Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλαδικές εκθέσεις 3 ο μάθημα. Απόφαση για τη συμμετοχή Στρατηγική Μάρκετινγκ Στόχοι Μάρκετινγκ Στόχοι συμμετοχής Στοχευόμενες ομάδες Επιλογή έκθεσης Προϋπολογισμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλαδικές εκθέσεις 3 ο μάθημα. Απόφαση για τη συμμετοχή Στρατηγική Μάρκετινγκ Στόχοι Μάρκετινγκ Στόχοι συμμετοχής Στοχευόμενες ομάδες Επιλογή έκθεσης Προϋπολογισμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλαδικές εκθέσεις 3 ο μάθημα

2 Απόφαση για τη συμμετοχή Στρατηγική Μάρκετινγκ Στόχοι Μάρκετινγκ Στόχοι συμμετοχής Στοχευόμενες ομάδες Επιλογή έκθεσης Προϋπολογισμός Οργάνωση συμμετοχής Επιμέλεια επαφών Έλεγχος

3 Επιλογή της έκθεσης 1 ο βήμα: Ιεράρχηση των αγορών. Ιεραρχούνται και κατατάσσονται οι αγορές – στόχοι, όπως αυτές περιγράφονται στο γενικότερο σχεδιασμό Μάρκετινγκ, με παράλληλη καταγραφή των εκθέσεων που οργανώνονται σε κάθε αγορά, με αναφορά στο είδος, την εμβέλεια και το χρόνο πραγματοποίησης. 2 ο βήμα: Ανάλυση των εκθέσεων στις αγορές στόχους. Στη βάση των αγορών στόχων που καταγράφονται στο 1ο βήμα, ακολουθεί η έρευνα και η ανάλυση των εκθέσεων που οργανώνονται στις αγορές αυτές. Συνήθως καταγράφονται πληροφορίες για: τη συνολική ενοικιαζόμενη επιφάνεια σε τ.μ. και το κόστος ενοικίασης ανά τετραγωνικό, τον διατιθέμενο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο σε τ.μ. τους εκθέτες που συμμετέχουν με δικά τους σταντ και τις αντιπροσωπευόμενες επιχειρήσεις, τους επισκέπτες, με ανάλυση σε εμπορικούς και λοιπούς επισκέπτες, (α) διαχρονική εξέλιξη του αριθμού τους ανά χώρα προέλευσης, β) θέση τους στην επιχείρηση και τον τομέα δραστηριότητάς τους, και γ) αρμοδιότητα τους στην λήψη απόφασης ) τις βασικές κατηγορίες εκθεμάτων που προβάλλονται, τις επίσημες ξένες συμμετοχές, τα ηγετικά ονόματα των ανταγωνιστών που συμμετέχουν 3 ο βήμα: Εντοπισμός εναλλακτικών δυνατοτήτων και λύσεων.

4 Επιλογή της έκθεσης (συνέχεια) 4 ο βήμα: Τελική επιλογή. Στη βάση: της σύμπτωσης με τους στόχους του μάρκετινγκ και τους στόχους συμμετοχής, της παρουσίας των ομάδων στις οποίες στοχεύει η εκθεσιακή δραστηριότητα, της δραστήριας παρουσίας των ανταγωνιστών, της καταλληλότητας τόσο του χρόνου οργάνωσης όσο και της συχνότητας, του κόστους που συνδέεται με τη συμμετοχή, της εικόνας (image) της έκθεσης, και της δυνατότητας εξεύρεσης του κατάλληλου σταντ 5 ο βήμα: Οριστικοποίηση της επιλογής, η οποία περιλαμβάνει: την ανακοίνωση της απόφασης σε όλους όσους εμπλέκονται εντός της επιχείρησης, την άμεση ενεργοποίηση των στελεχών που θα εμπλακούν στην υλοποίηση πλέον της απόφασης συμμετοχής, την κατάρτιση του πρώτου σχεδίου δράσης, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, πότε πρέπει να γίνει, γιατί, πως πρέπει να γίνει, από ποιον, κλπ.

