Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Βενιέρης Αντιπρυτάνεις: Καθ. Θ. Καλαμπούκης, Καθ. Ν. Παπαλεξανδρή Πρόεδρος:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Βενιέρης Αντιπρυτάνεις: Καθ. Θ. Καλαμπούκης, Καθ. Ν. Παπαλεξανδρή Πρόεδρος:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Βενιέρης Αντιπρυτάνεις: Καθ. Θ. Καλαμπούκης, Καθ. Ν. Παπαλεξανδρή Πρόεδρος: Καθ. Κωνσταντίνος Ζωγράφος Αναπλ. Πρόεδρος: Καθ. Γεώργιος Δουκίδης Γραμματέας: Χρυσούλα Σακελλαρίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

2 2 Ιστορική Αναδρομή (1) Το 1903 ο Θρακιώτης εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής αφήνει κληροδοτήματα για την ίδρυση στην Αθήνα Εμπορικής Ακαδημίας παρόμοιας με «τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας» To 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάννης κ. Γεώργιο Παγιάρ με εντολή τη σύνταξη οργανισμού για την ίδρυση Ανώτατης Εμπορικής κατά το πρότυπο της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωζάννης Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1920 Το 1926 μετονομάζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ) με σκοπό την παροχή ανώτατης θεωρητικής και εφαρμοσμένης μόρφωσης στις Οικονομικές και Εμπορικές Επιστήμες Το 1939 η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ και τάσσεται ιεραρχικά μετά το ΕΜΠ

3 3 Ιστορική Αναδρομή (2) Το έτος 1954-55 λειτουργεί ως Σχολή τριετούς φοίτησης ενώ το 1955-56 λειτουργεί ως Σχολή τετραετούς φοίτησης. Το τέταρτο έτος διαχωρίζεται σε δύο Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών και Εμπορικών Επιστημών Το 1970 – 71 γίνεται διαχωρισμός από το δεύτερο έτος σπουδών σε δύο Τμήματα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Το 1973-74 καθιερώνονται από το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών οι εξής Ειδικεύσεις: Ειδίκευση στη Στατιστική και Ειδίκευση στη Λογιστική Το 1984-85 η Σχολή διαχωρίζεται σε τρία Τμήματα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής Το 1989 η Α.Σ.Ο.Ε.Ε. μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έξι Τμήματα Το 1999-2000 δημιουργήθηκαν δύο ακόμα Τμήματα: Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

4 4 Τα Τμήματα του Ο.Π.Α. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Στατιστικής 200 Καθηγητές, 8.000 Φοιτητές, 1500 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

5 5 Εισαγωγή στο Τμήμα Δ.Ε.Τ. Ιδρύθηκε το 2000 από 7 καθηγητές των Τμημάτων «Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Έρευνας» και «Πληροφορικής» Τμήμα Κοινό του 4 ου (Τεχνολογικών Επιστημών) και του 5 ου (Οικονομίας και Διοίκησης) Επιστημονικού πεδίου Βάσεις 2006: 17813 (4 η Θέση στα Οικονομικά Πανεπιστήμια & 4 η Θέση στα Τμήματα Πληροφορικής) Πρωτοετείς φοιτητές  160 23 Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)

6 6 Νέοι Φοιτητές το 2006 στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος 1.Πρωτοετείς Φοιτητές του Προπτυχιακού 2.ΜΠ «ΜΒΑ International» 3.ΜΠ «Executive MBA» 4.ΜΠ στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» Σύνολο Αριθμός 161 48 και 57 48 26 και 41 381 1.Το μοναδικό στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση και μέσα στην πρώτη δεκάδα στην Ευρώπη 2.Το κορυφαίο πρόγραμμα για Executives στην Ελλάδα 3.Το μοναδικό στην ειδίκευση του στην Ελλάδα

