Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ηλεκτρονική Μάθηση “e-learning”. 2 Περιεχόμενα…….. Ορισμοί Λέξεις Κλειδιά – Ορολογία Ἀ Μέρος –Από τη σκοπιά της τεχνολογίας ‘Β Μέρος –Θεωρίες Μάθησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ηλεκτρονική Μάθηση “e-learning”. 2 Περιεχόμενα…….. Ορισμοί Λέξεις Κλειδιά – Ορολογία Ἀ Μέρος –Από τη σκοπιά της τεχνολογίας ‘Β Μέρος –Θεωρίες Μάθησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ηλεκτρονική Μάθηση “e-learning”

2 2 Περιεχόμενα…….. Ορισμοί Λέξεις Κλειδιά – Ορολογία Ἀ Μέρος –Από τη σκοπιά της τεχνολογίας ‘Β Μέρος –Θεωρίες Μάθησης & παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ηλεκτρονική μάθηση ‘Γ Μέρος –Σχετικές Έρευνες

3 3 Ορισμοί…… Η ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning) ορίζεται από το Συμβούλιο Ποιότητας της Ανοικτής και Εξ αποστάσεως Μάθησης στη Μεγάλη Βρετανία (http://www.odlqc.org.uk/odlqc/n19-e.htm) ωςhttp://www.odlqc.org.uk/odlqc/n19-e.htm " η αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία που δημιουργείται από το συνδυασμό ψηφιακά μεταδιδόμενου περιεχομένου με μαθησιακή υποστήριξη και υπηρεσίες". Ενσωματωμένες σε αυτό τον ορισμό υπάρχουν οι ακόλουθες σημαντικές έννοιες: –Αποτελεσματική - μάθηση που επιτυγχάνει –Συνδυασμό – ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας με κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις κάνει τη διαφορά (blended learning) –Ψηφιακά μεταδιδόμενο περιεχόμενο – περιεχόμενο που μεταδίδεται ηλεκτρονικά με CD, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και το διαδίκτυο. –Μαθησιακή Υποστήριξη – υποστήριξη που παρέχεται από εκπαιδευτές, διευκολυντές, συντονιστές μαθημάτων

4 4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-learning ως μεθόδου παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πλεονεκτήματα έγκαιρη εκπαίδευση έγκαιρη εκπαίδευση ευελιξία χρόνου ευελιξία χρόνου ευελιξία χώρου ευελιξία χώρου ευελιξία περιεχομένου ευελιξία περιεχομένου χαμηλό κόστος χαμηλό κόστος εξατομικευμένη μάθηση εξατομικευμένη μάθηση υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

5 5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e- learning ως μεθόδου παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Μειονεκτήματα απρόσωπη επικοινωνία απρόσωπη επικοινωνία απώλεια ενδιαφέροντος απώλεια ενδιαφέροντος δυσκολία χρήσης δυσκολία χρήσης αντίσταση των μαθητευόμενων αντίσταση των μαθητευόμενων τεχνολογικά εμπόδια τεχνολογικά εμπόδια έλλειψη σχεδιασμού έλλειψη σχεδιασμού εξειδικευμένο προσωπικό εξειδικευμένο προσωπικό νομικά ζητήματα νομικά ζητήματα

6 6 Λέξεις κλειδιά-Ορολογία Εκπαίδευση βασισμένη στους υπολογιστές (Computer- based training), Μάθηση βασισμένη στο Web (Web-based learning) Web- based training (WBT) Ηλεκτρονική Μάθηση(e-Learning)- (m-Learning) Computer-supported collaborative learning (CSCL) Mixed-mode/blended/resource-based learning Learning object A virtual learning environment (VLE) Learning Management System (LMS)

7 7 ‘Α Μέρος Από τη σκοπιά της τεχνολογίας

8 8 Η Εξέλιξη των τεχνολογιών στην ηλεκτρονική μάθηση....

