Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.: 8226 ΜΗΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ.: 8854

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το θέμα θα αναπτύξουμε το πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας όπου ήταν η αρχή μιας ιστορίας μεγάλων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τους Αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τους νέους νόμους της Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Το καθεστώς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν το σχέδιο Ι. Καποδίστριας πριν το σχέδιο Ι. Καποδίστριας 1. Κατάσταση – προβλήματα πριν το σχέδιο Ι. Καποδίστριας. α) Αδυναμία των Ο.Τ.Α. να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους, όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, και ειδικότερα: α) Αδυναμία των Ο.Τ.Α. να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους, όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, και ειδικότερα: στον πολιτικό ρόλο τους (αναποτελεσματική πολιτική εκπροσώπηση των μικρών χωριών) στον πολιτικό ρόλο τους (αναποτελεσματική πολιτική εκπροσώπηση των μικρών χωριών) στον διοικητικό ρόλο τους (αδυναμία παροχής επαρκών υπηρεσιών στους πολίτες) στον διοικητικό ρόλο τους (αδυναμία παροχής επαρκών υπηρεσιών στους πολίτες) στον αναπτυξιακό ρόλο τους (περιορισμένη συμμετοχή στις διαδικασίες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης) στον αναπτυξιακό ρόλο τους (περιορισμένη συμμετοχή στις διαδικασίες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης) β) Πολυδιάσπαση και επομένως μη αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού β) Πολυδιάσπαση και επομένως μη αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 2. Τι είχε επιχειρηθεί πιο παλιά Διαδοχικές Κυβερνήσεις επιχείρησαν από το 1981 να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πολυδιάσπασης: Με τις (ασχεδίαστες και εθελοντικές) συνενώσεις και τους αναπτυξιακούς συνδέσμους του Ν. 1416/1984. Με τις (ασχεδίαστες και εθελοντικές) συνενώσεις και τους αναπτυξιακούς συνδέσμους του Ν. 1416/1984. Με τις (σχεδιασμένες αλλά εθελοντικές ) συνενώσεις του Ν. 1622/1986. Με τις (σχεδιασμένες αλλά εθελοντικές ) συνενώσεις του Ν. 1622/1986. Με τα συμβούλια περιοχής του Ν. 2218/1994 3. Τι προτάθηκε Το Πρόγραμμα που προτείνουμε για την Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνει: Χωροταξικό Σχεδιασμό των ορίων των νέων Ο.Τ.Α. (σε συνεργασία με τις ΤΕΔΚ και τις Περιφερειακές Διοικήσεις) μέχρι το Σεπτέμβριο 1997. Χωροταξικό Σχεδιασμό των ορίων των νέων Ο.Τ.Α. (σε συνεργασία με τις ΤΕΔΚ και τις Περιφερειακές Διοικήσεις) μέχρι το Σεπτέμβριο 1997. Νέο νομικό πλαίσιο μέχρι τον Οκτώβριο 1997 Νέο νομικό πλαίσιο μέχρι τον Οκτώβριο 1997 Εκλογές στους νέους Ο.Τ.Α., που θα προκύψουν από την υποχρεωτική συνένωση, τον Οκτώβριο 1998. Εκλογές στους νέους Ο.Τ.Α., που θα προκύψουν από την υποχρεωτική συνένωση, τον Οκτώβριο 1998. Συνοδευτικά προγράμματα και μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της μεταρρύθμισης, για την πενταετία 1997 - 2001

