Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλα και Μεθοδολογίες Στρατηγικού Προγραμματισμού ΠΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλα και Μεθοδολογίες Στρατηγικού Προγραμματισμού ΠΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλα και Μεθοδολογίες Στρατηγικού Προγραμματισμού ΠΣ

2 Μοντέλα Φάσεων (Stages Models) Πολύ γνωστό είναι το μοντέλο του Nolan που στην τελική του μορφή έφτασε το 1979. Εύκολο και κατανοητό μεν, αλλά όχι και το πιο έγκυρο!! Διακρίνει 6 φάσεις για την ανάπτυξη των ΠΣ σε μια επιχείρηση.

3 Μοντέλα Φάσεων (Stages Models) 1.Initiation: μερικές μόνο εφαρμογές, μικρός έλεγχος σχετικά με τα έξοδα, απουσία σχεδιασμού. 2.Contagion: η ανάπτυξη ΠΣ ενθαρρύνεται, μικρός έλεγχος σχετικά με τα έξοδα, απουσία σχεδιασμού, χαμηλή ποιότητα συστημάτων.

4 Μοντέλα Φάσεων (Stages Models) 3.Control: Λόγων χαμηλής ποιότητας ΠΣ, αυξάνεται ο έλεγχος κόστους, το οποίο όμως συνεχίζει να αυξάνεται λόγω «εισόδου» των δικτύων. 4.Integration: Το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, εισαγωγή των DBMS.

5 Μοντέλα Φάσεων (Stages Models) 5.Data Administration: Συνεχίζεται ο έλεγχος κόστους, ανάπτυξη συστημάτων με αναμενόμενο μεγάλο όφελος για την επιχείρηση. 6.Maturity: Η ανάπτυξη των ΠΣ θεωρείται πλήρης και ανταποκρίνεται στην οργανωτική δομή της επιχείρησης.

6 Μεθοδολογίες

7 1.Critical Success Factors (CSFs) Rockart (1979)

8 Ορισμός των CSFs Οι critical success factors είναι οι λίγοι σημαντικοί παράγοντες όπου ένα στέλεχος ή ένας οργανισμός πρέπει να επιτύχει καλή απόδοση ώστε να θεωρείτε επιτυχής η δραστηριότητά του.

9 Βήματα Μεθοδολογίας CSFs 1.Προσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης. 2.Καθορισμός του συνόλου των CSFs. 3.Ανάπτυξη συστημάτων / μονάδων μέτρησης των CSFs. 4.Καταγραφή και ενημέρωση των μετρήσεων των CSFs.

10 Πλεονεκτήματα της Μεθοδολογίας CSFs 1.Εύκολα αποδεκτή από τους managers. 2.Οδηγεί τη σκέψη και την προσοχή στα CSFs δηλαδή στους σημαντικούς παράγοντες απόδοσης. 3.Τα CSFs και οι μετρήσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της προόδου της στρατηγικής.

11 Μειονεκτήματα της Μεθοδολογίας CSFs 1.Απαιτεί εξοικείωση και την εκπαίδευση των αναλυτών. (Όλες οι μεθοδολογίες στρατηγικού σχεδιασμού ΠΣ όμως έχουν αυτές τις απαιτήσεις). 2.Η υποκειμενικότητα των managers μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα. (Διαφορετικές όμως μελέτες CSFs οδήγησε σε παρόμοια αποτελέσματα). 3.Δεν αντιμετωπίζει εύκολα την πολυπλοκότητα των θεμάτων που αφορούν στο στρατηγικό προγραμματισμό των ΠΣ, λόγω ανθρώπινων αδυναμιών αντιμετώπισης ιδιαίτερα πολύπλοκων καταστάσεων.

12 Προσδιορίστε τα CSFs της δικής σας… επιχείρησης.

13 Μεθοδολογία των Henderson / Sifonis (1987) (επέκταση της CSFs)

14 Βήματα Μεθοδολογίας Henderson / Sifonis 1.Προσδιορισμός της στρατηγικής της επιχείρησης. 2.Καθορισμός των CSFs.