9 9 Πως υλοποιείται η Ηλεκτρονική μάθηση; με μεθοδολογία και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης (synchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης (synchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης (asynchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης (asynchronous e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία μικτής εκπαίδευσης (blended e-learning) με μεθοδολογία και εργαλεία μικτής εκπαίδευσης (blended e-learning)

10 10 Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Μάθηση από απόσταση που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο αλλά σε διαφορετικές τοποθεσίες

11 11 Παράδειγμα Σύγχρονης Μάθησης ΕικονικήΤάξη

12 12 Ασύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Μάθηση από απόσταση στην οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και μαθητών πραγματοποιείται ασυνεχώς με χρονική καθυστέρηση.

13 13 Παράδειγμα Ασύγχρονης Μάθησης από Απόσταση-Web based Courses

14 14 Εργαλεία Online μάθησης Τα εικονικά περιβάλλοντα online μάθησης αξιοποιούν συνδυασμό εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Συνομιλία με κείμενο (IRC, UNIX talk, ICQ) Διάσκεψη με χρήση ήχου (Internet Phone) Βιντεοδιάσκεψη (CUSeeMe) Διαμοιραζόμενος ασπροπίνακας(Microsoft Net Meeting Whiteboard) Διάσκεψη με χρήση υπολογιστών(Confer, CoSy) Streaming media E-mail mailing lists Forums Λογισμικό Διαχείρισης Μαθημάτων (Moodle, ATutor) Εργαλεία και πρότυπα σχεδίασης, δημιουργίας και διαχείρισης διδακτικού υλικού (LAMS, SCORM, IMS)

15 15 Διαχείριση Μαθημάτων (Course Management), για τη δημιουργία, την προσαρμογή, τη διαχείριση και την επιτήρηση των μαθημάτων. Διαχείριση Τάξης (Class Management), διαχείριση των μαθητών, τη δημιουργία ομάδων, τη ανάθεση εργασιών κλπ. Επικοινωνία (Communication Tools), για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία –(e-mail), συζήτησης (chat), βημάτων συζήτησης (discussion fora), συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio/video-conferencing), ανακοινώσεις. –διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας, αρχείων και εφαρμογών (desktop, file and application sharing) ή ο ασπροπίνακας (whiteboard). Εργαλεία Μαθητών (Student Tools), διευκολύνουν τους μαθητές στη διαχείριση και μελέτη των μαθησιακών πόρων. –προσωπικές και δημόσιες σημειώσεις πάνω στο κείμενο, οι υπογραμμίσεις, οι σελιδοδείκτες, η προσωπική ιστορία, η off-line μελέτη, οι μηχανές αναζήτησης μέσω των κατάλληλων μεταδεδομένων κλπ. Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management), για τη δημιουργία, αποθήκευση και διανομή του μαθησιακού υλικού, τη διαχείριση των αρχείων, την εισαγωγή και εξαγωγή τεμαχίων υλικού κλπ. Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools), για τη διαχείριση διαγωνισμάτων στο Διαδίκτυο, των παραδοτέων εργασιών, τις ασκήσεις αυτο- αξιολόγησης, στατιστικά για τη ενεργή συμμετοχή των χρηστών στα διάφορα τμήματα του μαθήματος κλπ. Διαχείρισης σχολής (School-Management), για τη διαχείριση αρχείων, απουσιών, βαθμών, εγγραφών μαθητών, προσωπικών στοιχείων των μαθητών, οικονομικών θεμάτων κλπ. Γενικά Εργαλεία συστημάτων διαχείρισης της online μάθησης

16 16 Αναδυόμενες Τεχνολογίες Αναδυόμενες τεχνολογίες σχετικά με την online μάθηση αφορούν σε 3διάστατα περιβάλλοντα μάθησης, όπως το Sloodle το οποίο είναι μια συγχώνευση του Second Life με το Moodle, δηλαδή συνδυασμός 3D εικονικής πραγματικότητας με διαχείριση μαθημάτων. Αυτή η νέα προσέγγιση παρέχει νέες δυνατότητες μάθησης με τρόπο κοινωνικό, διεισδυτικό και διαδραστικό. Ένα άλλο παράδειγμα 3D εικονικού περιβάλλοντος μάθησης είναι το Edusim το οποίο φέρνει ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον μάθησης στον διαδραστικό πίνακα της τάξης επιτρέποντας τον άμεσο χειρισμό τρισδιάστατων αντικειμένων. Edusim demo στο youtube Edusim

