Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η σκέψη και πράξη του εκπαιδευτικού Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η σκέψη και πράξη του εκπαιδευτικού Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η σκέψη και πράξη του εκπαιδευτικού Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας spyrtouanna@gmail.com http://eclass.uowm.gr http://users.uowm.gr/aspirtou/ http://ekdidyma.web.uowm.gr/

2

3 Αναλυτικό πρόγραμμα Σύνολο Νοητικών Διαδικασιών Διδασκαλία στην τάξη

4 Στόχοι Περιεχόμενο Ιδέες Δραστηριότητες Υλικά Διδακτικές Μέθοδοι Αξιολόγηση Μαθητές Περιβάλλον

5 Ωριαίος Ενότητας Καθημερινό Εβδομαδιαίο Μικρής διάρκειας Μεγάλης διάρκειας Τριμήνου/Εξαμήνου Ετήσιο

6 Ωριαίος Διδακτικός Μετασχηματισμός ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου αξιοποίηση των ιδεών των μαθητών επιλογή πεδίου εφαρμογών επιλογή & συνδυασμός διδακτικών μοντέλων

7 Γ/θμια-Feynman Δυναμική Εν.-Κινητική Εν.- Θερμότητα - Έργο-Εσωτερική Εν. A/θμια – ΝΠΣ – Στ’ τάξη Η ενέργεια στα αντικείμενα - Η Εν. μεταφέρεται και αποθηκεύεται – Η εν. έχει πολλά πρόσωπα – Η Εν. διασκορπίζεται Η ενέργεια στα αντικείμενα - Η Εν. μεταφέρεται και αποθηκεύεται – Η εν. έχει πολλά πρόσωπα – Η Εν. διασκορπίζεται Διδασκαλία ? ?????????????????????????????????????????????????????????

8 Δυσκολία να κατανοήσουν την αποθήκευση Ό,τι δεν κινείται δεν έχει ενέργεια Ταυτίζουν δύναμη και ενέργεια Δυσκολία να κατανοήσουν τη διατήρηση

9

10 Ποια? Πόσα είναι? Κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ενότητα? Τι θέλω να πετύχω? Τι σημαίνει μοντέλο διδασκαλίας?

11 Μοντέλο Ωριαίας Διδασκαλίας Είδος & Οργάνωση δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται να εκτελεστούν από τον εκπαιδευτικό & τους μαθητές Κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας Είδος & Οργάνωση δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται να εκτελεστούν από τον εκπαιδευτικό & τους μαθητές Κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας

12

13

14 Τι θέλεις να γνωρίζεις? Πώς θα περιγράψεις το τι βλέπεις? Πόσο συχνά θα κοιτάς? Πόσες μεταβλητές θα χρησιμοποιήσεις στον ίδιο χρόνο?

15 Τι θέλεις να γνωρίζεις? Πώς θα περιγράψεις το τι βλέπεις? Πόσο συχνά θα κοιτάς? Πόσες μεταβλητές θα χρησιμοποιήσεις στον ίδιο χρόνο? Σκοπός του μοντέλου? Να εξηγήσουμε τα πάντα μέσα στην τάξη? Ή μερικά? Σκοπός του μοντέλου? Να εξηγήσουμε τα πάντα μέσα στην τάξη? Ή μερικά? Γενικές ή ειδικές περιγραφές? Ευρείς ή λεπτομερειακές? Γενικές ή ειδικές περιγραφές? Ευρείς ή λεπτομερειακές? Συχνότητα παρατήρησης? Το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να ασχοληθεί Ταυτόχρονα με ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών Το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να ασχοληθεί Ταυτόχρονα με ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών

16 Να συμφωνήσετε πρώτα στις 4 ερωτήσεις Πλεύση/Βύθιση/Πυκνότητα Ε’ Δημοτικού

17 Θέλουμε να γνωρίζουμε το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται? Ομάδα δραστηριοτήτων με κοινό θέμα περιεχομένου Πηγές Ενέργειας Μετατροπή Μεταφορά Άσκηση στο βιβλίο

18

19 Θερμόμετρο Ποια και πόσα ΔΕ?

