Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Οι μικροαγγειακοί ελεύθεροι κρημνοί στην ανακατασκευή της κεφαλής και του τραχήλου Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

2 Οι ελεύθεροι κρημνοί - ειδική κατηγορία απομακρυσμένων κρημνών
δεν έχουν κοινά όρια με το έλλειμμα η δότρια περιοχή τους μπορεί να απέχει πολύ από αυτό Με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου επιτελείται η αναστόμωση των τροφοφόρων αγγείων τους με αυτά που βρίσκονται κοντά στη λήπτρια περιοχή ώστε σε κάποιο χρόνο να αποκατασταθεί η αιμάτωση του κρημνού

3 Κερκιδικός κρημνός αντιβραχίου (Κινέζικος κρημνός)
Για ελλείμματα της στοματικής κοιλότητας, της βάσης της γλώσσας, του φάρυγγα, της μαλθακής υπερώας, για δερματικά ελλείμματα, για ελλείμματα βάσης κρανίου και ελλείμματα μαλθακών ιστών του προσώπου Οι δερμοπεριτονιακοί κρηνοί είναι ανθεκτικοί σε ακτινοβολία Ο κερκιδικός κρημνός του αντιβραχίου περιλαμβάνει τον βραχιονοκερκιδικό μυ ενισχυμένο με οστό από το κάτω τριτημόριο της κερκίδας, τμήμα του τένοντα του μακρού παλαμικού μυός και τένοντα και τα αγγεία και νεύρα της περιοχής

4 Κερκιδικός κρημνός αντιβραχίου
Κεφαλική φλέβα Αγγειώνεται από την κερκιδική αρτηρία και έχει μακρύ αγγειακό μίσχο με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μισχωτός αλλά και ως ελεύθερος κρημνός Το μεγάλο πλεονέκτημα του κρημνού είναι ότι μπορεί να εντοπισθεί με απλή ψηλάφηση επακριβώς η θέση της κερκιδικής αρτηρίας στο άνω και κάτω τριτημόριο του αντιβραχίου, ενώ οι συνοδές φλέβες διαγράφονται πολλές φορές και πάνω από το δέρμα μεσοβασιλική φλέβα Βασιλική φλέβα Βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό Κερκιδική αρτηρία

5 Ο πρόσθιος οδοντωτός μυς χρησιμοποιείται ως ελεύθερος κρημνός για αποκατάσταση ελλείμματος στην άνω γνάθο Ο πρόσθιος οδοντωτός μυς χρησιμοποιείται ως ελεύθερος κρημνός για αποκατάσταση ελλείμματος στην κάτω γνάθο σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

6 Ο πρόσθιος οδοντωτός ως ελεύθερος κρημνός για αποκατάσταση ελλείμματος στην άνω γνάθο και κάλυψη με στοματικό βλεννογόνο

7 Κρημνός έξω επιφάνειας βραχίονα
Περιγράφηκε από τον Song το 1982 Τροποποιημένος λεπτός δερμοπεριτονιακός κρημνός για αποκατάσταση υποδερμάτιων ελλειμμάτων από πλάγια κροταφική χώρα ή σε ολική παρωτιδεκτομή Χρησιμοποιείται για ανακατασκευή του στοματοφάρυγγα, φαρυγγικού τοιχώματος και βάσης γλώσσας

8 Θέση 5 ελεύθερων κρημνών και η αγγειακή τους αναστόμωση
Θέση 5 ελεύθερων κρημνών και η αγγειακή τους αναστόμωση. Ολική αποκατάσταση μαλθακών ιστών του μέσου και κάτω τριτημορίου του προσώπου σε παιδιατρικό ασθενή Plast Reconstr Surg 105:2440, 2000 Χρησιμοποίηση του κερκιδικού κρημνού του αντιβραχίου για την αποκατάσταση του άνω χείλους και του κάτω χείλους και οι σημαντικές αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις τους Χρησιμοποίηση του ισχνού προσαγωγού και του ορθού κοιλιακού μυός

9 Κρημνός από τον μυ που τείνει την πλατεία περιτονία
Οι έξω κλάδοι του μηριαίου νεύρου δίνουν νεύρωση στον μυ Πρωτοπεριγράφηκε από τον Song για αποκαταστάσεις του λαρυγγοφάρυγγα, της στοματικής κοιλότητας, στοματοφάρυγγα και άνω γνάθου Παρουσιάζει πολλές παραλλαγές στην ανατομία των αγγείων