17 17 ‘Β Μέρος Θεωρίες Μάθησης & παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ηλεκτρονική μάθηση

18 18 Θεωρητικό Πλαίσιο Η ανάπτυξη αποτελεσματικού μαθησιακού υλικού στην online μάθηση θα πρέπει να βασίζεται σε αποδεκτές και τεκμηριωμένες θεωρίες μάθησης. Οι παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της online μάθησης είναι: η τεχνολογία ως μέσο και εργαλείο μάθησης από τη μια πλευρά, και η σχεδίαση των μαθημάτων με βάση τις θεωρίες μάθησης από την άλλη Υπάρχουν πολλές θεωρίες μάθησης αλλά καμία δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως βάση για τη σχεδίαση online μαθησιακών υλικών. Συνήθως χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός από υπάρχουσες θεωρίες μάθησης με σύγχρονες που προκύπτουν από την έρευνα ή την τεχνολογική εξέλιξη. Για την επιλογή των πιο κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών κάθε φορά, ο σχεδιαστής δικτυακού εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει –να γνωρίζει τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τη μάθηση. –Θα πρέπει να επιλέγονται στρατηγικές που δίνουν κίνητρα στους μαθητές, –που διευκολύνουν την επεξεργασία σε βάθος, –που διαμορφώνουν το άτομο ως “όλον”, –που εξατομικεύουν, –που προάγουν τη μάθηση που είναι σημαντική και έχει νόημα για τον εκπαιδευόμενο, –που ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή και την διάδραση, –που διευκολύνουν την αυθεντική μάθηση και –που παρέχουν τη κατάλληλη ανατροφοδότηση και στήριξη των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

19 19 Μαθησιακές-Παιδαγωγικές προσεγγίσεις.. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ηλεκτρονική μάθηση οι οποίες έχουν ως βάση τις διάφορες θεωρίες μάθησης: Συμπεριφοριστικές θεωρίες Γνωστικές θεωρίεςΚοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες Γραμμική Οργάνωση Πληροφορίας (Skinner) Δομικός εποικοδομισμός (Piaget)Κοινωνικός εποικοδομισμός Μέθοδος πολλαπλών Επιλογών (Crowder) Εποικοδομισμός του Papert (constructionism) Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky Διδακτικός Σχεδιασμός (Gagné) Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner)Εγκαθιδρυμένη γνώση (situated cognition) Επεξεργασία της πληροφορίας (γνωστικοί ψυχολόγοι) Κατανεμημένη γνώση (distributed cognition) Συνδεσιασμός (Varela, Maturana)Θεωρία της δραστηριότητας (επίγονοι της θεωρίας του Vygotsky)

20 20 Learning theoryPedagogical design e-learning approach Technological tools/ practical model Συμπεριφοριστικές θεωρίες Analysis of domain into a hierarchy of small units Sequencing of units into a combination Design of an instructional approach for each unit Organization of knowledge Transmission of knowledge Oriented towards individual learning of structured content Subject matter focus e-content e-teaching Content/support LCMS LO LO metadata and templates Multimedia e-training intelligent tutoring Γνωστικές θεωρίες Interaction with material systems and concept Interaction with peers to develop understanding and competence. Creation of knowledge Learning as an active construction of open flexible content and structures Focus on individual Tasks Focus on group task and Discussion Wrap-around e-learning Dialogue models, ntelligent tutoring systems, IMS Learning Design. CSILE, Salmon’s e-tivities, DialogPlus Learning activities Interaction tools Customized learning environments Internet as resource repository Internet as a shared working space Web forum (Free) Interaction tools Κοινωνικο- πολιτισμικές θεωρίες Social authentic interaction Active collaborative building of knowledge through practice and reflection Focus on building communities of practice e-learning Interactive/ Collaborative The CSALT networked learning Model Network collaboration tools CSCL Sophisticated 3D VLE (sloodle, second life)

21 21 ‘Γ Μέρος Σχετικές Έρευνες

22 22 Μια μελέτη των αντιλήψεων και των προοπτικών των σπουδαστών για τη μάθηση που βασίζεται στο διαδίκτυο. Το WebCT στην τάξη.

