Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds Ανάπτυξη Κοινής Μεθοδολογίας Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds Ανάπτυξη Κοινής Μεθοδολογίας Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds Ανάπτυξη Κοινής Μεθοδολογίας Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας

2 Γιατί πρέπει να έχουμε Κοινή Μεθοδολογία Όλοι οι εταίροι κατανοούν και υλοποιούν τις δράσεις του έργου με έναν από κοινού συμφωνημένο τρόπο Όλοι οι εταίροι χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία και τεχνικές για την υλοποίηση των παραδοτέων τους Όλοι οι εταίροι παρουσιάζουν την πρόοδο του έργου, με έναν από κοινού συμφωνημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα ίδια υποδείγματα όπου είναι δυνατόν

3 Εφαρμογή Κοινής Μεθοδολογίας Καλές Πρακτικές Έρευνες πεδίου και μελέτες Εγχειρίδια καθοδήγησης για μελλοντικά σχήματα χρηματοδότησης

4 Καλές Πρακτικές Η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι μια πολύ σημαντική πρακτική σε όλα τα έργα της Εδαφικής Συνεργασίας. Αποτελεί το θεμελιώδη λίθο για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου. Όλοι οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν τις καλές πρακτικές στον τομέα της εξειδίκευσης τους. Το ΚΕΠΑ θα παρουσιάσει τις Καλές Πρακτικές για Προγράμματα και έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, με έμφαση στην ανάπτυξη των ΜΜε, στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, το LEDA θα παρουσιάσει τις Καλές Πρακτικές για Προγράμματα και έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, με έμφαση στην ανάπτυξη των ΜΜε, στην Βουλγαρία. Ο ΣΕΠΒΕ θα παρουσιάσει τις Καλές Πρακτικές για τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ από τις ΜΜε.

5 Καλές Πρακτικές(συν.) Όσον αφορά τις καλές πρακτικές, η κοινή μεθοδολογία αφορά στα εξής: Εντοπισμός Καλών Πρακτικών Χαρακτηρισμός των ευρημάτων ως «καλές Πρακτικές» Παρουσίαση των καλών Πρακτικών στους εταίρους

6 Καλές Πρακτικές για Προγράμματα και έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων Υπεύθυνοι εταίροι: ΚΕΠΑ και LEDA Οι κοινές μέθοδοι για τον εντοπισμό των καλών πρακτικών είναι οι εξής: 1. Έρευνα στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την ανάπτυξη των ΜΜε 2. Διαδικτυακή έρευνα σε έγκυρους ιστοτόπους

7 Εντοπισμός καλών Πρακτικών στις ΔΑ και ΕΑ Τα στελέχη των ΔΑ και των ΕΦΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχουν βαθιά γνώση των καλά υλοποιημένων Προγραμμάτων και Έργων. Έτσι αποτελούν την καταλληλότερη πηγή πληροφόρησης, οπότε η συνέντευξη αυτών των στελεχών είναι μια καλή πρακτική. Αρκετά συχνά η ΔΑ διαθέτουν εκ-των-υστέρων αξιολογήσεις των προγραμμάτων που διαχειρίζονται, οι οποίες αποτελούν καλή πηγή πληροφόρησης.

8 ΕΑ των Προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας Και στις δύο χώρες, τα επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) τα οποία απευθύνονται απευθείας στην ανάπτυξη των ΜΜε είναι τα Προγράμματα ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ Ι & ΕΠΑΝ ΙΙ για την Ελλάδα και "Конкурентоспособност" για τη Βουλγαρία), οπότε η βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε αυτά. Άλλα ΕΠ με συμβολή στο συγκεκριμένο θέμα είναι τα ΕΠ Περιφερειακής ανάπτυξης και Ανάπτυξης ανθρωπίνων Πόρων. Η ΔΑ των ΕΠ στην Ελλαδα είναι η Ειδική Γραμματεία Ανταγωνιστικότητας υπό τη Δ/νση του Υπουργείου Ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας. Η ΔΑ των ΕΠ στη Βουλγαρία βρίσκεται εντός του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.

