Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιολογική Κτηνοτροφία Πουλερικά Διονύσιος Κατσίκας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιολογική Κτηνοτροφία Πουλερικά Διονύσιος Κατσίκας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιολογική Κτηνοτροφία Πουλερικά Διονύσιος Κατσίκας

2 Εισαγωγή Η βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των ζώων και χρησιμοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο, περιορίζει στο ελάχιστο τη χρήση ορμονών, καταναλώνοντας ζωοτροφές που παρήχθησαν χωρίς : Χημικά λιπάσματα. Φυτοφάρμακα. Ζιζανιοκτόνα. Προσθετικά. Επίσης η βιολογική κτηνοτροφία: Είναι αντίθετη προς τη γενετική τροποποίηση Προστατεύει το περιβάλλον Διακρίνεται για την υγιεινή των προϊόντων που παράγει. Η βιολογική κτηνοτροφία μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας των ζωολογικών προϊόντων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Η μείωση της ρύπανσης και η προστασία του περιβάλλοντος. Η χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων (κοπριά, ψυχανθή, κτηνοτροφικά φυτά) για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, των αυτοχθόνων φυλών και τύπων ζώων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της κτηνοτροφικής και φυτικής παράγωγης. Η εξασφάλιση σωστής διαβίωσης και καλής υγείας των ζώων. Η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Η δημιουργία νησίδων βιολογικής κτηνοτροφίας με τη συνένωση μικρότερων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ α. Μεταβατική περίοδος. Η έκταση της μονάδας που χρησιμοποιείται για την παράγωγη ζωοτροφών ακολουθεί τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. β. Καταγωγή των ζώων. Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές. Όταν μια αγέλη δημιουργείται για πρώτη φόρα, μπορούν να εισάγονται συμβατικά εκτρεφόμενα ζώα εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού που αφορούν την ηλικία και το βάρος του.

5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ γ. Διατροφή. Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στην ελεύθερη βόσκηση. Οι χορηγούμενες ζωοτροφές παράγονται χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα πρέπει δηλαδή να προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες. Τα ζώα της βιολογικής κτηνοτροφίας μεγαλώνουν χωρίς : Ορμόνες. Αυξητικούς παράγοντες. Αντιβιοτικά. Ζωικά υποπροϊόντα. Τροφές που περιέχουν φυτοφάρμακα. Μεταλλαγμένους σπόρους.

6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ δ. Κτηνιατρική αγωγή H πρόληψη των ασθενειών βασίζεται : Στην κατάλληλη επιλογή των φυλών των ζώων. Στην ισορροπημένη και καλής ποιότητας διατροφή. Στο ευνοϊκό περιβάλλον. Στην εφαρμογή πρακτικών που ενισχύουν την αντοχή στις ασθένειες. Στην τακτική άσκηση. Στην εξασφάλιση κατάλληλης πυκνότητας εκτροφής.

7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ε. Πρακτικές κτηνοτροφικής διαχείρισης Η αναπαραγωγή βασίζεται σε φυσικές μεθόδους. Η τεχνική σπερματέγχυση δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται να κρατούνται τα ζώα δεμένα. Η μεταφορά των ζώων πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο που να περιορίζεται το άγχος. Κατά την περίοδο πριν και κατά τη σφαγή ο χειρισμός των ζώων δεν πρέπει να προκαλεί άγχος.

8 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ στ. Κτηνοτροφικά απόβλητα Ο αριθμός των ζώων είναι στενά συνδεδεμένος με τη γεωργική έκταση που διατίθεται για τη διασπορά των απόβλητων, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική παράγωγη κοπριάς και να διατηρούνται τα όρια πυκνότητας των ζώων. ζ. Χώροι ελεύθερης κίνησης και στέγασης των ζώων Η πυκνότητα των ζώων στα κτίρια πρέπει να εξασφαλίζει σαΐτα άνετη και καλή διαβίωση. Πρέπει ακόμη να εξασφαλίζεται : Η εύκολη πρόσβαση σε νερό και τροφή. Ο άφθονος φυσικός αερισμός και φωτισμός. Η απολύμανση των χωρών στέγασης με επιτρεπόμενα προϊόντα. Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση :Σε βοσκότοπους και σε υπαίθριους χώρους άσκησης ή ελεύθερης κίνησης.

