Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Παιδιά 8-10 ετών με 3 χρόνια εμπειρία,γνωρίζουν τα βασικά χτυπήματα (Forehand και backhand) και το σέρβις χωρίς αιώρηση της ρακέτας  Οι αντιληπτικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Παιδιά 8-10 ετών με 3 χρόνια εμπειρία,γνωρίζουν τα βασικά χτυπήματα (Forehand και backhand) και το σέρβις χωρίς αιώρηση της ρακέτας  Οι αντιληπτικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Παιδιά 8-10 ετών με 3 χρόνια εμπειρία,γνωρίζουν τα βασικά χτυπήματα (Forehand και backhand) και το σέρβις χωρίς αιώρηση της ρακέτας  Οι αντιληπτικές και φυσικές τους ικανότητες είναι αναπτυγμένες (γιατί ανταποκρίνονται στα βασικά χτυπήματα και έχουν μια καλή επαφή με τη μπάλα)  Κίνητρο τους η συμμετοχή στους αγώνες  Απαίτηση για μέτρια διέγερση  Στάδιο μάθησης που βρίσκονται είναι το γνωστικό και το κινητικό. θα μάθουν όλη την κίνηση του σέρβις από την αρχή γνωρίζοντας όμως τα σημεία της θέσης του σώματος, τη λαβή της ρακέτας και τη φάση χτυπήματος χωρίς αιώρηση

3  Είναι μια κλειστή, διαδοχική, αδρή δεξιότητα με γνωστικές και κινητικές απαιτήσεις  Απαιτείται έλεγχος ακρίβειας, ρυθμού και ταχύτητας  Έχουμε ανοιχτό κύκλωμα κινητικού ελέγχου  Αυξημένες απαιτήσεις για επεξεργασία πληροφοριών(Στην φάση προετοιμασίας και στην φάση χτυπήματος )  Περιορισμένος φόβος τραυματισμού

4  Το περιβάλλον είναι αναψυχής αλλά ισχύουν περιορισμοί(κανόνες) που θα επιβάλλουν οι αγωνιστικές συνθήκες  Παρουσία κοινού  Επαρκής χρόνος για την επίτευξη του στόχου 6 μήνες  Πιθανά φόβος αποτυχίας

5

6 Μεταφέρουμε τη μάθηση από προηγούμενες εμπειρίες(Λαβή ρακέτας, θέση σώματος, αντιληπτική ικανότητα με τη μπάλα)  Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μας με την επίτευξη του στόχου της δεξιότητας (εάν το πέταγμα είναι σωστό, εάν τεντώνουν το χέρι τους σχηματίζοντας ευθεία γραμμή με την ρακέτα,εάν βρίσκουν τη μπάλα στο σωστό σημείο επαφής με τη ρακέτα εάν ολοκληρώνουν την κίνηση σωστά και εάν έχουν σωστό συντονισμό και συγχρονισμό στην κίνηση τους.)  Στο γνωστικό στάδιο μάθησης γίνεται παρουσίαση και επίδειξη της δεξιότητας  Το περιβάλλον τελικής εκτέλεσης να είναι παρόμοιο με τις αγωνιστικές συνθήκες εκτέλεσης σύμφωνα με το επίπεδο των αθλητών(πορτοκαλί μπάλες στις διαστάσεις πορτοκαλί γηπέδου)

7  Επιμένουμε στα σημαντικά σημεία της δεξιότητας(πέταγμα της μπάλας και σωστό σημείο επαφής με τη ρακέτα).Τους δίνουμε κίνητρα και τους παρακινούμε υπενθυμίζοντάς τους την σημαντικότητα του σέρβις και ότι η επιτυχία του είναι το νούμερο 1 βήμα προς τη νίκη  Χρήση έμπειρου μοντέλου ώστε να διατηρήσουν την προσοχή τους στη ποιότητα της κίνησης και στα σημεία κλειδιά (πέταγμα της μπάλας και σωστό σημείο επαφής με τη μπάλα)  Στη τελική γραμμή τοποθετούνται στο πλάι από το μοντέλο για να δουν το ρυθμό της κίνησης την σταδιακή αύξηση της ταχύτητας καθώς και τον συντονισμό χεριών χτυπήματος της μπάλας και τελικής φάσης  Η παρουσίαση γίνεται στην αρχή και όποτε κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο

8  Ύπαρξη μη ολοκληρωμένου κινητικού προγράμματος(μάθηση του κινητικού προγράμματος από την αρχή)  Παρουσίαση του πιο σημαντικού σημείου της δεξιότητας (επαφή της μπάλας με τη ρακέτα)- παρουσίαση οπτική και χρήση της προχωρητικής μερικής μεθόδου  Προφορική ανατροφοδότηση και επανάληψη της παρουσίασης όποτε κριθεί αναγκαίο(καθοδηγητικές πληροφορίες: πέταγμα της μπάλας σε ευθεία γραμμή, επαφή της μπάλα με τη ρακέτα τελείωμα της κίνησης της ρακέτας στο αριστερό πόδι)

