Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 3 η Διάλεξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 3 η Διάλεξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 3 η Διάλεξη

2 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Ακαθάριστη Πρόσοδος = Προϊόν * Τιμή Μονάδας Τα ακαθάριστα έσοδα εξαρτώνται από την ποσότητα του προϊόντος και την τιμή ανά μονάδα προϊόντος Η ποσότητα του προϊόντος εξαρτάται από τον τρόπο συνδυασμού των παραγωγικών συντελεστών Η τιμή  ?

3 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Η τιμή  Ορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς και δε βρίσκεται υπό τον έλεγχο του παραγωγού Νόμος Ζήτησης  Θεμελιώδης νόμος προσδιορισμού της τιμής

4 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Παράδειγμα Προσδιορισμού Τιμής Παραδοχές Ορθολογικά Σκεπτόμενοι Πωλητές και Αγοραστές Μορφή Αγοράς: Τέλειος Ανταγωνισμός Ομοιογενές Προϊόν Ελεύθερη Είσοδος-Έξοδος Παραγωγών Μέγεθος Επιχειρήσεων  Ασήμαντο σε σχέση με το μέγεθος του κλάδου Πλήρης Πληροφόρηση

5 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Πίνακας και Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Τιμή Καφέ (€) (Τ) Ζητούμενη Ποσότητα (ΖΠ) Προσφερόμενη Ποσότητα (ΠΠ) 17010 26020 35030 440 53050 62060 71070 D S Συνάρτηση Καμπύλης D: Τ = -0.1ΖΠ + 8 Συνάρτηση Καμπύλης D: ΖΠ = -10Τ + 80 Στην πραγματικότητα η τιμή είναι αυτή που επηρεάζει την ποσότητα Μας δίνεται η συνάρηση ζήτησης ως προς την τιμή

6 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Πίνακας και Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Τιμή Καφέ (€) (Τ) Ζητούμενη Ποσότητα (ΖΠ) Προσφερόμενη Ποσότητα (ΠΠ) 17010 26020 35030 440 53050 62060 71070 D S Όταν μας δίνεται η συνάρτηση ζήτησης ως προς την τιμή υπολογίζουμε τα σημεία για τη γραφική της παράσταση και απεικονίζουμε την τιμή στον άξονα των Y και την ποσότητα στον άξονα των X.

7 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Πίνακας και Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Τιμή Καφέ (€) Ζητούμενη Ποσότητα Προσφερόμενη Ποσότητα Υπερβάλλουσα Ζήτηση 17010 60 2 20 40 35030 20 440 0 53050 62060 71070 60 40 20 D S

8 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Πίνακας και Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Τιμή Καφέ (€) Ζητούμενη Ποσότητα Προσφερόμενη Ποσότητα Υπερβάλλουσα Ζήτηση Υπερβάλλουσα Προσφορά 17010 60 2 20 40 35030 20 440 00 53050 20 6 60 40 71070 60 40 20 40 60 Ισορροπία Αγοράς: Η αγοραία τιμή διαμορφώνεται στο σημείο όπου ζητούμενη ποσότητα και προσφερόμενη ποσότητα εξισορροπούνται Νόμος Ζήτησης: Η ζητούμενη ποσότητα τείνει να αυξάνεται με τη μείωση της τιμής D S

9 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Μετατοπίσεις επί της καμπύλης ζήτησης: Παρατηρούνται σε μεταβολές των τιμών Μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης: Μεταβολές εξωγενών παραγόντων όπως: Αλλαγές στην τιμή υποκατάστατων – συμπληρωματικών αγαθών Συνθήκες αγοράς Μεταβολές στα εισοδήματα Προτιμήσεις – Προσδοκίες Καταναλωτών +20 Αύξηση τιμής τσαγιού  Καμπύλη Ζήτησης D 1 D1D1 Θετική Μετατόπιση Καμπύλη Ζήτησης  Αύξηση Τιμής – Αύξηση Ζητούμενης Ποσότητας S D

