Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Υποδηλώνει παρατεταμένα διαστήματα αυξημένης γλυκόζης κατά το τελευταίο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Υποδηλώνει παρατεταμένα διαστήματα αυξημένης γλυκόζης κατά το τελευταίο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Υποδηλώνει παρατεταμένα διαστήματα αυξημένης γλυκόζης κατά το τελευταίο τρίμηνο H C O H C OH HO C H H C OH CH 2 OH + H 2 N – Val - βΑ H C H C OH HO C H H C OH CH 2 OH N – Gly - βΑ Η C H C O HO C H H C OH CH 2 OH NΗ – Gly - βΑ -Η 2 Ο +Η 2 Ο όπου H 2 N – Gly – βΑ: αμινοτελική βαλίνη της β-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης HbA (έλεγχος - αποτελεσματικότητας θεραπείας διαβήτη - εντοπισμός λανθάνοντα διαβήτη)

2 2 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Υποδηλώνει παρατεταμένα διαστήματα αυξημένης γλυκόζης κατά το τελευταίο δίμηνο (έλεγχος - αποτελεσματικότητας θεραπείας διαβήτη - εντοπισμός λανθάνοντος διαβήτη) Φυσιολογικές τιμές Φυσιολογικές, μη διαβητικές:4,2 – 6,2% Μεταβατικές, άγνωστης σημασίας:6,2 – 9,5% Ανεπαρκής έλεγχος γλυκόζης:> 9,5% Μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης: 12-20% Διαβητική οξέωση:14,3 – 20%

3 3 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Μέθοδοι προσδιορισμού γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) Χρωματογραφία ιονικής ανταλλαγής Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) Χρωματογραφία αγχιστείας Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης Ισοηλεκτρική εστίαση Τεχνική δέσμευσης ιόντων IMX Χρωματομετρική μέθοδος θειοβαρβιτουρικού οξέος Χρωματομετρική ενζυμική μέθοδος Ανοσολογικές μέθοδοι

4 4 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Χρωματογραφία HPLC

5 5 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Ισοηλεκτρική εστίαση Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη έχει υψηλότερο ισοηλεκτρικό σημείο από τη μη γλυκοζυλιωμένη. Ειδικές συσκευές εφοδιασμένες με πυκνόμετρο απευθείας ποσοστό % Ισοηλεκτρική εστίαση (ισοηλεκτρικός εστιασμός)

6 6 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Η C H C O HO C H H C OH CH 2 OH NΗ – Gly - βΑ + σύμπλοκο προϊόν μπλε χρώματος boronate Τεχνική δέσμευσης ιόντων IMX

7 7 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Τεχνική δέσμευσης ιόντων IMX NycoCard HbA1c - Αντιδραστήριο λύσης /βορονικό -5 μl ολικού αίματος - 2-3 min επώασης Λύση – αντίδραση με βορονικό Λύση ερυθρών αιμοσφαιρίων Καθίζηση αιμοσφαιρίνης Αντίδραση HbA1c - boronate Προσρόφηση HbA, HbA1c σε ειδικό φίλτρο -Τοποθέτηση 25 μl στο φίλτρο -πλύση με διάλυμα πλύσης Μέτρηση απορρόφησης με ειδικό αισθητήρα -Μέτρηση ερυθρού χρώματος αιμοσφαιρίνης -Μέτρηση κυανού χώματος HbA1c-boronate

8 8 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Afinion HbA1c test - Afinion Analyzer

9 9 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Afinion HbA1c test - Afinion Analyzer - χρόνος εξέτασης: 3 min - κλίμακα 4 – 15 % γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης - δεν παρεμβαίνουν οι τύποι αιμοσφαιρίνης : HbC, HbD, HbE, HbF, HbJ and HbS

10 10 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Afinion HbA1c test - Afinion Analyzer

11 11 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Χρωματομετρική ενζυμική μέθοδος γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη γλυκοζυλιωμένα πεπτίδια και αμινοξέα (γλυκοζυλιωμένη βαλίνη) πρωτεάσες οξειδάση της φρουκτοσυλ-βαλίνης + χρωμογόνο POD έγχρωμη ένωση μέτρηση απορρόφησης

12 12 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c ανοσολογικές μέθοδοι σφαιρίδια με καθηλωμένα αντισώματα anti-HbA1c aντιγόνο (HbA1c) Υπάρχουν πολλές ανοσολογικές μέθοδοι. Σε κάποιες, η δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των σφαιριδίων επηρεάζει ιδιότητες ροής που μετρούνται με ειδικά όργανα.