5 Προϋπολογισμός συμμετοχής Κατηγορίες εξόδων:  Έξοδα ενοικίου, τα οποία περιλαμβάνουν το ενοίκιο του χώρου (στεγασμένου ή/και υπαίθριου, το δικαίωμα εγγραφής και τα τυχόν άλλα έξοδα.  Έξοδα εκθεμάτων, όπου περιλαμβάνονται τα έξοδα επιλογής, προετοιμασίας και συσκευασίας των προϊόντων που θα εκτεθούν, οι διαδικασίες αποστολής και ο προσωρινός εκτελωνισμός (όταν αναφέρεται σε συμμετοχή σε έκθεση στο εξωτερικό), η μεταφορά των εκθεμάτων, η παραλαβή και η αποσυσκευασία τους, η διαμόρφωση και η τοποθέτηση τους, καθώς και η αποθήκευση των υλικών συσκευασίας και τα τυχόν λοιπά έξοδα.  Έξοδα διακόσμησης και εξοπλισμού του εκθετηρίου, όπου περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σταντ, τα έξοδα λειτουργίας του (ρεύμα, νερό, αποχέτευση), ο απαραίτητος οπτικοακουστικός εξοπλισμός (τηλέφωνο, ενοικίαση TV, VIDEO, DVD, Projector, PCs, Data Show, Fax, προβολείς, στερεοφωνικό συγκρότημα, κλπ.) και ο εξοπλισμός διακόσμησης (επίπλωση, φυτά εσωτερικού χώρου, κλπ.).  Έξοδα ανθρώπινου δυναμικού, για το προσωπικό της επιχείρησης που θα απασχοληθεί στην έκθεση (αμοιβές εκτός έδρας, μετακίνηση, διαμονή και διατροφή), το επιτόπιο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί (μόνο για το διάστημα της έκθεσης), τα απαιτούμενα έξοδα εκπαίδευσης και τα λοιπά έξοδα.  Έξοδα προβολής και προώθησης, για το διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό, τα διάφορα διαφημιστικά δώρα που θα χρησιμοποιηθούν, τις προσκλήσεις και τις ειδικές εκδηλώσεις, τις καταχωρήσεις συμμετοχής τόσο στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης όσο και στον οικονομικό και ειδικό τύπο, τα πακέτα τύπου, φωτογραφίες και βιντεοσκόπηση, την οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και γευμάτων, την τυχόν παρουσία στο Ίντερνετ, κλπ.  Έξοδα πωλήσεων, με τις προσκλήσεις των εμπορικών αγοραστών, τα δώρα και τη φιλοξενία τους, κλπ.

6 Οργάνωση της συμμετοχής Η συμμετοχή σε μια εμπορική έκθεση αποτελεί συλλογική προσπάθεια, και παρόλο που συνήθως ένα συγκεκριμένο στέλεχος της επιχείρησης έχει την συνολική ευθύνη και θα πρέπει να φροντίζει για το συντονισμό ολόκληρης της προσπάθειας, εντούτοις θα πρέπει να διασφαλίζει και τη συνεργασία όλων όσων απαιτείται σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο. Περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για:  Τη συμμετοχή  Τα στελέχη και τους συνεργάτες που θα συμμετάσχουν  Τη διαχείριση του προσωπικού μας  Τα εκθέματα

7 Συμμετοχή Η οργάνωση της συμμετοχής σημαίνει για τον κάθε εκθέτη τη δημιουργία της κατάλληλης εκείνης δομής, η οποία θα επιτρέψει την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν για τη συμμετοχή (και αναλύθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους). 1 η κίνηση: προμήθεια του κανονισμού της έκθεσης, εντός του οποίου περιγράφονται οι όροι συμμετοχής. 2 η κίνηση: κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος επικοινωνίας με το φορέα που διοργανώνει την έκθεση. 3 η κίνηση: οργάνωση της συμμετοχής, η οποία είναι ίδια για εκθέσεις είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Περιλαμβάνει ως απαραίτητες ενέργειες: ιεράρχηση και καταγραφή των στόχων ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους (έχει ήδη αναλυθεί), ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνουν, ορισμός, περιγραφή καθηκόντων και εκπαίδευση του προσωπικού που θα συμμετάσχει, επικοινωνία με το φορέα οργάνωσης της έκθεσης, καθορισμός και προετοιμασία των εκθεμάτων, κατασκευή και διακόσμηση του στάντ, προβολή και διαφήμιση της συμμετοχής, μεταφορά και ασφάλιση των υλικών και των εκθεμάτων

8 Προσωπικό Το προσωπικό του σταντ αποτελείται από το διευθυντή και το λοιπό προσωπικό. Ο διευθυντής ασκεί διοίκηση, δηλαδή προγραμματίζει, αποφασίζει, οργανώνει, διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τη λήψη της απόφασης για συμμετοχή μέχρι και την ολοκλήρωση των ενεργειών μετά το πέρας της έκθεσης. Ουσιαστικά: δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό του σταντ, διασφαλίζει τη συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της επιχείρησης, χαράζει την στρατηγική κατεύθυνση της συμμετοχής και διασφαλίζει ότι αυτή θα ακολουθηθεί μέχρι τέλους, κατανέμει σωστά τον προϋπολογισμό συμμετοχής και διασφαλίζει τη σύνδεση των κονδυλίων που δαπανώνται με τις δαπάνες των λοιπών τμημάτων, όπως για παράδειγμα με τα έξοδα προβολής, εκπονεί το απόλυτα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και ελέγχου.

