ή πασσάλους 1,00 Τοίχοι αντιστηριζόμενοι με αντιρήδες (θλιπτήρες) 0,70

33 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Οριζόντιες σεισμικές φορτίσεις στη μάζα του κρηπιδότοιχου (G h ) G hi = k h x W i

34 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Σεισμικό αδρανειακό φορτίο στη μάζα του κρηπιδότοιχου

35 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Οριζόντιες σεισμικές φορτίσεις στη μάζα του κρηπιδότοιχου 2. Υδροδυναμικές πιέσεις στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά του κρηπιδότοιχου (P w ) Υπολογίζονται από τη σχέση Westergaard: p w (z) = x k h x γ υ x

36 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Υδροδυναμικές πιέσεις κατά τη διάρκεια σεισμού

37 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Οριζόντιες σεισμικές φορτίσεις στη μάζα του κρηπιδότοιχου. 2. Υδροδυναμικές πιέσεις στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά του κρηπιδότοιχου. 3. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω Ι.Β. επίχωσεων κατά τη διάρκεια σεισμού (P E0-1 και P E1-10 )

38 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω Ι.Β. επιχώσεων κατά τη διάρκεια σεισμού (P E0-1 και P E1-10 ) Ο συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων υπολογίζεται από τη σχέση Mononobe – Okabe : Κ aE =,όπου θ = arctan(k h )

39 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 3. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω I.B. επι΄χωσεων κατά τη διάρκεια σεισμού Για στάθμη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας επειδή το νερό συμπαρασύρεται από το εδαφικό ιστό επαυξάνοντας τη μάζα του ο σεισμικός συντελεστής k h μετασχηματίζεται σε k h ΄, με βάση τη σχέση k h ΄ = ΣP h /ΣP v

40 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ενεργητικές ωθήσεις λόγω I.B. επιχώσεων κατά τη διάρκεια σεισμού

41 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Οριζόντιες σεισμικές φορτίσεις στη μάζα του κρηπιδότοιχου. 2. Υδροδυναμικές πιέσεις στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά του κρηπιδότοιχου. 3. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω I.B. επιχώσεων κατά τη διάρκεια σεισμού 4. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω φορτίου λειτουργίας P κατά τη διάρκεια σεισμού (P Εκ )

42 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ενεργητικές ωθήσεις λόγω φορτίου λειτουργίας P κατά τη διάρκεια σεισμού

43 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Πίνακας 5α: Φορτία στον κρηπιδότοιχο (μέτρο και απόσταση σημείου εφαρμογής από τον πόδα του κρηπιδότοιχου) ΦΟΡΤΙΑ (kN/m) AΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΣΗΜΕΙΟ Ο (m) W an ΄3.145,68lwlw 7,50 W αν 258,75l αν 2,94 W εδ1 316,35l εδ1 9,80 W εδ2 239,67l εδ2 14,54 P h0-1 10,83h h0-1 20,83 P h1-10 585,60h h0-1 20,83 P v0-1 3,94 lvlv 14,08 P v1-10 213,16 ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

44 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Πίνακας 5β: Φορτία στον κρηπιδότοιχο ΦΟΡΤΙΑ (kN/m) AΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΣΗΜΕΙΟ Ο (m) PhκPhκ 147,57hhκhhκ 11,25 PvκPvκ 53,72lνlν 14,08 ΗδΗδ 60,48hδhδ 23,00 GhGh 422,45hEhE 12,66 PwPw 449,25hwhw 8,03 P hE0-1 13,94h hE0-1 20,83 P hE1-10 849,26h hE0-1 7,54 P vE0-1 5,08 lvlv 14,08 P vE1-10 309,14 P hEκ 215,06h hEκ 11,10 P vEκ 78,28lνlν 14,08 ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

45 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Οι έλεγχοι θα γίνουν με δύο μεθόδους: Ι) Μέθοδος των Καθολικών Συντελεστών Ασφαλείας ΙΙ)Μέθοδος των Επιμέρους Συντελεστών Ασφαλείας Οι απαραίτοιτοι έλεγχοι ευστάθειας για τον κρηπιδότοιχο είναι: Α) έλεγχος έναντι ανατροπής Β) έλεγχος έναντι ολίσθησης Ο κρηπιδότοιχος ελέγχεται για αστοχία τόσο σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας αυτού, όσο και για τη περίπτωση σεισμού.