20 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 1 ο Η εκτίμηση της θερμοκρασίας με τις αισθήσεις είναι υποκειμενική 2 ο Κατασκευή των θερμομέτρων 3 ο Θερμοκρασία τήξης του πάγου 4 ο Θερμοκρασία βρασμού του νερού 5 ο Βαθμονόμηση θερμομέτρου

21 ΝΠΣ: 2.2 Μέτρηση θερμοκρασίας Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά θέματαΔραστηριότητεςΕκπαιδευτικό υλικό Οι μαθητές να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν όργανα και κλίμακες μέτρησης της θερμοκρασίας και να αναπτύξουν δεξιότητες πειραματισμού. Θερμόμετρα. Μέτρηση θερμοκρασίας. Κλίμακες μέτρησης. Πραγματοποιούν μετρήσεις θερμοκρασίας διαφορετικών υλικών. Σφάλματα μέτρησης. Κατασκευάζουν κλίμακες μέτρησης. http:gitalschool.m inedu.gov.gr Βιβλίο μαθητή, Φυσικά Ε΄, σελ. 43,45. Τετράδιο εργασιών, Φυσικά Ε΄, σελ. 70-73. Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (ΣΕΠ).

22 Ροή δράσεων Εάν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε το μοντέλο Πώς θα άρχιζε? Τι θα έκανε πρώτο? Τι δεύτερο? … Εάν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε το μοντέλο Πώς θα άρχιζε? Τι θα έκανε πρώτο? Τι δεύτερο? … Κάθε μοντέλο έχει μια διακριτή ροή φάσεων

23 Σύνταξη των Φάσεων 1 η Φάση Παρουσίαση της νέας γνώσης 1 η Φάση Ανάπτυξη προβληματισμού & εξοικείωσης 2 η Φάση Εφαρμογή της νέας γνώσης 2 η Φάση Επεξεργασία δεδομένων 3 η Φάση Αξιολόγηση της νέας γνώσης 3 η Φάση Εξαγωγή συμπερασμάτων

24 Ανάπτυξη προβληματισμού & εξοικείωσης Παρουσίαση νέας γνώσης Επεξεργασία δεδομένων Εξαγωγή συμπερασμάτων Ανάδειξη αρχικών απόψεων Δοκιμασία αρχικών απόψεων Εφαρμογή νέας γνώσης Ανασκόπηση των απόψεων Αξιολόγηση νέας γνώσης Ανάπτυξη προβληματισμού & εξοικείωσης Παρουσίαση νέας γνώσης Επεξεργασία δεδομένων Εξαγωγή συμπερασμάτων Ανάδειξη αρχικών απόψεων Δοκιμασία αρχικών απόψεων Εφαρμογή νέας γνώσης Ανασκόπηση των απόψεων Αξιολόγηση νέας γνώσης

25 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Δ.Ε. Ενέργεια Αποθήκευση Ενέργεια & αποθήκευση Αποθήκευση Ενέργεια ΣΥΝΤΑΞΗ Ανάδειξη Δοκιμασία Παρουσίαση Εφαρμογή Ανασκόπηση Δ.Ε. Ενέργεια Αποθήκευση Ενέργεια & αποθήκευση ΣΥΝΤΑΞΗ Ανάδειξη Δοκιμασία Παρουσίαση ΠΡΑΞΗ

26 Ομάδα δραστηριοτήτων με κοινό τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών Ομάδα δραστηριοτήτων με κοινό τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών Ομαδοποιούμε τις Στρατηγικές σε Φάσεις όταν εξυπηρετούν ένα κοινό στόχο Ομαδοποιούμε τις Στρατηγικές σε Φάσεις όταν εξυπηρετούν ένα κοινό στόχο