9 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, ιδρύθηκε ο ΕΦΕΠΑΕ για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κατά τη διάρκεια της ΕΣΠΑ 2007- 2013. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει γραφεία σε όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα. Το ΚΕΠΑ αποτελεί ένα από αυτά. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων περιόδων αρκετές περιφερειακές ΕΑ ιδρύθηκαν, αρκετές από αυτές είναι ακόμη ενεργές και αποτελούν τις περιφερειακές δομές του ΕΦΕΠΑΕ. Το ΚΕΠΑ αποτελεί μία από αυτές τις δομές καθώς διαχειρίζεται Προγράμματα των ΕΠ στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Στην Ελλάδα, από το 2004 επίσης οι τράπεζες λειτουργούσαν ως ενδιάμεσες αρχές προγραμμάτων που απευθύνονταν στις ΜΜε. Αυτό είχε τα εξής πλεονεκτήματα: Οι τράπεζες γνωρίζουν τις ανάγκες των ΜΜε καλύτερα από κάθε άλλον, και διαθέτουν ένα αποκεντροποιημένο σύστημα χιλιάδων σημείων επικοινωνίας σε όλη τη χώρα.

10 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στη Βουλγαρία Στη Βουλγαρία, ο αρμόδιος ΕΦΔ για τη διαχείριση των προγραμμάτων του άξονα 1 και 2 των ΕΠ είναι ο Οργανισμός Προώθησης των Βουλγαρικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (BSMEPA), με γραφεία στις ακόλουθες πόλεις: Blagoevgrad, Bourgas, Varna, Vratsa, Pleven, Plovdiv, Rousse, Sofia, Stara Zagora και Veliko Tarnovo.

11 Διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό των καλών πρακτικών Οι ιστοσελίδες των ΔΑ και των ΕΦΔ των προγραμμάτων που απευθύνονται στις ΜΜε, αποτελούν καλή πηγή πληροφόρησης και εντοπισμού καλών πρακτικών. Συχνά αυτοί οι οργανισμοί αναρτούν τις καλές πρακτικές στις ιστοσελίδες τους ώστε να βοηθήσουν δυνητικούς ωφελούμενους δίνοντας ένα αληθινό παράδειγμα. Άλλες ηλεκτρονικές πηγές μπορούν να είναι οι ιστοσελίδες συλλογικών φορέων, επαγγελματικών συνδέσμων όπως τα επιμελητήρια, κ.α.

12 Χαρακτηρισμό των προγραμμάτων ως «Καλές Πρακτικές» Ένα πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή πρακτική για τις ανάγκες ενός έργου, εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: Δημοτικότητα: Το πρόγραμμα απολαμβάνει ευρεία αποδοχή από δυνητικούς ωφελούμενους. Μερικές φορές ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων οδηγεί στην αύξηση του αρχικού π/υ του προγράμματος. Αποτελεσματικότητα: Το πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη της εθνική (ή περιφερειακής) οικονομίας, ενδεικτικά μέσω:  Σύσταση νέων βιώσιμων επιχειρήσεων  Υποστήριξη επιχειρήσεων να αυξήσουν τις πωλήσεις και να είναι πιο αποτελεσματικές  Καταπολέμηση ανεργίας  Προώθηση καινοτομίας κα νέων τεχνολογιών  Προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων  Αύξηση των εξαγωγών των επιχειρήσεων  Υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον  Αύξηση της τουριστικής κίνησης

13 Χαρακτηρισμός των προγραμμάτων ως «Καλές Πρακτικές» Το έργο SME Pipeline αναζητεί καλές πρακτικές όχι μόνο σε επίπεδο προγραμμάτων αλλά και σε επίπεδο έργων επίσης. Έτσι, το έργο στοχεύει στον εντοπισμό ανεξάρτητων επενδύσεων που υλοποιήθηκαν από οργανισμούς ή δίκτυο οργανισμών (πχ cluster) τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο στους οργανισμούς, στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία. Οργανισμός= εταιρία ή φορέας (π.χ. επιμελητήριο, τομεακός φορέας) ή σύνδεσμός αυτών. Ενδεικτικά, μερικά τυπικά παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «καλές πρακτικές» είναι τα εξής: Τεχνολογικό πάρκο ή θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Νέα εταιρία παραγωγής καινοτόμων προϊόντων (ή υπηρεσιών) με υψηλή προστιθέμενη αξία Υφιστάμενη εταιρία με νέα γραμμή παραγωγής Τουριστική μονάδα που παρέχει εναλλακτικές μορφές τουρισμού Εταιρία που αύξησε τις πωλήσεις της (ή τις εξαγωγές της) λόγω της υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου Ένας σύνδεσμος εταιριών που υλοποίησε από κοινού ένα αναπτυξιακό έργο, οπότε τα μέλη του ωφελούνται από οικονομίες κλίμακας.