46 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του κρηποδότοιχου πρέπει να ισχύει η σχέση: R > FS x E Ε : ένταση που τείνει να προκαλέσει αστοχία του κρηπιδότοιχου R : η αντίστοιχη αντίδραση ευστάθειας του κρηπιδότοιχου FS: καθολικός συντελεστής ασφαλείας για τη μορφή αστοχίας που εξετάζουμε

47 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 1) Φόρτιση 1: Χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου γίνεται για έλεγχο του κρηπιδότοιχου στη κατάσταση λειτουργίας του. Ο κρηπιδότοιχος ελέγχεται για τα μόνιμα και τα κινητά του φορτία 2 ) Φόρτιση 3: Χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου γίνεται για έλεγχο του κρηπιδότοιχου σε περίπτωση σεισμού. Ο κρηπιδότοιχος ελέγχεται για τα μόνιμα και τα σεισμικά του φορτία (οι ενεργητικές ωθήσεις Pi-j αντικαθιστώνται από τις αντίστοιχες σεισμικές PEi-j), (το φορτίο λειτουργίας P πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,50)

48 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EΛΕΓΧΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Για τη ΦΟΡΤΙΣΗ 1: i) FS = 1,50 ii) Επιπλέον δεν πρέπει να εμφανίζεται αδρανής περιοχή στη βάση έδρασης του κρηπιδότοιχου (6 x e < B) Για τη ΦΟΡΤΙΣΗ 3: i) FS = 1,20 ii) Επιπλέον η αδρανής περιοχή είναι μικρότερη από το ήμιση της βάσης έδρασης του κρηπιδότοιχου (3 x e < B)

49 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EΛΕΓΧΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Για τη ΦΟΡΤΙΣΗ 1: FS = 1,75 Για τη ΦΟΡΤΙΣΗ 3: FS = 1,10

50 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ανισότητα που περιγράφει την μέθοδο των μερικών συντελεστών ασφαλείας είναι: Ε d < R d E d : Η τιμή σχεδιασμού της έντασης Ε που τείνει να προκαλέσει αστοχία του έργου R d : Η τιμή σχεδιασμού της αντίστοιχης αντίστασης του έργου R.

51 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Από τα Εθνικά Προσαρτήματα του Ευρωκώδικα 7,ορίζεται ο τρόπος ανάλυσης DA-2*, για τον υπολογισμό των τιμών σχεδιασμού Ε d και R d E d = E(γ F x F k, X k ) F k : χαρακτηριστική τιμή δράσης F X k : χαρακτηρηστική τιμή εδαφικής παραμετρου Χ R d = x R (F k, X k ) γ F : συντελεστής ασφαλείας δράσης F γ R : συντελεστής ασφαλείας αντίδρασης R

52 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Μόνιμος συνδυασμός δράσεων: Σ(γGj x Gkj) + γQ1 x Q1 + Σ(γQi x ψ0i x Qki) Σεισμικός συνδυασμός δράσεων: Σ(G kj ) + A Ed + Σ (ψ 2i x Q ki )

53 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Πίνακας 6: Συντελεστές Συνδυασμού Δράσεων Δράσηψ0iψ0i ψ2iψ2i Κινητό φορτίο κρηπιδώματος1,000,50 Έλξη Δέστρας1,000,00

54 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Παρατήρηση: στον συγκεκριμένο έλεγχο αντί της αντίδρασης R d ο κρηπιδότοιχος ισορροπεί υπό την επίδραση των ευνοϊκών εντάσεων Ε stb : Μ Estb > M Edst

55 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Πίνακας 7: Συντελεστές Δράσεων για έλεγχο έναντι Ανατροπής Μόνιμος Συνδυασμός ΔράσεωνΣεισμικός Συνδυασμός Δράσεων ΔράσηΣυντελεστήςΔράσηΣυντελεστής Μόνιμες Ευμενής 0,90 Μόνιμες Ευμενής 1,00 Δυσμενής 1,10 Δυσμενής 1,00 Μεταβλητές Ευμενής 0,00 Μεταβλητές Ευμενής 0,00 Δυσμενής 1,50 Δυσμενής 1,00

56 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Πίνακας 8: Συντελεστές Δράσεων για έλεγχο έναντι Ολίσθησης Μόνιμος Συνδυασμός ΔράσεωνΣεισμικός Συνδυασμός Δράσεων ΔράσηΣυντελεστήςΔράσηΣυντελεστής Μόνιμες Ευμενής 1,00 Μόνιμες Ευμενής 1,00 Δυσμενής 1,35 Δυσμενής 1,00 Μεταβλητές Ευμενής 0,00 Μεταβλητές Ευμενής 0,00 Δυσμενής 1,50 Δυσμενής 1,00