23 23 Περίληψη…………. Σε αυτή την έρευνα μελετάται και αναλύεται η χρήση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος παροχής online μάθησης, του WebCT, από το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Nebraska το Creigthon, ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης της παραδοσιακής διδασκαλίας. Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 1000 φοιτητές οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα εργαλεία του WebCT, κατά την φοίτηση τους σε πάνω από 60 αντικείμενα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 και κατά το μισό του 1998-99. Η έρευνα αυτή μελετά τις απόψεις και τις αντιλήψεις μόνο των σπουδαστών που χρησιμοποίησαν το WebcT ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης της παραδοσιακής διδασκαλίας, καθώς και τις επιπτώσεις που είχε αυτό στη μαθητεία τους.

24 24 Μεθοδολογία………… Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 1000 φοιτητές οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα εργαλεία του WebCT, κατά την φοίτηση τους σε πάνω από 60 αντικείμενα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 και κατά το μισό του 1998-99. Οι φοιτητές συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης της πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης. Η έρευνα όπως εξελίχθηκε προσέφερε αποτελέσματα για πέντε γενικές κατηγορίες που αφορούν τους σπουδαστές ως προς τη χρήση του WebCT: Δημογραφία σπουδαστών Πρόσβαση και πόροι των σπουδαστών Απόψεις των σπουδαστών για τα εργαλεία του WebCT Απαντήσεις των σπουδαστών σχετικά με τη χρήση του WebCT Προτάσεις των φοιτητών σχετικά με τη συνέχιση της χρήσης του WebCT.

25 25 Αποτελέσματα………… Σε γενικές γραμμές η έρευνα έδειξε ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες των σπουδαστών ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς για τη χρήση του WebCT, και αυτό ισχύει και για τα δυο φύλα, αγόρια και κορίτσια. Οι φοιτητές έχουν ικανοποιητικές προϋπάρχουσες γνώσεις στη χρήση της τεχνολογίας, και περιμένουν από το κολέγιο να τους προσφέρει νέες. Επίσης από τα δεδομένα της έρευνας αυτής προκύπτει ότι η χρήση της πλατφόρμας WebCT ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης της παραδοσιακής διδασκαλίας στις θεωρητικές επιστήμες : Δεν είναι χρονοβόρα και επιπλέον βάρος για τους σπουδαστές Βοηθά σε ικανοποιητικό βαθμό τους σπουδαστές να επικεντρώσουν την προσοχή τους στο αντικείμενο μάθησης καθώς και να μάθουν πιο γρήγορα Δεν προτιμάται για άμεση αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας Παρέχει μια σημαντική έκθεση και ενασχόληση με τη τεχνολογία που σχετίζεται με τις ανάγκες της εποχής μας Οι σπουδαστές υποστηρίζουν σε σημαντικό βαθμό τη συνέχιση της χρήσης του WebCT ως εργαλείο υποστήριξης της μάθησης.

26 26 Συγκριτική μελέτη της επίδοσης των μαθητών στο παραδοσιακό μοντέλο και στο μοντέλο της online μάθησης.

27 27 Περίληψη…………. Σε αυτό το άρθρο μελετάται και αναλύεται η επίδοση δυο ομάδων μεταπτυχιακών φοιτητών με τον παραδοσιακό τρόπο φοίτησης και με τον online τρόπο αντίστοιχα, σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός Τμήματος Πληροφορικής σε πανεπιστήμιο του Hong Kong. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 2000 φοιτητές μεταξύ των ετών 2000 και 2004. Το άρθρο περιλαμβάνει σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων μάθησης για κάθε χρόνο, καθώς επίσης και σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τάξεων κάθε έτους της τετραετής περιόδου της έρευνας. Αν και οι φοιτητές που φοίτησαν με τον παραδοσιακό τρόπο είχαν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στις γραπτές εξετάσεις συγκριτικά με τους “online” φοιτητές, η έρευνα αυτή συμπεραίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην συνολική επίδοση τους. Η έρευνα αυτή προσθέτει στη αρθρογραφία που υποστηρίζει ότι ο τρόπος φοίτησης δεν είναι καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία.