9 Βιολογική Κτηνοτροφία Πουλερικών Το τελευταίο διάστημα, μετά την εξάπλωση της γρίπης των πουλερικών, τα κοτόπουλα και γενικότερα τα πουλερικά, αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από το καταναλωτικό κοινό. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές ζητάνε, όχι αδίκως, κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής. Σε γενικές γραμμές τα πουλερικά που εκτρέφονται με τον βιολογικό τρόπο εκτροφής είναι απαλλαγμένα από αντιβιοτικά, κρεατάλευρα, πρωτεΐνες ή άλλους αυξητικούς παράγοντες. Τρέφονται μόνο με φυσικές τροφές (καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια) οι οποίες είναι αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης.

10 Προδιαγραφές Βιολογικής Κτηνοτροφίας για τα Πουλερικά ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ Τα πουλερικά πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές. Με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής και εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα βιολογικά εκτρεφόμενων πουλερικών επιτρέπεται η εισαγωγή πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε μονάδα βιολογικής παραγωγής πουλερικών υπό τον όρο ότι είναι ηλικίας μικρότερης των 3 ημερών, για την πρώτη συγκρότηση, την ανανέωση, ή την ανασύσταση σμήνους πουλερικών.

11 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Η ελάχιστη περίοδος βιολογικής εκτροφής προκειμένου τα πτηνοτροφικά προϊόντα να πωληθούν ως «βιολογικά» είναι 10 εβδομάδες για τα πουλερικά κρεοπαραγωγής και 6 εβδομάδες για τα πουλερικά αυγοπαραγωγής. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Οι ζωοτροφές που χορηγούνται είναι το σημείο εκκίνησης για τον έλεγχο στη βιολογική κτηνοτροφία. Η διατροφή των πουλερικών οφείλει να ικανοποιεί τις θρεπτικές τους ανάγκες και να αποσκοπεί στην παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων και όχι στη μεγιστοποίηση. Στα πτηνά δεν χορηγούνται σογιάλευρα, χρωστικές ουσίες, αντιβιοτικά, προωθητές ανάπτυξης και κοκκιδιοστατικά. Τα πουλερικά πρέπει να τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές.

12 Μέχρι το 30% της σύστασης των σιτηρεσίων επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε μετατροπή, ενώ αν οι ζωοτροφές σε μετατροπή είναι ιδιοπαραγόμενες, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται σε 100%. Ποσοστό μέχρι 20% της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών μπορεί να προέρχονται από αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά φυτά ή από πρωτεϊνούχα φυτά κατά το πρώτο έτος μετατροπής τους, τα οποία αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης. Κατά παρέκκλιση το 5% της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών ετησίως μπορεί να προέρχεται από μη βιολογική παραγωγή. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει μέχρι 31/12/2011 και υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ήταν δυνατή η προμήθεια ζωοτροφών αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής. Χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή πρέπει να προστίθεται στο ημερήσιο σιτηρέσιο των πουλερικών.

13 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η πρόληψη ασθενειών βασίζεται στην ισορροπημένη και καλής ποιότητας διατροφή και στο ευνοϊκό περιβάλλον. Απαγορεύεται η προληπτική χρήση φαρμάκων και αντιβιοτικών. Συνίσταται η χορήγηση φυτοθεραπευτικών ή ομοιοπαθητικών προϊόντων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικές αγωγές με φάρμακα ή αντιβιοτικά έως τρεις φορές ανά έτος ή μία φορά στην περίπτωση που ο παραγωγικός κύκλος της ζωής των ζώων είναι μικρότερος του ενός έτους, υπό την ευθύνη κτηνιάτρου. Επιτρέπονται οι αγωγές που είναι υποχρεωτικές βάση της Εθνικής ή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εφόσον χρησιμοποιηθεί κάποιο φάρμακο, η περίοδος αναμονής πρέπει να είναι η 2πλάσια από αυτή που ορίζει η σχετική Νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για προώθηση ανάπτυξης ή παραγωγής.