14 Εντοπισμός καλών πρακτικών για τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ από τις ΜΜε Υπεύθυνος εταίρος: ΣΕΠΒΕ Σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία για τον εντοπισμό των καλών πρακτικών, οι ενέργειες είναι οι εξής: 1. Έρευνα στα μέλη του ΣΕΠΒΕ για καλά έργα τα οποία έχουν υλοποιήσει σε διάφορα πεδία της λειτουργάς τους 2. Έρευνα σε διεθνή βιβλιογραφία για βασικά εργαλεία ΤΠΕ 3. Έρευνα (επί τόπου και διαδικτυακή) στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) και τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης (ΕΦΔ) που ασχολούνται με διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την υιοθέτηση εργαλείων ΤΠΕ από τις ΜΜε. 4. Ειδικότερα, το ΕΠ“Κοινωνία της Πληροφορίας” κατά την περίοδο του 3 ου ΚΠΣ και το το ΕΠ «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ (2007-2013) μπορεί να αποτελούν καλές πηγές για τον εντοπισμό καλών πρακτικών.

15 Χαρακτηρισμός έργων ΤΠΕ σε Μμε ως «Καλές Πρακτικές» Τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναφέρονται σε: Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ΤΠΕ είναι“best sellers” στον τομέα τους Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι“τεχνολογία αιχμής” Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ΤΠΕ παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, με αποτέλεσμα να συνεισφέρουν στην αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού

16 Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Κανόνας Δημοσιότητας και Προβολής Όλοι οι εταίροι του έργου θα πρέπει αυστηρά να ακολουθούν τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής που ισχύουν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Τα παρακάτω θα πρέπει να είναι ευκρινώς ορατά στην πρώτη σελίδα (εξώφυλλο) των παραδοτέων: Τοlogo του προγράμματος Οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας Η φράση“Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας”. Για περισσότερες πληροφορίες οι εταίροι μπορούν να ανατρέξουν στον Οδηγό Δημοσιότητας και Προβολής (Information and Publicity Guidebook) που παρέχεται από τη Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

17 Παρουσίαση Καλών πρακτικών (συν.) Συνίσταται οι καλές πρακτικές να παρουσιάζονται με τη χρήση του Power Point ή του Word. Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι τα Αγγλικά. Όταν οι καλές πρακτικές αναφέρονται σε προγράμματα, θα πρέπει να παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες: Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση Είδος και αριθμός των τελικών δικαιούχων Είδη των έργων που χρηματοδοτήθηκαν Ειδικά χαρακτηριστικά Αποτελέσματα

18 Παρουσίαση Καλών Πρακτικών (συν.) Όταν οι καλές πρακτικές αναφέρονται σε έργα, φωτογραφίες των έργων θα πρέπει να παρουσιάζονται, καθώς και οι κάτωθι πληροφορίες: Κόστος του έργου, πηγές χρηματοδότησης Τελικός Δικαιούχος Περιγραφή της επένδυσης Ειδικά χαρακτηριστικά Οφέλη για τον τελικό δικαιούχο, και την οικονομία (τοπική, περιφερειακή ή εθνική)

19 Έρευνες πεδίου και μελέτες Εμπλέκονται όλοι οι εταίροι. Ειδικότερα: ΚΕΠΑ Έρευνα πεδίου σε για τις ανάγκες των ΜΜε στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να καλυφθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της χώρας Αναφορά Αξιολόγησης της επίδρασης προηγούμενων δράσεων (προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες) στην ανάπτυξη των ΜΜε στην Ελλάδα SEPVE Έρευνα πεδίου σε ΜΜε σε Ελλάδα και Βουλγαρία για το επίπεδο χρήσης ΤΠΕ στις λειτουργίες τους Μελέτη για προτεινόμενα εργαλεία ΤΠΕ σε ΜΜε σε Ελλάδα και Βουλγαρία, τρόποι που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα ΕΠ των δύο χωρών LEDA Έρευνα πεδίου σε για τις ανάγκες των ΜΜε στη Βουλγαρία που θα μπορούσαν να καλυφθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της χώρας Αναφορά Αξιολόγησης της επίδρασης προηγούμενων δράσεων (προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες) στην ανάπτυξη των ΜΜε στη Βουλγαρία