10 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Μετατοπίσεις επί της καμπύλης ζήτησης: Παρατηρούνται σε μεταβολές των τιμών Μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης: Μεταβολές εξωγενών παραγόντων όπως: Αλλαγές στην τιμή υποκατάστατων – συμπληρωματικών αγαθών Συνθήκες αγοράς Μεταβολές στα εισοδήματα Προτιμήσεις – Προσδοκίες Καταναλωτών -20 Μείωση εισοδήματος  Καμπύλη Ζήτησης D 2 D2D2 Αρνητική Μετατόπιση Καμπύλη Ζήτησης  Μείωση Τιμής – Μείωση Ζητούμενης Ποσότητας D S

11 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Μετατοπίσεις επί της καμπύλης προσφοράς: Παρατηρούνται σε μεταβολές των τιμών Μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς: Μεταβολές εξωγενών παραγόντων όπως: Τεχνολογία Παραγωγής Συνθήκες αγοράς Προσδοκίες Παραγωγών Ευνοϊκές Καιρικές Συνθήκες  Καμπύλη Προσφοράς S 1 S1S1 Θετική Μετατόπιση Καμπύλη Προσφοράς  Μείωση Τιμής – Αύξηση Ζητούμενης Ποσότητας S D

12 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Μετατοπίσεις επί της καμπύλης προσφοράς: Παρατηρούνται σε μεταβολές των τιμών Μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς: Μεταβολές εξωγενών παραγόντων όπως: Τεχνολογία Παραγωγής Συνθήκες αγοράς Προσδοκίες Παραγωγών Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες  Καμπύλη Προσφοράς S 2 S2S2 Αρνητική Μετατόπιση Καμπύλη Προσφοράς  Αύξηση Τιμής – Μείωση Ζητούμενης Ποσότητας D S

13 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Ταυτόχρονες Μετατοπίσεις καμπυλών ζήτησης και προσφοράς: Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας εξαρτώνται από την έκταση των μετατοπίσεων Οι μετατοπίσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη ποσότητα και μικρότερη τιμή ισορροπίας D1D1 S1S1 S

14 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Πίνακας και Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Ταυτόχρονες Μετατοπίσεις καμπυλών ζήτησης και προσφοράς: Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας εξαρτώνται από την έκταση των μετατοπίσεων Οι μετατοπίσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη ποσότητα και ίση τιμή ισορροπίας D1D1 S1S1

15 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Πίνακας και Διάγραμμα Προσφοράς και Ζήτησης Καφέ ανά Επίπεδο Τιμών Ταυτόχρονες Μετατοπίσεις καμπυλών ζήτησης και προσφοράς: Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας εξαρτώνται από την έκταση των μετατοπίσεων Οι μετατοπίσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη ποσότητα και μεγαλύτερη τιμή ισορροπίας D1D1 S1S1 D

16 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Προσφορά και Ζήτηση – Από τη θεωρία στην πράξη

17 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Προσφορά και Ζήτηση – Από τη θεωρία στην πράξη (Ελαιόλαδο) Διάγραμμα Συνολικής Παραγωγής Ελαιόλαδου στην ΕΕ Πηγή: INTERNATIONAL OLIVE OIL COUNCIL (2015)

18 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Προσφορά και Ζήτηση – Από τη θεωρία στην πράξη (Ελαιόλαδο) Διάγραμμα Μηνιαίων Τιμών Πυρηνέλαιου Πηγή: INTERNATIONAL OLIVE OIL COUNCIL (2015)

19 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Εξέλιξη Συνολικής Προσφοράς και Τιμής Πυρηνέλαιου

20 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής - Πρόσοδος Εξέλιξη Συνολικής Προσφοράς και Τιμής Παρθένου Ελαιόλαδου

21 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Πρόσοδος Εργάτες Συνολικό Προϊόν (ΣΠ) Οριακό Προϊόν (ΟΠ) Μέσο Προϊόν (ΜΠ) 00-- 1222 2532.5 31053.3 41884.5 528105.6 638106 74356 84526 943-25 Πίνακας και Διάγραμμα Προϊόντος Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΣΠ ΜΠ ΟΠ Οριακό Προϊόν: Διαφορά Συνολικού Προϊόντος / Διαφορά Εργατών Μέσο Προϊόν: Συνολικό Προϊόν / Αριθμό Εργατών

