Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας. Τρόποι και μορφές Χρηματοδότησης Εισηγητής: Γιάννης Ρουκάς, Οικονομικός και Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Managing Partner.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας. Τρόποι και μορφές Χρηματοδότησης Εισηγητής: Γιάννης Ρουκάς, Οικονομικός και Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Managing Partner."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

2 Τρόποι και μορφές Χρηματοδότησης Εισηγητής: Γιάννης Ρουκάς, Οικονομικός και Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Managing Partner ZKP Consultants 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

3 Ρευστότητα 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

4 Μορφές Χρηματοδότησης Ιδιωτική Πίστη Επιχειρηματική Πίστη 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

5 Ιδιωτική Πίστη Πιστωτικές Κάρτες 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

6 Καταναλωτικά Δάνεια 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

7 Στεγαστικά Δάνεια 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

8 Φοιτητικά Δάνεια 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

9 Επιχειρηματική Πίστη Χρηματοδοτήσεις Κρατικές - Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις Ιδιωτικές – Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

10 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Οι κλάδοι της τεχνολογίας πληροφορικής - επικοινωνιών και της αγροδιατροφικής αλυσίδας θα είναι οι μεγάλοι «κερδισμένοι» από τον νέο αναπτυξιακό νόμο που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

11 Βασικό ζητούμενο, όπως προσθέτουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας, αποτελεί η διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

12 Αυτό θα καταστεί εφικτό δίνοντας έμφαση σε επιλεγμένους τεχνολογικούς τομείς, οι οποίοι συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

13 Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κεντρικοί του στόχοι είναι: η δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων η ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στοχεύοντας στη συγκράτηση της φυγής των νέων επιστημόνων 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

14 η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας η ενίσχυση των συνεργασιών (Clusters / συνεταιρισμοί / κοινωνική οικονομία) ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων η επανεκβιομηχάνιση της χώρας, με στήριξη της καταρρέουσας ελληνικής βιομηχανίας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

15 Βασικά χαρακτηριστικά: χρησιμοποιεί έντονα τα φορολογικά κίνητρα και τα λεγόμενα νέα επιστρεπτέα χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης απλοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου λειτουργεί συντονισμένα με άλλα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ ) 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

16 Εργαλεία ενίσχυσης: φορολογική απαλλαγή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) επιχορήγηση επιδότηση μισθολογικού κόστους χρηματοδοτικά εργαλεία σταθερό φορολογικό σύστημα ταχεία αδειοδότηση 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

17 Ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για ΚοινΣΕπ, 150.000 ευρώ για μικρές, 200.000 ευρώ για μεσαίες και 500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι 5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι δυνατό να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από κεφάλαια τρίτων (τραπεζικό δανεισμό ή συμμετοχές) Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού για κάθε Περιφέρεια. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

18 Ειδικά μοριοδοτούνται επενδυτικά σχέδια στους τομείς δραστηριότητας που διακρίνει και το ΕΣΠΑ (Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υλικά - Κατασκευές και Υγεία). Αυξημένα κίνητρα προσφέρονται: 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

19 για έργα σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές (ορεινές, με μεγάλη μείωση πληθυσμού, παραμεθόριες κα) σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς, καινοτόμες και δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης) σε συνεταιρισμούς / ΚοινΣΕπ επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και αγροδιατροφής επιχειρήσεις που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία επιχειρήσεις με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

20 Ο νέος νόμος προβλέπει 8 διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης. Υπάρχει το βασικό καθεστώς για τη γενική επιχειρηματικότητα και ειδικά καθεστώς για ταχεία ένταξη με περιορισμένα κριτήρια, για νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, για ανάπτυξη cluster, για δημιουργία Ταμείων Συμμετοχών με το Δημόσιο, για χωρικά και κλαδικά σχέδια και για επενδύσεις μείζονος σημασίας. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

21 Συγκεκριμένα: Γενική Επιχειρηματικότητα Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ενισχύονται δαπάνες για: -καινούριο ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένο μηχανολογικό εξοπλισμός (είτε με αγορά είτε με leasing) 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

22 αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων κατασκευή κτιρίων αγορά επιχειρήσεων που έχουν κλείσει (οι ΜΜΕ μπορούν να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού τέτοιων επιχειρήσεων). αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων κατασκευή κτιρίων αγορά επιχειρήσεων που έχουν κλείσει (οι ΜΜΕ μπορούν να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού τέτοιων επιχειρήσεων). 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

23 Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού Κατάλληλο για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Ενισχύονται δαπάνες για καινούριο ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένο μηχανολογικό εξοπλισμός (είτε με αγορά είτε με leasing), καθώς και για αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

