Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση θησαυρών AAT, SHIC & ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση θησαυρών AAT, SHIC & ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση θησαυρών AAT, SHIC & ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου 2014

2 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα θησαυρών  Art an Architecture Thesaurus – AAT  Social History and Industrial Classification – SHIC  ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 2

3 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT  Art an Architecture Thesaurus – AAT (http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/)http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/  Δομημένα λεξιλόγια που αφορούν την τέχνη, την αρχιτεκτονική και γενικά τον υλικό πολιτισμό.  Για έρευνα και μελέτη υλικού που αφορά μουσεία, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικές συλλογές, συντήρηση, καταλογογράφηση αντικειμένων/ έργων τέχνης/ αρχείων  Καλύπτει χρονικά την περίοδο από την προϊστορία μέχρι σήμερα  Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός  Περιέχει έννοιες όπως για παράδειγμα «καθεδρικός» αλλά όχι συγκεκριμένα ονομαστικά παραδείγματα, όπως π.χ. «καθεδρικός της Notre Dame» 3

4 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Examples, AAT Art and Architecture Thesaurus (AAT) 4

5 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT Περιλαμβάνει 8 κατηγορίες :  Associated Concepts  Physical Attributes  Styles and Periods  Agents  Activities  Materials  Objects  Brand Names 5

6 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες ιεραρχίες:  Associated Concepts facet Ιεραρχία: Associated Concepts  Physical Attributes facet Ιεραρχίες: Attributes and Properties, Conditions and Effects, Design Elements, Color  Styles and Periods facet Ιεραρχία: Styles and Periods  Agents facet Ιεραρχίες: People, Organizations, Living Organisms  Activities facet Ιεραρχίες: Disciplines, Functions, Events, Physical and Mental Activities, Processes and Techniques  Materials facet Ιεραρχία: Materials  Objects facet Ιεραρχίες: Built Environment, components, furnishing and equipment, object genres, object groupings and systems, visual and verbal communication  Brand Names Ιεραρχία: Brand Names 6

7 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT Σχέσεις στον ΑΑΤ  Ιεραρχική σχέση κυρίως γένους – είδους  Σχέση ισοδυναμίας μεταξύ συνωνύμων  Σχέση συσχέτισης μεταξύ εννοιών που συνδέονται νοηματικά αλλά όχι ιεραρχικά 7

8 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT 8

9 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT 9 Χρησιμοποιούνται ετικέτες δεσμού για την ομαδοποίηση εννοιών

10 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT  Ο ΑΑΤ είναι πολύιεραρχικός: μία έννοια μπορεί να έχει πάνω από ένα γονείς 10

11 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT 11 Κάθε έννοια αποτελεί μία «εγγραφή» που περιέχει  κωδικό αριθμό  όνομα της έννοιας  Διευκρινιστικό σημείωμα  Όρους  Ιεραρχία/ ες  Διευκρινιστικά σημειώματα σε άλλες γλώσσες  Σχετικούς όρους  Βιβλιογραφία

12 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT 12

13 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, AAT 13

14 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, SHIC Social History and Industrial Classification – SHIC (http://www.holm.demon.co.uk/shic/)http://www.holm.demon.co.uk/shic/  Δημιουργεί σχέσεις ανάμεσα σε μουσειακά αντικείμενα σε βάση την ανθρώπινη δραστηριότητα με την οποία σχετίζονται.  Σκοπός της ταξινόμησης είναι η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων μέσα από το περιβάλλον τους π.χ. το σφυρί ενός ξυλουργού χρησιμοποιείται με άλλα ξυλουργικά εργαλεία οπότε ταξινομείται μαζί με αυτά  Η ταξινόμηση δε είναι με βάση το γένος-είδος 14

15 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, SHIC  Περιλαμβάνει 4 κατηγορίες  Community life  Domestic and family life  Personal life  Working life Καθεμία από αυτές τις κατηγορίες διαιρείται σε δέκα υποκατηγορίες 15

16 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, SHIC 16

17 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ  Δημιουργήθηκε από το ΥΠΠΟ  Σκοπός: η καθιέρωση μίας κοινής ορολογίας ανάμεσα στις υπηρεσίες του υπουργείου πολιτισμού 17

18 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ Πέντε κατηγορίες  Η φύση  Ο πολιτισμός  Ο χρόνος  Ο χώρος  Τα δημιουργήματα 18

19 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ  Η φύση Ιεραρχία: Πανίδα και χλωρίδα  Ο πολιτισμός Ιεραρχία: Άνθρωπος και πολιτισμός  Ο χρόνος Ιεραρχία: Χρόνος  Ο χώρος Ιεραρχία: Χώρος  Τα δημιουργήματα Ιεραρχίες: Ακίνητα, Κινητά, Μορφολογικά χαρακτηριστικά, Πνευματικά έργα, Φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά 19

20 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ Κινητά 20

21 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 21

22 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 22

23 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 23

24 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 24

25 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ  Ιεραρχική σχέση κυρίως γένους – είδους  Σχέση ισοδυναμίας μεταξύ συνωνύμων  Σχέση συσχέτισης μεταξύ εννοιών που συνδέονται νοηματικά αλλά όχι ιεραρχικά Χρησιμοποιούνται ετικέτες δεσμού για την ομαδοποίηση εννοιών 25

26 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 26

27 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 27

28 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 28 500)TermΆγαλμα CAΚΙΝΗΤΑ, DAMDDescriptor, DAMDNewDescriptor BT NT, SN"Περίοπτο πλαστικό έργο τέχνης. Στην Ομηρική εποχή, άγαλμα ήταν οποιοδήποτε πολύτιμο αντικείμενο προκαλούσε αγαλλίαση (εφ' ω τις αγάλλεται). Στην μετα-Ομηρική εποχή η χρήση ήταν λατρευτική-αναθηματική ('ανέθηκε θιοίν περικαλλές άγαλμα'). Κατά τον 6ο αι. π.Χ. δίδεται η έννοια του ομοιώματος του θεού, και μόνο προς τα τέλη της αρχαϊκής εποχής το άγαλμα αρχίζει να αποδίδει την ανθρώπινη μορφή, αποβάλλοντας έτσι την λατρευτική του ιδιότητα. Τα πρώτα αγάλματα θνητών ήσαν οι ιερείς και οι ιέρειες (κούροι και κόρες) που τοποθετούνταν σε ιερά. Γενικά, τα αγάλματα κατασκευάζονταν από διάφορα υλικά όπως ξύλο, πηλό, μάρμαρο, χαλκό κ.ά. Τά αρχαιότερα αγάλματα ήταν ξύλινα (βλέπε ξόανο). Γύρω στον 6ο αι. π.Χ. γίνεται χρήση μαρμάρου για πρώτη φορά και περίπου την ίδια εποχή τελειοποιείται η μέθοδος χύσεως αγαλμάτων σε χαλκό. Ο πρώτος γνωστός αγαλματοποιός ήταν ο Δαίδαλος." EQ statue EQ statues

29 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 Παραδείγματα 29 Note: Sculpture in the round, usually but not always depicting humans, animals, mythical beings, or small figure groups. Statues are relatively large in scale, being life-size, larger than life-size, or only slightly smaller than life-size. For small-scale representations of humans, animals, or mythical beings, use "figurines," "statuettes," or another appropriate term. For depictions of humans, animals, or mythcial beings in media other than sculpture, use "figures (representations)."

30 Thesauri FORTH-ICS March 21, 2014 30


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση θησαυρών AAT, SHIC & ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ Λήδα Χαραμή Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Αθήνα 21 Μαρτίου 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google