28 28 Μεθοδολογία………… Μέθοδος Συλλογής δεδομένων Στη έρευνα αυτή ακολουθήθηκε μια προσέγγιση σύγκρισης της ακαδημαϊκής επίδοσης μεταξύ σπουδαστών που παρακολούθησαν το ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τη παραδοσιακή μέθοδο και την online μέθοδο αντίστοιχα, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιδράσεις και τα αποτελέσματα της online μεθόδου μάθησης. Πηγή των δεδομένων Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι επιλέχθηκε ως βασική πηγή δεδομένων της έρευνας ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, του τμήματος υπολογιστών της πολυτεχνικής σχολής του Hong Kong. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε ως κατάλληλο για τη διεξαγωγή συγκριτικής μελέτης ανάμεσα στα δυο μοντέλα μάθησης για τους παρακάτω λόγους: Το πρόγραμμα παρέχεται σε δύο τμήματα ταυτόχρονα, με τη παραδοσιακή μέθοδο και την online μέθοδο, από το ακαδημαϊκό έτος 2000/20001. Και τα δύο τμήματα ακολουθούν το ίδιο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, αρχίζουν και τελειώνουν την ίδια χρονική στιγμή. Οι διαδικασία επιλογής είναι η ίδια και για τα δυο τμήματα. Οι σπουδαστές γενικά έχουν παρόμοιο εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο. Η σχεδίαση και το υλικό των μαθημάτων είναι ακριβώς ίδια και για τα δυο τμήματα. Ενώ σχεδιάζονται και παρέχονται από το ίδιο διδακτικό προσωπικό. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ακριβώς τα ίδια και για τα δυο τμήματα. Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να συμμετέχουν σε κοινές εξετάσεις για να υπάρχει δίκαιη αξιολόγηση.

29 29 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων………… Στη έρευνα ακολουθήθηκε μια προσέγγιση σύγκρισης της ακαδημαϊκής επίδοσης μεταξύ σπουδαστών που παρακολούθησαν το ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τη παραδοσιακή μέθοδο και την online μέθοδο αντίστοιχα. Επιπλέον οι μέσες τιμές των αποτελεσμάτων των σπουδαστών χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης της επίδοσης των παραδοσιακών με τους online σπουδαστές.

30 30 Αποτελέσματα………… Η έρευνα αυτή αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων των παραδοσιακών και των online φοιτητών είναι παρόμοια χωρίς σημαντικές διαφορές στη συνολική επίδοση μεταξύ τους. Παρόλα αυτά φαίνεται γενικά οι παραδοσιακοί σπουδαστές να έχουν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις συνήθως στις εξετάσεις. Δυο πιθανές αιτίες για αυτό είναι: –Η online μέθοδος δεν χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Hong Kong, είναι σχετικά νέα μέθοδος και οι σπουδαστές χρειάζονται χρόνο εξοικείωσης. –Τα online μαθήματα είναι σε βρεφική ηλικία σε σχέση με τα παραδοσιακά μαθήματα που γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Τα αποτελέσματα της έρευνας επίσης δείχνουν ότι οι παραδοσιακοί σπουδαστές έχουν μια πιο ισχυρή κεντρική τάση προς τη μέση τιμή στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η διακύμανση των παραδοσιακών σπουδαστών και η διασπορά στα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι μικρότερη από αυτή των online. –Πιθανή αιτία αυτών είναι ότι οι online φοιτητές έχουν λιγότερες ώρες επαφής με τους εκπαιδευτές, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία και για αυτό παρατηρούνται μεγαλύτερες διακυμάνσεις στα αποτελέσματα των εξετάσεων τους. Επίσης από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει βελτίωση στις επιδόσεις των online φοιτητών από το 00/01 στο 03/04. Αυτό οφείλεται σε βελτιωτικές κινήσεις που έγιναν στο πρόγραμμα βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας από τους εκπαιδευτές. Η online μάθηση έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα στους φοιτητές να σπουδάσουν στον χώρο, χρόνο και ρυθμό που επιθυμούν. Παρόλα αυτά απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο να είναι πειθαρχημένος συνεπής και υπεύθυνος για τις σπουδές του. Για αυτό η μέθοδος αυτή είναι πιθανόν καταλληλότερη για μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι πιο ώριμοι. Η online μέθοδος μάθηση έχει αντίστοιχα σημαντικά πλεονεκτήματα και για τους διδάσκοντες αφού τους επιτρέπει να διδάξουν από τον χώρο τους, στο χρόνο και με το ρυθμό που επιθυμούν.