7 7 Πίνακας Βάσεων 2006 Οικονομικών Πανεπιστημίων 20062005 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ1804617885 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ1793118084 Λογιστικής & Χρημ/κονομικής, Μακεδονίας1786617811 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ1781317812 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ1754817599 Χρηματοοικονομ. & Τραπεζ. Διοικητικής, Πειραιά1746017734 Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ1733517358 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πειραιά1702316982 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονία16987 Πληροφορικής, ΟΠΑ1694417157

8 8 Πίνακας Βάσεων 2006 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 20062005 Hλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. ΕΜΠ1897118929 Hλεκτρολ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. Θεσ/νικης1849218585 Hλεκτρολ. Mηχ/κών & Τεχνολογίας Υπολ. Πάτρας1810718201 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΟΠΑ1781317812 Hλεκτρολ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. Θράκης1769817809 Πληροφορικής και Τηλ/νιων Αθήνας1762117889 Mηχανικών H/Y και Πληροφορικής Πάτρας1730817489 Ηλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. Πολυτ. Κρήτης1708317248 Μηχ/κών Η/Υ Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας1706917236 Πληροφορικής, ΟΠΑ16944

9 9 Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος (1) Καθ. Γ. Δουκίδης (Πληροφοριακά Συστήματα) Καθ. Κ. Ζωγράφος (Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα) Καθ. Σ. Λιούκας (Επιχειρησιακή Στρατηγική) Καθ. Π. Μηλιώτης (Επιχειρησιακή Έρευνα) Καθ. Δ. Μπουραντάς (Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων) Καθ. Γ. Πραστάκος (Διοικητική Επιστήμη) Καθ. Α. Ρεφενές (Χρηματοοικονομική Μηχανική) Αναπλ. Καθ. Γ. Γιαγλής (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν) Αναπλ. Καθ. Γ. Ιωάννου (Διοίκηση Παραγωγής και Διαδικασιών) Αναπλ. Καθ. Α. Πουλούδη (Διοικητική των Πληροφ. Συστημάτων) Αναπλ. Καθ. Δ. Σπινέλλης (Τεχνολογίες Πληροφορικής)

10 10 Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος (2) Επικ. Καθ. Ρ. Μάρκελλος (Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική) Επικ. Καθ. Α. Πουλυμενάκου (Διοικητική των Πληροφ. Συστημάτων) Επικ. Καθ. Ι. Σπανός (Επιχειρησιακή Στρατηγική) Επικ. Καθ. Ε. Soderquist (Διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης) Λέκτορας Ε. Βουδούρη (Στρατηγική ) Λέκτορας Α. Βρεχόπουλος (Ψηφιακά Μέσα και Υπηρεσίες) Λέκτορας Π. Δημητράτος (Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων) Λέκτορας Ι. Νικολάου (Οργανωσιακή Συμπεριφορά) Λέκτορας Χ. Ταραντίλης (Ποσοτικές Μέθοδοι) Επικ. Καθ. Ν. Μποζιονέλος (Ανθρώπινο Δυναμικό) Επικ. Καθ. Δ. Χατζηαντωνίου (Βάσεις Δεδομένων) Λέκτορας Κ. Πραματάρη (Πληροφ. Συστήματα)

11 11 Άλλοι Διδάσκοντες και Προσωπικό Υποστήριξης Επισκέπτες Καθηγητές όπως Καθ. A. Odoni (MIT) Δρ. Ε. Κρητικός (Mαθηματικά) Δρ. Γ. Παπακωνσταντίνου (Οικονομικά) Δρ. Μ. Πατρώνα (Αγγλικά για την Διοικ. Επιστ. & Τεχνολ.) Ειδικό Προσωπικό για Φροντιστήρια (Υποψήφιοι Διδάκτορες) Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας (Χ. Σακελλαρίου, Β. Φιλιπποπούλου, Ε. Κανδεράκη, Δ. Χατζηδημητρίου, Μ. Τσαούσογλου, Σ. Φιλίδου) Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίων (Σ. Γρηγορακάκης – ΕΤΕΠ, Β. Ταγκαλάκη - ΕΤΕΠ, Γ. Ζουγανέλης, Σ. Στουραϊτης, Χ. Λάζαρης, Α. Σαρέλης)