22 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Πρόσοδος Εργάτες Συνολικό Προϊόν (ΣΠ) Οριακό Προϊόν (ΟΠ) Μέσο Προϊόν (ΜΠ) 00-- 1222 2532.5 31053.3 41884.5 528105.6 638106.3 74356.1 84525.6 943-25 Πίνακας και Διάγραμμα Προϊόντος Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΣΠ ΜΠ ΟΠ Διαπιστώσεις: Το ΣΠ αυξάνεται όσο το ΟΠ είναι θετικό Οι μεταβολές του ΜΠ είναι μικρότερες από του ΟΠ Το ΟΠ τέμνει το ΜΠ στο υψηλότερο σημείο της καμπύλης ΜΠ

23 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Πρόσοδος ΠροϊόνΤιμή (Τ) Συνολικά Έσοδα (ΣΕ) Οριακό Έσοδο (ΟΕ) Μέσο Έσοδο (ΜΕ) 04000 14444 24844 341244 441644 542044 642444 742844 843244 943644 Πίνακας και Διάγραμμα Ακαθάριστης Προσόδου Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΣΕ ΜΕ = ΟΕ = Τ Συνολικά Έσοδα: Προϊόν*Τιμή Οριακό Έσοδο: Διαφορά Συνολικών Εσόδων/ Διαφορά Προϊόντος Μέσο Έσοδο: Συνολικά Έσοδα/ Προϊόν

24 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Πρόσοδος ΠροϊόνΤιμή (Τ) Συνολικά Έσοδα (ΣΕ) Οριακό Έσοδο (ΟΕ) Μέσο Έσοδο (ΜΕ) 04000 14444 24844 341244 441644 542044 642444 742844 843244 943644 Πίνακας και Διάγραμμα Ακαθάριστης Προσόδου Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΣΕ Διαπιστώσεις: To Μέσο Έσοδο ισούται με το Οριακό Έσοδο και με την Τιμή Μονάδας του Προϊόντος Ξέροντας την Τιμή γνωρίζουμε αυτόματα κα το Οριακό Έσοδο της ΑΕ ΜΕ = ΟΕ = Τ

25 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Δύο Βασικές Κατηγορίες Κόστους Μεταβλητό και Σταθερό Μεταβλητές Δαπάνες Δαπάνες Παραγωγικών Συντελεστών Εργασίας και μη σταθερού Κεφαλαίου Αμοιβές Εργασίας Αναλώσιμα (Σπόροι, Λιπάσματα, Καύσιμα, Ζωοτροφές) Σταθερές Δαπάνες Ενοίκιο Εδαφών Δαπάνες Σταθερών Κεφαλαίων

26 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Δαπάνες Σταθερών Κεφαλαίων Απόσβεση Είναι η μείωση της αξίας που υφίσταται το σταθερό κεφάλαιο σε ετήσια βάση λόγω φθορών ή γήρανσης. Φθορά  Λειτουργική απόσβεση Γήρανση  Χρονική απόσβεση Γραμμική Απόσβεση  Κυρίαρχη στη γεωργία Κάθε χρόνο τα στοιχεία που αποτελούν το σταθερό κεφάλαιο μιας εκμετάλλευσης χάνουν ένα μέρος της αξίας τους που είναι όμοιο για όλα τα χρόνια του ωφέλιμου βίου τους και ίσο με τοπηλίκο της συνολικής αξίας τους δια των ετών του ωφέλιμου βίου.