14 ΕΚΤΡΟΦΗ Η κοπή του ράμφους δεν θα πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση την πρακτική αυτή για λόγους ασφαλείας. Η κατώτερη ηλικία σφαγής για τα κοτόπουλα, τα καπόνια και τις γαλοπούλες είναι 81, 150 και 140 μέρες αντίστοιχα. Απαγορεύεται η χρήση ηρεμιστικών και η ηλεκτρική διέγερση κατά τη μεταφορά και πριν και κατά τη σφαγή. Τα πουλερικά και τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πρέπει να είναι επαρκώς αναγνωρίσιμα σε όλα τα στάδια παραγωγής. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Η κοπριά που διασπείρεται ανά 10 στρέμματα της εκμετάλλευσης κάθε χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που παράγουν 580 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής ή 230 πουλάδες αυγοπαραγωγής.

15 ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ Ο αριθμός των ζώων εξαρτάται από τις διαθέσιμες εκτάσεις. Οι προδιαγραφές προβλέπουν συγκεκριμένη αυστηρά καθορισμένη πυκνότητα πουλερικών τόσο στους ελεύθερους χώρους όσο και στο πτηνοτροφείο. Οι κότες έχουν την ευχέρεια να βγαίνουν καθημερινά σε προαύλιο με βλάστηση, το οποίο καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους και υπόκειται σε ξεχωριστό έλεγχο. Εννοείται πως κλουβιά ή άλλα μέσα που περιορίζουν την κίνηση δεν είναι δυνατό να υπάρχουν σε μια βιολογική εκτροφή. Τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα συνολικού μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 τμ. εμβαδόν. Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, τουλάχιστον κατά το 1/3 της ζωής τους, και δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς. Σε κάθε πτηνοτροφείο μπορούν να στεγάζονται μέχρι: 4800 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, 3000 πουλάδες αυγοπαραγωγής, 2500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες.

16 Τουλάχιστον το 1/3 του δαπέδου των πτηνοτροφείων πρέπει να είναι συνεχούς κατασκευής και να καλύπτεται από στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή τύρφη. Μέγιστος ημερήσιος φωτισμός ωοτόκων πουλάδων: 16h με 8ωρη τουλάχιστον συνεχή νυχτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό φωτισμό ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Το ωοσκοπικό κέντρο της εταιρίας, καθώς και το συσκευαστήριο των αυγών υπόκεινται και αυτά σε έλεγχο. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Η εταιρία πρέπει να διατηρεί αρχεία σχετικά με όλες τις ζωοτροφές που χορηγεί στις κότες, την αγορά πτηνών αλλά και τις πωλήσεις της.

17 Βιολογικά Κοτόπουλα Τα βιολογικά κοτόπουλα έχουν 4 τμ. εξωτερικό χώρο για να κινηθούν. Τα συμβατικά από την άλλη, στοιβάζονται στην κυριολεξία σε στενόχωρα κλουβιά, ακόμα και 10 πουλιά σε 1 τμ. Πολλές φορές τα φώτα παραμένουν συνέχεια αναμμένα, ώστε να έχουν την ψευδαίσθηση πως είναι ακόμα ημέρα, ώστε να τρώνε ακατάπαυστα και να παχαίνουν γρηγορότερα. Μέθοδος η οποία φυσικά στην οργανική κτηνοτροφία, δεν εφαρμόζεται. Τα βιολογικά κοτόπουλα, είναι υποχρεωμένα να ασκούνται, ώστε να παραμείνουν υγιή και χωρίς περιττό λίπος. Η τροφή που τρώνε είναι φυσική και πιστοποιημένης οργανικής καλλιέργειας, όπως καλαμπόκι, πίτουρα, σιτάρι, σόγια κλπ. Τα οργανικά θα έχουν ζήσει 82 περίπου ημέρες, μέχρι Να φτάσουν να παχύνουν στο επιθυμητό σημείο ενώ τα συμβατικά 38 με 45. Στα ζώα οργανικής κτηνοτροφίας, δε χορηγούνται ορμόνες, αντιβιοτικά και γενετικά τροποποιημένες και μεταλλαγμένες τροφές.