12 12 Έμφαση στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη Γνώσης 4 Ερευνητικά Εργαστήρια (+ 60 Ερευνητές) Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διοικητικής Επιστήμης Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Το μεγαλύτερο πρόγραμμα Διδακτορικών στα Οικονομικά Πανεπιστήμια 60 Υποψήφιοι Διδάκτορες 20 Διδάκτορες Πάνω από 20 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια / Ερευνητικά

13 13 Διεθνείς Ανταλλαγές Φοιτητών Διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών στο MBA International Γαλλία, Ινδία, Κίνα, Ισπανία, Γερμανία, Ταϊλάνδη Πρόγραμμα ERASMUS (35 φοιτητές το 2005-6 & 45 φοιτητές το 2006-7) 28 Φοιτητές θα φοιτήσουν στα Πανεπιστήμια: University of Umea (Sweden), University of Vaxjo (Sweden), University of Hasselt (Belgium), Universite Catholique de Louvain (Belgium), Euromed Marseille (France), Universite Paris – Dauphine (France), CCI Dijon Burgundy (France), Group ESC Grenoble (France), Audencia Nantes Atlantique (France), University of Jyvaskyla (Finland), Swedish School of Economics & Business (Sweden), Helsinki School of Economics (Finland), Rotterdam Erasmus University (Netherlands), Haage Hogeschool (Netherlands), Norwegian School of Economics & Business Administration (Norway), BI School of Management (Norway), Reykjavik University (Iceland) 17 Ευρωπαίοι φοιτητές από τα Πανεπιστήμια: Euromed Marseille (France), Helsinki School of Economics (Finland), Norwegian School of Economics & Business Administration (Norway), ESC Amiens-Picardie (France), University of Mannheim (Germany), Universita Tor Vergata (Italy), University of Hasselt (Belgium), Louvain la Neuve (Belgium),

14 14 Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ανάπτυξη ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ με την αναλυτική σκέψη του Μαθηματικού, την μεθοδικότητα του Τεχνολόγου / Μηχανικού, και την ευρηματικότητα του Επιχειρηματικού Αναλυτή

15 15 Ανταγωνιστικοί ως Στελέχη και ως Σύμβουλοι σε: Ειδικότητες αιχμής όπως:  Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Μεταφορών  Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Διοίκηση Νέων Επιχειρήσεων  Πωλήσεις και Εφοδιαστική Αλυσίδα  Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Internet  Επιχειρηματική Ανάλυση  Διοίκηση Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων  Επιχειρηματική Στρατηγική  Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών & Ψηφιακού Περιεχομένου  Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  Λήψη Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα  Χρηματοοικονομική Μηχανική & Διοίκηση  Διοίκηση Γνώσης & Μάθησης Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης όπως:  Μάρκετινγκ και Πωλήσεις  Διοίκηση Παραγωγής  Χρηματοοικονομικά  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ

16 16 Δομή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 6, 7, 8 Εξάμηνο 3, 4, 5 Εξάμηνο 1, 2 Εξάμηνο Ποσοτικές Μέθοδοι Οργανωσιακές Σπουδές Πληροφοριακές Τεχνολογίες Διοικητική των Επιχειρήσεων Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Κύκλοι Σπουδών Γνώσεις Υποδομής (10) Απαραίτητα Εργαλεία / Τεχνικές (15) Εξειδικευμένες Γνώσεις για επαγγελματικές κατευθύνσεις (12) Πρακτική Άσκηση 8 ο Εξάμηνο Στρατηγική & Ανθρώπινοι Πόροι Εφοδιαστική Αλυσίδα & Πωλήσεις Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά & Διοίκηση