15 Βήματα Μεθοδολογίας Henderson / Sifonis 3.Βασιζόμενοι στους CSFs προσδιορίζονται τα: Critical Decision Set Value based Processes Set Critical Assumptions Set Strategic Data Model …τα οποία οδηγούν σε προσδιορισμό των απαραίτητων ΠΣ.

16 Critical Decision Set Προσδιορισμός των αποφάσεων που επηρεάζουν τους CSFs περισσότερο. Οδηγεί σε θεώρηση της στρατηγικής ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.

17 Value based Processes Set Προσδιορισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών των οποίων η απόδοση είναι σημαντική για την επίτευξη των CSFs. Οδηγεί σε θεώρηση της στρατηγικής ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.

18 Critical Assumptions Set Προσδιορισμός των υποθέσεων και θέσεων που υιοθετούν οι managers σχετικά με τους CSFs. Καθορισμός των απαιτούμενων δεδομένων για την μελέτη (αποδοχή ή απόρριψη) των υποθέσεων και των θέσεων. Οδηγεί στη θεώρηση της στρατηγικής ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Διοίκησης (Executive Support Systems) που ελέγχουν / αξιολογούν τις υποθέσεις και τις διατυπωμένες θέσεις.

19 Strategic Data Model Είναι Entity Relationship Diagrams (ERDs), που συνθέτουν τις απόψεις (views) των δεδομένων όπως έχουν προκύψει από τα προηγούμενα βήματα κατά τον προσδιορισμό των: DSS MIS ESS

20 Προσδιορίστε τα σχετικά sets…και DSS / MIS / ESS / ERDs της δικής σας… επιχείρησης.

21 Μεθοδολογία του Earl (1989) Βήματα Προσδιορισμός επιχειρηματικών στρατηγικών αναγκών και CSFs. (top-down) Αξιολόγηση υπαρχόντων ΠΣ π.χ. ποιότητα, αξιοπιστία, κάλυψη. (bottom-up) Καθορισμός ευκαιριών ανάπτυξης στρατηγικών ΠΣ. (brainstorming, Delphi method)

22 Business Systems Planning (BSP), από την IBM Προετοιμασία Προσδιορισμός του εύρους του σχεδιασμού ΠΣ. Οργάνωση της ομάδας. Οργάνωση συνεντεύξεων με τα στελέχη.

23 Business Systems Planning (BSP), από την IBM (βήματα) 1.Ανάπτυξη των ERD models. 2.Ανάλυση τρέχουσας υποστήριξης που παρέχουν τα υπάρχοντα ΠΣ. 3.Καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης ΠΣ. 4.Ανάλυση των προσδιορισμένων ΠΣ. 5.Υλοποίηση των ΠΣ.

24 Business Systems Planning (BSP), από την IBM (βήματα) Η μεθοδολογία αυτή έχει σαφή προσδιορισμό στην ανάλυση ευκαιριών βελτίωσης της παραγωγικότητας των υπαρχόντων διαδικασιών και όχι τόσο στον προσδιορισμό καινοτόμων ευκαιριών.

25 Άλλες Μεθοδολογίες Portfolio Analysis (Synnott 1987) Information Engineering (James Martin 1982) Strategic Tree Methodology (Meyer and Boon 1987) Method 1 (Andersen Consulting)

26 Η ανάπτυξη computer-based μοντέλων αλλά και η computer- based υποστήριξη στις μεθοδολογίες θεωρείται από τις πολύ σημαντικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των θεμάτων του στρατηγικού προγραμματισμού ΠΣ.

27 Σύστημα Βάσης Δεδομένων (Mensah 1989) Η Βάση Δεδομένων περιέχει πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με καινοτομικές εφαρμογές ΠΣ που αναπτύχθηκαν από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και προμηθευτές συστημάτων πληροφορικής.