20 Μεθοδολογία για τις έρευνες πεδίου Η μεθοδολογία για τις έρευνες πεδίου θα πρέπει να ακολουθεί τα κάτωθι βήματα:  Καθορισμός του δείγματος της έρευνας o Καθορισμός των τομέων δραστηριότητας που θα εξεταστούν. Θα πρέπει να επιλεχθούν τομείς δραστηριότητας με σημαντική επίδραση στην εθνική οικονομία. o Εκτίμηση του μεγέθους του δείγματος, με βάση στατιστικά στοιχεία. o Εξεύρεση των στοιχείων επικοινωνίας των επιχειρήσεων που θα πάρουν μέρος στην έρευνα. Να χρησιμοποιηθούν αναγνωρισμένες βάσεις δεομένων όπως ΕΣΥΕ, Επιμελητήρια, κλπ.  Δημιουργία του ερωτηματολογίου (συμβουλές) o Επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων που απαντούν στα ζητούμενα θέματα (δες σχετικό slide) o Να χρησιμοποιηθούν οι εθνικές γλώσσες των χωρών (Ελληνική, Βουλγαρική) o Το ερωτηματολόγιο να είναι περιεκτικό, κατανοητό και απλό o Οι ερωτήσεις να είναι κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τύπου πολλαπλών απαντήσεων, διότι γίνεται πιο εύκολή η απάντησή τους από τις επιχειρήσεις και πιο σωστή η ανάλυση των αποτελεσμάτων

21 Μεθοδολογία για τις έρευνες πεδίου (συν.)  Πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου o Σύσταση και οργάνωση της ομάδας έρευνας o Αποστολή ερωτηματολογίων με e-mail ή fax o Ανάκτηση συμπληρωμένων ερωτηματολογίων (μέσω e-mail, fax, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επιτόπου επίσκεψης)  Στατιστική ανάλυση των απαντήσεων και συμπεράσματα o Κατηγοριοποίηση των δεδομένων κατά τομείς (πχ τουρισμός, βιομηχανία, κλπ) o Χρησιμοποιήστε access, excel ή άλλα ειδικά εργαλεία. o Τεκμηριώστε τα αποτελέσματα επιστημονικά o Χρησιμοποιήστε bar diagrams και διαγράμματα ¨πίτες¨ ώστε να κάνετε τα αποτελέσματα κατανοητά  Παραδοτέα o Η παρουσίαση των παραδοτέων να γίνεται στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιήστε MS Word ή άλλο πρόγραμμα από το MS Office o Τηρείστε τον κανόνα δημοσιότητας και προβολής (δες slide 16)

22 Ερωτηματολόγια για τις έρευνες πεδίου σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων Τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν σε Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα πρέπει να είναι παρόμοια στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε οι απαντήσεις να είναι στο δυνατό βαθμό άμεσα συγκρίσιμες, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ΜΜΕ στις δύο χώρες και να προτείνουμε μελλοντικές δράσεις (προγράμματα). Η προτεινόμενη δομή του ερωτηματολογίου να είναι χωρισμένη στα εξής τμήματα: A. Ερωτήσεις που αφορούν την επιχείρηση. Ενδεικτικά: Τοποθεσία (Περιφέρεια, Βιομηχανική Ζώνη, Αστική ή Αγροτική περιοχή) Μέγεθος (Προσωπικό, Πωλήσεις) Τομέας δραστηριότητας Έτη λειτουργίας Επίπεδο σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, ηλικία εξοπλισμού

