Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτική Διεύρυνσης Σχέσεις ΕΕ με Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία Μπερτσά Άννα Ψύλλιας Χρήστος Αθήνα, Μάϊος 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτική Διεύρυνσης Σχέσεις ΕΕ με Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία Μπερτσά Άννα Ψύλλιας Χρήστος Αθήνα, Μάϊος 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτική Διεύρυνσης Σχέσεις ΕΕ με Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία Μπερτσά Άννα Ψύλλιας Χρήστος Αθήνα, Μάϊος 2016

2 Λόγοι Διεύρυνσης της ΕΕ  Εξασφαλίζει στην ΕΕ ασφάλεια και σταθερότητα  Επιτρέπει στην ΕΕ αναλαμβάνει το ρόλο της ως σημαντικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή  Στόχος η προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και των ευρωπαϊκών αξιών  Ανοικτή διαδικασία σε όλα τα δημοκρατικά ευρωπαϊκά κράτη που επιθυμούν να γίνουν μέλη 1

3 Ιστορική Εξέλιξη Διεύρυνσης 2

4 Ιδρυτική Συνθήκη Ιδρυτικά Μέλη Γερμανία Γαλλία Βέλγιο Λουξεμβούργο Ιταλία Κάτω Χώρες 1952: Ίδρυση ΕΚΑΧ 1958: Ίδρυσή ΕΟΚ και ΕΚΑΕ 3

5 Προσχωρήσεις Κρατών (1/3) i.1973: Πρώτη Διεύρυνση ii.1981: Ένταξη της Ελλάδας iii.1986: Ιβηρική Διεύρυνση Δανία Ιρλανδία Η. Βασίλειο Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία 4

6 Προσχωρήσεις Κρατών (2/3) iv.1995: Προς Βορρά Αυστρία Σουηδία Φινλανδία v.2004: Μεγαλύτερη Διεύρυνση Εσθονία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Μάλτα Τσεχία Ουγγαρία Πολωνία Σλοβενία Σλοβακία 5

7 Προσχωρήσεις Κρατών (3/3) vi.2007: Νοτιοανατολικά vii.2013: Ένταξη της Κροατίας Βουλγαρία Ρουμανία Κροατία Συνήθης Νομοθετική Διαδικασία (2009) 6

8 Νομική Βάση  Άρθρο 49 ΣΕΕ: «Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης»  Άρθρο 2 ΣΕΕ: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη…» 7

9 Κριτήρια Κοπεγχάγης (1993) 1. Πολιτικά: σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων 2. Οικονομικά: λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς εντός της ΕΕ 3. Νομικά: ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης 8

10 Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΔΣΣ) για τα Δ. Βαλκάνια  Στόχος η βαθμιαία προσέγγιση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την EE (1999)  Διμερείς συμβατικές σχέσεις, χρηματοδοτική βοήθεια, πολιτικό διάλογο, εμπορικές σχέσεις και περιφερειακή συνεργασία  Οι συμβατικές σχέσεις λαμβάνουν τη μορφή Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) με στόχο πολιτικό- οικονομική συνεργασία και δημιουργία ζωνών ελευθέρων συναλλαγών  Με βάση κοινές δημοκρατικές αρχές, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου, κάθε ΣΣΣ θεσπίζει μόνιμες δομές συνεργασίας  Εμπορικές πτυχές ΣΣΣ: εισέρχονται γρήγορα σε ισχύ 9

11 Διαδικασία Προσχώρησης 1. Η ενδιαφερόμενη χώρα υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στο Συμβούλιο 2. Το Συμβούλιο αποφασίζει βάσει γνωμοδότησης της Ευρ. Επιτροπής, αν θα χορηγήσουν το καθεστώς της υποψήφιας χώρας 3. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αν θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 4. Τα ΚΜ αποφασίζουν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για κάθε τομέα πολιτικής, βάσει συστάσεων της Επιτροπής 5. Μετά την συγκατάθεση του Ευρ. Κοινοβουλίου συντάσσεται η Συνθήκη Προσχώρησης, που επικυρώνεται από όλα τα ΚΜ και την υποψήφια χώρα 10

12 Προενταξιακή Στρατηγική  Κύρια Στοιχεία 1. Οι συμφωνίες σύνδεσης: Το συμβατικό πλαίσιο των χωρών της διεύρυνσης, το οποίο διέπει τις σχέσεις τους με την ΕΕ, καθορίζεται στις συμφωνίες σύνδεσης Παραδείγματα: Τουρκία (1963) Δ. Βαλκάνια (1999) 2. Παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας μέσω επενδύσεων, οι οποίες στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις των χωρών 3. Συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ με στόχο την απόκτηση πείρας για διαχείριση των χρηματοδοτήσεων μετά την προσχώρηση και εξοικείωση με πολιτικές και μέσα της ΕΕ 11

13 Στήριξη από την ΕΕ  Χρηματοδοτική βοήθεια για την υιοθέτηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων (16 δισ. € το 1991 – 2011)  Από το 2007 η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)  Η στήριξη του ΜΠΒ συμβάλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της προσχώρησης  Προενταξιακή βοήθεια ύψους 11,7 δισ. € το 2014 – 2020 από τον ΜΠΒ II 12

14 Προενταξιακή Βοήθεια της ΕΕ το 2013 Τουρκία902,9 Σερβία208,2 ΠΓΔΜ113,2 Βοσνία-Ερζεγοβίνη108,8 Αλβανία95,3 Κροατία93,5 Κόσσοβο71,4 Μαυροβούνιο34,5 (σε εκατ. €) Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13