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ι. Καποδίστριας. 1. Πολιτικό πλαίσιο (Πολιτικό πλαίσιο του Προγράμματος αποτελούν οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και οι αντίστοιχες δηλώσεις του Πρωθυπουργού ("υποχρεωτική συνένωση των μικρών Ο.Τ.Α.")) 2. Περιεχόμενο του προγράμματος Ι. Καποδίστριας 2.1. Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου 2.1. Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου Το σχέδιο νόμου επιδιώκει τον συνδυασμό των αρχών της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικότητας Το σχέδιο νόμου επιδιώκει τον συνδυασμό των αρχών της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικότητας 2.2. Οι νέες αρμοδιότητες 2.2. Οι νέες αρμοδιότητες Ενώ τυπικά τις αρμοδιότητες αυτές τις είχαν και οι κοινότητες, στην πραγματικότητα ελάχιστες μπορούσαν να ασκήσουν. Αντίθετα, το μέγεθος των νέων δήμων τούς δίνει σημαντικότερο πολιτικό ρόλο και τη δυνατότητα να συγκροτήσουν τις αναγκαίες υπηρεσίες και να αποκτήσουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να ασκήσουν τις αρμοδιότητες αυτές Ενώ τυπικά τις αρμοδιότητες αυτές τις είχαν και οι κοινότητες, στην πραγματικότητα ελάχιστες μπορούσαν να ασκήσουν. Αντίθετα, το μέγεθος των νέων δήμων τούς δίνει σημαντικότερο πολιτικό ρόλο και τη δυνατότητα να συγκροτήσουν τις αναγκαίες υπηρεσίες και να αποκτήσουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να ασκήσουν τις αρμοδιότητες αυτές 2.3. Το ανθρώπινο δυναμικό 2.3. Το ανθρώπινο δυναμικό Η επιτυχία του προγράμματος «Ιωάννης Καποδίστριας» βασίζεται στην εξασφάλιση του αναγκαίου και κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού Η επιτυχία του προγράμματος «Ιωάννης Καποδίστριας» βασίζεται στην εξασφάλιση του αναγκαίου και κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού 2.4. Οι οικονομικές και διοικητικές ρυθμίσεις 2.4. Οι οικονομικές και διοικητικές ρυθμίσεις Όσον αφορά τα οικονομικά, μέρος των δαπανών των νέων δήμων θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όσον αφορά τη διοίκηση, οι νέοι δήμοι θα διοικούνται από δημοτικά συμβούλια, Όσον αφορά τα οικονομικά, μέρος των δαπανών των νέων δήμων θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όσον αφορά τη διοίκηση, οι νέοι δήμοι θα διοικούνται από δημοτικά συμβούλια,

