Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικές Υποδομές Πλέγματος: Η Πρωτοβουλία HellasGrid Φώτης Καραγιάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Hellasgrid, Υπεύθυνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικές Υποδομές Πλέγματος: Η Πρωτοβουλία HellasGrid Φώτης Καραγιάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Hellasgrid, Υπεύθυνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικές Υποδομές Πλέγματος: Η Πρωτοβουλία HellasGrid www.hellasgrid.gr www.hellasgrid.gr Φώτης Καραγιάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Hellasgrid, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΔΕΤ/GRNET

2 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 2 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Η Ομάδα Εργασίας Hellasgrid Κίνητρα, Οργάνωση, Στόχοι, Φάσεις, Χρονοδιάγραμμα Το έργο HellasGrid Ο ρόλος του ΕΔΕΤ / GRNET Συμπεράσματα

3 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 3 Ορισμός “Grid” Κατανομή πόρων (υπολογιστικών, αποθηκευτικών, δικτυακών κλπ.) πάνω από το δίκτυο με τη χρήση ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) με ελαστικό, ασφαλή και συντονισμένο τρόπο σε ένα δυναμικό περιβάλλον πολλαπλών «ιδρυμάτων»- virtual organizations κυρίως για επίλυση σύνθετων προβλημάτων (μετεωρολογία, βιο-πληροφορική, φυσική υψηλών ενεργειών, χημεία κλπ) From “The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations” Αντικαθιστά ή συμπληρώνει τη χρήση ακριβών υπερ- υπολογιστών

4 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 4 Grids (ΙΙ) Πλεονεκτήματα Μικρό κόστος εκκίνησης (π.χ. PCs) Μεγάλη επεκτασιμότητα (πάνω από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων) Λογισμικό middleware Open Source (π.χ. Globus) για τη διαχείριση-κατανομή πόρων Τεράστια υπολογιστική ισχύς-χώρος αποθήκευσης Εξυπηρετεί πολλαπλές εφαρμογές – ερευνητικές ομάδες (αρχικά eScience, σταδιακά eBusiness-eGovernment)

5 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 5 Οι Φάσεις του HellasGrid Φάση 1 Σύνταξη Κειμένου Στρατηγικής και πιλοτική εγκατάσταση κόμβου Grid στο Δημόκριτο (64 CPUs, 10 TB SAN, 12 TB Tape Library) Συμμετοχή στο έργο EGEE – Ενσωμάτωση του κόμβου στο έργο Το EGEE έχει σήμερα > 12.000 CPUs και 5PB αποθηκευτικό χώρο Φάση 2 Το έργο HellasGrid Επέκταση της υποδομής πλέγματος (768 CPUs, 30TB disks, 60TB tape libraries) Πιλοτική εφαρμογή στη Δημόσια Διοίκηση Πρόσκληση για νέες εφαρμογές

6 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 6 Ηellasgrid - Κίνητρα Grids: κυρίαρχο στοιχείο για την ανάπτυξη της Εθνικής και διακρατικής έρευνας και συνεργασίας στην ΚτΠ Κατευθύνσεις e-Europe 2002 και 2005 και 6ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ 2002: “Grid computing” 2005: “World Wide Grid” Εκπροσώπηση της χώρας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα  EGEE Ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού των δράσεων Grid στο Ε.Π. ΚτΠ Αρχικά σε τομείς όπως η Έρευνα και η Εκπαίδευση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο Πιλοτική δοκιμή στη Δημόσια Διοίκηση

7 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 7 Ηellasgrid - Οργάνωση Δημιουργήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.hellasgrid.grwww.hellasgrid.gr Ομάδα Εργασίας 28 Μέλη –(Πρυτάνεις, Καθηγητές, Διευθυντές ερευνητικών κέντρων) από την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα Επιστημονική Επιτροπή 11 Μέλη (ειδικοί σε δίκτυα, middleware και εφαρμογές)

8 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 8 Ηellasgrid - Εκπρόσωποι ΕΔΕΤ / GRNET Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Πάτρας Πανεπιστήμιο Πειραιά Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ)

9 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 9 Ηellasgrid - Στόχοι Διαμόρφωση Εθνικής στρατηγικής και συντονισμός των δράσεων Grid Συμμετοχή στις διεθνείς εξελίξεις Αρχικά έμφαση στις Ερευνητικές & Ακαδημαϊκές κοινότητες Προσδιορισμός αναγκών- ερωτηματολόγια Ανασκόπηση και παρακολούθηση διεθνούς εμπειρίας Προτάσεις για την προώθηση τεχνολογίας Grid: Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής και προώθηση υπηρεσιών Επέκταση της τεχνολογίας σε άλλους τομείς (Επιχειρηματικό τομέα, Δημόσια Διοίκηση κλπ.)  Κείμενο Στρατηγικής – Νοέμβριος 2003

