Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Πρακτική Άσκηση του Φ οιτητ ή Ελευθέριου Πανοδήμου Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Πρακτική Άσκηση του Φ οιτητ ή Ελευθέριου Πανοδήμου Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Πρακτική Άσκηση του Φ οιτητ ή Ελευθέριου Πανοδήμου Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: Ευστάθιος Κλωνάρης, Επ. Καθηγητής

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Σκοπός της εργασίας είναι η επεξεργασία και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του εργαστηρίου γαλακτοκομίας με σκοπό την βελτίωση των προϊόντων του.  Το ερωτηματολόγιο βρίσκονταν στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας του survey monkey το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014 όπου παρέμεινε για 20 ημέρες. Η διάδοση του συνδέσμου του ερωτηματολογίου έγινε με ανάρτηση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου και με αποστολή του στους κατόχους ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Πανεπιστήμιο. Επίσης μοιράστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για την έρευνα κατά την πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων από το εργαστήριο.  Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

3 ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Το 59% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το 41% των συμμετεχόντων άνδρες.

4 ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η συχνότερη ηλικιακή κατηγορία είναι 36-45 ετών και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

5 ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Το 9% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ζουν μόνα τους, του 23% το νοικοκυριό απαρτίζεται από δύο άτομα, του 26% από τρία άτομα ενώ το 42% απάντησε πως το νοικοκυριό του αποτελείται από τέσσερα άτομα και πάνω.

6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Στο διάγραμμα απεικονίζονται οι κλάσεις οικογενειακών εισοδημάτων και τα ποσοστά των συμμετεχόντων στην έρευνα που βρίσκονται σε κάθε κατηγορία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έχει οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 15.000 ευρώ και 25.000.

7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Στο διάγραμμα απεικονίζεται η επαγγελματική ενασχόληση σε ποσοστά αυτών που αγοράζουν και αυτών που δεν αγοράζουν προϊόντα από το εργαστήριο γαλακτοκομίας. Παρατηρούμε πως το 75% αυτών που αγοράζουν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και το 11,5% είναι φοιτητές.

8 Ο κυριότερος λόγος απάντησε πως δεν αγοράζει γαλακτοκομικά προϊόντα από το εργαστήριο γαλακτοκομίας γιατί δεν ενημερώνεται για την πώληση των προϊόντων, το 27,8% απάντησε πως δεν μπορεί να βρει λόγω περιορισμένης ποσότητας, το 11% απάντησε πως δεν εμπιστεύεται την ποιότητα, ενώ μόλις το 2,8% απάντησε πως δεν αγοράζει λόγω υψηλής τιμής των προϊόντων. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡOΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

9 ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο συχνότερος τρόπος ενημέρωσης για τη διάθεση προϊόντων από το εργαστήριο γαλακτοκομίας είναι η ενημέρωση από κάποιο άτομο όπως συνάδελφο, συμφοιτητή ή φίλο (77,6%).

10 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο κυριότερος λόγος που οι αγοραστές προτιμούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα του εργαστηρίου γαλακτοκομίας είναι πως εμπιστεύονται την ποιότητα, έπειτα αγοράζουν λόγω καλύτερης τιμής. Περίπου οι μισοί από τους ερωτώμενους απάντησαν πως ένας από τους λόγους που αγοράζουν προϊόντα από το εργαστήριο είναι η ευκολία, διότι είναι κοντά στο χώρο εργασίας τους.

11 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ Η επικρατούσα τιμή για τα είδη: γραβιέρα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα, μυζήθρα, φέτα, χαλούμι είναι «μία φορά το μήνα». Στα άλλα είδη εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα στο «ποτέ». Αν εξαιρέσουμε την απάντηση «ποτέ», δηλαδή μείνουν οι απαντήσεις αυτών που επιλέγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, παρατηρούμε πως και σε αυτά τα είδη η συχνότερη απάντηση είναι «μία φορά το μήνα». Μόνη εξαίρεση αποτελεί το κεφαλοτύρι σε σχήμα καλαθιού, όπου οι επιλογές «μία φορά το μήνα» και «δύο φορές το μήνα» έχουν το ίδιο ποσοστό. ΓραβιέραΚασέριΚατσικίσιο τυρί (αλειφόμε- νο) Κεφαλογ- ραβιέρα Κεφαλοτύ- ρι Κεφαλοτύ- ρι (σε σχήμα καλαθιού) ΜυζήθραΦέταΧαλούμι Μία φορά το μήνα Μία φορά το μήνα Μία φορά το μήνα Μία φορά το μήνα Μία φορά το μήνα Μία φορά το μήνα- Δύο φορές το μήνα Μία φορά το μήνα Μία φορά το μήνα Μία φορά το μήνα

12 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ Τα τυριά που προτιμούν να αγοράζουν περισσότερο οι καταναλωτές γαλακτοκομικών προϊόντων από το εργαστήριο γαλακτοκομίας είναι η γραβιέρα και η φέτα, ενώ αυτό που προτιμάται λιγότερο είναι το κεφαλοτύρι σε σχήμα καλαθιού.

13 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σε προϊόντα που φαίνονται να είναι υψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών όπως η γραβιέρα και η φέτα, παρατηρούμε να υπάρχει χαμηλή ικανοποίηση όσον αφορά τη διαθέσιμη ποσότητα και τη συχνότητα παραγωγής. Αντίθετα υπάρχει υψηλή ικανοποίηση σε σχέση με την τιμή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

14 ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σε προϊόντα που φέρονται να είναι χαμηλότερα στις προτιμήσεις των καταναλωτών επίσης παρατηρούμε χαμηλή ικανοποίηση σε σχέση με τη διαθέσιμη ποσότητα και τη συχνότητα παραγωγής.