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 3. Στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος 1. Η παροχή υπηρεσιών ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των πόλεων και των χωριών και επομένως ο εκσυγχρονισμός του διοικητικού μας συστήματος 1. Η παροχή υπηρεσιών ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των πόλεων και των χωριών και επομένως ο εκσυγχρονισμός του διοικητικού μας συστήματος 2. Η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των Ο.Τ.Α. και η αναβάθμιση των αιρετών και επομένως ο εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος στη χώρα μας και η διεύρυνση της πολιτικής βαρύτητας της Πρωτοβάθμιας Τ.Α. 2. Η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των Ο.Τ.Α. και η αναβάθμιση των αιρετών και επομένως ο εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος στη χώρα μας και η διεύρυνση της πολιτικής βαρύτητας της Πρωτοβάθμιας Τ.Α. 3. Η δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 3. Η δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 4. Ο συντονισμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων για έργα τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού. 4. Ο συντονισμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων για έργα τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού. 5. Η ενίσχυση του "ενδογενούς" δυναμικού της ελληνικής περιφέρειας, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια διαρκή και "βιώσιμη" περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. 5. Η ενίσχυση του "ενδογενούς" δυναμικού της ελληνικής περιφέρειας, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια διαρκή και "βιώσιμη" περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. 6. Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και ο κοινωνικός έλεγχος της τοπικής εξουσίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας και της προστασίας των πολιτών. 6. Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και ο κοινωνικός έλεγχος της τοπικής εξουσίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας και της προστασίας των πολιτών. 7. Οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές δαπάνες και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. 7. Οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές δαπάνες και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 4. Αρχές του προγράμματος 1. Ο συνδυασμός των αρχών της δημοκρατικότητας και της αποτελεσματικότητας (μεγάλοι Ο.Τ.Α. αλλά με ισχυρή δημοτική αποκέντρωση). 1. Ο συνδυασμός των αρχών της δημοκρατικότητας και της αποτελεσματικότητας (μεγάλοι Ο.Τ.Α. αλλά με ισχυρή δημοτική αποκέντρωση). 2. Η συντονισμένη εφαρμογή νομικών ρυθμίσεων και αναπτυξιακών μέτρων 2. Η συντονισμένη εφαρμογή νομικών ρυθμίσεων και αναπτυξιακών μέτρων 1. 3. Η αναπτυξιακή ενδοδημοτική ισορροπία (κατοχύρωση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης των δημοσίων επενδύσεων) 4. Η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης. 4. Η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης. 4.1. Γενικές Αρχές για το Χωροταξικό Σχεδιασμό των Νέων ΟΤΑ 4.1. Γενικές Αρχές για το Χωροταξικό Σχεδιασμό των Νέων ΟΤΑ Ο καθορισμός των εδαφικών περιφερειών των νέων ΟΤΑ θα πρέπει να γίνει στη βάση χωροταξικών ενοτήτων, σε συνδυασμό με το μέγεθος του πληθυσμού που προσδιορίζει όλες σχεδόν τις βασικές λειτουργικές εξυπηρετήσεις Ο καθορισμός των εδαφικών περιφερειών των νέων ΟΤΑ θα πρέπει να γίνει στη βάση χωροταξικών ενοτήτων, σε συνδυασμό με το μέγεθος του πληθυσμού που προσδιορίζει όλες σχεδόν τις βασικές λειτουργικές εξυπηρετήσεις 5. Τα καινοτομικά στοιχεία του προγράμματος 6. Ο αριθμός των νέων ΟΤΑ Εκτιμούμε ότι ο αριθμός των νέων Ο.Τ.Α. θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμβουλίων περιοχής (που είναι 492) και πάντως μικρότερος από τον αριθμό των γεωγραφικών ενοτήτων του Ν. 1622/1986 (που είναι 1116). Εκτιμούμε ότι ο αριθμός των νέων Ο.Τ.Α. θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμβουλίων περιοχής (που είναι 492) και πάντως μικρότερος από τον αριθμό των γεωγραφικών ενοτήτων του Ν. 1622/1986 (που είναι 1116). 7. Η προτεινόμενη πολιτικό-διοικητική οργάνωση των νέων ΟΤΑ 1. Τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή 2. Πενταμελή Τοπικά Συμβούλια με Πρόεδρο, σε κάθε πρώην Ο.Τ.Α. με περισσότερους από 300 κατοίκους, που θα εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 3. Τριμελή Τοπικά Συμβούλια με επικεφαλής Δημαρχιακό Πάρεδρο, σε κάθε πρώην Ο.Τ.Α. με λιγότερους από 300 κατοίκους, ο οποίος θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 1. Τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή 2. Πενταμελή Τοπικά Συμβούλια με Πρόεδρο, σε κάθε πρώην Ο.Τ.Α. με περισσότερους από 300 κατοίκους, που θα εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 3. Τριμελή Τοπικά Συμβούλια με επικεφαλής Δημαρχιακό Πάρεδρο, σε κάθε πρώην Ο.Τ.Α. με λιγότερους από 300 κατοίκους, ο οποίος θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 8. Διατήρηση δικαιωμάτων των κατοίκων