18 ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ Η κότα πρέπει να φάει 10256 γραμμάρια έως 12820 γραμμάρια τροφή για να μας δώσει 20-25 αυγά, εκτός όμως αυτού μέσα στη τροφή που θα δώσουμε στις κότες μας, οι λευκωματώδεις ουσίες πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία 16-18 %. Κατά διαφόρους υπολογισμούς και δοκιμές στις πρώιμες ράτσες ορνίθων δηλαδή σ’ εκείνες που μεγαλώνουν γρήγορα, η τροφή που χρειάζεται για να γίνει μία οκά κρέατος διαφέρει αναλόγως με την ηλικία των κοτών. Τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες το βάρος της κότας αυξάνει κατά 4 γραμμάρια την ημέρα τρώγοντας 10 γραμμάρια σπόρους.

19

20 Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο το βάρος αυξάνει κατά 10 γραμμάρια με τροφή 30 γραμμάρια σπόρους την ημέρα. Το δεύτερο μήνα η αύξηση είναι 15 γραμμάρια με τροφή 55 γραμμάρια. Τον τρίτο μήνα η αύξηση είναι 20 γραμμάρια με τροφή 80 γραμμάρια την ημέρα. Μετά τον τρίτο μήνα η πουλάδα τρώει επίσης 80 γραμμάρια σπόρους την ημέρα αλλά η αύξηση του βάρους της δεν είναι πλέον 20 γραμμάρια κάθε μέρα παρά μόνο 15 και βαθμηδόν λιγοστεύει η αναλογία. Μ’ άλλα λόγια οι κότες υπόκεινται στον ίδιο φυσιολογικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όσο τα ζώα είναι νέα, μεγαλώνουν γρηγορότερα και η τροφή που χρειάζεται για να κάνουν μία οκά βάρος είναι λιγότερη. Για τον πτηνοτρόφο έχει μεγάλη σημασία να ξέρει πότε σταματά η αύξηση του βάρους των ορνίθων, που τρέφει και πότε δεν έχει πλέον κέρδος να διατηρεί πετεινάρια και πουλάδες που προορίζει για το κρέας τους. Γενικώς έχει παρατηρηθεί ότι οι πετεινοί μεγαλώνουν γρηγορότερα διότι όχι μόνο τρώνε περισσότερο από τις πουλάδες αλλά ωφελούνται και περισσότερο από τις τροφές που τρώνε.

21 Ο… κύκλος ζωής. Το βιολογικό κοτόπουλο, για να φθάσει στο κατάλληλο βάρος ώστε να οδηγηθεί για σφαγή με τελικό προορισμό το πιάτο μας, θα χρειαστεί να περάσουν το λιγότερο 81 ημέρες. Στην πράξη το διάστημα αυτό είναι μεταξύ 90-100 ημέρες. Αντίθετα, ένα συμβατικής πτηνοτροφίας, θα χρειαστεί συνήθως μόλις 35-40 ημέρες.

22 Τα βιολογικά κοτόπουλα, βόσκουν ελεύθερα στα βιολογικά αγροκτήματα της επιχείρησης.

23 Συνθήκες διαβίωσης Τα βιολογικά κοτόπουλα, κυκλοφορούν ελεύθερα σε πιστοποιημένα βιολογικά αγροκτήματα. Αντίθετα, τα συμβατικά αδελφάκια τους, παραμένουν σε κλειστούς θαλάμους για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με διαθέσιμο χώρο μόλις 1τμ για 15-17 πουλιά. Τα πρώτα, θα κινηθούν, θα τρέξουν, θα βοσκήσουν και το βράδυ πλέον θα κοιμηθούν γεμάτα υγεία. Τα συμβατικά, μέσω τεχνητού φωτισμού ώστε να έχουν την ψευδαίσθηση πως είναι συνέχεια ημέρα, θα αφεθούν να τρώνε ακατάπαυστα, ακόμα και για περισσότερες από 20 ώρες ημερησίως.

