Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια: Κουντούπης Αναστάσιος. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται οι τιμές της αγοραίας τελικής κατανάλωσης για τα έτη 2012 – 2015 των ακόλουθων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια: Κουντούπης Αναστάσιος. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται οι τιμές της αγοραίας τελικής κατανάλωσης για τα έτη 2012 – 2015 των ακόλουθων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 επιμέλεια: Κουντούπης Αναστάσιος

2 Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται οι τιμές της αγοραίας τελικής κατανάλωσης για τα έτη 2012 – 2015 των ακόλουθων ομάδων προϊόντων

3 1.Ζώντα ζώα, ζωικά προϊόντα και προϊόντα θήρας 2.Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 3.Κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος 4.Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα 5.Γαλακτοκομικά προϊόντα Ομάδες προϊόντων

4 Δεδομένα:  Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αφορούν στην αγοραία τελική κατανάλωσης για τα έτη 2005 έως 2011.

5 Εκθετική εξομάλυνση (1/2) Ως καταλληλότερη μέθοδος για την πρόβλεψη κρίθηκε ότι είναι η εκθετική εξομάλυνση καθώς τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σε σχέση με άλλες μεθόδους πρόβλεψης είναι τα ακόλουθα:  Μεγάλη ακρίβεια πρόβλεψης,  Ευκολία υπολογισμού,  Απαίτηση ελάχιστων δεδομένων για τον υπολογισμό.

6 Εκθετική εξομ ά λυνση (2/2) Με τη μέθοδο της απλής εκθετικής εξομάλυνσης οι προβλέψεις των μελλοντικών τιμών μιας χρονοσειράς προκύπτουν ως ένας σταθμικός μέσος όρος των παρατηρήσεών της. Ειδικότερα, εάν Y t είναι η τιμής μιας χρονοσειράς κατά τη χρονική περίοδο t τότε η προβλεπόμενη τιμή της χρονοσειράς F t+1 για την επόμενη χρονική περίοδο δίνεται από τη σχέση: F t+1 = aY t +(1-a) F t, όπου F i οι τιμές πρόβλεψης. Δηλαδή, η πρόβλεψη για την επόμενη περίοδο t +1 προκύπτει κατά α% από την πραγματική τιμή της χρονοσειράς της περιόδου t και κατά (1-α)% από την προβλεπόμενη τιμή. Για σταθερά εξομάλυνσης επιλέγεται η τιμή του α που αντιστοιχεί στο ελάχιστο δυνατό MSE όπου το MSE αποτελεί ένα κριτήριο της προβλεπτικής ικανότητας της μεθόδου που ορίζεται σύμφωνα με τη σχέση: MSE =

7 Έτος Ζώντα ζώα, ζωικά προϊόντα και προϊόντα Θήρας ΠρόβλεψηΤετραγωνικό σφάλμα 2005278,52 2006297,46 278,52358,68 2007318,67 296,90474,09 2008*349,37 318,02982,81 2009*428,43 348,446.397,70 2010*375,06 426,052.599,62 2011*367,24 376,5887,13 2012367,52 2013400,86 2014420,26 2015439,24 Πίνακας δεδομένων και προβλέψεων για την κατηγορία: Ζώντα Ζώα, ζωικά προϊόντα και προϊόντα θήρας

8

9 Έτος Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΠρόβλεψηΤετραγωνικό σφάλμα 20051.147,12 2006743,12 1.147,12163209,2 2007757,68 759,47833,21891 2008*780,42 757,7568513,3964 2009*823,29 779,49771917,659 2010*772,29 821,51612423,473 2011*754,76 774,2802381,1798 2012755,5467 2013714,4211 2014676,6669 2015639,0491

10

11 Έτος Κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος ΠρόβλεψηΤετραγωνικό σφάλμα 20053.954,08 20064.150,69 3.954,0838653,9 20074.377,57 4148,7252374,33 2008*4.603,08 4375,28651891,18 2009*4.828,42 4600,80551811,02 2010*4.646,59 4826,14932239,7 2011*4.621,12 4648,39743,8296 20124621,39 20134821,41 20144945,17 20155068,168

12

13 Έτος Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα ΠρόβλεψηΤετραγωνικό σφάλμα 2005294,98 2006398,81 294,9810779,8 2007489,71 397,76768453,772 2008*496,43 488,792658,29383 2009*479,72 496,3513276,7013 2010*497,58 479,8833313,2099 2011*532,30 497,4041217,417 2012531,9466 2013551,8242 2014583,8267 2015615,9505

14

15 ΈτοςΓαλακτοκομικά προϊόνταΠρόβλεψηΤετραγωνικό σφάλμα 20052.942,64 20063.029,58 2.942,647558,5266 20073.133,81 3028,711511044,895 2008*3.308,53 3132,7552530897,208 2009*3.363,68 3306,773513238,7327 2010*3.698,47 3363,11428112466,13 2011*3.614,52 3695,120386496,6441 20123615,32464 20133681,91735 20143809,27357 20153937,23744

16

17 Συμπεράσματα : Από τα παραπάνω παρατηρείται μια αυξητική τάση στην αγοραία κατανάλωση όλων των κατηγοριών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με εξαίρεση την ομάδα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε όλες τις υπόλοιπες η πρόβλεψη αναμένεται να είναι αρκετά ακριβής λόγω της μεγάλης τιμής του R 2.


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια: Κουντούπης Αναστάσιος. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται οι τιμές της αγοραίας τελικής κατανάλωσης για τα έτη 2012 – 2015 των ακόλουθων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google