28 Σύστημα Βάσης Δεδομένων (Mensah 1989) Η Βάση Δεδομένων περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης. Το σύστημα αυτό όμως λειτουργεί μόνο ως σύστημα αναφοράς, δίνοντας πληροφορίες και περιγράφοντας καταστάσεις. Δεν έχει δυνατότητες εξαγωγής συμπερασμάτων και προσδιορισμού ΠΣ.

29 Έμπειρο Σύστημα (Gongla 1989) Χρησιμοποιεί τα μοντέλα Growth Share Matrix, Strategic Grid, Strategic Option Generator, Customer Resource Life Cycle. Μια Βάση Δεδομένων αναπτύχθηκε με πολλά παραδείγματα ΠΣ, τα οποία είναι ταξινομημένα με βάση κάποια κριτήρια τα οποία απορρέουν από τα προαναφερθέντα μοντέλα.

30 Τα κριτήρια αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένα τα παρακάτω Επιχειρηματική περιοχή (προσωπικό, ΙΤ, χρηματοοικονομικά, κλπ). Στρατηγική (cost leadership, differentiation, κλπ). Στόχος (πελάτες, προμηθευτές, σύμμαχοι, κλπ). Χρήση του ΠΣ (αυτοματοποίηση, βελτίωση πληροφοριών, προϊόντων, κλπ).

31 Αρχιτεκτονική Συστήματος (Gongla 1989)

32 Teachers Module Browser Module Facilitator (Analogical Reasoning) Ερευνώ περιπτώσεις Μαθαίνω Δυνατότητες ΠΣ Δημιουργώ προτάσεις και ιδέες

33 Έμπειρο Σύστημα GNOSIS (1992) Βασίζεται σε πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με: Την επιχείρηση (δομή, διαδικασίες, στρατηγική). Τα στρατηγικές ΠΣ (χρησιμοποιεί μια επεκτεταμένη μορφή του Information Weapon model). Τεχνολογίες ΠΣ.

34 Μοντέλο Επιχείρησης

35 Στρατηγικές ΠΣ Generic Strategies Domain Independent Strategies Domain-Specific Strategies

36 Generic IT Strategies Information Productivity Communication Innovation

37 Domain Independent Strategies Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασίας. Βελτίωση ποιότητας προϊόντος / υπηρεσίας. Βελτίωση διαθεσιμότητας πληροφοριών. Αύξηση του bandwidth μεταφοράς πληροφοριών.

38 Domain Specific Strategies Αύξηση των δυνατοτήτων συναλλαγών με πελάτες / προμηθευτές. Αύξηση ασφάλειας συναλλαγών. Αύξηση αξιοπιστίας μετάδοσης πληροφοριών.

39 Τεχνολογίες ΠΣ Μοντέλο που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά διαφόρων τεχνολογιών των ΠΣ.

40 Χαρακτηριστικά Τεχνολογιών Αναμενόμενη Επίδραση στην επιχείρηση από την εφαρμογή του συστήματος. Υποστήριξη καλά δομημένων αποφάσεων. Συνεισφορά στην αποδοτικότητα ενός ειδικού. Ανταπόκριση σε ειδικές απαιτήσεις του χρήστη σε πληροφορίες. Απαιτήσεις σε ΒΔ, Δίκτυα, Υλικό, Λογισμικό. Κόστος. Κλπ.

41 Αρχιτεκτονική Συστήματος GNOSIS

42

43 If Generic Strategy = productivity AND DIndS= Μείωση χρόνου ολοκλήρωσης διαδικασίας AND DSpS= Μείωση χρόνου δημιουργίας πληροφοριών ΤΗΕΝ τα προτεινόμενα συστήματα είναι DSS, EIS, ESS, ES

44 Τα συστήματα μετά αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια από την βάση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών.

45 Σύστημα Βασισμένο στην Ασαφή Λογική

46


Κατέβασμα ppt "Μοντέλα και Μεθοδολογίες Στρατηγικού Προγραμματισμού ΠΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google