Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χημική Κινητική. Μελετώνται.. η ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα χημικής αντίδρασης ο μηχανισμός της αντίδρασης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χημική Κινητική. Μελετώνται.. η ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα χημικής αντίδρασης ο μηχανισμός της αντίδρασης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χημική Κινητική

2 Μελετώνται.. η ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα χημικής αντίδρασης ο μηχανισμός της αντίδρασης (τα επιμέρους στάδια από τα αντιδρώντα στα προϊόντα)

3 Ταχύτητα χημικής αντίδρασης …είναι η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός συστατικού (αντιδρώντος ή προϊόντος) στη μονάδα του χρόνου.

4 Ταχύτητα χημικής αντίδρασης Χρόνος / s Συγκέντρωση / Μ

5 Ταχύτητα χημικής αντίδρασης 1,00 mol A 0 mol B 0,54 mol A 0,46 mol B 0,30 mol A 0,70 mol B Αν σε 60s υπάρχουν 0,16 mol A, τότε: Uμέση=; από 20s έως 40s Μετά 60s υπάρχουν 0,84 mol B στη φιάλη.(Σ/Λ) η ελάττωση των mol Α είναι μεγαλύτερη από 0 έως 20s σε σχέση με αυτή από 40s σε 60s. (Σ/Λ) Uμέση=7Χ10 -3 Μ/s από 40s έως 60s (Σ/Λ)

6 Στιγμιαία ταχύτητα χημικής αντίδρασης Μείωση, λόγω μείωσης της συγκέντρωσης των αντιδρώντων

7 Στιγμιαία ταχύτητα χημικής αντίδρασης

8 Νόμος της ταχύτητας αντίδρασης σταθερά ταχύτητας εξαρτάται από θερμοκρασία τάξης ως προς Α τάξης ως προς Β τάξης ως προς Α + Β

9 Τάξη αντίδρασης Αντίδραση μηδενικής τάξης Αντίδραση πρώτης τάξης Αντίδραση δεύτερης τάξης Αντίδραση τρίτης τάξης

10 Σταθερά της ταχύτητας αντίδρασης, k Γρήγορη ή αργή αντίδραση;

11 Σταθερά της ταχύτητας αντίδρασης, k

12 Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα αντίδρασης Μικρή Εα ➣ μεγάλη ταχύτητα αντίδρασης

13 Ενέργεια ενεργοποίησης, Εα Αναδιάταξη μεθυλο-ισονιτριλίου

14 Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα αντίδρασης Εξίσωση Arrhenius 2,71828

15 Επίδραση καταλυτών στην ταχύτητα αντίδρασης Καταλύτης

16 Επίδραση καταλυτών στην ταχύτητα αντίδρασης Ομογενής κατάλυση

17 Επίδραση καταλυτών στην ταχύτητα αντίδρασης Ετερογενής κατάλυση Ni, Pd, Pt.

18 Ενζυμική κατάλυση

19 Καταλάση- Η 2 Ο 2

20 Ενζυμική κατάλυση Λυσοζύμη- «σπάσιμο» κυτταρικών τοιχωμάτων βακτηρίων


Κατέβασμα ppt "Χημική Κινητική. Μελετώνται.. η ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα χημικής αντίδρασης ο μηχανισμός της αντίδρασης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google