9 Προσωπικό (συνέχεια) Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η έκθεση, ο διευθυντής:  διασφαλίζει το συντονισμό και την πειθαρχία του προσωπικού,  φροντίζει ώστε να μην υπάρχει υπερβολική κόπωση του προσωπικού,  έχει την ευθύνη επικοινωνίας και ενημέρωσης με τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας,  συντονίζει και αποφασίζει για την πρόσληψη του επιτόπιου βοηθητικού προσωπικού και διασφαλίζει την ενσωμάτωση του στο μόνιμο στελεχιακό δυναμικό,  έχει την επιμέλεια των επαφών με τους αρμόδιους της έκθεσης, αποτελώντας τον πόλο επικοινωνίας με τον εκθεσιακό οργανισμό,  έχει την ευθύνη εκπροσώπησης της επιχείρησης προς τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε τυχόν παράλληλες εκδηλώσεις,  κάνει τον προγραμματισμό δράσης της επόμενης ημέρας, μαζί με τον απολογισμό και έλεγχο των ενεργειών στο τέλος της κάθε μέρας συμμετοχής,  διεκπεραιώνει τις εκκρεμότητες οικονομικού χαρακτήρα,  κάνει τις πρώτες επαφές με τον εκθεσιακό οργανισμό για τη συμμετοχή της επόμενης περιόδου.

10 Προσωπικό (συνέχεια) Το ποια και πόσα άτομα θα απασχοληθούν λοιπόν για τη συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση, θα εξαρτηθεί από:  το είδος και το χαρακτήρα της έκθεσης (ανοικτή στο κοινό ή απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες, γενική ή κλαδική, κλπ.)  το μέγεθος του σταντ,  το εύρος των ομάδων στις οποίες αποσκοπεί (εμπορικοί επισκέπτες ή απλοί καταναλωτές – επισκέπτες),  τη φύση των εκθεμάτων (προϊόντα ή υπηρεσίες),  τους στόχους συμμετοχής (αύξηση επίγνωσης, εξεύρεση νέων συνεργατών, καταγραφή των εξελίξεων και των τάσεων του κλάδου, κλπ.) Το προσωπικό απαιτείται να έχει την πρέπουσα εσωτερική και εξωτερική στάση

11 Εξωτερική εμφάνιση  Η ένδυση, η καθαριότητα, κλπ. εκφράζει τον αυτοσεβασμό και την έκταση της εκτίμησης προς τους τρίτους (τους επισκέπτες στη δική μας περίπτωση). Το σωστό ντύσιμο αντανακλάται στο κύρος, τόσο του εκθέτη (επιχείρηση) όσο και των εκθεμάτων, και για το λόγο αυτό απαιτείται η προσαρμογή του στους άτυπους κώδικες ένδυσης που έχει η κάθε έκθεση. Οι κλασσικοί κανόνες ένδυσης (κοστούμι για τους άνδρες, φόρεμα για τις γυναίκες, γραβάτα και μαντήλι αντίστοιχα, καθαριότητα, καλώ σιδέρωμα., καλή εφαρμογή των ρούχων, κλπ.) ισχύουν απόλυτα και μετουσιώνουν απόλυτα αυτό που συνήθιζε να λέει ο Giorgio Armani: ”…με τα ρούχα κάνουμε μια προσωπική δήλωση στην κοινωνία για το τι είμαστε και το τι επιδιώκουμε”.  Αντίστοιχα, και η στάση του σώματος θα πρέπει να συγκεντρώνει τη δέουσα προσοχή και να αντιμετωπίζετε ως μια μορφή ”μη λεκτικής επικοινωνίας”. Αντίστοιχα θα πρέπει να αποφεύγουν το κάπνισμα και το διάβασμα στην ώρα λειτουργίας της έκθεσης, καθώς και το φαγητό και το ποτό.

12 Εσωτερική στάση Η εσωτερική στάση, δηλαδή η τάση για συμπεριφορά προς συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, καθώς και η στάση απέναντι σε ιδέες και αντικείμενα, πρέπει επίσης να προσεχθεί, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις συνθήκες επικοινωνίας μέσα στο περίπτερο. Για το λόγω αυτό η επιλογή του προσωπικού που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γίνεται στη βάση αυστηρά επαγγελματικών κριτηρίων, όπως η επαγγελματική επάρκεια, η εμπειρία, η αυτοπεποίθηση, η καλή εμφάνιση, κλπ. Είναι λοιπόν αναγκαία η εκπαίδευση του προσωπικού που θα συμμετάσχει στην έκθεση

13 Εκπαίδευση Η εκπαίδευση οφείλει να καλύπτει τομείς όπως: οι κώδικες επικοινωνίας (γλώσσα του σώματος, προφορική και γραπτή επικοινωνία, κλπ.), οι κοινωνικοί κανόνες τους οποίους ακολουθούν το μωσαϊκό των επισκεπτών, σε θέματα όπως τα ήθη και τα έθιμα, η θρησκεία, οι συνήθειες, κλπ (π.χ. απαιτείται εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση για τις γυναίκες επισκέπτριες που προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες), ο τρόπος αντίδρασης στα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα, προκειμένου να συμπίπτει με τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος.


Κατέβασμα ppt "Κλαδικές εκθέσεις 3 ο μάθημα. Απόφαση για τη συμμετοχή Στρατηγική Μάρκετινγκ Στόχοι Μάρκετινγκ Στόχοι συμμετοχής Στοχευόμενες ομάδες Επιλογή έκθεσης Προϋπολογισμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google