24 Διατροφή. Τα βιολογικά κοτόπουλα, βοσκούν ελεύθερα στην ύπαιθρο, ενώ συμπληρωματικά ταΐζονται με βιολογικά δημητριακά. Απαγορεύονται οι γενετικά τροποποιημένες τροφές και το ζωικό λίπος. Στα συμβατικά, σε συνθήκες σχεδόν ακινησίας ώστε να παχύνουν γρήγορα, πολλές φορές θα χορηγηθούν αυξητικές ουσίες, θα τους δοθούν συνθετικά αμινοξέα, ενώ ορισμένοι επιτήδειοι θα προσθέσουν στη ζωοτροφή και χρωστικές, ώστε να κιτρινίσει το κρέας του πουλερικού και να έχει τη ψευδαίσθηση ο καταναλωτής πως τρέφεται με καλαμπόκι (Τα κοτόπουλα τα οποία τρέφονται αποκλειστικά με καλαμπόκι, στα πόδια τους έχουν ένα απαλό κίτρινο χρώμα).

25 Αντιμετώπιση ασθενειών. Στη βιολογική πτηνοτροφία, μεγάλη έμφαση δίνεται στην πρόληψη. Τα Οργανικά κοτόπουλα, είναι υποχρεωμένα να ασκούνται, ώστε να παραμείνουν υγιή και χωρίς περιττό λίπος. Οι νεοσσοί έχουν στη διάθεση τους άπλετο χώρο να κινηθούν. Θα ζήσουν για περίπου 90 ημέρες, πριν να φτάσουν στο κατάλληλο βάρος για κατανάλωση. Η έλλειψη συνωστισμού, σε συνάρτηση με την επιλογή ανθεκτικής ράτσας, εγγυάται την υγεία του πτηνού. Αν όμως παρόλα αυτά ασθενήσει, εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας, όπως η ομοιοπαθητική. Απαγορεύεται η προληπτική χρήση αντιβιοτικών, η οποία αποτελεί σύνηθες πρακτική στα μη βιολογικά κοτόπουλα.

26

27 Πιστοποίηση. Όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα, τα ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία βιολογικών προϊόντων. Ποιος όμως μας εγγυάται πως μια πτηνοτροφική μονάδα θα ακολουθήσει όλους αυτούς τους κανόνες ; Tο έργο αυτό το έχουν αναλάβει οι οργανισμοί πιστοποίησης, οι οποίοι ελέγχουν και πιστοποιούν το προϊόν σε όλα τα στάδια παραγωγής του. Οι ζωοτροφές, οι εγκαταστάσεις, οι συνθήκες διαβίωσης περνούν από το μικροσκόπιο των πιστοποιητικών οργανισμών, ώστε ο καταναλωτής να είναι σίγουρος για το τι καταναλώνει.

28 Οι σπόροι και η διατροφική τους αξία στα πτηνά. Σιτηρέσια Οι σπόροι χωρίζονται σε 2 βασικές οικογένειες βάσει του κυρίαρχου θρεπτικού τους συστατικού. Στους ελαιούχους και στους αμυλούχους. Αμυλούχοι σπόροι Καναρινόσπορος ή Ασπούρι Είναι η βάση σχεδόν για όλα τα μείγματα σπόρων που προορίζονται για τα κατοικίδια πτηνά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αγριόχορτο το οποίο φύεται στην Νότια Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. Έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ο βασικότερος σπόρος σε οποιοδήποτε μείγμα σπόρων. Μειονέκτημα του, η πλήρης έλλειψη του ουσιαστικού αμινοξέος, κυστίνη.

29 Αποφλοιωμένη Βρώμη Η βρώμη είναι κατάλληλη την περίοδο της ανάπτυξης. Η βρώμη περιέχει το σημαντικό αμινοξύ κυστίνη. Η βρώμη θεωρείται ιδιαίτερα υγιεινή τροφή. Ύστερα από κλινικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η βρώμη μειώνει τις ποσότητες της "κακής" χοληστερίνης (LDL) στο αίμα. Κεχρί Σενεγάλης Ευκολόπεπτοι σπόροι, πλούσιοι σε υδατάνθρακες. Το κεχρί ανακαλύφθηκε και καλλιεργήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά στην Κίνα το 7500 π.Χ. Σιτάρι Περιέχει υψηλά ποσοστά αμινοξέων. Εξαιρετικά χρήσιμο κατά την περίοδο της πτερόροιας. Φόνιο Σπόρος προερχόμενος από την Δ. Αφρική. Ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια του Κεχριού. Το Φόνιο είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, Μεθειονίνη, κυστίνη και άλλα αμινοξέα. Εξίσου σημαντικοί αμυλούχοι σπόροι είναι : οι σπόροι χλόης και οι σπόροι αγριόχορτου.