17 17 Ποιότητα Σπουδών στο Δ.Ε.Τ. Αξιολόγηση του Τμήματος / Καθηγητών / Μαθημάτων Ξενόγλωσσα Βιβλία σε όλα τα μαθήματα Φροντιστήρια, Εργαστήρια και Εργασίες Ηλεκτρονική Μάθηση (75.000 επισκέπτες/μήνα στο Site) Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (8 ο Εξάμηνο) Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (70 θέσεων) Ο θεσμός του Προσωπικού Καθηγητή (tutor) Άμεση Ενημέρωση των Φοιτητών (site, Ενημερωτικό Δελτίο κλπ) Ανταλλαγή Φοιτητών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (40 τον χρόνο) Διακεκριμένοι Επισκέπτες Καθηγητές από το Εξωτερικό Συνεχές Πρόγραμμα Εκδηλώσεων, Συνεδρίων κλπ 3 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

18 18 Ηλεκτρονική Ενημέρωση και Εκπαίδευση (E-learning) www.dmst.aueb.gr 1.100 φοιτητές επισκέπτονται την κεντρική σελίδα των μαθημάτων ημερησίως 46.000 φοιτητές επισκέπτονται τη σελίδα του πίνακα ανακοινώσεων μηνιαίως 75.000 επισκέψεις του site/μήνα

19 19 Βαθμός Ικανοποίησης Πρωτοετών

20 20 Βαθμός Πτυχίου και Διάρκεια Σπουδών ( 7,4 σε 4,16 χρόνια)

21 21 Επιτεύγματα των Αποφοίτων μας Μόνο 10-15% άνεργοι ένα χρόνο μετά την απόκτηση πτυχίου (γενικό ποσοστό 40-45%) 20 απόφοιτοι κάθε χρόνο συνεχίζουν Μεταπτυχιακά σε κορυφαία Πανεπιστήμια (Cambridge, Columbia, Edinburgh, Manchester, City, Imperial, ΟΠΑ, Erasmus κλπ) σε όλες τις ειδικότητες Διοίκησης Αρκετοί πήραν υποτροφία για Μεταπτυχιακές σπουδές και 6 συνεχίζουν σε Διδακτορικές Σπουδές 160 περατώνουν την Πρακτική τους Άσκηση σε 100 εταιρίες/οργανισμούς χωρίς προβλήματα Δημιούργησαν τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος που βοηθάει τους απόφοιτους και φοιτητές

22 22 Διεθνείς Διακρίσεις των Φοιτητών μας Οι προπτυχιακοί φοιτητές Θ. Κολοβάση και Β. Κότες πήραν την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Global Management Challenge (επιχειρηματικό παιχνίδι) 2005 και το βραβείο τους απονεμήθηκε από τον Υφ. Οικονομικών κ. Χ. Φωλια, στις 27 Απριλίου 2006). Οι προπτυχιακοί φοιτητές: Ν. Λαμπρόπουλος, Α. Διαμαντοπούλου, Μ. Ανυφαντάκη, Ε. Κασιμάτη, Α. Αναγνωστόπουλος, Χ. Δεπάστα, Σ. Μιχαλάκος, δημοσίευσαν εργασία τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια το 2005. Οι απόφοιτοι του Τμήματος: Μ. Παπαδάτος, Ι. Χήνη, Ν. Κορφιάτης, Λ. Κιοσές, Α. Καραγιαννάκη, Α. Δόσης ξεκίνησαν τα διδακτορικά τους στα κορυφαία Πανεπιστήμια: Cambridge, LSE, Copenhagen Business School, ΟΠΑ, ΕΚΠΑ. Οι φοιτητές Β. Βαλκανιώτη, Γ. Βειογλάνης, Μ. Καλογεράκης, Α. Κίτσλη, Α. Ντουνιαδάκη, Κ. Παρασκευάς, Α. Σπηλιοπούλου, Α. Τηνιάκος, Α. Χαλικιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ERASMUS διακρίθηκαν όσον αφορά την ακαδημαϊκή τους επίδοση στα ξένα Πανεπιστήμια. Στην διδάκτορα Λ. Βασσάλου (με επιβλέποντα τον Καθ. Δ. Μπουραντά), απονεμήθηκε το Πρώτο Ευρωπαικό Βραβείο Καλύτερης Διατριβής στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού “European Award Competition for the Best PhD Thesis on Board and HR Management”, από το EIASM.