23 Ερωτηματολόγια για τις έρευνες πεδίου σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων (συν.) B. Ερωτήσεις σχετικά με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ενδεικτικά: Οι ΜΜΕ θα πρέπει να ερωτηθούν αν είναι ενήμερες για τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης Οι ΜΜΕ θα πρέπει να ερωτηθούν αν έχουν λάβει χρηματοδότηση, από ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλη πηγή για τις επενδύσεις τους Αν ναι, από ποιο πρόγραμμα, κόστος επένδυσης, δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν Αν ναι, θα πρέπει να ζητηθεί από τις ΜΜΕ να αξιολογήσουν αν η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα τις βοήθησε να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν συστάσεις για μελλοντικά προγράμματα. Αν ναι, θα πρέπει να ζητηθεί από τις ΜΜΕ να προσδιορίσουν αν έμειναν ικανοποιημένες από τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με το σύστημα των επιδοτήσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν συστάσεις για μελλοντικά προγράμματα. C. Ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση / λειτουργία των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά: Θα πρέπει να ζητηθεί από τις ΜΜΕ να αναφέρουν κατά σειρά προτεραιότητας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (προτείνετε θέματα σχετικά με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων) Η κρίση τους έχει επηρεάσει? Με ποιο τρόπο? Θα πρέπει να ζητηθεί από τις ΜΜΕ να αξιολογήσουν την επίδοση τους σε διάφορους τομείς της λειτουργίας τους Θα πρέπει να ζητηθεί από τις ΜΜΕ να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να ρωτηθούν πως οι ανάγκες αυτές μπορεί να καλυφθούν

24 Ερωτήσεις σχετικά με τα εργαλεία ΤΠΕ Συμβουλές για ένα καλό ερωτηματολόγιο: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σχετικά με τον τομέα δραστηριότητας, και το μέγεθος τους (εργαζόμενοι και πωλήσεις), αν λειτουργούν σε αστικό ή αγροτικό ή βιομηχανικό περιβάλλον Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ερωτηθούν σχετικά με το επίπεδο σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού Θα πρέπει να ζητηθεί από τις ΜΜΕ να αξιολογήσουν την επίδοση τους σε διάφορους τομείς της λειτουργίας τους Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ερωτηθούν σχετικά με τις επενδύσεις σε ΤΠΕ που έχουν κάνει, και αν έχουν λάβει χρηματοδότηση για αυτές Ποιες είναι οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες / πλατφόρμες για τις εφαρμογές ΤΠΕ (κατασκευαστής & εγκαταστάτης από τοπική αγορά ή εξωτερικό) Σε ποιους τομείς λειτουργίας της επιχείρησης τα εργαλεία ΤΠΕ έχουν εφαρμοστεί Ποιο το επίπεδο ικανοποίησης από τη χρήση των εφαρμογών

25 Μεθοδολογία για τις αναφορές αξιολόγησης και σχετικές μελέτες A. Μεθοδολογία  Οι εταίροι θα επιλέξουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια  Οι εταίροι θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη: o Τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν από το πρόγραμμα o Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν o Την επίδραση των προγραμμάτων στην οικονομία (μείωση της ανεργίας, αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων, δημιουργία νέων προϊόντων, κλπ). Για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, οι εταίροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμα στοιχεία από υπάρχουσες εκ των υστέρων αξιολογήσεις που έχουν διεξαχθεί. Μπορούν επίσης να διενεργήσουν πρωτογενή έρευνα στις εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ (βλέπε μεθοδολογία σε έρευνες πεδίου). B. Παραδοτέα Οι εταίροι θα πρέπει:  Να παρουσιάσουν τα παραδοτέα τους στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας MS Word ή άλλο πρόγραμμα από το MS Office  Να τηρούν τον κανόνα δημοσιότητας και προβολής (δες slide 16)

26 Εγχειρίδια κανονισμών για μελλοντικά προγράμματα Πρόκειται για πολύ σημαντικό παραδοτέο. Αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα καθότι ο σκοπός του προγράμματος μέσα από τις έρευνες, τις μελέτες, τις βέλτιστες πρακτικές και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, είναι να δημιουργήσει τα μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Οι εταίροι που συμμετέχουν είναι οι εξής: ΚΕΠΑ Εγχειρίδια κανονισμών για μελλοντικά προγράμματα που θα «τρέξουν» σε Ελλάδα και Βουλγαρία ώστε να δημιουργήσουν ροή επενδυτικών έργων στις χώρες αυτές ΣΕΠΒΕ Μελέτη για προτεινόμενα εργαλεία ΤΠΕ σε ΜΜΕ στην Ελλάδα και Βουλγαρία, τρόποι για να χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των δύο χωρών