31 31 Ένα έξυπνο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένο στη προσαρμογή του μαθησιακού υλικού στο προφίλ των μαθητευόμενων.

32 32 Περίληψη……… Η αξιοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της προσωπικής μάθησης και αυτό-επιμόρφωσης, ιδιαιτέρως των εργαζομένων. Ωστόσο τα συστήματα μάθησης γενικά δεν προσαρμόζονται στο μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευομένων. Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να ξοδέψουν αρκετό χρόνο ώσπου να προσεγγίσουν το μαθησιακό στόχο που είναι συμβατός με το γνωστικό τους υπόβαθρο. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, προτείνεται ένα σχήμα ηλεκτρονικής μάθησης που προσαρμόζεται στο τεχνολογικό επίπεδο γνώσεων των μαθητευόμενων. Για τον σκοπό αυτό επεκτείνεται το μοντέλο αναφοράς για την ηλεκτρονική μάθηση (IEEE) το οποίο έχει οριστεί από την επιτροπή προτύπων ηλεκτρονικής μάθησης (LTSA). Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων σχεδιασμένων από μια ομάδα ειδικών. Μέσω της αυτοματοποιημένης ανάλυσης των απαντήσεων των μαθητευόμενων, ανατίθεται κάθε μαθητευόμενος σε διαφορετικό μαθησιακό προφίλ. Με βάση αυτά τα προφίλ παρέχεται μαθησιακό υλικό που ταιριάζει καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του καθενός. Η προσέγγιση αυτή έχει εφαρμοστεί σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα

33 33 Αρχιτεκτονική του συστήματος………….

34 34 Αποτελέσματα………… Το σύστημα SPERO χρησιμοποιήθηκε και αξιολογήθηκε από 1026 ευρωπαίους καθηγητές (450 Έλληνες, 126 Βρετανούς, 114 Δανούς, 183 Ισπανούς, 165 Ισλανδούς) που συμμετείχαν σε αυτή τη πρωτοβουλία με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την αυτόματη παραγωγή του μαθησιακού προφίλ τους, οι καθηγητές είχαν πρόσβαση σε μια λίστα από ηλεκτρονικά μαθήματα και μαθησιακό υλικό τα οποία ανταποκρίνονταν στο μαθησιακό προφίλ του καθενός. Θεωρούνται πιστοποιημένοι μαθητευόμενοι του συστήματος SPERO. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα παρέχονται στη γλώσσα του καθενός και έχουν αναπτυχθεί από τους ειδικούς του SPERO και φιλοξενούνται στον εξυπηρετητή του συστήματος, ή μπορεί να είναι σύνδεσμοι σε άλλους αναγνωρισμένους επιλεγμένους ιστοτόπους. Τέλος τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια του SPERO παρήγαγαν και στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη, το τεχνολογικό υπόβαθρο, και τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των ευρωπαίων καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα και μπορεί να αναζητήσει κανείς στον ιστοχώρο του SPERO e-survey.


Κατέβασμα ppt "1 Ηλεκτρονική Μάθηση “e-learning”. 2 Περιεχόμενα…….. Ορισμοί Λέξεις Κλειδιά – Ορολογία Ἀ Μέρος –Από τη σκοπιά της τεχνολογίας ‘Β Μέρος –Θεωρίες Μάθησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google