Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Συνεργάτες : για σύναψη συμφωνίας, χάραξη κατεύθυνσης και αναφορά του σκοπού  Τραπεζίτες : για την λήψη δανείων ( επέκταση, προμήθεια μηχανολογικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Συνεργάτες : για σύναψη συμφωνίας, χάραξη κατεύθυνσης και αναφορά του σκοπού  Τραπεζίτες : για την λήψη δανείων ( επέκταση, προμήθεια μηχανολογικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3  Συνεργάτες : για σύναψη συμφωνίας, χάραξη κατεύθυνσης και αναφορά του σκοπού  Τραπεζίτες : για την λήψη δανείων ( επέκταση, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, κ. α.)  Υπαλλήλους : για τον συντονισμό και την σύνταξη των προσπαθειών τους με εκείνες της επιχείρησης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι  Μεσίτες : για την πιθανή πώληση της επιχείρησης

4  Επενδυτές : για την παροχή κεφαλαίων για ανάπτυξη  διευθυντές μάρκετινγκ : για την ανάπτυξη λεπτομερών σχεδίων μάρκετινγκ και σχεδίων προώθησης των πωλήσεων  ανώτερο διευθυντικό προσωπικό : για την βελτίωση και την σωστή κατανομή των πόρων της επιχείρησης  Χρηματομεσίτες : για βοήθεια στην συγγραφή φυλλαδίου για την εξεύρεση συνεταίρων ή για την πώληση μετοχών

5  Προμηθευτές : για την παροχή πίστωσης σε αγορές πρώτων υλών ή άλλων υλικών  Ταλαντούχα πρόσωπα : προκειμένου να εργαστούν στην επιχείρηση  Τον ιδιοκτήτη : για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες, να έχει επιτελική εικόνα, να αναλύσει την επιχείρησή του, να θέσει στόχους και να πάρει αποφάσεις.

6  Ο βασικός σκοπός μιας μελέτης (business plan) είναι να περνάει πληροφορίες στους άλλους. Δεν πρέπει να ξεχνά το στέλεχος τους « άλλους ».  Ο συγγραφέας μιας μελέτης πρέπει να απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις πριν τη συγγραφή, κατά τη διάρκεια της συγγραφής και μετά. Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις είναι :  ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης  ποιος θα τη διαβάσει  γιατί θα την διαβάσει  ποιο είναι το επίπεδο των γνώσεών του  ποιο υπόβαθρο πληροφοριών διαθέτει για ένα τέτοιο θέμα

7  η ακρίβεια και η λογική. Πρέπει να παρουσιάζονται τα στοιχεία και η εικόνα χωρίς λανθασμένες και αμφίβολες πληροφορίες.  το ύφος της γραφής που πρέπει να είναι απλό και ευθύ. Οι μικρές προτάσεις με σαφήνεια και συνέχεια βοηθούν την παρουσίαση.  η παρουσίαση της μελέτης πρέπει να πείθει χωρίς να αποπροσανατολίζει. Πρέπει να αποφεύγονται ξένοι ή εξαιρετικά εξειδικευμένοι σπάνιοι όροι.

8  επικεφαλίδες και παράγραφοι. Η χρήση αποδοτικών και καλά τοποθετημένων επικεφαλίδων βελτιώνει την εικόνα της μελέτης και βοηθούν τον αναγνώστη στον προσανατολισμό του.  η χρήση πινάκων, με τους οποίους δίνονται πολλές πληροφορίες και γίνεται εξοικονόμηση κειμένου

9  Τα γραφήματα βοηθούν στα σημεία που παρουσιάζονται τάσεις ή συγκρίσεις  Οι εικόνες πολλές φορές είναι απαραίτητες όπως τα σχέδια συσκευών. Ο μελετητής θα κρίνει αν πρέπει να μπουν στο κυρίως σώμα της μελέτης ή στα παραρτήματα.  Αναφορές στην βιβλιογραφία

10  Σελίδα τίτλου  Πίνακας περιεχομένων  Συμπεράσματα – σύνοψη  Οι υψηλοί στόχοι της επιχείρησης  Περιγραφή της επιχείρησης  Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς  Στρατηγική του μάρκετινγκ  Σχέδιο λειτουργίας  Χρηματοοικονομική ανάλυση  Χρηματοδότηση πηγές χρηματοδότησης