27 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Δαπάνες Σταθερών Κεφαλαίων Συντήρηση Είναι το σύνολο των ετήσιων δαπανών που καταβάλλονται για το σύνολο των επισκευών που απαιτούνται από το σύνολο του σταθερού κεφαλαίου Υπολογισμός Δαπανών Συντήρησης  Ειδικοί πίνακες για κάθε είδους σταθερό κεφάλαιο Για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις γίνεται αποδεκτό σαν κόστος συντήρησης, ποσοστό 3% επί της εκάστοτε υπολογιζόμενης ετήσιας απόσβεσης

28 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Δαπάνες Σταθερών Κεφαλαίων Ασφάλιστρο Είναι η δαπάνη που καταβάλλεται σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να καλυφθούν ζημιές που συμβαίνουν κατά τη παραγωγική διαδικασία από αστάθμητους ή απρόβλεπτους παράγοντες Π.χ. καιρικές συνθήκες ή ακραίες εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές Τόκος Είναι το ποσό που καταβάλλεται ή υπολογίζεται σαν γινόμενο της αξίας μιας συγκεκριμένης μορφής σταθερού κεφαλαίου με το τρέχον επιτόκιο. Το ποσό αυτό καταβάλλεται όταν η συγκεκριμένη μορφή σταθερού κεφαλαίου δεν ανήκει στον παραγωγό και υπολογίζεται όταν συμβαίνει το αντίθετο.

29 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Παράδειγμα Υπολογισμού Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Πίνακας Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΝοΔαπάνη€ Κατηγορία Κόστους 1Κόστος ανά εργάτη25 2 Κόστος καυσίμων ανά μονάδα προϊόντος 2 3 Κόστος λιπάσματος ανά μονάδα προϊόντος 2 4 Κόστος νερού ανά μονάδα προϊόντος 1 5Ασφάλιστρα5 6Απόσβεση μηχανημάτων5 7Ενοίκιο Εκμετάλλευσης30

30 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Παράδειγμα Υπολογισμού Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Πίνακας Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Μεταβλητό Κόστος: Κόστος ανά μονάδα προϊόντος Συνολικό Μεταβλητό Κόστος = 1*Εργάτες + (2+3+4)*Μονάδες Προϊόντος ΝοΔαπάνη€ Κατηγορία Κόστους 1Κόστος ανά εργάτη25Μεταβλητό 2 Κόστος καυσίμων ανά μονάδα προϊόντος 2Μεταβλητό 3 Κόστος λιπάσματος ανά μονάδα προϊόντος 2Μεταβλητό 4 Κόστος νερού ανά μονάδα προϊόντος 1Μεταβλητό 5Ασφάλιστρα5Σταθερό 6Απόσβεση μηχανημάτων5Σταθερό 7Ενοίκιο Εκμετάλλευσης30Σταθερό Σταθερό Κόστος Κόστος Σταθερών Δαπανών Συνολικό Σταθερό Κόστος = 5+6+7 Συνολικό Κόστος: Συνολικό Μεταβλητό Κόστος + Συνολικό Σταθερό Κόστος [1*Εργάτες + (2+3+4)*Μονάδες Προϊόντος] + (5+6+7)

31 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΜΚ Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) Σταθερό Κόστος (ΣΚ) Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) 0004050 11304070 236540105105 3811540155155 41819040230230 53027540315315 63633040370370 7 37540415415 84140540445445 94143040470470 ΣυνΚ ΣΚ Διαπιστώσεις: Το ΣΚ παραμένει σταθερό ανεξάρτητα του μεγέθους της παραγωγής Η καμπύλη ΜΚ αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό στα αρχικά στάδια παραγωγής και αυξανόμενο όσο το προϊόν αυξάνει Η καμπύλη ΣυνΚ ακολουθεί την πορεία της καμπύλης ΜΚ

32 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΜΜΚ: Μεταβλητό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) Σταθερό Κόστος (ΣΚ) Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) 000404040 1130407070 236540105105 3811540155155 41819040230230 53027540315315 63633040370370 7 37540415415 84140540445445 94143040470470

33 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΜΜΚ: Μεταβλητό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) Σταθερό Κόστος (ΣΚ) Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) 000404040 1130407070 30 236540105105 21.7 3811540155155 14.4 41819040230230 10.6 53027540315315 9.2 63633040370370 9.2 74037540415415 9.4 84140540445445 9.9 94143040470470 10.5