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 1. Θεσμικό πλαίσιο Α. Τυπολογία των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας Α. Τυπολογία των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας Β. Δήμος - Ενότητα Χωριών Β. Δήμος - Ενότητα Χωριών Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενότητα αγροτικών οικισμών. Θα αποτελεί το κατεξοχήν "προϊόν" των Συνενώσεων. Κύριο γνώρισμα η αναπτυξιακή λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και η δημοτική αποκέντρωση στη βάση των πρώην Κοινοτήτων με τα Τοπικά Συμβούλια, ακόμη και στην έδρα του νέου ΟΤΑ Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενότητα αγροτικών οικισμών. Θα αποτελεί το κατεξοχήν "προϊόν" των Συνενώσεων. Κύριο γνώρισμα η αναπτυξιακή λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και η δημοτική αποκέντρωση στη βάση των πρώην Κοινοτήτων με τα Τοπικά Συμβούλια, ακόμη και στην έδρα του νέου ΟΤΑ Γ. Δήμος - Ημιαστικός οικισμός Γ. Δήμος - Ημιαστικός οικισμός Βασικό χαρακτηριστικό η ύπαρξη ενός ημιαστικού οικισμού με πληθυσμό άνω των 2.500 ή 5.000 κατοίκων. Μ' αυτόν συνενώνονται όμοροι ΟΤΑ εφόσον βρίσκονται στην άμεση επιρροή του. Τοπικά Συμβούλια στις μικρότερες κοινότητες που θα συνενωθούν μαζί του. Σύστημα εκπροσώπησης και των μικρότερων κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βασικό χαρακτηριστικό η ύπαρξη ενός ημιαστικού οικισμού με πληθυσμό άνω των 2.500 ή 5.000 κατοίκων. Μ' αυτόν συνενώνονται όμοροι ΟΤΑ εφόσον βρίσκονται στην άμεση επιρροή του. Τοπικά Συμβούλια στις μικρότερες κοινότητες που θα συνενωθούν μαζί του. Σύστημα εκπροσώπησης και των μικρότερων κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δ. Αστικός Δήμος Δ. Αστικός Δήμος Ο κλασικός τύπος του σύγχρονου αστικού δήμου. Προσαρτώνται οι όμορες κοινότητες δορυφόροι. Τοπικά Συμβούλια στις προσαρτώμενες κοινότητες. Ο κλασικός τύπος του σύγχρονου αστικού δήμου. Προσαρτώνται οι όμορες κοινότητες δορυφόροι. Τοπικά Συμβούλια στις προσαρτώμενες κοινότητες.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Ε. Δήμος- Νησί Ε. Δήμος- Νησί Εκτός από τα μεγάλα νησιά που αποτελούν, σε αρκετές περιπτώσεις, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή εκείνα που έχουν μεγάλη έκταση και πληθυσμό, όλοι οι ΟΤΑ των υπολοίπων μικρών νησιών επιδιώκεται η Συνένωση έτσι ώστε κάθε νησί να οργανώνεται ως δήμος. Ως προς το διοικητικό σύστημα ισχύουν κατεξοχήν τα αναφερόμενα στους αντίστοιχους τύπους που περιγράφονται παραπάνω Εκτός από τα μεγάλα νησιά που αποτελούν, σε αρκετές περιπτώσεις, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή εκείνα που έχουν μεγάλη έκταση και πληθυσμό, όλοι οι ΟΤΑ των υπολοίπων μικρών νησιών επιδιώκεται η Συνένωση έτσι ώστε κάθε νησί να οργανώνεται ως δήμος. Ως προς το διοικητικό σύστημα ισχύουν κατεξοχήν τα αναφερόμενα στους αντίστοιχους τύπους που περιγράφονται παραπάνω ΣΤ. Δήμος - Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρόκειται για τους μεγάλους δήμους (εκτός των δύο μητροπολιτικών κέντρων) που αποτελούν ήδη μικρές μητροπολιτικές περιοχές Σ' αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εξετασθεί, μετά την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης και την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών, η συγκρότηση θεσμών συνεργασίας για τη διαχείριση ευρύτερων λειτουργιών της περιοχής Πρόκειται για τους μεγάλους δήμους (εκτός των δύο μητροπολιτικών κέντρων) που αποτελούν ήδη μικρές μητροπολιτικές περιοχές Σ' αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εξετασθεί, μετά την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης και την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών, η συγκρότηση θεσμών συνεργασίας για τη διαχείριση ευρύτερων λειτουργιών της περιοχής Ζ. Δήμοι - Τμήματα μητροπολιτικών περιοχών Ζ. Δήμοι - Τμήματα μητροπολιτικών περιοχών Πρόκειται για τους ΟΤΑ της μητροπολιτικής περιοχής Αττικής και Θεσσαλονίκης που ο ρόλος τους καθώς και η χωρική τους ανασυγκρότηση πρέπει να επαναπροσδιορισθεί στο πλαίσιο συστήματος μητροπολιτικής διοίκησης. (Γι' αυτό άλλωστε το προτεινόμενο Πρόγραμμα δεν αφορά την Αττική και τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης και του Βόλου - Ν. Ιωνίας) Πρόκειται για τους ΟΤΑ της μητροπολιτικής περιοχής Αττικής και Θεσσαλονίκης που ο ρόλος τους καθώς και η χωρική τους ανασυγκρότηση πρέπει να επαναπροσδιορισθεί στο πλαίσιο συστήματος μητροπολιτικής διοίκησης. (Γι' αυτό άλλωστε το προτεινόμενο Πρόγραμμα δεν αφορά την Αττική και τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης και του Βόλου - Ν. Ιωνίας) 2. Χρηματοδότηση προγράμματος 3. Όργανα και επιχειρησιακό σχέδιο του προγράμματος 3.1 Όργανα του Προγράμματος 3.1 Όργανα του Προγράμματος 3.2 Αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης του Προγράμματος 3.2 Αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης του Προγράμματος