23 23 Στατιστικά Στοιχεία Πρωτοετών (1) Γυναίκες (55%) και Άνδρες (45%) Αττική (66%) και Περιφέρεια (34%) Κατεύθυνση: Τεχνολογική (74%) Θεωρητική (4%) Πρώτη Επιλογή στο Μηχανογραφικό Το Τμήμα ΔΕΤ (70%) Άλλο Τμήμα (30%) Θετική (22%) Πως πληροφορηθήκατε για το Τμήμα Από το Internet (31%) Από το Φροντιστήριο (14%) Από Φοιτητή του Τμήματος (12%) Από Γνωστό ή Συγγενή (27%) Από τις Εφημερίδες (8%) Από το Λύκειο (5%)

24 24 Χειρίζεστε Η/Υ: Ναι (90%) και Όχι (10%) Γιατί επιλέξατε το Τμήμα Ανήκει στο ΟΠΑ και έχει ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών (59%) Συνδυάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων με Πληροφορική (25%) Έχει νέες ειδικότητες αιχμής (11%) Το πρότεινε κάποιος/α (4%) Κάνετε χρήση του Internet: Καθημερινά (26%) Σπάνια (30%) Συχνά (41%) Ποτέ (3%) Στατιστικά Στοιχεία Πρωτοετών (2)

25 25 Ο Θεσμός του Προσωπικού Καθηγητή ( Tutor) (1) κ. Γ. Δουκίδης Καθηγητής Από Αγγελιδάκης Εμμανουήλ έως & Άλντους Αντώνιος Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203654 31/10/2006 13:00 – 15:00 κ. Κ. Ζωγράφος Καθηγητής Από Ανδρικοπούλου Σεμίραμις έως & Βερβενιώτης Αλέξιος Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203675 31/10/2006 13:00 – 15:00 κ. Σ. Λιούκας Καθηγητής Από Βερύκιος Θωμάς έως & Γεωργίου Μάρκ Κοδριγκτώνος 12, 5 ος Όρ., 2108203573 23/10/2006 15:00 – 17:00 κ. Π. Μηλιώτης Καθηγητής Από Γεωργίου Μιχαήλ έως & Γκριέλα Ευφροσύνη Κεντρικό Κτίριο, 1 ος Όροφος, 2108203275 24/10/2006 10:00-12:00 κ. Δ. Μπουραντάς Καθηγητής Από Γούναρη Ελπίδα έως & Ζαχείλα Μαρία Ευελπίδων 47Α, 8 ος Όροφος, 2108203656 23/10/2006 16:00- 18:00 κ. Γρ. Πραστάκος Καθηγητής Από Ζαχογεώργιος Ζήσιμος έως & Καββαδά Αικατερίνη Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203683 26/10/2006 10:00 – 12:00 κ. Απ. Ρεφενές Καθηγητής Από Κάβουρα Ιωάννα έως & Καρά-Χασάν Αλέν Ευελπίδων 47Α, 8 ος Όροφος, 2108203655 24/10/2006 11:00 – 13:00

26 26 Ο Θεσμός του Προσωπικού Καθηγητή ( Tutor) (2) κ. Γ. Γιαγλής Αναπλ. Καθηγητής Από Καραθανάση Βικτώρια έως & Κούμπλη Χριστίνα Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203658 23/10/2006 13:00- 15:00 κ. Γ. Ιωάννου Αναπλ. Καθηγητής Από Κουτρουμπούσης Χρυσοβαλάντης έως & Κυπριωτάκη Καλλιόπη Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος 2108203652 23/10/2006 13:00- 15:00 κ. Δ. Σπινέλλης Αναπλ. Καθηγητής Από Κυριακόπουλος Χαράλαμπος έως & Λαζούρας Παναγ. Υδρας 28, 5ος Όροφος, 2108203981 26/10/2006 10:00 – 12:00 κ. Ρ. Μάρκελλος Επικ. Καθηγητής Από Λαμπρή Αρετή έως & Λουκάκη Δήμητρα Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203671 25/10/2006 17:00 - 19:00 κα. Ν. Πουλούδη Επικ. Καθηγήτρια Από Λύτρα Ιωάννα έως & Μαρκουλάκη Λυδία Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203682 23/10/2006 14:00-16:00 κα. Α. Πουλυμενάκου Επικ. Καθηγήτρια Από Μαρούλης Βασίλειος έως & Μουστέρη Βικτώρια Δεριγνύ 1, 1 ος όροφος, 2108203755 24/10/2006 15:30-17:30