34 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΜΜΚ: Μεταβλητό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) Σταθερό Κόστος (ΣΚ) Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) 000404040 1130407070 30 236540105105 21.7 3811540155155 14.4 41819040230230 10.6 53027540315315 9.2 63633040370370 9.2 74037540415415 9.4 84140540445445 9.9 94143040470470 10.5 ΜΣΚ: Σταθερό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος

35 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΜΜΚ: Μεταβλητό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος ΜΣΚ: Σταθερό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) Σταθερό Κόστος (ΣΚ) Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) Μέσο Σταθερό Κόστος (ΜΣΚ) 000404040 1130407070 30 40 236540105105 21.7 13.33 3811540155155 14.4 5.00 41819040230230 10.6 2.22 53027540315315 9.2 1.33 63633040370370 9.2 1.11 74037540415415 9.4 1.00 84140540445445 9.9 0.98 94143040470470 10.5 0.98

36 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΜΜΚ: Μεταβλητό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος ΜΣΚ: Σταθερό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) Σταθερό Κόστος (ΣΚ) Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) Μέσο Σταθερό Κόστος (ΜΣΚ) 000404040 1130407070 30 40 236540105105 21.7 13.33 3811540155155 14.4 5.00 41819040230230 10.6 2.22 53027540315315 9.2 1.33 63633040370370 9.2 1.11 74037540415415 9.4 1.00 84140540445445 9.9 0.98 94143040470470 10.5 0.98 ΟΚ: Διαφορά Συνολικού Κόστους/Διαφορά Συνολικού Προϊόντος

37 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ ΜΜΚ: Μεταβλητό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος ΜΣΚ: Σταθερό Κόστος/Μονάδες Προϊόντος ΟΚ: Διαφορά Συνολικού Κόστους/Διαφορά Συνολικού Προϊόντος Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μεταβλητό Κόστος (ΜΚ) Σταθερό Κόστος (ΣΚ) Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) Μέσο Σταθερό Κόστος (ΜΣΚ) Οριακό Κόστος (ΟΚ) 000404040 1130407070 30 40 30 236540105105 21.7 13.33 17.5 3811540155155 14.4 5.00 10 41819040230230 10.6 2.22 7.5 53027540315315 9.2 1.33 7.1 63633040370370 9.2 1.11 9.2 74037540415415 9.4 1.00 11.3 84140540445445 9.9 0.98 30 94143040470470 10.5 0.98

38 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Διαπιστώσεις: Το ΜΜΚ και το ΟΚ αρχικά μειώνονται. Η μείωση του ΟΚ στο διάστημά αυτό είναι μεγαλύτερη Οι καμπύλες τέμνονται στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης του ΜΜΚ Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση ΟΚ και ΜΣυνΚ ΟΚ Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) Μέσο Σταθερό Κόστος (ΜΣΚ) Μέσο Συνολικό Κόστος (ΜΣυνΚ) Οριακό Κόστος (ΟΚ) 00 11 304070 30 23 21.713.3335.0 17.5 38 14.45.0019.4 10 418 10.62.2212.8 7.5 530 9.21.3310.5 7.1 636 9.21.1110.3 9.2 740 9.41.0010.4 11.3 841 9.90.9810.9 30 941 10.50.9811.5 ΜΜΚ ΜΣΚ ΜΣυνΚ

39 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Κόστος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Διαπιστώσεις: Το σημείο όπου το ΟΚ τέμνει την καμπύλη του ΜΣυνΚ καλείται αποτελεσματικό σημείο παραγωγής Το ΜΣΚ μειώνεται όσο αυξάνεται η παραγωγή ΟΚ Εργάτες Συνολικό Προϊόν Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) Μέσο Σταθερό Κόστος (ΜΣΚ) Μέσο Συνολικό Κόστος (ΜΣυνΚ) Οριακό Κόστος (ΟΚ) 00 11 304070 30 23 21.713.3335.0 17.5 38 14.45.0019.4 10 418 10.62.2212.8 7.5 530 9.21.3310.5 7.1 636 9.21.1110.3 9.2 740 9.41.0010.4 11.3 841 9.90.9810.9 30 941 10.50.9811.5 ΜΜΚ ΜΣΚ ΜΣυνΚ

