Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια όμορφη, σχετικά απλή αλλά υπεύθυνη δουλειά… ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20121.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια όμορφη, σχετικά απλή αλλά υπεύθυνη δουλειά… ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20121."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια όμορφη, σχετικά απλή αλλά υπεύθυνη δουλειά… ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20121

2 ΥΣΕΦΕ και ο ρόλος του: Μια «υπαρκτή» συζήτηση Είναι μια ευκαιρία για την αναβάθμιση του ρόλου των καθηγητών ΠΕ04;;; Είναι ένα βαρετό πάρεργο;;; Μπορεί να προωθήσει την πειραματική διδασκαλία;;; Είναι μια ευκαιρία για «λούφα και παραλλαγή»;;; Πόσο καλά μπορούμε να εκτελούμε τα καθήκοντα του ΥΣΕΦΕ ;;; Να καταργηθεί η θέση ή να αναβαθμιστεί;;; Υπάρχει κατανόηση του ρόλου του ΥΣΕΦΕ από τους καθηγητές άλλης ειδικότητες;;; Τι θα λέγατε για πρόταση καθιέρωσης ώρας Εργαστηρίου Φ.Ε. και πόσο εφικτό είναι αυτό σήμερα στο ελληνικό σχολείο; ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20122

3 ΥΣΕΦΕ: Τι λέει το Υπουργείο; (Αριθ. Πρωτ. 106554/Γ7/14-09 -2012 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου) Διαδικασία Επιλογής (κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10 ) Συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων-Εκδήλωση επιθυμίας-Πρόταση του συλλόγου–Απόφαση από το Δ/ντή Β’θμιας Εκπαίδευσης Σε τι ΥΣΕΦΕ: Σχολικό Εργαστήριο που χρησιμοποιεί το σχολείο και το οποίο καλύπτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων Σε κάθε σχολείο ένας ΥΣΕΦΕ. Θητεία που διαρκεί ένα διδακτικό έτος. Αν δεν υπάρχει προθυμία, υποχρεωτική ανάθεση. ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20123

4 ΥΣΕΦΕ: Τι λέει ο Νόμος; (Αριθ. Πρωτ. 106554/Γ7/14-09 -2012 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου) Κριτήρια επιλογής Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό (μόρια 4) Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα (μόρια 2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό (μόρια 2) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (μόρια 1) Θητεία του υποψηφίου ΥΣΕΦΕ ως Υπευθύνου ΕΚΦΕ. (μόρια 4) Απόσπαση ως συνεργάτης σε ΕΚΦΕ (μόρια 2) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α (μόρια 2) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β (μόρια 3) Εξωσχολική εργαστηριακή εμπειρία. (μόρια 2) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (μόρια 2) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ( μόρια 1,5) Καλή γνώση ξένης γλώσσας (μόρια 1) Αποτελεσματική θητεία του ως ΥΣΕΦΕ, όπως προκύπτει από την έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.(μόρια 2) Οργανική θέση στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει το εργαστήριο.(μόρια 2) * Για τη θέση του ΥΣΕΦΕ δεν προτείνεται ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου εκτός αν δεν υπάρχει άλλος καθηγητής κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10. ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20124

5 ΥΣΕΦΕ: Τι λέει το Υπουργείο; (Αριθ. Πρωτ. 106554/Γ7/14-09 -2012 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; «Φροντίζει για την καλή λειτουργική και οργανωτική κατάσταση του χώρου και του Εξοπλισμού» Βιβλία και Ντοσιέ του ΣΕΦΕ. Και άλλα πολλά!!! Θα τα δούμε παρακάτω… ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20125

6 ΥΣΕΦΕ: Τι λέει το Υπουργείο; (Αριθ. Πρωτ. 106554/Γ7/14-09 -2012 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου) Ποιά Βιβλία και Ντοσιέ πρέπει να τηρεί ο ΥΣΕΦΕ; Βιβλίο υλικού του Εργαστηρίου Αρχείο με τα τεχνικά εγχειρίδια των οργάνων του εργαστηρίου κλπ. Ημερολόγιο του εργαστηρίου (βιβλίο συμβάντων) Πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου. Κατατίθεται στο Διευθυντή του σχολείου ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20126

7 ΥΣΕΦΕ: Τι λέει το Υπουργείο; (Αριθ. Πρωτ. 106554/Γ7/14-09 -2012 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου) Τι άλλο κάνουμε; «Συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ και φροντίζει για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, τεχνικού ή άλλου προβλήματος.» «Προσφέρει κάθε δυνατή αρωγή στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.08 και ΠΕ12.10» που χρησιμοποιούν το εργαστήριο (ενδεικτικά, επικουρεί στην προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων και παρίσταται ως δεύτερος καθηγητής, όπου είναι απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό).» ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20127

8 ΥΣΕΦΕ: Τι λέει το Υπουργείο; (Αριθ. Πρωτ. 106554/Γ7/14-09 -2012 της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου) Και άλλα; ……. «Επιμελείται τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων.» «Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για τις απαιτούμενες δαπάνες και την προμήθεια των αναγκαίων αναλώσιμων ειδών.» «Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του εργαστηρίου.» «Στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία συμπεριλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από τη λειτουργία του εργαστηρίου, τις προτάσεις του …» κλπ «Η έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή του Σχολείου και κοινοποιείται στο οικείο ΕΚΦΕ.» ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20128

9 Και τι δικαιούμαστε; «Ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και τουλάχιστον 2 από αυτές θα συμπίπτουν εφόσον είναι εφικτό με ώρες διδασκαλίες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου». ΑΛΛΑ δεν δικαιούμαστε: Ο Υπεύθυνος ΣΕΦΕ ΔΕΝ απαλλάσσεται από κάθε εξωδιδακτική εργασία και τις εφημερίες. ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20129

10 Και μην ξεχνάμε ότι: «Το εργαστήριο είναι οργανικό κομμάτι της διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων, είναι χώρος κανονικού μαθήματος. Δεν είναι χώρος κάποιας δευτερεύουσας ή συμπληρωματικής δραστηριότητας». (Άπό τις οδηγίες Εργονομικής διευθέτησης των Εργαστηρίων Φ.Ε. του ΥΠΕΠΘ-Αρ.Πρωτ. 33595/Γ2/2-4-02 του Γραφείου Εργαστηρίων) ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 201210

11 Μήπως είμαστε ρομαντικοί; ΌΧΙ, υπάρχουν και καλά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών στα ελληνικά σχολεία π.χ.: Δείτε το Εργαστήριο του 4 ου Λυκείου Ζωγράφου: https://sites.google.com/site/sefe4lykzog/ ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 201211

12 ΑΥΤΑ… Τα συμπεράσματά σας, παρακαλώ! Να πούμε ένα μεγάλο: ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 201212


Κατέβασμα ppt "Μια όμορφη, σχετικά απλή αλλά υπεύθυνη δουλειά… ΕΚΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20121."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google