11  Όνομα της επιχείρησης,  όνομα υπεύθυνου,  διεύθυνση,  τηλέφωνα,  χρόνος εκπόνησης

12  Δίνει μια γρήγορη αναφορά για τα βασικά τμήματα του επιχειρηματικού σχεδίου.  Θα πρέπει επίσης σε κάθε τμήμα να αναφέρεται και η σελίδα του κειμένου

13  Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να αρχίζει με μια σύντομη σύνοψη (executive summary) που να περιγράφει τα στοιχεία του σχεδίου, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που βέβαια θα αναλύονται στο κυρίως σώμα του σχεδίου.  Τη σύνοψη της μελέτης, παρότι βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του σχεδίου την γράφουμε τελευταία και αφού έχουν ολοκληρωθεί τα αναλυτικά κεφάλαια.  Στην σύνοψη περιλαμβάνουμε με σαφήνεια και συντομία την εικόνα της επιχείρησης, το όραμά της και τα επί μέρους στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της υλοποίησης του επιχειρηματικού μας σχεδίου

14 Παρούσα κατάσταση :  Η παρούσα εικόνα της επιχείρησης  Το μάνατζμεντ της επιχείρησης  Προϊόντα και υπηρεσίες  Περιγραφή του περιβάλλοντος της αγοράς  Τιμολογιακή πολιτική και κερδοφορία  Πελάτες  Διανομή  Χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης

15 Οράματα και αποστολή της επιχείρησης :  περιγραφή οραμάτων  περιγραφή αποστολής  στόχοι ( για επιχείρηση, για προϊόντα, για την αγορά, για τις πωλήσεις, για τις λειτουργίες και τα χρηματοοικονομικά ).

16 Η αναφορά οράματος θα πρέπει να απαντάει στο ερώτημα : « Τι θα θέλαμε να γίνουμε ;» Ένα ξεκάθαρο όραμα μας παρέχει την βάση για την ανάπτυξη μιας κατανοητής αναφοράς αποστολής. Πολλοί οργανισμοί διαθέτουν αναφορές οράματος και αποστολής, αλλά η αναφορά του οράματος πρέπει να συντάσσεται πρώτη. Η αναφορά του οράματος θα πρέπει να είναι σύντομη, κατά προτίμηση μία πρόταση, και να έχει συνταχθεί από όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη (managers)

17  Είναι η βάση για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων, στρατηγικών, σχεδίων και αναθέσεων εργασίας.  Είναι το σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό διοικητικών επαγγελμάτων και πάνω από όλα διοικητικών δομών.  Τίποτα δεν φαίνεται πιο απλό ή ξεκάθαρο από το να ξέρει κανείς το αντικείμενο μιας επιχείρησης.  Ένα χαλυβουργείο παράγει ατσάλι, μια σιδηροδρομική εταιρία έχει τρένα που μεταφέρουν επιβάτες και φορτίο, μια ασφαλιστική εταιρία μας ασφαλίζει από πυρκαγιά και μια τράπεζα δανείζει χρήματα.  Στην πραγματικότητα, « Ποια είναι η δουλειά μας ;» είναι σχεδόν πάντα μια δύσκολη ερώτηση, της οποίας η απάντηση κάθε άλλο παρά εμφανής είναι.

18  Οι εταιρίες θα πρέπει να αναπτύσσουν και ταυτόχρονα να επανεξετάζουν τις αναφορές αποστολής τους, να τις θεωρούν ως έγγραφα ζωτικής σημασίας και να κατανοούν ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους.  Η Johnson & Johnson είναι ένα παράδειγμα εταιρίας όπου τα διοικητικά στελέχη συναντιούνται συχνά με τους εργαζόμενους προκειμένου να αναθεωρήσουν, να αναδιατυπώσουν και να επαναεπιβεβαιώσουν το όραμα και την αποστολή της εταιρίας.  Ολόκληρο το εργατικό δυναμικό κατανοεί την αξία που έχει αυτή η διαδικασία για την διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας ανταποκρίνονται ανάλογα.