27 27 κ. Ι. Σπανός Επικ. Καθηγητής Από Μπακάλης Κωνσταντίνος έως & Μυλωνά Ελένη Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203668 24/10/2006 15:00-17:00 κ. Ε. Soderquist Επικ. Καθηγητής Από Νίκα Μαρία έως & Οργιανέλη Σοφία Άννα Ευελπίδων 47Α, 9 ος Όροφος, 2108203679 24/10/2006 10:30-12:30 κ. Δ. Χατζηαντωνίου Επικ. Καθηγητής Από Παγώνης Ευάγγελος έως & Παπαντωνίου Αντώνιος Υδρας 28, 2ος Όροφος24/10/2006 15:00 – 17:00 κα. Ε. Βουδούρη Λέκτορας Από Παπασιδέρη Βασιλική έως & Σάββα Αλική Κοδριγκρώνος 12, 4 ος Όροφος, 2108203559 26/10/2006 15:00 – 17:00 κ. Μ. Βρεχόπουλος Λέκτορας Από Σαββίδου Σταυρούλα έως & Στάμος Νικόλαος Πατησίων 80, 2 ος όροφος 2108203723 27/10/2006 13:00 – 15:00 κ. Π. Δημητράτος Λέκτορας Από Στελλάτου Αναστασία έως & Τογιας Ευάγγελος Κοδριγκρώνος 12, 4 ος Όροφος, 2108203561 31/10/2006 11:30 – 13:30 Ο Θεσμός του Προσωπικού Καθηγητή ( Tutor) (3)

28 28 κ. Ι. Νικολάου Λέκτορας Από Τσάπης Κωνσταντίνος έως & Φύτρου Ειρήνη Δεριγνύ 12, 5 ος Όροφος 2108203449 24/10/2006 16:30-18:30 κ. Κ. Πραματάρη Λέκτορας Από Φωτείνου Ειρήνη έως & Χασάπης Αναστάσιος Ευελπίδων 47Α, 1 ος Όρ., 2108203255 23/10/2006 15:00 – 17:00 κ. Χ. Ταραντίλης Λέκτορας Από Χατζαντουριάν Αράμ έως & Ψαθά Ελένη Υδρας 28, 2ος Όροφος, 2108203921 27/10/2006 12:00 – 14:00 Ο Θεσμός του Προσωπικού Καθηγητή ( Tutor) (4)

29 29 Πρωτεύσαντες Φοιτητές στις Εισαγωγικές του 2006 ΟνοματεπώνυμοΜόριαΛύκεια Zώη Χρυσάνθη 19656 1ο ΕΛ Βούλας Βλαντή Ειρήνη 19520 Ελληνογαλλική Παύλου Χριστίνα 19432 3o ΕΛ Τρίπολης Μπούρας Βασίλειος 194304ο ΕΛ Λάρισας Σαββίδου Σταυρούλα 191132ο ΕΛ Πεύκης Γιαμαλάκης Ανάργυρος 19112 1ο ΕΛ Αγ. Αναργύρων Γκόζγκος Δημήτριος 19059 Λύκειο Ζωσιμαίας Μαυρουδής Αλέξανδρος 19041 ΕΛ Κορωπίου Ζαχείλα Μαρία 19034 3ο ΕΛ Αγρινίου Χαμψα Μαρία190325ο ΕΛ Ζωγράφου

