Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 1 Η Τρέχουσα Εμπειρία της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Ελλάδα. Στοιχεία Βιωσιμότητας και Ανταποδοτικότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 1 Η Τρέχουσα Εμπειρία της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Ελλάδα. Στοιχεία Βιωσιμότητας και Ανταποδοτικότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 1 Η Τρέχουσα Εμπειρία της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Ελλάδα. Στοιχεία Βιωσιμότητας και Ανταποδοτικότητας

2 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 2 Η Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελλάδα

3 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 3 Η Ηλεκτρονική μάθηση στην Ελλάδα μέχρι σήμερα  Ανάπτυξη της Δραστηριότητας της ηλεκτρονικής μάθησης κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια  Αρχικά οι «Παίχτες» που δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά:  Λίγες – μη εξειδικευμένες – εταιρείες πληροφορικής  Πανεπιστήμια  Η ανάπτυξη της αγοράς μέσω:  Έργων δημοσίου (συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΚΠΣ)  Ελάχιστοι πελάτες στον ιδιωτικό τομέα  Ενδεικτικά μεγάλα έργα του δημοσίου που προκηρύχθηκαν:  Έργο «Σύζευξις»  Έργο της ΜΟΔ  Έργο της ΕΣΔΥ  Έργο του ΕΚΔΔΑ  Έργο του ΣΕΥΥΟ  Έργο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  Έργο του Υπουργείου Πολιτισμού  Έργο του Υπουργείου Παιδείας (ΚΠΓ)

4 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 4 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ E-LEARNING  Μη εξειδικευμένες στο e-learning οι εταιρείες πληροφορικής  Έλλειψη κεντρικών υποδομών (εξοπλισμού, γρήγορου internet )  Έλλειψη κουλτούρας για την ωφελιμότητα της ηλεκτρονικής μάθησης  Έλλειψη σχεδιασμού έργων e-learning (και ένταξης στο ΚΠΣ)  Ο ανενεργός ιδιωτικός τομέας (όχι μοχλός ζήτησης και δημιουργίας προσφοράς)  Έλλειψη γνώσεων μεγάλων ομάδων του πληθυσμού στη γνώση και χρήση Η/Υ και των εφαρμογών τους

5 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 5 ΤΟ E-LEARNING ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ  Εξειδικευμένες στο e-learning οι εταιρείες πληροφορικής. Σημαντικές επενδύσεις στην απόκτηση τεχνογνωσίας  Σημαντική ύπαρξη κεντρικών υποδομών  Αλλαγή στην κουλτούρα για την ωφελιμότητα της ηλεκτρονικής μάθησης. Συνεχίζει να αποτελεί μία καινοτόμο πρακτική στα πλαίσια της εκπαίδευσης  Σχεδιασμός έργων e-learning και ένταξης τους στην ευρύτερη φιλοσοφία του life long learning  Δειλά βήματα του ιδιωτικού τομέα στην αναζήτηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του, το οποίο αναπτύσσει δεξιότητες και αποκτά τεχνογνωσία μέσω εκπαιδευτικών πρακτικών όπως και η ηλεκτρονική μάθηση  Σημαντική βελτίωση στην απόκτηση γνώσεων στη γνώση και χρήση Η/Υ και των εφαρμογών τους

6 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ E-LEARNING (1/2)  Ένα ποσοστό της εκπαίδευσης μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση του κόστους μετακινήσεων, διαμονής, χρήσης εγκαταστάσεων κλπ. και γενικότερα τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης  Ταχύτερη και άμεση διανομή της γνώσης μειώνοντας έτσι το κόστος που μια επιχείρηση επωμίζεται από την καθυστερημένη διανομή της εκπαίδευσης καθώς και το έμμεσο κόστος από την απουσία των εργαζομένων από τη θέση εργασίας τους κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκπαίδευση  Μείωση των απαιτήσεων για οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης  Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί ο κάθε εκπαιδευόμενος  Η εκπαίδευση εξατομικεύεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε εκπαιδευομένου, και αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες  Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο βελτιώνεται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συχνά και εύκολα. Έτσι, η διανομή και η χρήση του είναι άμεση αλλά και χαμηλού κόστους.  Επιτυγχάνεται πραγματική εφαρμογή της συνεχούς εκπαίδευσης και συνεπώς βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών  Αυξάνεται η ευκολία και η ταχύτητα υιοθέτησης νέων υπηρεσιών, πρακτικών, κανονισμών, γνώσεων, εφαρμογών.

7 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ E-LEARNING (2/2)  Ο οργανισμός παρακολουθεί και αξιολογεί αυτοματοποιημένα τις αποκτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών και να παράγει σχετικές αναφορές  Παρέχει την δυνατότητα για εκπαίδευση στελεχών μη συνδεδεμένων στο Δίκτυο (λ.χ. συχνά μετακινούμενων χρηστών) δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των e-learning μαθημάτων offline  Ο οργανισμός μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με συνοχή και τυποποίηση σε εθνικό επίπεδο  Παρέχει ομαδικά ή απόλυτα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με δυνατότητα παροχής κάθε είδους πιστοποιήσεων συμπλήρωσης κύκλων εκπαίδευσης ή πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων

8 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 8 Στοιχεία Βιωσιμότητας και Ανταποδοτικότητας

9 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 9 Για την εταιρεία / οργανισμό που παρέχει πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης  Η εταιρεία / Ο οργανισμός έχει αμφίβολη ή σε μάκρος χρόνου ανταποδοτικότητα εξαιτίας:  Της μεγάλης αρχικής επένδυσης για την απόκτηση αφενός των υποδομών (εξοπλισμός, φιλοξενία, πληροφοριακά συστήματα) και αφετέρου της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για το ανθρώπινο δυναμικό του  Της έλλειψης – ακόμα – σημαντικής ζήτησης για ηλεκτρονική μάθηση από τον ιδιωτικό τομέα  Της εξάρτησης από τα δημόσια έργα  Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο του e-learning έντονα την τελευταία πενταετία και δεν έχει μετρήσιμα αποτελέσματα για το ROI (Return on Investment)  Το πρόσημο της αρχικής επένδυσης είναι ακόμα αρνητικό  Βιώσιμη επένδυση – με τα ισχύοντα δεδομένα - σε βάθος τουλάχιστον 7 ετίας

10 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 10 Για το φορέα που του παρέχονται πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης  Ο οργανισμός που του παρέχεται η ηλεκτρονική εκπαίδευση έχει άμεσα οφέλη τα οποία είναι και μετρήσιμα για:  Την εκπαίδευση και τα αποτελέσματα της  Την μικρή επένδυση που γίνεται από τον οργανισμό για την υλοποίηση της  Το βαθμό εφαρμογής των νεοαποκτηθέντων γνώσεων στην παραγωγική λειτουργία  Ο οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί σε μάκρος χρόνου το ανθρώπινο δυναμικό του και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες δεξιότητες προς όφελος του Συμπέρασμα:  Συνεχή (Δια βίου) και προσαρμοσμένη εκπαίδευση με χαμηλό κόστος και με σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας

11 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 11 ΑΠΟΨΗ Α.Ε. Αντιπ/χου Παν. Βλαχάκου 38-40 Πειραιάς, 18545 tel: + 30 210 4612299 fax: +30 210 4619565 email: contact@apopsi.gr Ερωτήσεις & Απαντήσεις


Κατέβασμα ppt "Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 – Σελ. 1 Η Τρέχουσα Εμπειρία της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Ελλάδα. Στοιχεία Βιωσιμότητας και Ανταποδοτικότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google