Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

- ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "- ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛOΓΙΣΤΩΝ Γενικά, τα πλεονεκτήματα των τοπικών δικτύων και οι σύγχρονοι τομείς των εφαρμογών τους μπορούν να καταταγούν συνοπτικά ως εξής: Καταμερισμός των διαθεσίμων πόρων (resource sharing) Υψηλή αξιοπιστία (high reliability) Εξοικονόμηση χρημάτων (money saving) Επικοινωνίες πολλαπλών μέσων (multimedia communications) Εργοστασιακές / βιομηχανικές επικοινωνίες (factory / industrial communications)

3 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Τοπολογίες Δικτύων Με τον όρο τοπολογία δικτύου, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι σταθμοί είναι φυσικά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δηλαδή το είδος της τοπολογικής αρχιτεκτονικής διασύνδεσης.

4 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Tοπολογία Aστέρα Σε μία τοπολογία αστέρα (Star), όλοι οι σταθμοί συνδέονται σε ένα σημείο που ονομάζεται κεντρικός σταθμός (concentrator). Ο κεντρικός σταθμός μπορεί να είναι ενεργός ή παθητικός

5 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Τοπολογία Δακτυλίου Σε ένα δίκτυο απλού ή πολλαπλού δακτυλίου (Ring) η σύνδεση μεταξύ διαδοχικών σταθμών στον δακτύλιο γίνεται με ενεργό τρόπο, δηλαδή από-σημείο-σε-σημείο (point-to- point), σχηματίζοντας κλειστούς μονο-κατευθυντήριους δρόμους

6 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Τοπολογία Διαύλου Κάθε σταθμός συνδέεται παθητικά στο κοινό μέσο μετάδοσης, έχοντας την ικανότητα να "ακούει" όλα τα πακέτα που μεταδίδονται στο δίκτυο, και να λαμβάνει μόνο όσα απευθύνονται στον ίδιο

7 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - To Μοντέλο Client-Server Kαθορίζει ένα τρόπο επικοινωνίας δύο μηχανών Ένας client (πελάτης) είναι οποιαδήποτε μηχανή που ενεργοποιεί μία αίτηση Ο server παρέχει δεδομένα και μερικές φορές υπολογιστική ισχύ στις μικρότερες μηχανές (clients) που είναι συνδεδεμένες με αυτόν

8 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Μονάδες Διασύνδεσης Δικτύων Οι βασικές μονάδες διασύνδεσης δικτύων είναι οι εξής: Αναμεταδότης (Repeater) Γέφυρα (Bridge) Δρομολογητής (Router) Πύλη (Gateway)

9 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Αναμεταδότης (Repeater) Η μονάδα αυτή αναμεταδίδει τα δεδομένα είτε στο ίδιο κανάλι ή διασυνδέοντας δύο κανάλια, με σκοπό την αύξηση του μήκους που καλύπτει μία δικτυακή δομή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, γενικά, η αύξηση της ταχύτητας σε ένα δίκτυο μειώνει την επιτρεπόμενο μέγιστο μήκος του δικτύου.

10 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Γέφυρα (Bridge) υλοποιείται στα δύο πρώτα επίπεδα του OSI-RM διασυνδέει δύο δίκτυα x και y, μεταδίδοντας τα μηνύματα – πακέτα δεδομένων από το ένα στο άλλο οι δύο σωροί πρωτοκόλλων της γέφυρας μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά πρωτόκολλα, επιτρέποντας την διασύνδεση ανομοιογενών δικτύων

11 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Δρομολογητής (Router) Υλοποιεί ένα τρόπο προσδιορισμού της διαδρομής για την μετάδοση μηνύματος ή πακέτου δεδομένων σε επί μέρους ανομοιογενή δίκτυα, στο επίπεδο δικτύου

12 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Πύλη (Gateway) H μονάδα αυτή διακινεί δεδομένα κυρίως μεταξύ IP δικτύων, υλοποιώντας μία μηχανή που δρα ως διεπαφή (interface) μεταξύ ενός μικρού δικτύου και ενός πολύ μεγαλυτέρου, όπως π.χ. ένα τοπικό δίκτυο διασυνδεδεμένο στο Διαδίκτυο ή σε ένα μεγάλο, υψηλής ταχύτητας δίκτυο κορμού (backbone).

13 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟSI-RM Ανάγκη δημιουργίας κανόνων συμβατότητας Ο International Standards Organization (ISO) δημοσίευσε το 1983 ένα αποδεκτό μοντέλο επτά επιπέδων, το OSI- RM (Open Systems Interconnection-Reference Model) Καθορίζονται τα γενικά επίπεδα από τα οποία αποτελείται ένα δίκτυο “ανοιχτό” – (open): εισάγει την έννοια της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ οποιονδήποτε συστημάτων που πληρούν τα πρότυπα τα οποία ορίστηκαν από τον ISO Mπορεί να εφαρμοστεί τόσο στα τοπικά δίκτυα, όσο και στα δίκτυα μεγαλυτέρων αποστάσεων

14 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Το OSI Μοντέλο Αναφοράς των επτά επιπέδων