15 ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΩΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Π.Α.  Στο διάγραμμα με τα θηκογράμματα έχουν συμπεριληφθεί οι τιμές που θα ήθελαν οι ερωτώμενοι να καταβάλουν εάν τα τυριά της προτίμησης τους διατίθονταν στο εργαστήριο Γαλακτοκομίας συσκευασμένα με την επωνυμία του Γ.Π.Α..  Παρατηρούμε πως η διάμεσος τιμή κυμαίνεται από 2,5€ (για τη μυζήθρα) έως 6,5€ (για το κεφαλοτύρι και το κασέρι). Αναλυτικότερα για τη γραβιέρα η διάμεσος είναι 6€ και για τη φέτα 5€.

16 ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΩΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Π.Α.  Στο διάγραμμα με τα θηκογράμματα έχουν συμπεριληφθεί οι τιμές που θα ήθελαν οι ερωτώμενοι να καταβάλουν εάν τα γαλακτοκομικά προϊόντα του εργαστηρίου Γαλακτοκομίας διατίθονταν σε supermarket συσκευασμένα με την επωνυμία του Γ.Π.Α..  Παρατηρούμε πως η διάμεσος τιμή των προτεινόμενων τιμών για τα τυριά είναι από 3,5€ (για την μυζήθρα) έως 8€ (για τη γραβιέρα και το κεφαλοτύρι).

17 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Το προϊόν που επιθυμούν περισσότερο οι καταναλωτές να αρχίσει να διατίθεται από το εργαστήριο Γαλακτοκομίας είναι το γιαούρτι και έπειτα το γάλα.  Περίπου το 15% των συμμετεχόντων δήλωσε πως είναι ικανοποιημένοι από τα διαθέσιμα προϊόντα.

18 ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Π.Α. Ο έλεγχος ανάμεσα στο εάν αγοράζει κανείς γαλακτοκομικά προϊόντα από το εργαστήριο Γαλακτοκομίας και στο εάν αγοράζει ή έχει αγοράσει κάποιο άλλο τρόφιμο από εργαστήρια του Γ.Π.Α. μας δείχνει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους, με μέτρια σχέση εξάρτισης. Δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε πως κάποιος που καταναλώνει γαλακτοκομικά προϊόντα από το Γ.Π.Α. είναι γενικότερα καταναλωτής τροφίμων που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο.  Δημιουργώντας πίνακες συνάφειας μπόρουμε να ελέγξουμε πίθανη σχέση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε.  Χρησημοποιόντας το στατιστικό κριτήριο του ελέγχου Χ-τετράγωνο μπορεί να γίνει έλεγχος ανεξαρτησίας δύο μεταβλητών.

19 ΣΧΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΣΕ SUPERMARKET  Για την πραγματοποίηση του ελέγχου το οικογενειακό εισόδημα χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες, επίσης οι προτεινόμενες τιμές χωρίστηκαν σε δύο κατηρίες, σε αυτές που ήταν πάνω από το μέσο όρο των προτεινόμενων τιμών και σε αυτές που ήταν κάτω από το μέσο όρο.  Ο έλεγχος δεν έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.

20 ΣΧΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΣΕ SUPERMARKET  Οι τιμές που είναι διατεθημένοι οι καταναλωτές να καταβάλουν σε supermarket για τυποποιημένη γραβιέρα από το εργαστήριο Γαλακτοκομίας χωρίστηκαν σε δύο κατηρίες, σε αυτές που ήταν πάνω από το μέσο όρο των προτεινόμενων τιμών και σε αυτές που ήταν κάτω από το μέσο όρο.  Ο έλεγχος δεν έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.

21 ΣΧΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΣΕ SUPERMARKET  Οι τιμές που είναι διατεθημένοι οι καταναλωτές να καταβάλουν σε supermarket για τυποποιημένη γραβιέρα από το εργαστήριο Γαλακτοκομίας χωρίστηκαν σε δύο κατηρίες, σε αυτές που ήταν πάνω από το μέσο όρο των προτεινόμενων τιμών και σε αυτές που ήταν κάτω από το μέσο όρο.  Ο έλεγχος μεταξύ τις συχνότητας που αγοράζει κάποιος γραβιέρα από το εργαστήριο γαλακτοκομίας και των δύο κατηγοριών των τιμών δεν έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους.

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ο κυριότερος λόγος που κάποιοι από τους ερωτώμενους δεν αγοράζουν γαλακτοκομικά προϊόντα από το εργαστήριο Γαλακτοκομίας είναι η έλλειψη ενημέρωσης, ενώ κυρίως όσοι αγοράζουν τα προτιμούν λόγω εμπιστοσύνης στην ποιότητα και καλής τιμής.  Προϊόντα υψηλά στην προτίμηση των καταναλωτών είναι η φέτα, η γραβιέρα, το χαλούμι και το κατσικίσιο τυρί. Χαμηλότερα στην προτίμηση φαίνεται να είναι το κεφαλοτύρι σε σχήμα καλαθιού.  Οι καταλωτές είναι ικανοποιήμενοι έως εντελώς ικανοποιημένοι από τις τιμές και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων του εργαστηρίου. Αντίθετα είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη διαθέσιμη ποσότητα και τη συχνότητα παραγωγής.  Το δημοφιλέστερο προϊόν που θα ήθελαν οι καταναλωτές να αρχίσει να διατίθεται από το εργαστήριο γαλακτοκομίας είναι το γιαούρτι.


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Πρακτική Άσκηση του Φ οιτητ ή Ελευθέριου Πανοδήμου Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google