10 Κρημνός Ορθού κοιλιακού
Μακρύς και επίπεδος μυς με 2 κύριους αγγειακούς μίσχους τον άνω αγγειακό μίσχο που σχηματίζεται από την άνω επιγάστριο αρτηρία, συνέχεια της έσω μαστικής και τον κάτω αγγειακό μίσχο από την κάτω επιγάστρια αρτηρία, κλάδο της έξω λαγόνιας. Μεταξύ των τελικών κλάδων των μίσχων υπάρχουν αναστομώσεις Ο ορθός κοιλιακός μεταφέρεται σαν ελεύθερος κρημνός λόγω της ευρείας διαμέτρου των αγγειακών μίσχων του τα προβλήματα της δότριας χώρας (μετεγχειρητική κήλη) είναι αιτία της σπάνιας χρησιμοποίησης του κρημνού Χρησιμοποιείται για κάλυψη ελλειμμάτων δύσκολων περιοχών (ελλείμματα της βάσης του κρανίου και σε αποκαταστάσεις ελλειμμάτων μετά από ολική γλωσσεκτομή)

11 Κρημνός από πλατύ ραχιαίο μυ
Αγγειώνεται από τη θωρακορραχιαία αρτηρία Χρησιμοποιείται μετά από ολική γλωσσεκτομή για αποκατάσταση ελλείμματος Το θωρακορραχιαίο νεύρο αναστομώνεται με το υπογλώσσιο νεύρο

12 Κρημνός ισχνού προσαγωγού μυός
Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του κρημνού είναι η ακριβής εντόπιση της καταφυτικής μοίρας του μυός Ο κύριος αγγειακός μίσχος είναι η έσω περισπωμένη μηριαία αρτηρία, κλάδος της εν τω βάθει μηριαίας αρτηρίας Η μεταφορά του κρημνού είναι ιδιαίτερα δύσκολη και όταν χρησιμοποιείται σαν μυοδερματικός κρημνός είναι προβληματική η βιωσιμότητα του δέρματος του κάτω τριτημορίου του Επιπλοκές: αγγειόσπασμος του κύριου αγγειακού μίσχου και μερική νέκρωση του κρημνού, δύσμορφες ουλές σε δότρια χώρα

13 Κροταφοβρεγματικός Περιτονιακός κρημνός
Περιτονιακός ή δερμοπεριτονιακός κρημνός Πάχος 2-4 mm Για αποκατάσταση ελλειμμάτων στοματικής κοιλότητας, ημιλαρυγγεκτομής, άνω τριτημορίου του προσώπου και θόλου του κρανίου

14 Κνημιαίος οστεοδερματικός κρημνός
Πρωτοπεριγράφηκε το 1975 Χρησιμοποιείται για ανακατασκευή της άνω και κάτω γνάθου

15 Κνημιαίος οστεοδερματικός κρημνός

16 Κνημιαίος οστεοδερματικός κρημνός

17 Κρημνοί λαγόνιας ακρολοφίας
Οστεοδερματικοί και οστεομυοδερματικοί κρημνοί για κάλυψη τμηματικών ελλειμμάτων της κάτω γνάθου Χρησιμοποιούνται για ανακατασκευή στοματογναθικής περιοχής

18 Κρημνοί ωμοπλατιαίοι Δερμοπεριτονιακοί, οστεοδερμοπεριτονιακοί, δερματικοί κρημνοί, μυοδερματικοί κρημνοί πλατύ ραχιαίου μυός, πλάγιοι ωμοπλατιαίοι κρημνοί και κρημνός από τον πρόσθιο οδοντωτό μυ Για κάλυψη σύνθετων ελλειμμάτων μέσου τριτημορίου του προσώπου και για στοματογναθικά ελλείμματα

19 Κρημνοί ωμοπλατιαίοι

20 Kρημνοί ειλεού Πρωτοχρησιμοποιήθηκαν το 1959
Για αποκατάσταση φαρυγγοοισοφαγικών ελλειμμάτων Αγγείωση από τα αρτηριακά τόξα των μεσεντερίων

21 Δερματοϊνοσάρκωμα και αποκατάσταση του ελλείμματος με κρημνό από τον τένοντα της πλατείας περιτονίας

22 Ανακατασκευή εδάφους στόματος με κρημνό από το μυώδες πλάτυσμα
Ανακατασκευή εδάφους στόματος με κρημνό από το μυώδες πλάτυσμα

23 Ανακατασκευή εδάφους του στόματος
Θωρακοδελτοειδής κρημνός Κερκιδικός κρημνός αντιβραχίου

24 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κροταφικής περιοχής
Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κροταφικής περιοχής. Το έλλειμμα επανορθώθηκε με κρημνό από τον ορθό κοιλιακό μυ


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google