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1. Απορίες και προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το σχέδιο Ι. Καποδίστριας  Η πλειονότητα των ερωτώντων δημάρχων πάντως ενδιαφέρεται για τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού. Υπάρχει άλλη μία κατηγορία αιρετών που τηλεφωνούν τακτικά στο υπουργείο, είναι πρόεδροι και μέλη τοπικών συμβουλίων, οι οποίοι συνήθως αποκρύπτουν την ταυτότητά τους. Αυτοί παραπονιούνται για την απροθυμία των δημάρχων να τους παραχωρήσουν αρμοδιότητες και ενδιαφέρονται να μάθουν τι προβλέπει ο νόμος γι' αυτό. Η τακτική αυτή είναι συνηθισμένη ­ λένε στο υπουργείο Εσωτερικών ­ σε περιοχές όπου οι δήμαρχοι είναι αντίθετοι με τις συνενώσεις. Ορισμένοι από αυτούς κάνουν ότι περνά από το χέρι τους προκειμένου να... αποδείξουν ότι το μόνο που έφερε ο «Καποδίστριας» είναι μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους πολίτες.  Κοινότητες που εναντιώθηκαν στο Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας 2. Μελλοντικές αλλαγές

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ιδρύθηκαν βάσει του N. 2218/94, ως η δεύτερη βαθμίδα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους. Οι ΝΑ δεν ασκούν εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και δεν θίγουν τις αρμοδιότητές τους. Μεταξύ των δύο βαθμίδων τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση. Όργανα των ΝΑ είναι τα Νομαρχιακά Συμβούλια (N.Σ.), οι Νομαρχιακές Επιτροπές (N.E.) και ο Νομάρχης. Πηγή :N.2218/1994 (ΦEK 90A/13.6.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 1. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση A. N. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» A. N. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» Β. Ν. 3250/2004 «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» Β. Ν. 3250/2004 «Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» Γ. Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού Γ. Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού Δ. Ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» Δ. Ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» Ε. Ν. 3434/2006 «Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών ζητημάτων» Ε. Ν. 3434/2006 «Ρύθμιση θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών ζητημάτων» ΣΤ. Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α» ΣΤ. Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α»

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ A. N. 3274/2004 (Ιδίως η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών) B. Ν. 3345/2005 (Ιδίως θέματα ανάδειξη του επενδυτικού της ρόλου) Γ. Ν. 3448/2006 (Ιδίως για έλεγχο δαπανών) Δ. Λοιπές ρυθμίσεις οικονομικού χαρακτήρα 1. H οικονομική εξαθλίωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων πριν από τον ν. 3345/2005 2. To νέο καθεστώς της θεσμοθέτησης, για πρώτη φορά, αυτοτελών πόρων για τις Ν.Α. - Η αναπτυξιακή στρατηγική μας για τις Ν.Α 2.1 Επιτελικές δράσεις σε εξέλιξη 2.1 Επιτελικές δράσεις σε εξέλιξη Α. Νέος Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Α. Νέος Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ο Καποδίστριας ήταν η αρχή μιας ιστορίας μεγάλων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Το σχέδιο ‘Ι. Καποδίστριας’ με την αναγκαστική συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων δημιούργησε για πρώτη φορά στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση τη στοιχειώδη υποδομή, έτσι που να μπορεί πιο αποτελεσματικά να προσφέρει υπηρεσίες, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει προγράμματα, να αξιοποιήσει πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και σημαντικά προβλήματα. Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση και έχει επιτευχθεί πρόοδος που κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι σίγουρα καταλυτικός παράγοντας της ανάπτυξης. Ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ανάγκη καταγραφής των τοπικών αναγκών, σε συνεχή βάση, με απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες.

15


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google