15 Οφέλη Νέων Κρατών Μελών Κοινωνικά  Σταθερότητα και κράτος δικαίου  Μετασχηματισμός και στήριξη των πρώην κομμουνιστικών κρατών Οικονομικά  Μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη των νέων κρατών μελών σε σχέση με τα παλιά  Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης στα νέα κράτη μέλη, ο οποίος ευνόησε και τα παλιά (εμπορικές συναλλαγές, επενδύσεις) 14

16 Σημερινή Κατάσταση 15

17 Κατάσταση Χωρών Χώρα Αίτηση Προσχώρησης Χαρακτηρισμός ως Υποψήφιο Μέλος Έναρξη Επίσημων Διαπραγματεύσεων Αλβανία20092014- ΠΓΔΜ20042005- Μαυροβούνιο200820102012 Σερβία200920122014 Βοσνία- Ερζεγοβίνη 2016-- Κόσσοβο--- Τουρκία198719992005 Ισλανδία*2009-2010 - 2013 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16 *αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις

18 Αλβανία  2003: Αναγνώριση της Αλβανίας ως εν δυνάμει υποψήφιο μέλος της ΕΕ  2009: Κατάθεση επίσημης αίτησης ένταξης  2010: Απόφαση της Επιτροπής για περαιτέρω συμμόρφωση της Αλβανίας με τα κριτήρια  2012: Η Επιτροπή θεωρεί πως η Αλβανία πρέπει να υπολογίζεται ως υποψήφιο μέλος, το οποίο γίνεται τον Ιούνιο του 2014 17

19 ΠΓΔΜ  2003: Αναγνώριση της ΠΓΔΜ ως εν δυνάμει υποψήφιο μέλος της ΕΕ  2004: Κατάθεση επίσημης αίτησης ένταξης  2005: Θετική γνώμη της Επιτροπής και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους το Συμβούλιο χαρακτηρίζει την ΠΓΔΜ ως υποψήφιο μέλος  2009: Η Επιτροπή προτείνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη 18

20 Σερβία  2003: Αναγνώριση της Σερβίας ως εν δυνάμει υποψήφιο μέλος της ΕΕ  2009: Κατάθεση επίσημης αίτησης ένταξης  2012: Ορισμός της Σερβίας ως υποψήφιο μέλος προς ένταξη  2013: Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Σερβίας  2014: Επίσημη έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Σερβία 20

21 Μαυροβούνιο  2006: Ανεξαρτησία από το ομόσπονδο κράτος Σερβία και Μαυροβούνιο  2008: Κατάθεση αίτησης ένταξης στην ΕΕ  2010: Θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής και χαρακτηρισμός του ως υποψήφιο μέλος από το Συμβούλιο  2011: Πρόθεση του Συμβουλίου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ένταξης τον Ιούνιο του 2012, όπως και έγινε 19

22 Βοσνία-Ερζεγοβίνη  2003: Αναγνώριση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως εν δυνάμει υποψήφιο μέλος της ΕΕ  2003-2008: Μία σειρά από συμφωνίες με την ΕΕ έχουν τεθεί σε ισχύ  2012: Δρομολογείται διάλογος υψηλού επιπέδου για υποβολή αίτησης προσχώρησης στην ΕΕ  2015: Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης  2016: Υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης 21

23 Κόσσοβο  2008: Μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας όμως δεν έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος από πέντε Κ-Μ της ΕΕ, τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη  2013: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΣΣΣ  2015: Υπογράφεται η ΣΣΣ και το 2016 τίθεται σε ισχύ  Το μέλλον της ένταξης του Κοσσόβου και της Σερβίας συνδέεται με τα αποτελέσματα υψηλού διαλόγου μεταξύ τους 22

24 Ισλανδία  2009: Η Ισλανδία υποβάλλει αίτηση προσχώρησης  2010: Το Συμβούλιο αποφασίζει το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων  2013: Μετά από μία νέα κυβέρνηση οι διαπραγματεύσεις τίθενται σε αναμονή  2015: Κυβέρνηση της Ισλανδίας: «Η Ισλανδία δεν θα πρέπει να θεωρείται υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ» 23

25 Τουρκία  1987: Αίτηση προσχώρησης στην ΕΟΚ  1999: Αναγνωρίζεται ως υποψήφια χώρα και το 2005 έχουμε έναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη  2012: Η Επιτροπή δρομολογεί μια «θετική ατζέντα» με την Τουρκία με σκοπό την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων  2013: Η ΕΕ υπέγραψε συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία  Διάσταση απόψεων για το κεφάλαιο 23, καθώς και για το κεφάλαιο 24 24

26 Συμπεράσματα Οι διαδοχικές διευρύνσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προάσπιση της δημοκρατίας και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Ευρώπη Σταθεροποιητική δράση για τα Δυτικά Βαλκάνια και βάση για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία Αυστηροί όροι για προσχώρηση στην Ένωση και ανάγκη για πρόοδο των υποψήφιων προς ένταξη χωρών 25

27 Σας ευχαριστούμε!!


Κατέβασμα ppt "Πολιτική Διεύρυνσης Σχέσεις ΕΕ με Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία Μπερτσά Άννα Ψύλλιας Χρήστος Αθήνα, Μάϊος 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google