27 1. Ο ε. ρωτά τους μ. αν έχουν διαβάσει τις πληροφορίες που υπάρχουν για τις θερμίδες πάνω στις συσκευασίες των τροφίμων 2. Ο ε. ρωτά δείχνει ένα slide με τον ήλιο και ρωτά από πού παίρνουμε την ενέργεια στην καθημερινή μας ζωή 3. Ο ε. ρωτά δείχνει έναν ανεμόμυλο και βοηθά τους μ. να σκεφτούν ποια η πηγή ενέργειας που κινεί τον ανεμόμυλο Ο εκπαιδευτικός τους καλεί να ανακαλέσουν γνώσεις & εμπειρίες Ο εκπαιδευτικός τους καλεί να ανακαλέσουν γνώσεις & εμπειρίες

28 1. Ο ε. καλεί τους μ. να ανακαλέσουν γνώσεις κι εμπειρίες 2. Ο ε. καλεί τους μ. να εκφράσουν τις απόψεις τους 3. Ο ε. καλεί τους μ. να αντιληφθούν την επιστημονική άποψη 4. Ο ε. καλεί τους μ. να συσχετίσουν παρατηρήσεις μεταξύ τους 5. Ο ε. καλεί τους μ. να προβλέψουν/ελέγξουν τις προβλέψεις τους 6. Ο ε. καλεί τους μ. να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα 7. Ο ε. καλεί τους μ. να συζητήσουν τα πειραματικά αποτελέσματα 8. Ο ε. καλεί τους μ. να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μάθησής τους 1. Ο ε. καλεί τους μ. να ανακαλέσουν γνώσεις κι εμπειρίες 2. Ο ε. καλεί τους μ. να εκφράσουν τις απόψεις τους 3. Ο ε. καλεί τους μ. να αντιληφθούν την επιστημονική άποψη 4. Ο ε. καλεί τους μ. να συσχετίσουν παρατηρήσεις μεταξύ τους 5. Ο ε. καλεί τους μ. να προβλέψουν/ελέγξουν τις προβλέψεις τους 6. Ο ε. καλεί τους μ. να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα 7. Ο ε. καλεί τους μ. να συζητήσουν τα πειραματικά αποτελέσματα 8. Ο ε. καλεί τους μ. να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μάθησής τους

29 Ο ε. καλεί τους μ. να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα οι μ. συζητούν και διακρίνουν τις πιθανές λύσεις ενός προβλήματος σχεδιάζουν τα βήματα της πορείας για τη λύση του προβλήματος παρατηρούν, περιγράφουν τις παρατηρήσεις τους, κάνουν μετρήσεις, υπολογίζουν τιμές φυσικών μεγεθών αναζητούν πληροφορίες παρακολουθούν την εκτέλεση του κάθε πειράματος κριτικάρουν τα πειράματα επινοούν μοντέλα για να ερμηνεύσουν ένα φ. Ο ε. καλεί τους μ. να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα πείραμα οι μ. συζητούν και διακρίνουν τις πιθανές λύσεις ενός προβλήματος σχεδιάζουν τα βήματα της πορείας για τη λύση του προβλήματος παρατηρούν, περιγράφουν τις παρατηρήσεις τους, κάνουν μετρήσεις, υπολογίζουν τιμές φυσικών μεγεθών αναζητούν πληροφορίες παρακολουθούν την εκτέλεση του κάθε πειράματος κριτικάρουν τα πειράματα επινοούν μοντέλα για να ερμηνεύσουν ένα φ.

30 Παραδείγματα μοντέλων Αναπαράσταση αντικειμένου, έννοιας, διαδικασίας, φαινομένου Παραδείγματα μοντέλων Αναπαράσταση αντικειμένου, έννοιας, διαδικασίας, φαινομένου