30 30 Πρωτεύσαντες Φοιτητές που επέλεξαν το Τμήμα Επόμενη Χρονιά ΟνοματεπώνυμοΜόριαΠροηγούμενο Τμήμα Λαχανάς Ιωάννης 19833Ιατρικό ΣΣΑΣ Μουζάκης Παναγιώτης 19794Μηχαν. Η/Υ & Πληροφ. Πολ. Πάτρας Στελλάτου Αναστασία 19760 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 19760 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) Στάμος Νικόλαος 19760Ιατρικό ΣΣΑΣ Χαράλαμπος Κυριακόπουλος 19734 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) Μαρκόπουλος Ιωάννης 19667 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) Βερύκιος Θωμάς 19653Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ελένη Φασσα 19652 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) Χουσέλ Βασιλική 19641 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) Βερβενιώτης Αλέξιος 19639Ιατρική ΕΚΠ Παπαντωνίου Αντώνιος 19608Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) Λύτρα Ιωάννα 19568 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) Τσουτσίκα Γεωργία19567 Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ)

31 31 Αριστούχοι Φοιτητές 2005-6 με Υποτροφία ΙΚΥ Εισαγωγικές ΕξετάσειςΔημητρίου Ευάγγελος19632 Επίδοση Ά ΈτουςΜιχελακάκης Εμμανουήλ9,55 Επίδοση ΄Β Έτους Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος 9,75 Επίδοση ΄Γ ΈτουςΒοζίκη Δήμητρα9,17 Μπεχράκης Κυριάκος9,17 ΠτυχιούχοςΒολανάκης Ελευθέριος8,95

32 32 Τιμητικές Διακρίσεις (1) Τιμητικός Έπαινος στον Καθ. Παναγιώτη Μηλιώτη για την προσφορά του στην ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Βραβεία Εκπαιδευτικής Αριστείας 2005-6 Λέκτορας Χρήστος Ταραντίλης Μιχάλης Μαντάς (Βοηθός) Τιμητικός Έπαινος στους φοιτητές Θανάση Κολοβάκο και Βασίλη Κότε για την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό Global Management Challenge (2006) Τιμητικός Έπαινος στους φοιτητές: Β. Βαλκανιώτη, Γ. Βειογλάνης, Μ. Καλογεράκης, Α. Κίτσλη, Α. Ντουνιαδάκη, Κ. Παρασκευάς, Α. Σπηλιοπούλου, Α. Τηνιάκος, Α. Χαλικιά, για διάκριση στην ακαδημαϊκή τους επίδοση στα ξένα Πανεπιστήμια στο Πρόγραμμα ERASMUS

33 33 Τιμητικές Διακρίσεις (2) Τιμητικός Έπαινος στην Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Φοιτητικού Συνεδρίου (2006) Ανθης Κωνσταντίνος Βελούτσου Μαρία Βεντούρας Ηρακλής Βοζίκη Δήμητρα Βουλγαράκη Βασιλεία Γιαμαλάκης Γιώργος Δεσύπρη Λύδια Καμπανού Μαριάννα Κιτσλή Αλεξία Λόκκα Ευδοκία Μαϊστράλη Αντιγόνη Μακρή Χαρά-Αναστασία Μιχαηλίδου Αγγελική Μόσχου Μίνα Μπακογιάννη Ευτυχία Mπλάθρα Σοφία Nικολακοπούλου Καλλιόπη Ορκόπουλος Ιωάννης Ρεντίφη Ιωάννα Τασιούλης Γεώργιος Τσαφώνια Κωνσταντίνα Χριστοδουλοπούλου Χριστίνα

34 34 Τιμητικές Διακρίσεις (3) Υπ. Διδ. Μαίρη Μπίνα όπου η εργασία της πήρε το Best Paper Award στο Διεθνές Συνέδριο M-Business 2006 Υπ. Διδ. Στέφανος Ανδρουτσέλης – Θεοτόκης όπου η εργασία του στο ΑCM Computing Surveys είχε τις περισσότερες “επισκέψεις” Υπ. Διδ. Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής όπου η εργασία του στο European Management Journal είχε τις περισσότερες “επισκέψεις”


Κατέβασμα ppt "1 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Βενιέρης Αντιπρυτάνεις: Καθ. Θ. Καλαμπούκης, Καθ. Ν. Παπαλεξανδρή Πρόεδρος:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google