9  Ενισχύουμε την εσωτερική ανατροφοδότηση (αυτοεντοπισμός και διόρθωση λαθών-νοερή εξάσκηση)  Προχωρητική μερική εξάσκηση (εξάσκηση σε ένα τμήμα της αφού ολοκληρωθεί προχωράμε στο επόμενο)  Εκτέλεση της δεξιότητας με συγκέντρωση της προσοχής στη μπάλα και στο σημείο επαφής της ( η μπάλα κρέμεται από ένα σταθερό σημείο)  Εναλλακτικοί συνδυασμοί στη σχέση ερέθισμα-απάντηση( βελτιώνουμε το ρυθμό της αιώρησης χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια ή μετρώντας ρυθμικά, βελτιώνουμε την ευθυγράμμιση του πετάγματος πιάνοντας τη μπάλα με τεντωμένο χέρι και πετώντας τη με τα δάχτυλα )  Μειώνεται η παροχή συχνής ανατροφοδότησης(παρέχονται καθοδηγητικές πληροφορίες όπως «τέντωσε το χέρι σου και βρες τη μπάλα στο ψηλότερο σημείο»)  Εξάσκηση για τη μάθηση παραμέτρων μεταβαλλόμενη και τυχαία μέθοδο εξάσκησης (χτύπημα της μπάλας έχοντας τη ρακέτα πίσω στη πλάτη χωρίς αιώρηση, μετακίνηση του βάρους του σώματος τη στιγμή του χτυπήματος, χρησιμοποιούμε κώνους στο γήπεδο σέρβις ώστε να μάθουν να πετυχαίνουν καλύτερα το στόχο τους)

10

11  Εσωτερική ανατροφοδότηση(Ο ασκούμενος να μπορεί να συγκεντρωθεί στα σημαντικά σημεία - πέταγμα και χτύπημα της μπάλας- με ρυθμό και συντονισμό)  Εξωτερική ανατροφοδότηση είναι περιγραφική και καθοδηγητική με γνώση απόδοσης «βρες τη μπάλα στο ψηλότερο σημείο» και γνώση αποτελέσματος « βάλε τη μπάλα στο γήπεδο του σέρβις»  Αποφάσεις διδασκαλίας (οπτική παρουσίαση του προγράμματος στην αρχή μετά των παραμέτρων συμβουλευτική -καθοδηγητική πληροφόρηση-ώμοι γυρισμένοι παράλληλοι στο φιλέ τη στιγμή του χτυπήματος και πέταγμα της μπάλας με τεντωμένο χέρι)  Στο γνωστικό στάδιο έχουμε υψηλή ανατροφοδότηση που σταδιακά αρχίζει να μειώνεται  Κάθε 5 προσπάθειες γίνεται η ανατροφοδότηση ώστε να ανακαλύπτει ο αθλητής την εσωτερική πληροφορία, έλεγχος κατανόησης της ανατροφοδότησης

12 Τα παιδιά βρίσκουν τη μπάλα στο ψηλότερο σημείο με τους ώμους παράλληλους στο φιλέ, το χέρι τεντωμένο και το βάρος τ ου σώματος μπροστά Περιγράφουμε τη δοκιμασία (50 φορές δεξιά και 50 αριστερά εκτελούν σέρβις από την τελική γραμμή στο γήπεδο σέρβις μας ενδιαφέρει το σημείο επαφής. Μετά εκτελούν σέρβις σε στόχους που αντιστοιχούν σε πόντους σκοπός η επιτυχία των σέρβις)

13  Υλοποιούμε μετρήσεις αρχική –τελική- διατήρηση-τεστ μεταφοράς(Στην αρχή τα επιτυχημένα σέρβις είναι 30%. Μετά από 1 μήνα αφού βελτιώσουνε το σημείο επαφής προσθέτουμε την αιώρηση της ρακέτας και αφού εξοικειωθούν με το ρυθμό τότε μαθαίνουν να συντονίζουν πέταγμα –αιώρηση- σημείο επαφής και τελείωμα. Τα σέρβις τους αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια είναι πιο αποτελεσματικά έχουν μεγαλύτερο εύρος και η μεταφορά του βάρους σώματος τα κάνει πιο δυνατά.Στόχος είναι όσο πλησιάζουμε στους αγώνες να έχουν πετυχημένα σέρβις πάνω από 50%)


Κατέβασμα ppt " Παιδιά 8-10 ετών με 3 χρόνια εμπειρία,γνωρίζουν τα βασικά χτυπήματα (Forehand και backhand) και το σέρβις χωρίς αιώρηση της ρακέτας  Οι αντιληπτικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google