31

32 Ο ε. καλεί τους μ. να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μάθησής τους Να εξηγήσουν τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Να εξηγήσουν γιατί άλλαξαν ή γιατί δεν άλλαξαν τις απόψεις τους Να προτείνουν και να εξηγήσουν τις αλλαγές που θα έκαναν στο αρχικό τους σχέδιο για ένα πείραμα Meta Strategic Knowledge  Οι μ. σκέφτονται για το τι κάνουν κατά τη διάρκεια ενός πειράματος  Οι μ. αναλογίζονται το πώς σκέφτηκαν για να κάνουν αυτό που υλοποίησαν Ο ε. καλεί τους μ. να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μάθησής τους Να εξηγήσουν τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Να εξηγήσουν γιατί άλλαξαν ή γιατί δεν άλλαξαν τις απόψεις τους Να προτείνουν και να εξηγήσουν τις αλλαγές που θα έκαναν στο αρχικό τους σχέδιο για ένα πείραμα Meta Strategic Knowledge  Οι μ. σκέφτονται για το τι κάνουν κατά τη διάρκεια ενός πειράματος  Οι μ. αναλογίζονται το πώς σκέφτηκαν για να κάνουν αυτό που υλοποίησαν

33 η Στρατηγική είναι η έννοια του ΜΩΔ που απαντά στο ερώτημα, «πώς ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές διαπραγματεύονται ένα κομμάτι του περιεχομένου;» η Φάση είναι η έννοια του ΜΩΔ που απαντά στο ερώτημα «γιατί ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές διαπραγματεύονται ένα κομμάτι του επιστημονικού περιεχομένου με αυτόν το συγκεκριμένο τρόπο;» η Στρατηγική είναι η έννοια του ΜΩΔ που απαντά στο ερώτημα, «πώς ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές διαπραγματεύονται ένα κομμάτι του περιεχομένου;» η Φάση είναι η έννοια του ΜΩΔ που απαντά στο ερώτημα «γιατί ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές διαπραγματεύονται ένα κομμάτι του επιστημονικού περιεχομένου με αυτόν το συγκεκριμένο τρόπο;»

34 Ο τρόπος αντίδρασης του εκπαιδευτικού στους μαθητές του Καθοδηγούν τις απαντήσεις του εκπαιδευτικού Λένε στον εκπαιδευτικό πώς να βλέπει το μαθητή Πώς να αντιδρά σε ό,τι αυτός κάνει Ο τρόπος αντίδρασης του εκπαιδευτικού στους μαθητές του Καθοδηγούν τις απαντήσεις του εκπαιδευτικού Λένε στον εκπαιδευτικό πώς να βλέπει το μαθητή Πώς να αντιδρά σε ό,τι αυτός κάνει

35 Αρχές Αντίδρασης Ο ε. εκφράζει τη συμφωνία του με τις σωστές απαντήσεις & τη διαφωνία του με τις λανθασμένες Ο ε. εκφράζει τη συμφωνία του με τις σωστές απαντήσεις & τη διαφωνία του με τις λανθασμένες Ο ε. υπονοεί τη συμφωνία του με τις σωστές απαντήσεις & τη διαφωνία του με τις λανθασμένες Ο ε. υπονοεί τη συμφωνία του με τις σωστές απαντήσεις & τη διαφωνία του με τις λανθασμένες Ο ε. κρατά ουδέτερη στάση σε όλες τις απαντήσεις Ο ε. δίνει εξηγήσεις όταν οι μ. έχουν απορίες ή δεν απαντούν στις ερωτήσεις του Ο ε. δίνει εξηγήσεις όταν οι μ. έχουν απορίες ή δεν απαντούν στις ερωτήσεις του Ο ε. παραβλέπει τις απαντήσεις τους Στις απαντήσεις των μ. ο ε. ζητά εξηγήσεις Όταν οι μ. δίνουν λανθασμένη απάντηση ή έχουν απορίες, ο ε. προσπαθεί να αναδείξει τη σωστή Όταν οι μ. δίνουν λανθασμένη απάντηση ή έχουν απορίες, ο ε. προσπαθεί να αναδείξει τη σωστή

36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Ομάδα δραστηριοτήτ ων – Διαπραγμάτευ ση τμήματος του περιεχομένουΦάσεις Ομάδα Στρατηγικών με κοινό στόχο Ομάδα δραστηριοτήτων με κοινό τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών Χαρακτηρίζουν την αντίδραση του εκπαιδευτικού στις απαντήσεις / δραστηριότητες των μαθητών


Κατέβασμα ppt "Η σκέψη και πράξη του εκπαιδευτικού Άννα Σπύρτου Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google