30 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Κία Η Κία έχει πρωτεϊνική αξία ίση με 19%-23%, η πιο υψηλή ανάμεσα σε όλους τους σπόρους. Αποτελεί μια πλούσια πηγή βασικών αιθέριων ελαίων και αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή αντιοξειδωτικών. Το 60% των αιθέριων ελαίων που περιέχονται στη Κία είναι αλφαλινολεϊκά οξέα όπως Ωμέγα 3 και Ωμέγα 6. Είναι ένας φυσικός ισορροπιστής των τριγλυκεριδίων, όντως διατηρεί μια σωστή αναλογία μεταξύ αυτών και της χοληστερόλης. Είναι επίσης αξιοπρόσεκτο, αποτέλεσμα πρόσφατων ερευνών, πώς αυτός ο σπόρος σε επαφή με τα γαστρικά οξέα προκαλεί μια αξιοθαύμαστη αντίδραση στο έντερο και πιο γενικά στο πεπτικό σύστημα διότι δημιουργεί μια μεμβράνη, φυσικό εμπόδιο μεταξύ των υδατανθράκων και των πεπτικών ενζύμων, καθυστερώντας την μετατροπή των υδατανθράκων σε σάκχαρα, αλλά και προστατεύει τους εντερικούς ιστούς από επιθέσεις βακτηριδίων. Η Κία αποτελεί μοναδικό διατροφικό συμπλήρωμα πρόληψης κατά των κοκκιδίων. Έχει επίσης και παρατεταμένες υδατικές ιδιότητες επειδή μπορεί να απορροφήσει νερό ή υγρά μέχρι 12 φορές το βάρος του. Αυτό το χαρακτηριστικό διατηρεί σταθερό τον εφοδιασμό με υγρά όλα τα κύτταρα του σώματος.

31 Περίλλα Σπόροι πλούσιοι σε λιπαρά οξέα. Λέγεται, ότι το λάδι της περίλλα είναι θαυματουργό φάρμακο. Συγκεκριμένα τονώνει την δραστηριότητα των ιντερφερόνων και κατ' επέκταση το ανοσοποιητικό σύστημα. Ρούπσεν κόκκινο/μαύρο ή ελαιοκράμβη Το ρούπσεν έχει πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Εκτός αυτού έχει μεγάλο ποσοστό λουτεΐνης που βοηθά στην ανάδειξη του κίτρινου χρώματος στο πτέρωμα. Γαϊδουράγκαθο Είναι γνωστό ότι το γαϊδουράγκαθο βοηθά στην ανάπτυξη και συμβάλει στην καλή υγεία των πουλιών.

32 Καμελίνα Είναι ένας αρκετά ελαιώδης σπόρος (37% του βάρους της), ο οποίος στην αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε από τους Ρωμαίους ως καύσιμη ύλη για τα λυχνάρια. Στις μέρες μας, η Καμελίνα αποτελεί ένα εξαιρετικό διατροφικό συμπλήρωμα επειδή περιέχει μια μοναδική ισορροπία από λιπαρά οξέα - μεταξύ των οποίων και τα λιπαρά οξέα Ωμέγα-3, τα οποία δεν μπορεί να δημιουργήσει το σώμα από μόνο του, άρα πρέπει να τα προσλαμβάνει από την καθημερινή του διατροφή. Τα λιπαρά οξέα Ωμέγα-3 έχουν αντί-υπερτασική δράση και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικές παθήσεις κατά 50%. Η κατανάλωσή τους συντελεί επίσης στην καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος. Ακόμα υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα συντελούν στην αύξηση των επιπέδων ασβεστίου στα οστά και κατά συνέπεια συντελούν στην προφύλαξη της πυκνότητας των οστών και στην παραγωγή πιο γερών αυγών.