24 Νέες ΜμΕ Απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ανεξάρτητες ΜμΕ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση. Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας ενισχύονται δαπάνες εκκίνησης. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25 Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ Απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. Είναι το μόνο καθεστώς που προβλέπει επιδότηση 100% (και όχι 70%) του προβλεπόμενου ορίου. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

26 Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας, εδώ περιλαμβάνονται επίσης ειδικές επενδυτικές δαπάνες, όπως απόκτησης, επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, οργάνων, εξοπλισμού και κτιρίων, έρευνας κ.α. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

27 Συνέργειες και Δικτυώσεις (Clusters) Δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων. Προβλέπονται ενισχύσεις δαπανών: κοινών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας ή παροχής κοινών υπηρεσιών, κοινές δράσεων αποθήκευσης, δικτύων διανομής, προμηθειών, διακίνησης 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

28 ελέγχου ποιότητας, κοινού εμπορικού σήματος και συστήματος διαδικτυακού εμπορίου, κοινής πιστοποίησης και σήματος ποιότητας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

29 Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών Στόχος είναι η σύσταση και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε Ταμεία Συμμετοχών. Είναι το μόνο καθεστώς που παρέχει δάνεια και εγγυήσεις. Το Δημόσιο επενδύει σε αυτά με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των Ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

30 Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια Στόχος είναι η αύξηση και προστασία της απασχόλησης και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

31 Ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Μπορούν να συμμετέχουν και οργανισμοί έρευνας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

32 Επενδύσεις μείζονος σημασίας Στόχος είναι η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον 2 νέες θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

33 Είδη ενίσχυσης: Παγιοποίηση φορολογικού συντελεστή στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής και για 12 έτη. Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

34 ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

35 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 09.06.2016. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

36 Μπορούν να συμμετέχουν: Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

37 Επιδοτούμενοι προϋπολογισμοί : από 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

38 Επιδοτούνται για : Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

39 Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

40 Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE). Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

41 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 06.06.2016. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

42 Μπορούν να συμμετέχουν : Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

43 Επιδοτούμενοι προϋπολογισμοί : από 15.000€ έως 150.000€ Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

44 Επιδοτούνται για : Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

45 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες. Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων Δαπάνες προβολής – προώθησης 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

46 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 10/05/2016. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

47 Μπορούν να συμμετέχουν: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

48 Επιδοτούνται για: Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

49 Επιδοτούνται με: έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

50 ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 24.05.2016. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

51 Μπορούν να συμμετέχουν : Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

52 Επιδοτούμενοι προϋπολογισμοί: από 15.000€ έως και 60.000€ Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

53 Επιδοτούνται για: Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Υλικά / Κατασκευές 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

54 Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενέργεια Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ Υγεία ‐ Φάρμακα. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

55 Επιλέξιμες δαπάνες: Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου) Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού ) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

56 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις Αποσβέσεις παγίων Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού Προμήθεια αναλωσίμων Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

57 6. Leader – Θεσσαλονίκης Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης». 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

58 ΥΠΟΔΡΑΣ Η ΔΡΑΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚ. ΣΥΝ.ΚΟΣΤ ΟΣ ΕΝΔΕΙ Κ. Δ.Δ. L123 – ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩ Ν ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ L123αΑύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 100.000,0050.000,00 L312 – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ L312-1Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 87.067,4443.533,72 L312-2Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 100.000,0050.000,00 L312-3Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση. 100.000,0040.000,00 L312-5Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 233.533,72 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

59 Περιοχή εφαρμογής: Των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης Των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχιάς, Διαβατών, Νέας Μαγνησίας και Ανατολικού του Δήμου Δέλτα Των Δημοτικών Ενοτήτων Ασσήρου και Λαγκαδά καθώς και των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου,Βασιλουδίου, Γερακαρούς και Λαγκαδικίων του Δήμου Λαγκαδά 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

60 Των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Των Δημοτικών Ενοτήτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνος Των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθύλακκου, Γέφυρας και Νέας Μεσήμβριας του Δήμου Χαλκηδόνος Των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

61 Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 3/8/2015 και ώρα 14:00. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισηςLEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

62 Φορείς Διαχείρισης Προγραμμάτων: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

63 Περιφέρειες 1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

64 3. Περιφέρεια Θεσσαλίας 4. Περιφέρεια Ηπείρου 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

65 ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

66 Εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ: 1. Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) 2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΔΕΠ) 3. Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΔΕΣΜΟΣ) 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

67 4. Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας– Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιόνιων Νήσων (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ) 5. Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ) 6. Εταιρεία Στήριξης & Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ) 7. Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ) 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

68 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Τράπεζες Funds Venture Capital Factoring Ιδρύματα Crown Funding 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

69 Junger Fund ΕΤΕΑΝ ΤΑΝΕΟ JEREMIE Micro Financing 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

70 Τράπεζες Στεγαστικά Δάνεια 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