57 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Ι. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Πίνακας 9: Συντελεστές Αντιδράσεων για έλεγχο έναντι Ολίσθησης Μόνιμος Συνδυασμός Δράσεων1,10 Σεισμικός Συνδυασμός Δράσεων1,00

58 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Πίνακας 10α: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ελέγχων κρηπιδότοιχου Έλεγχος για κρηπιδότοιχο στη κατάσταση λειτουργίας ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγχος έναντι Ανατροπής FS x Μ αν 1,50 x 7.758,78 = 11.638,17 kNm/mM Edst 9.755,11 kNm/m Μ ευσ 34.750 kNmM Estb 30.594,54 kNm/m Ποσοστό ασφαλείας 66,51 % Ποσοστό ασφαλείας 68,11 % Έλεγχος έναντι Ολίσθησης FS x ΣΗ1,75 x 804,49 = 1.407,86 kN/mγ R x Η Ed 1,10 x 1.117,26 = 1.228,99 kN/m μ x ΣV0,60 x 4.231,27 = 2.538,76 kN/mμ x V Rd 0,60 x 4.117,66 = 2.470,60 kN/m Ποσοστό ασφαλείας 44,55 % Ποσοστό ασφαλείας 55,43 %

59 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Πίνακας 10β: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ελέγχων κρηπιδότοιχου Έλεγχος για κρηπιδότοιχο στη περίπτωση σεισμού ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγχος έναντι Ανατροπής FS x Μ αν 1,20 x 16.844,75 = 20.213,70 kNm/mM Edst 16.844,75 kNm/m Μ ευσ 35.911,66 kNm/mM Estb 35.360,75 kNm/m Ποσοστό ασφαλείας 43,71 % Ποσοστό ασφαλείας 52,36 % Έλεγχος έναντι Ολίσθησης FS x ΣΗ1,10 x 1.842,43 = 2.026,67 kN/mγ R x Η Ed 1,00 x 1.842,43 = 1.892,43 kN/m μ x ΣV0,60 x 4.313,81 = 2.588,29 kN/mμ x VRd 0,60 x 4.274,66 = 2.564,80 kN/m Ποσοστό ασφαλείας 21,70 % Ποσοστό ασφαλείας 28,16 %

60 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 1) Κρίσιμος για αστοχία του κρηπιδότοιχου ο σεισμικός συνδυασμός δράσεων. 2) Πλέον κρίσιμος ο έλεγχος του κρηπιδότοιχου έναντι ολίσθησης σε σχέσης με τον έλεγχο έναντι ανατροπής 3) Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους παρατηρούμε ότι η μέθοδος των καθολικών συντελεστών ασφαλείας είναι η πλέον «ασφαλής» σε σχέση με τη μέθοδο των μερικών συντελεστών ασφαλείας. Παρατήρηση: Οι συντελεστής ασφαλείας που προκύπτει για τον σεισμικό συνδυασμό δράσεων με βάση τη μέθοδο των μερικών συντελεστών ασφαλείας είναι ίσοι με τη μονάδα (σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ε.Α.Κ για τον ενιαίο συντελεστή ασφαλείας για τα γεωτεχνικά έργα που σε περίπτωση σεισμού ήταν FS = 1,00). Στα Λιμενικά έργα όμως για σεισμό FS = 1,20 έναντι ανατροπής και FS = 1,10 έναντι ολίσθησης.

61 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 5.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ i. Διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ εντάσεων και αντιστάσεων κατά σχεδιασμό σύνθετων έργων. (για τον υπό εξέταση κρηπιδότοιχο, η ροπή ευστάθειας που υπολογίστηκε αποτελεί ευνοϊκή δράση για τον κρηπιδότοιχο και όχι αντίσταση αυτού έναντι της ροπής ανατροπής. ii. Εξασφαλίζει ένα ενιαίο τρόπο μελέτης για όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού (ως προς τη χρήση της ανάλυσης μέσω Οριακών Καταστάσεων). iii. Εναρμονίζει τον τρόπο μελέτης των γεωτεχνικών έργων στην Ε. Ε. (ως προς τη χρήση της ανάλυσης μέσω Οριακών Καταστάσεων).