19  Επωνυμία της επιχείρησης  Νομική μορφή της επιχείρησης  Τοποθεσία της επιχείρησης  Ομάδα διευθυντών ( μάνατζμεντ )  Οργανόγραμμα  Διοικητικό Συμβούλιο  Επιτελικό προσωπικό  Στρατηγικές συμμαχίες  Σύμβουλοι της επιχείρησης

20  Για όλα τα επιχειρηματικά σχέδια η ανάλυση της αγοράς είναι πρωταρχικής σημασίας για τον καθορισμό της έκτασής τους, για τα μελλοντικά προγράμματα παραγωγής, για την απαιτούμενη τεχνολογία και πολλές φορές για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης.  Η ανάλυση της ζήτησης ή της αγοράς πρέπει να δομείται προσεκτικά και να σχεδιάζεται έτσι, ώστε να δίνει τις αναγκαίες πληροφορίες μέσα σε λογικά όρια χρόνου και κόστους και να καθορίζει τις μελλοντικές στρατηγικές μάρκετινγκ και παραγωγής που απαιτούνται να πετύχει τους βασικούς του στόχους το επιχειρηματικό σχέδιο.

21 Τάσεις του κλάδου :  Ιστορική εξέλιξη του κλάδου, του προϊόντος ή της υπηρεσίας  Παρούσα κατάσταση του κλάδου  Μελλοντικές προβλέψεις  Κατάσταση του κλάδου ( ανοδική, πτωτική, στάσιμη )  Ύπαρξη κοινωνικών τάσεων ή προτιμήσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κλάδο  Αναγνώριση ευκαιριών στον κλάδο προερχόμενων από δημογραφικούς, κοινωνικούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες.

22 Το προϊόν ή η υπηρεσία  Περιγραφή του προϊόντος  Η αγορά στόχος  Ανάλυση ανταγωνισμού : Έμμεσος και άμεσος ανταγωνισμός, γνώσεις για τους ανταγωνιστές, τόποι ανταγωνισμού, εγγύτητα του ανταγωνισμού προς την επιχείρηση, τιμολογιακή πολιτική ανταγωνισμού, χρόνοι εξυπηρέτησης και διαθεσιμότητα προϊόντων του ανταγωνισμού, σύγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών, χρόνοι ζωής των επιχειρήσεων του ανταγωνισμού, τρόποι διαφήμισης των ανταγωνιστών, ανάπτυξη ανταγωνιστών τα τελευταία δέκα χρόνια, κατάλογος όλων των ανταγωνιστών ( άμεσων και έμμεσων ) που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση σε αυτόν τον κλάδο.

23 Τιμολογιακή στρατηγική  Θέση στόχων για την τιμολογιακή στρατηγική  Τιμές για το προϊόν ή την υπηρεσία  Στρατηγική χαμηλών, μεσαίων και υψηλών τιμών  Αποδοχή από την αγορά των τιμών  Συμβαδίζει η τιμή με τη θέση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά ;  Αφήνει κέρδος αυτή η τιμή ;  Επιτρέπει εκπτώσεις ;  Εκπτώσεις θα δίνονται επί του ετήσιου κύκλου εργασιών ή επί του όγκου της παραγγελίας ;  Ανάλυση του νεκρού σημείου ( ευαισθησία τιμής )  Δικαιολόγηση της τιμής

24 Στρατηγική προώθησης  Διαφήμιση, απευθείας πώληση, ταχυδρομική πώληση, προωθήσεις πωλήσεων, δημοσιότητα. Μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν και γιατί.  Μέθοδοι προώθησης και αιτιολόγησή τους. Εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ταχυδρομείο, φυλλάδια, εμπορικές εκθέσεις, δημοσιεύματα συλλόγων, ενώσεων, κ. λ. π.  Άλλοι μοναδικοί τρόποι προώθησης ( καινοτομικοί και δημιουργικοί )  Ανάλυση κόστους διαφήμισης  Ανάλυση της διαδικασίας διανομής  Ετήσιος προϋπολογισμός για διαφήμιση  Χρονοδιάγραμμα διάθεσης του ετήσιου ποσού

25 Διανομή  Περιοχή – στόχος ( τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής διανομή )  Αστική ή ημιαστική περιοχή  Περιοχή κατοικίας ‘ η εμπορική περιοχή  Σπουδαιότητα περιοχής για την επιχείρηση  Διανομή με πωλητές  Άλλες πηγές διανομής ( όπως διανομείς και μεταπωλητές )  Εντοπισμός σχέσεων ( χρηματοοικονομικών και εμπορικών ) με διαύλους διανομής.