71 Καταναλωτικά Δάνεια 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

72 Πιστωτικές Κάρτες 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

73 Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

74 Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

75 Κεφάλαια Κίνησης 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

76 Επιδοτούμενα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Πρόγραμμα JEREMIE: Χαμηλότοκο δάνειο για την Ίδρυση νέας επιχείρησης & τον εκσυγχρονισμό υπάρχουσας με 3 χρόνια λειτουργίας 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

77 Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέσεων πατήστε εδώ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και ανεξαρτήτως κατηγορίας Βιβλίων του ΚΒΣ 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

78 Προϋποθέσεις: 1. Είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως: 2. Απασχολούν έως 50 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 10 εκατ. 3. Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας». 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

79 Σκοπός δανείου: Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελ στέγης, απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελ εξοπλισμού κ.λπ.) και αυτοτελών επιχειρηματικών οικονομικών αναγκών (αγορά εμπορευμ, χρηματοδότηση επιταγών, αμοιβές, μισθοδοσία, έξοδα συντηρήσεως ακινήτων/μηχανημάτων κ.λπ.) 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

80 Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακού χαρακτήρα (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.). 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

81 Ύψος δανείου: Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως Ευρώ 250.000. Διάρκεια δανείου: Η διάρκεια του δανείου είναι έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας δανείου. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

82 Επιτόκιο: Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 2,5%, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

83 Το μέγιστο τελικό επιτόκιο ανέρχεται σε: 3,75% για πλήρως καλυμμένα δάνεια 3,95% για μερικώς ή πλήρως ακάλυπτα δάνεια 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

84 Τρόπος εξυπηρετήσεως: Με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως. Έξοδα δανείου: Δαπάνες εξετάσεως αιτήματος δανειοδοτήσεως Ευρώ 150. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

85 ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση Σκοπός: Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων ή μη σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης (Ν. 3299/2004 κ.α.), τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος Χορήγηση δανείων κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού, για δαπάνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

86 Ύψος δανείου ανά επιχείρηση: Για επενδυτικά δάνεια, από € 10.000 έως € 800.000 Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, από € 10.000 έως € 300.000 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

87 Διάρκεια δανείου: Για επενδυτικά δάνεια, από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, έως 48 μήνες. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

88 Επιτόκιο: Μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου, λόγω άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Το υπόλοιπο 50% του δανείου επιβαρύνεται με το ισχύον βασικό επιτόκιο για χρηματοδότηση παγίων ή αντίστοιχα για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, πλέον περιθωρίου, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, και της προβλεπόμενης εισφοράς του Ν. 128/75. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

89 Funds 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

90 Mεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια: 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας FidelityDromeus Capital Wellington CapitalFalcon Edge Och-ZiffBaupost EaglevaleYork Capital

91 Venture Capital Μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

92 Capital Connect Venture Partners Zaitech Fund Thermi-Τaneo Venture Capital Fund Aims-Τaneo Fund Give – Taneo Fund 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

93 Factoring 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

94 ABC Factors A.E. Eurobank Factors A.E. Eθνική Factors A.E. HSBC Bank P.L.C. Laiki Factors & Forfaiters A.E. Πειραιώς Factoring A.E. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

95 Ιδρύματα 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

96 Ίδρυμα Ωνάση Ίδρυμα Ευγενίδου Ίδρυμα Βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα Ίδρυμα Μποδοσάκη Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

97 Crowd Funding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» - -«συμμετοχική χρηματοδότηση») είναι μία νέα δημοφιλής μέθοδος για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, κατά κύριο λόγο μέσω του διαδικτύου αποφεύγοντας τον τραπεζικό δανεισμό. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

98 Το crowd funding μπορεί να διακριθεί σε τρεις (3) κυρίως μορφές: 1. Κεφαλαιοδότηση (equity model) Αυτού του τύπου η επένδυση συνεπάγεται συμμετοχή στο κεφάλαιο μίας εταιρείας. 2. Δάνεια (lending model) Σε αυτήν την περίπτωση, η χρηματοδότηση γίνεται με τη μορφή δανεισμού. 3. Δωρεές (donations-rewards model) Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών ή για τη χρηματοδότηση της τέχνης. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

99 OpenCircle Groopio Winners Fund GreekFund.gr One-up 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

100 Ευχαριστούμε πολύ. 9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας ZKP CONSULTANTS CAPITAL CENTER, P.O. BOX 8907, P.C. 57001 Thermi, Thessaloniki tel.: +30 2310 313143, +30 2310 531673 fax: +30 2310 523560 e-mail: info@zkp.grinfo@zkp.gr


Κατέβασμα ppt "9ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας. Τρόποι και μορφές Χρηματοδότησης Εισηγητής: Γιάννης Ρουκάς, Οικονομικός και Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Managing Partner."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google