40 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Στο δρόμο προς το κέρδος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους και Εσόδων Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Διαπιστώσεις: Η Καμπύλη ΣΕ τέμνει τις καμπύλες ΣΜΚ και ΣυνΚ σε δύο σημεία Η ΓΕ ΄καλύπτει τα ΣΜΚ από το 16 ο κιλό παραγωγής ενώ τα ΣυνΚ από την 26 η και έπειτα Μεγιστοποίηση κερδών  ? ΣυνΚ ΣΕ ΣΜΚ Εργάτες Συνολικό Προϊόν Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Συνολικό Μεταβλητό Κόστος (ΣΜΚ) Συνολικό Έσοδο (ΣΕ) (τιμή κιλού: 11€) Κέρδη = ΣΕ-ΣυνΚ 0040400 11707030 11 -59 2310510565 33 -72 38155155115 88 -67 418230230190 198 -32 530315315275 330 15 636370370330 396 26 740415415375 440 25 841445445405 451 6 941470470430451 -19

41 Εργάτες Συνολικό Προϊόν Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Συνολικό Μεταβλητό Κόστος (ΣΜΚ) Συνολικό Έσοδο (ΣΕ) (τιμή κιλού: 11€) Κέρδη = ΣΕ-ΣυνΚ 0040400 11707030 11 -59 2310510565 33 -72 38155155115 88 -67 418230230190 198 -32 530315315275 330 15 636370370330 396 26 740415415375 440 25 841445445405 451 6 941470470430451 -19 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Στο δρόμο προς το κέρδος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους και Εσόδων Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Διαπιστώσεις: Οι καμπύλες ορίζουν τις περιοχές ζημίας και κέρδους της ΑΕ Η επιχείρηση φαίνεται να μεγιστοποιεί τα κέρδη της παράγοντας 36 κιλά καφέ ΣΜΚ ΣΕ ΣυνΚ Περιοχή Ζημίας Περιοχή Κέρδους

42 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Στο δρόμο προς το κέρδος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους και Εσόδων Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Διαπιστώσεις: Η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της εκεί που η καμπύλη ΟΕ τέμνει την καμπύλη ΟΚ Αυτό συμβαίνει στο 36 ο κιλό παραγωγής ΣΜΚ ΣΕ ΣυνΚ ΟΚ ΟΕ Εργάτες Συνολικό Προϊόν Συνολικό Κόστος (ΣυνΚ) Συνολικό Μεταβλητό Κόστος (ΣΜΚ) Συνολικό Έσοδο (ΣΕ) (τιμή κιλού: 11€) Κέρδη = ΣΕ-ΣυνΚ 0040400 11707030 11 -59 2310510565 33 -72 38155155115 88 -67 418230230190 198 -32 530315315275 330 15 636370370330 396 26 740415415375 440 25 841445445405 451 6 941470470430451 -19

43 Στοιχεία Αγροτικής Παραγωγής – Στο δρόμο προς το κέρδος Πίνακας και Διάγραμμα Κόστους και Εσόδων Αγροτικής Εκμετάλλευσης Καφέ Διαπιστώσεις: Η πρόσληψη ενός επιπλέον εργάτη πέραν του 6 ου μειώνει τα κέρδη καθώς το οριακό κόστος στις 7 μονάδες εργασίας ξεπερνά το οριακό έσοδο ΣΜΚ ΣΕ ΣυνΚ ΟΚ ΟΕ Εργάτες Συνολικό Προϊόν Οριακό Κόστος (ΟΚ) Οριακό Έσοδο Κέρδη = ΣΕ-ΣυνΚ 00 1130 11 -59 2317.5 11 -72 3810 11 -67 4187.5 11 -32 5307.1 11 15 6369.2 11 26 74011.3 11 25 84130 11 6 941 -19

44 Ευχαριστώ για την προσοχή σας …. Επικοινωνία: Σπύρος Νιαβής Email: spniavis@uth.grspniavis@uth.gr Συναντήσεις: Πέμπτη, 13:00 – 15:00


Κατέβασμα ppt "Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 3 η Διάλεξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google