33 Λιναρόσπορος Σπόρος με μεγάλο ποσοστό πρωτεΐνης. Βοηθάει στα εντερικά προβλήματα. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε λάδι βοηθά στην αποβολή βλαβερών ουσιών ευκολότερα. Σουσάμι και παπαρούνα Σπόροι με πολλή καλή αναλογία ασβεστίου – φωσφόρου. Κερί νύχτας Λιπαρός σπόρος, πλούσιος σε φυτικά έλαια και λινολεϊκό οξύ (7% - 10%). Έχει αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες όπως επίσης και κάποια χρωστική η οποία βοηθάει στο βάψιμο των καναρινιών κόκκινου παράγοντα. Ενδείκνυται για την εκτροφή των νεοσσών και για όλη την περίοδο ανάπτυξης των νεαρών πουλιών μέχρι την φάση της πτερόρροιας.

34 Καναβούρι Ιδιαίτερα λιπαρός σπόρος. Η υπερβολική κατανάλωση του δημιουργεί προβλήματα στον μεταβολισμό. Σπόροι σαλάτας Σπόροι με πολύ υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης. Εξίσου σημαντικοί ελαιούχοι σπόροι είναι : ο ηλιόσπορος και οι σπόροι νίζερ.

35 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Είναι προφανές ότι πριν από μερικά χρόνια, τα διατροφικά προβλήματα όπως η έλλειψη πρωτεΐνης, ήταν πολύ συχνά στους εκτροφείς πτηνών. Μία τροφή σπόρων θεωρούνταν καλή αν είχε μεγάλο ποσοστό ελαιούχων σπόρων, αν σκούραινε δηλαδή (η τροφή), από το νίζερ, το ρούπσεν και το κανναβούρι. Η γνώση επίσης της καλής κατάστασης του πεπτικού συστήματος δεν ήταν ευρέως γνωστή και τα εντερικά προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Έχουν μειωθεί σημαντικά τα διατροφικά προβλήματα όπως την έλλειψη πρωτεΐνης. Ωστόσο ο μεγάλος αριθμός προϊόντων στην αγορά, προκαλεί σύγχυση στο μεγαλύτερο μέρος των εκτροφέων που δεν διαθέτει την απαραίτητη γνώση για την αγορά του κατάλληλου προϊόντος. Όλοι οι παράγοντες που ευθύνονται για την μη επαρκή αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών ή ο λανθασμένος τρόπος χορήγησης, οδηγεί συχνά σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, που έχουν σαν επακόλουθο την υπερδοσολογία από τους εκτροφείς.

36 Το πλεόνασμα όμως της πρωτεΐνης (ειδικά μικρής βιολογικής αξίας από φθηνές φυτικές πηγές), μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση προϊόντων αποσύνθεσης (ουρικών αλάτων) σε διάφορα όργανα όπως στα νεφρά, στο συκώτι, στις αρθρώσεις (ουρική αρθρίτιδα, συχνή σε εντομοσποροφάγα πτηνά) κλπ. Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έλλειψη ή η περίσσεια της πρωτεΐνης είναι ένα διατροφικό πρόβλημα που μπορεί να συμβεί στον κάθε εκτροφέα κάτω από ορισμένες συνθήκες όπως: 1.Από έλλειψη χώρου εκτροφής και χρόνου για επαρκή καθαριότητα (συνωστισμός, στρές, πεπτικά προβλήματα κλπ.). 2.Από άγνοια σωστής διατροφής των πτηνών (ανά ηλικία, εποχή, υψηλοθερμιδικό σιτηρέσιο, φθηνές τροφές κλπ.).

37 Πρέπει λοιπόν οι εκτροφείς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο σωστό ποσοστό και την βιολογική αξία της πρωτεΐνης, καθώς και στην καλή κατάσταση της υγείας και του πεπτικού συστήματος των πτηνών, χωρίς την χρήση φαρμακευτικών ουσιών (όπου είναι δυνατόν), αλλά με την χορήγηση φυτικών φαρμάκων και ανοσοενισχυτικών ουσιών. Επίσης ο περιορισμός των ελαιούχων σπόρων και η επιπλέον ποικιλία σε σπόρους δημητριακών, οδηγούν στην επαρκή κατανάλωση μιας ευρύτερης ποικιλίας συμπληρωμάτων διατροφής από τα πτηνά και σε ένα πιο ισορροπημένο σιτηρέσιο χωρίς την πιθανή έλλειψη θρεπτικών συστατικών όπως οι πρωτεΐνες.


Κατέβασμα ppt "Βιολογική Κτηνοτροφία Πουλερικά Διονύσιος Κατσίκας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google