27 Σκοπός Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, οι εταίροι θα σχεδιάσουν επιδοτούμενα προγράμματα που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ και θα χρηματοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των δύο χωρών. Τα προτεινόμενα προγράμματα θα παρουσιαστούν στους αρμόδιους φορείς των δύο χωρών. Τα εγχειρίδια κανονισμών προγραμμάτων θα πρέπει να καλύπτουν τις κύριες αναγνωρισμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών κλάδων που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών (ενδεικτικά: μεταποίηση, τουρισμός, διαμετακομιστικό εμπόριο, κ.λπ.). Θα πρέπει επίσης να είναι σε αρμονία με τις εκπεφρασμένες πολιτικές των δύο χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

28 Σχεδιασμός των προγραμμάτων Για το σχεδιασμό των προγραμμάτων οι εταίροι θα πρέπει να λάβουν υπόψη:  Τα συμπεράσματα των ερευνών πεδίου σε Ελληνικές και Βουλγαρικές ΜΜΕ, σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων  Την υπάρχουσα εμπειρία από επιδοτούμενες δράσεις που έχουν εφαρμοστεί σε Ελλάδα και Βουλγαρία  Τις νέες συνθήκες για τις επιχειρήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω της κρίσης. Για παράδειγμα: o Ευέλικτες διαδικασίες που μειώνουν τη γραφειοκρατία και επιταχύνουν τις διαδικασίες o Αξιολόγηση που βασίζεται σε ποσοτικά δεδομένα στο μέγιστο βαθμό, ώστε να μειωθεί η διαφθορά o Προκηρύξεις ανοιχτής προθεσμίας, που δεν περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία o Ευνοϊκή μεταχείριση επενδύσεων που προβλέπουν την είσοδο κεφαλαίων από το εξωτερικό o Μικρό κεφάλαιο εκκίνησης.

29 Δομή προτεινόμενων εγχειριδίων κανονισμών για μελλοντικά προγράμματα A. Δομή Τα εγχειρίδια κανονισμών θα πρέπει να έχουν την κοινή, κατάλληλη δομή που να εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των δύο χωρών. Η προτεινόμενη δομή των εγχειριδίων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Σκοπός του προγράμματος Προϋπολογισμός Νομικό πλαίσιο Επιλέξιμες επιχειρήσεις και φορείς (δυνητικοί δικαιούχοι) Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες Προϋπολογισμός έργων (min-max) και ποσοστό χρηματοδότησης Κριτήρια αξιολόγησης B. Παραδοτέα Οι εταίροι θα πρέπει:  Να παρουσιάσουν τα παραδοτέα τους στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας MS Word ή άλλο πρόγραμμα από το MS Office  Να τηρούν τον κανόνα δημοσιότητας και προβολής (δες slide 16)

30 Σημαντική σημείωση για όλες τις δράσεις Οι δαπάνες ταξιδιών του προσωπικού των τριών εταίρων του έργου είναι επιλέξιμες μόνο για μετακινήσεις εντός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος, εκτός εάν χορηγηθεί ειδική άδεια από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. Ως εκ τούτου, οι εταίροι του έργου είναι ελεύθεροι να εντοπίσουν καλές πρακτικές ακόμη και εκτός της επιλέξιμης περιοχής, αλλά για να οργανώσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις (study visits) σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να έχουν πάρει άδεια εκ των προτέρων από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. Όσον αφορά τις έρευνες πεδίου, οι εταίροι του έργου είναι ελεύθεροι να διεξάγουν έρευνες πεδίου οπουδήποτε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία εφόσον αυτές γίνονται με ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται και ανακτώνται μέσω φαξ, e-mail ή τηλεφωνική επικοινωνία. Εάν το προσωπικό των εταίρων του έργου ταξιδέψει έξω από την επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος προκειμένου να εκτελέσει μία έρευνα πεδίου, οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

31 Ευχαριστώ π ολύ για τη συμμετοχή σας !


Κατέβασμα ppt "SME Pipeline - Creating project pipeline for SME Development, financed by EU Structural Funds Ανάπτυξη Κοινής Μεθοδολογίας Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google