15 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Περιγραφή της λειτουργίας των επτά επιπέδων του OSI-RM (1) Φυσικό Επίπεδο (1ο) Το φυσικό επίπεδο (physical layer) ορίζει την κωδικοποίηση των bits που μεταδίδονται στο κανάλι, το είδος του καναλιού κ.λ.π. Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων (2ο) Το επίπεδο αυτό χωρίζεται σε δύο υπο-επίπεδα, το ελέγχου λογικής διασύνδεσης (Logical Link Control, LLC) που είναι υπεύθυνο για όλες τις υπηρεσίες προς το επόμενο επίπεδο δικτύου και το ελέγχου προσπέλασης μέσου (Medium Access Control, MAC). To MΑC υπο-επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι υλοποιεί το πρωτόκολλο προσπέλασης των σταθμών (κόμβων) στο δίκτυο, εξασφαλίζοντας σημαντικά λειτουργικά χαρακτηριστικά Επίπεδο Δικτύου (3ο) Tο επίπεδο αυτό (network layer) είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση των πακέτων σε ένα σύνθετο δίκτυο, που αποτελείται από διασυνδεδεμένα υποδίκτυα.

16 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Περιγραφή της λειτουργίας των επτά επιπέδων του OSI-RM (2) Επίπεδο Μεταφοράς (4ο) Tο επίπεδο μεταφοράς (transport layer) παρέχει στο παραπάνω επίπεδο μία αξιόπιστη μεταφορά μηνυμάτων. Επίπεδο Συνόδου (5ο) Το επίπεδο συνόδου (session layer) ασχολείται με τη διαχείριση του “διαλόγου” μεταξύ δύο διαδικασιών του έκτου επιπέδου παρουσίασης. Επίπεδο Παρουσίασης (6ο) Σκοπός του επιπέδου παρουσίασης (presentation layer) είναι η εκτέλεση μιας σειράς μετασχηματισμών στα δεδομένα πριν αυτά περάσουν στο επίπεδο συνόδου και αντίστροφα. Επίπεδο Εφαρμογής (7ο) Το τελευταίο επίπεδο (application layer) στην ιεραρχία του OSI-RM είναι αρκετά πολύπλοκο, λόγω της μεγάλης πληθώρας δικτυακών εφαρμογών που πρέπει να υλοποιηθούν

17 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

18 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η σημαντικότερη λειτουργική απαίτηση στα βιομηχανικά δίκτυα είναι αυτή της δυνατότητας απόκρισης σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα δίκτυα πραγματικού χρόνου Δίκτυα Αυστηρού Πραγματικού Χρόνου Δίκτυα Eλαστικού Πραγματικού Χρόνου

19 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟΥ H ανομοιομορφία στο εύρος των μηνυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις Τα μεγάλα σε εύρος μηνύματα μονοπωλούν το κανάλι Μη δίκαια κατανομή του εύρους ζώνης του καναλιού Μεταγωγή πακέτου, όπου το κάθε μήνυμα χωρίζεται σε επί μέρους μικρότερα τμήματα (πακέτα) σταθερού εύρους

20 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Σύγκριση μεταγωγής μηνύματος και πακέτου

21 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες ανήκει ο τύπος της κίνησης ενός βιομηχανικού δικτύου: Σύγχρονη Κίνηση (Synchronous Traffic): Είναι η κίνηση που δημιουργείται από την περιοδική δειγματοληψία και μετάδοση των τιμών διαφόρων μεταβλητών Ασύγχρονη Kίνηση (Αsynchronous Traffic): Είναι η κίνηση που προέρχεται από τυχαία παραγόμενα πληροφοριακά πακέτα ή μηνύματα.

22 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Χαρακτηριστικά στοιχεία κίνησης πραγματικού και μη χρόνου

23 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν, οι βιομηχανικές διαδικασίες κατηγοριοποιούνται στο: Επίπεδο Επιχείρησης Επίπεδο Εργοστασίου Επίπεδο Παραγωγής και του Επίπεδο Πεδίου / Μηχανής

24 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Η ιεραρχημένη δομή των εργοστασιακών επικοινωνιών

25 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΤΟ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ» OSI MONTΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στην βιομηχανική παραγωγική διαδικασία, απαιτείται συχνά η έγκαιρη και χρονικά προδιαγεγραμμένη ανταλλαγή πληροφοριακών πακέτων ή μηνυμάτων Χρήση δικτυακών αρχιτεκτονικών με λιγότερα των επτά επιπέδων του κλασσικού OSI-RM Παρέχεται ταχύτερη επικοινωνιακή εξυπηρέτηση λόγω της μείωσης του χρόνου εκτέλεσης των δικτυακών διαδικασιών Οι "περιορισμένες" (reduced) αρχιτεκτονικές προέρχονται από το βασικό μοντέλο του OSI-RM αφαιρώντας μερικά επίπεδα

26 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Το «περιορισμένο» OSI Mοντέλο Αναφοράς για δίκτυα πεδίου


Κατέβασμα ppt "- ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ KAI ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google