10 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 10 Ομάδα Εργασίας Hellasgrid - Δράσεις Δ1 – Εύρεση, συντονισμός και παρακολούθηση άλλων εθνικών συναφών έργων Δ2 – Συλλογή και επεξεργασία απαιτήσεων Δ3 – Ανασκόπηση διεθνούς εμπειρίας - Μελέτη τεχνολογικών λύσεων Δ4 – Πρόταση για ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Grids Δ5 – Προτάσεις για ένταξη δράσεων στο ΕΠ ΚτΠ για έργα Grids Δ6 – Διάχυση – Διεθνής Εκπροσώπηση

11 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 11 Προκαταρκτική συνάντηση 18/12/2002 Σύσταση Ομάδας Εργασίας 22/1/2003 Συνολικά: 9 συνεδριάσεις Επιστημονικής Επιτροπής 6 συνεδριάσεις Ομάδας Εργασίας Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας – Οκτώβριος 2003 Τελική Έκδοση Κειμένου Στρατηγικής: Νοέμβριος 2003 Ημερίδα Hellasgrid – Παρουσίαση Κειμένου Στρατηγικής: 16- Δεκ-2003 Κατάθεση Πρότασης προς ΕΠ ΚτΠ: Δεκέμβριος 2003 Ολοκλήρωση Έργου Ομάδας: 31/12/2004 Φάση 1 – Χρονοδιάγραμμα

12 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 12 Έναρξη έργου EGEE : Συμμετοχή της ΕΔΕΤ και των Ιδρυμάτων του Hellasgrid: Απρίλιος 2004 Διοργάνωση Ημερίδας Grid στο πλαίσιο του World Congress for the Information Technology- WCIT : Μάιος 2004 Εγκαίνια του πρώτου κόμβου Grid του ΕΔΕΤ@ Δημόκριτος (64 CPUs, 10 TB SAN, 10 TB Tape Library): Μάιος 2004 1 ο EGEE Training : Μάιος 2004 Έγκριση έργου Hellas Grid (1,78εκ. Ευρώ): Νοέμβριος 2004 (Φάση 2) Συγγραφή τεύχους διαγωνισμού για την υποδομή Hellasgird: Δεκέμβριος 2004 Από τη Φάση 1 στη Φάση 2

13 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 13 Δημοσίευση τεύχους διαγωνισμού: Απρίλιος 2005 Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων στο χώρο των εφαρμογών Grid (ΓΓΕΤ): Μάιος 2005 Κατάθεση προτάσεων: Μάιος-Ιούνιος και Οκτώβριος-Νοέμβριος Εγκατάσταση υποδομής Hellasgrid : Ιούλιος- Αύγουστος 2005 Φάση 2

14 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 14 Ιεραρχική Εθνική Υποδομή Επίπεδο 0 – Κεντρικός Κόμβος ΕΔΕΤ (64 CPUs-10ΤΒ SAN) Επίπεδο 1 – 5 Περιφερειακοί Κόμβοι Aθήνα (2), Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη Επίπεδο 2 – Ολοκλήρωση άλλων υποδομών (ΠΣΔ, Εργαστήρια) ……....

15 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 15 Κεντρικός Κόμβος ΕΔΕΤ >32 dual Xeon CPUs: -20 computing - 8 storage elements – 4 administration 10 TB SAN- Fiber Channel (FCAL) Tape Library 10TB Yποστήριξη iSCSI, FCIP Linux Redhat 7.3? EDG 2.1 (Globus 2.2.4) Τοποθέτηση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - Gigabit Πρόσβαση

16 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 16 Ηλεκτρονικές Υποδομές Ηellasgrid Εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών ΕΔΕΤ2 Τοποθέτηση κόμβων Grid μέσα σε ιδρύματα Δημιουργία ανθρώπινου δικτύου (Επιστημονικές και Ερευνητικές κοινότητες - ΕΔΕΤ) Χρήση AccessGrid για επικοινωνία - διαχείριση

17 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 17 Κεντρικός Κόμβος ΕΔΕΤ

18 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 18 Το έργο Hellasgrid Μέτρο ΕΠ ΚτΠ 2.1 “ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση” Κατηγορία Πράξης 3: “Πιλοτικές και Καινοτόμες Εφαρμογές ” Τίτλος: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικών Υποδομών και Υπηρεσιών Πλέγματος Υπολογιστικών Συστημάτων – HellasGrid Προϋπολογισμός : 1,78 εκ. Ευρώ Διάρκεια26 μήνες (έναρξη 01/11/04)