62 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. 1.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Διατομή Κρηπιδότοιχου

63 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. 2.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Κατασκευή συμπαγών τεχνητών ογκολίθων (καλούπωμα, σκυροδέτηση, ξεκαλούπωμα). II.Διαμόρφωση βάσης έδρασης κρηπιδότοιχου από λιθορριπή πάχους 1 m κατ’ ελάχιστον. V.Μεταφορά και τοποθέτηση καθ’ ύψος των τεχνητών ογκολίθων για τη διαμόρφωση του κρηπιδότοιχου. VΙ.Προφόρτιση του κρηπιδότοιχου. Παρατήρηση: Οι τεχνητοί ογκόλιθοι θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα αντίστοιχων χαρακτηριστικών με αυτό για τη κατασκευή του Caisson (δεν απαιτείται οπλισμός )

64 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. 2.ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Διατομή Κρηπιδότοιχου

65 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. 3.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ Ι. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Ι.Β. κρηπιδότοιχου, ανωδομής και υπερκείμεων στον κρηπιδότοιχο γαιών. 2. Ενεργητικές Ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω Ι.Β. υλικών επίχωσης. ΙΙ. ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω φορτίου λειτουργίας P. 2. Έλξη της δέστρας.

66 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. 3.ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 1. Οριζόντιες σεισμικές φορτίσεις στη μάζα του κρηπιδότοιχου. 2. Υδροδυναμικές πιέσεις στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά του κρηπιδότοιχου. 3. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω Ι.Β. επιχώσεων κατά τη διάρκεια σεισμού 4. Ενεργητικές ωθήσεις στον κρηπιδότοιχο λόγω φορτίου λειτουργίας P κατά τη διάρκεια σεισμού.

67 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ CAISSON 4.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Οι έλεγχοι θα γίνουν με τη μέθοδο των καθολικών συντελεστών ασφαλείας Απαιτείται να γίνει έλεγχος σε όλους τους οριζόντιους αρμούς του κρηπιδότοιχου. Για τον λόγο αυτό θα ορίσουμε τις στάθμες 0,1,9,8,7,6,5,4,3,2 & 10 όπως αυτές φαίνονται στο επόμενο σχέδιο.

68 ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. 4.ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ Στάθμες ελέγχου Κρηπιδότοιχου

69 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΠΌ CAISSON ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΑΠΌ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. Το κόστος της κατασκευής είναι κατά κανόνα ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που κατευθύνουν τις επιλογές του Πολιτικού Μηχανικού. Και για τις δύο μεθόδους κατασκευής η διατομή που εξετάστηκε είναι εκείνη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευστάθεια του κρηπιδότοιχου για τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις της κατασκευής. Για κατασκευή του κρηπιδότοιχου από Caisson: Vσκυρ. = 52,29 m³/m Για κατασκευή του κρηπιδότοιχου από συμπαγείς Τ.Ο.: Vσκυρ. = 177,76 m³/m Για κρηπιδότοιχο από συμπαγείς Τ.Ο. απαιτείται υπερτριπλάσια ποσότητα σκυροδέματος

70 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΠΌ CAISSON 1) Αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων για τα διάφορα τμήματα του κρηπιδότοιχου. 2) Αποφυγή διαφορικών μετακινήσεων ανάμεσα σε γειτονικά τμήματα του κρηπιδότοιχου, ιδιαίτερα ύστερα από σεισμικές δράσεις 3) Αποφυγή ολισθήσεων στο ανώτερο τμήμα του κρηπιδότοιχου, όπου εμφανίζονται μετακινήσεις μετά από σεισμικές δράσεις 4) Οικονομία εργατικού κόστους για τις εργασίες τοποθέτησης των Τεχνητών Ογκολίθων στη τελική τους θέση 5) Δυσκολία στη κατασκευή του κρηπιδότοιχου 6) Οικονομία χώρου στο εργοτάξιο 7) Οικονομία χρόνου στην κατασκευή των τεχνητών ογκολίθων

71 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΠΌ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ Τ.Ο. a) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 8 (στάθμη 8) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 8 (στάθμη 8) b) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 7 (στάθμη 7) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 7 (στάθμη 7) c) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 6 (στάθμη 6) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 6 (στάθμη 6) d) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 5 (στάθμη 5) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 5 (στάθμη 5) e) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 4 (στάθμη 4) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 4 (στάθμη 4) f) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 3 (στάθμη 3) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 3 (στάθμη 3) g) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 2 (στάθμη 2) έλεγχος στη βάση έδρασης του Τ.Ο. 2 (στάθμη 2) h) έλεγχος στη βάση έδρασης του κρηπιδότοιχου (στάθμη 10) έλεγχος στη βάση έδρασης του κρηπιδότοιχου (στάθμη 10)


Κατέβασμα ppt "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΡΛΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΖΟΡΑΚΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google