Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τη διδασκαλία και μάθηση της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Αναπαράσταση του Μικρόκοσμου)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τη διδασκαλία και μάθηση της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Αναπαράσταση του Μικρόκοσμου)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τη διδασκαλία και μάθηση της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Αναπαράσταση του Μικρόκοσμου)

2 Περιεχόμενο Παιδαγωγική Πλαίσιο

3 Δραστηριότητα Σφαίρες Γνώσης Παραδείγματα από την διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο δημοτικό σχολείο ΠεριεχόμενοΑντικείμενα μακροκλίμακας

4 Περιεχόμενο  Μαθαίνω το περιεχόμενο των ΦΕ: κατανοώ έννοιες, νόμους, ιδιότητες, επιστημονικά όργανα, δεξιότητες (ενέργεια, ιδιότητες των υλικών, μικροσκόπιο…)  Μαθαίνω το περιεχόμενο των ΦΕ: κατανοώ έννοιες, νόμους, ιδιότητες, επιστημονικά όργανα, δεξιότητες (ενέργεια, ιδιότητες των υλικών, μικροσκόπιο…) Αντικείμενα μικροκλίμακας Παρουσίαση αφίσας (δεξιότητα) Μοντέλα Οπτικό μικροσκόπιο Αντικείμενα μικροκλίμακας Παρουσίαση αφίσας (δεξιότητα) Μοντέλα Οπτικό μικροσκόπιο

5  Υλικοτεχνική υποδομή σχολείου  Περιορισμοί χρόνου  Υλικοτεχνική υποδομή σχολείου  Περιορισμοί χρόνου Αντικειμενοφόροι με μόνιμα παρασκευάσματα Φύλλα εργασίας Οπτικά μικροσκόπια σχολείου Αφίσα Αντικειμενοφόροι με μόνιμα παρασκευάσματα Φύλλα εργασίας Οπτικά μικροσκόπια σχολείου Αφίσα Πλαίσιο

6  Διδακτικά εργαλεία και μέθοδοι Η συνεργατική Μέθοδος Jigsaw Παιδαγωγική

7 Η συνεργατική Μέθοδος Jigsaw «παιχνίδι συναρμολόγησης κομματιών»

8 Διαδικασία της μεθόδου Jigsaw Δημιουργία ομάδων ειδίκευσης Δημιουργία oμάδων σύνθεσης Διάλυση ομάδων ειδίκευσης Επαναδημιουργία ομάδων σύνθεσης

9 Δημιουργία αρχικών ομάδων σύνθεσης Ανάθεση ρόλου σε κάθε μαθητή της ομάδας για κάποιο υπόθεμα-ρόλος ειδικού Συγκέντρωση των ειδικών ίδιου αντικειμένου όλων των ομάδων (ομάδες ειδικών) Μελετούν τα αντικείμενα και σχεδιάζουν τη διδασκαλία του στην ομάδα σύνθεσης Επιστροφή ειδικών στην ομάδα σύνθεσης και διδασκαλία Διαίρεση του αντικειμένου μάθησης σε υποθέματα Η διερευνητική μέθοδος jigsaw

10 Διερευνητική Μέθοδος Jigsaw για τα μοντέλα του μικρόκοσμου με την βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου 1 η φάση Επεξεργασία δεδομένων αντικειμένων του μικρόκοσμου στις ομάδες ειδίκευσης Παρατηρώ, χειρίζομαι οπτικό μικροσκόπιο, συλλέγω, ταξινομώ, καταγράφω, αναζητώ πληροφορίες 2 η φάση Δημιουργία μοντέλων αντικειμένων του μικρόκοσμου στις ομάδες ειδίκευσης Δημιουργώ μοντέλα του μικρόκοσμου με διαφορετικούς τρόπους (πλαστελίνη, ζωγραφιές κλπ)

11 3 η φάση Παρουσίαση και περιγραφή μοντέλων του μικρόκοσμου στις ομάδες σύνθεσης Ο κάθε ειδικός παρουσιάζει το μοντέλο του αντικειμένου του μικρόκοσμου που μελέτησε. Κατασκευάζουν αφίσα των μοντέλων των αντικειμένων του μικρόκοσμου 4 η φάσηΑξιολόγηση των μοντέλων Παρουσιάζονται οι αφίσες των μοντέλων. Συζητώ για: τα χαρακτηριστικά των μοντέλων των αντικειμένων του μικρόκοσμου. Διερευνητική Μέθοδος Jigsaw για τα μοντέλα του μικρόκοσμου με την βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου

12 Παιδαγωγική Γνώση Γνώση Πλαισίου Γνώση Περιεχομένου Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει: Τις φάσεις μιας διδακτικής μεθόδου Το περιεχόμενο που θα περιέχει κάθε φάση Τα υλικά που θα χρειαστεί για να υποστηρίξει κάθε φάση

13 Παιδαγωγική Γνώση Γνώση Πλαισίου Γνώση Περιεχομένου Ο εκπαιδευτικός: αξιολογεί προτάσεις μοντέλων με βάση τα χαρακτηριστικά που του έχουν ζητηθεί για την κατασκευή τους, και τα οποία αφορούν συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένα υλικά κατασκευής τους (πλαστελίνη, ζωγραφιές)


Κατέβασμα ppt "Μαρία Η. Χαϊτίδου – Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τη διδασκαλία και μάθηση της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Αναπαράσταση του Μικρόκοσμου)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google