19 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 19 Το έργο Hellasgrid Υ1 - Προμήθεια Συστοιχιών Υπολογιστικών & Αποθηκευτικών Συστημάτων Υ2 - Προμήθεια Συστήματος Εφεδρικού Αποθηκευτικού Χώρου Υ3 - Προμήθεια Κόμβων Εικονικού Περιβάλλοντος Διαχείρισης Access Grid Υ4 - Ανάλυση απαιτήσεων & σχεδιασμός, Λογική και Φυσική Αρχιτεκτονική, Προδιαγραφές Έργου, Τεχνική Υποστήριξη (με ίδια μέσα) Υ5 - Μελέτη, Προσαρμογή & Εγκατάσταση Ενδιάμεσου Λογισμικού στις Συστοιχίες Υπολογιστικών Συστημάτων Υ6 - Μελέτη και Πιλοτική Ολοκλήρωση υφιστάμενων εθνικών Υπολογιστικών Υποδομών με τις Υποδομές HellasGrid Υ7 - Προσαρμογή Λογισμικού Διαχείρισης Δεδομένων & Αποθηκευτικού Χώρου Υ8 - Σχεδιασμός Λειτουργίας και Ανάπτυξη Πανελλήνιας Αρχής Πιστοποίησης & Πολιτικών Ασφαλείας Υ9 - Μελέτη & Λειτουργία Κόμβων Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων και Αποθηκευτικού Χώρου (Grid Operation Centers) και Προσαρμογή/Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Πλέγματος Υ10 - Μελέτη Αξιοποίησης Υποδομών Grid σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις Υ11- Επικοινωνία & Μεταφορά Αποτελεσμάτων (με ίδια μέσα)

20 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 20 Η Πανελλήνια Υποδομή Hellasgrid Συνολικά 6 κόμβοι Grid διασυνδεδεμένοι πάνω από το δίκτυο του ΕΔΕΤ (2,5 Gbps) : 96 CPU – ΕΜΠ (Αθήνα) 96 CPU – ΙΕΣΕ (Αθήνα) 128+64 CPU – Δημόκριτος (Αθήνα) 128 CPU – ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 128 CPU – ΕΑΙΤΥ (Πάτρα) 128 CPU – ΙΤΕ (Ηράκλειο) Επιπρόσθετος αποθηκευτικός χώρος σε κάθε κόμβο 4 TB Επιπρόσθετος αποθηκευτικός χώρος σε βιβλιοθήκη 50 TB Tape Library στο Δημόκριτο (GRNET) 4 προηγμένοι κόμβοι video conference Access Grid

21 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 21 O ρόλος του ΕΔΕΤ / GRNET (1/3) Συνδετικός κρίκος τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο Συντονισμός Hellasgrid Συμμετοχή στο EGEE – διασύνδεση με Hellasgrid Συντονιστής έργου SEE-GRID

22 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 22 O ρόλος του ΕΔΕΤ / GRNET (2/3) Συμμετέχει σε συνέδρια και παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις (iGrid2002, GGF7 Japan, Supercomputing 2003) Συνεργασία με πρωτοπόρο CERN Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων (EGEE, SEEGRID) Διαχέει την τεχνολογία στους φορείς του ΕΔΕΤ - Hellasgrid  To EΔΕΤ προωθεί την ενοποίηση των εφαρμογών με τις ηλεκτρονικές υποδομές

23 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 23 O ρόλος του ΕΔΕΤ / GRNET (3/3)  "…Η ολοκλήρωση των δράσεων Grid (υποδομές, middleware και εφαρμογές) με το ευρυζωνικό δίκτυο έρευνας και τεχνολογίας του ΕΔΕΤ2 σε ένα πρότυπο σύστημα Ηλεκτρονικών Υποδομών (e-Infrastructures), συνιστά την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των προηγμένων δικτυακών πόρων και υπηρεσιών του ΕΔΕΤ – GRNET που θα μπορεί να εξυπηρετεί την νέα γενιά επιστημονικών εφαρμογών (e-Science) και θα συμπαρασύρει την γενικότερη κοινότητα χρηστών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην μαζική υιοθέτηση των προηγμένων υπηρεσιών που προσφέρουν οι αρχιτεκτονικές Grid….”

24 Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 Τεχνολογίες Πλέγματος Στις Δημόσιες Υπηρεσίες 24 Συμπεράσματα Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στις δράσεις πλέγματος στο χώρο της Ηλεκτρονικής Επιστήμης! Επέκταση στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των τελικών χρηστών και τη σύμπραξη όλων των ομάδων


Κατέβασμα ppt "Εθνικές Υποδομές Πλέγματος: Η Πρωτοβουλία HellasGrid Φώτης Καραγιάννης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Hellasgrid, Υπεύθυνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google