13 13 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Μέθοδος αναφοράς (Αμερική) Πρωτεόλυση – φάσμα μαζών ή Πρωτεόλυση και HPLC

14 14 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Μέθοδος αναφοράς (Αμερική) Πρωτεόλυση – φάσμα μαζών Ενδοπρωτεάση Glu-C

15 15 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Μέθοδος αναφοράς (Αμερική) Πρωτεόλυση – HPLC

16 16 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Βιβιογραφία: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. Missouri: Elsevier Saunders, 2006, Section IV, Analytes, Chapter 25, Carbohydrates, 881. * Έρευνα της της American Association for Clinical Chemistry Ποσοστό μεθόδων που χρησιμοποιούνταν στην Αμερική κατά το 2005 και 2007

17 17 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Συνήθως οι τεχνικές δίνουν παρόμοια αποτελέσματα σε δείγματα που περιέχουν τον φυσιολογικό τύπο αιμοσφαιρίνης. Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει το ιδανικό αποτέλεσμα. Τα σημεία πάνω από την γραμμή αντιστοιχούν σε δείγματα που έδωσαν μεγαλύτερο αποτέλεσμα με την τεχνική MIX. Τα σημεία κάτω από τη γραμμή αντιστοιχούν σε δείγματα που έδωσαν μικρότερο αποτέλεσμα με την τεχνική MIX.

18 18 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Η τεχνική ΜΙΧ έχει την τάση να δίνει υψηλότερη τιμή σε δείγματα που περιέχουν την ανώμαλη αιμοσφαιρίνη HbAS και μάλλον χαμηλότερα αποτελέσματα σε δείγματα που περιέχουν την ανώμαλη αιμοσφαιρίνη HbAC.

19 19 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Οι διάφοροι τύποι παθολογικής αιμοσφαιρίνης παρεμβαίνουν στις μεθόδους προσδιορισμού κατά τρόπο που εξαρτάται κάθε φορά από τη μέθοδο.

20 20 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Ψευδή αποτελέσματα Ψευδώς αυξημένες τιμές: -Εγκυμοσύνη στο τελευταίο τρίμηνο -Νεογνά -Αυξημένη HbF -Τεχνητός νεφρός Ψευδώς μειωμένες τιμές: -Αιμολυτικές αναιμίες -Θαλασσαιμίες -Δρεπανοκυτταρική αναιμία

21 21 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Βιβλιογραφία: 1. Δρ. Ιωάννη Ιωαννίδη. Κλινική Χημεία ΙΙ. Εξετάσεις αίματος, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2004. 2. Δρ. Ιωάννη Ιωαννίδη. Εργαστήριο Κλινική Χημεία ΙΙ. Εξετάσεις αίματος Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2004. 3. Jeppsson et al. Approved IFCC Reference Method for the Measurement of HbA1c in Human Blood. Clin Chem Lab Med 2002; 40(1):78–89 © 2002 by Walter de Gruyter · Berlin · New York. 4. M. Malone, C. Dukes, T.McKaveney, S. Mehta, M. Virji and V. Warty. Comparison Between Abbott IMx and BioRad HPLC Methods for Determination of Glycosylated Hemoglobin A1c Levels in Subjects with Normal and Atypical Hemoglobins. http://path.upmc.edu/showcase/posters/a1c.html. 5. Axis-Shield PoC AS, Oslo, Norway www.axis-shield-poc.com 6. Tsuyoshi Watanabe1,a, Ken Kato1, Daishiro Yamada1, Sanae Midorikawa1, Wakano Sato1, Masaru Shiga1, Yoshihiko Otsuka2, Masakazu Miura2, Keiko Harano3, and Teruo Harano3 A Nondiabetic Case of Hemoglobin Variant (Hb Niigata) with Inappropriately High and Low HbA1c Titers Detected by Different Methods. Clinical Chemistry. 1998;44:1562-1564 7. Ross J. Molinaro. Targeting HbA1c: Standardization and Clinical Laboratory Measurements. MLO ■ January 2008 19. www.mlo-online.com. 8. National Glycohemoglobin Standardization Program Website(www.ngsp.org) 9. http://www.diazyme.com/products/reagents/DZ168A-2.php

22 22 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Ερωτήσεις Επανάληψης: 1.Ποιες τεχνικές προσδιορισμού γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης γνωρίζετε 2.Τι μπορεί να επηρεάσει τη δοκιμασία της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 3.Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται ο προσδιορισμός της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης


Κατέβασμα ppt "1 Έλεγχος μεταβολισμού Υδατανθράκων Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, HbA1c Υποδηλώνει παρατεταμένα διαστήματα αυξημένης γλυκόζης κατά το τελευταίο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google