26 Προμηθευτές  Σπουδαιότητα προμηθευτών για την επιχείρηση, Τόπος εγκατάστασης προμηθευτών Όροι και συνθήκες αγορών  Πρόσωπα που ασχολούνται με τις προμήθειες, Εκπτώσεις που χορηγούνται και όροι, Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας, Περιορισμοί, Διαθεσιμότητα αγοραζομένων υλικών, Όροι φόρτωσης ( μεταφορών ), Αποκλειστικά δικαιώματα επί των προϊόντων

27 Σχέδιο παραγωγής - διαδικασίες λειτουργίας Αν πρόκειται για μεταποιητική μονάδα :  Έρευνα και Ανάπτυξη, δοκιμή προϊόντος στην αγορά  Ανάπτυξη πρωτοτύπου ( στάδια κ. λ. π )  Μέθοδοι παραγωγής - τρόποι συσκευασίας. Παράδοση  Ανάλυση κόστους - Έμμεσα και άμεσα γενικά έξοδα - Χρονικές απαιτήσεις

28 Αν πρόκειται για εμπορική μονάδα ( λιανικής, χονδρικής, παροχής υπηρεσιών κ. λ. π.):  Περιγραφή εγκαταστάσεων - ενοικιαζόμενες ή ιδιόκτητες  Ανάγκες σε εξοπλισμό  Σχεδιασμός αποθήκευσης - χωροδιαγράμματα  Ώρες λειτουργίας και διαδικασία λειτουργίας

29 Κανονισμοί λειτουργίας  Κρατικοί  Άδειες εισαγωγών – εξαγωγών  Δασμοί – φόροι και παρόμοια ( επί πωλήσεων )  Τοπικοί – δημοτικοί - κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων - απαιτούμενες άδειες λειτουργίας  Ασφάλειες  Άδειες χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας  Υποχρεώσεις σε συνδέσμους, ενώσεις κ. λ. π.  Διάφοροι άλλοι

30 Εγκαταστάσεις  Χώρος και κόστος για επέκταση  Κόστος οικοπέδων και κόστος κατασκευών  Κόστος μεταφοράς και πορεία προσέγγισης από κοινά μεταφορικά μέσα  Κίνδυνοι και ασφάλιστρα  Συσκευασία για μεταφορά υλικών και κόστος αυτής  Διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, ειδικότητες, κόστος  Τοπικές άδειες που απαιτούνται  Κίνητρα της πολιτείας και υποδομή ( δωρεάν βοήθεια, απαλλαγή από φόρους, χαμηλότερα επιτόκια, εκπαίδευση, δρόμοι, επικοινωνίες κ. λ. π.)  Κρατικές απαγορεύσεις, περιβαλλοντικοί κανονισμοί, κανονισμοί για την υγιεινή, κ. λ. π  Κόστος λειτουργίας οφειλόμενο σε υπηρεσίες, επικοινωνίες, κ. λ. π.

31 Ανθρώπινοι πόροι  Προσόντα που διαθέτει το προσωπικό  Ιστορικό του προσωπικού  Οργανωσιακή δομή επιχείρησης  Περιγραφή εργασίας, ρόλοι, καθήκοντα προσωπικού  Λεπτομέρειες για συμβούλους και συνεργάτες  Μελλοντικές απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό

32 Χρηματοοικονομικό σχέδιο  Απαιτούμενα κεφάλαια για την έναρξη.  Προβλέψεις πωλήσεων ( κατά μήνα και έτος ).  Προβλέψεις χρηματικών ροών  Προβλεπόμενος ισολογισμός ( προϋπολογισμός ) για πέντε χρόνια. Κατάσταση με το προβλεπόμενο ενεργητικό και παθητικό για πέντε χρόνια.

33 Μελλοντικά σχέδια  Προοπτικές της επιχείρησης  Προβλεπόμενες εξελίξεις στον κλάδο  Ανάλυση κινδύνου

34  Αναγνώριση των κεφαλαιακών αναγκών  Έρευνα για κεφάλαια  Αυτοχρηματοδότηση  Τοπικές ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης  Εμπορικές πηγές χρηματοδότησης  Venture capital  Μετοχές  Franchising  Factoring  Leasing


Κατέβασμα ppt " Συνεργάτες : για σύναψη συμφωνίας, χάραξη κατεύθυνσης και αναφορά του σκοπού  Τραπεζίτες : για την λήψη δανείων ( επέκταση, προμήθεια μηχανολογικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google