Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις Αθανάσιος Σ. Δερμετζόπουλος, MSc. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατ. Διοίκησης Τουριστικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις Αθανάσιος Σ. Δερμετζόπουλος, MSc. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατ. Διοίκησης Τουριστικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις Αθανάσιος Σ. Δερμετζόπουλος, MSc. adermet@gmail.gr Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατ. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

2 Δημόσιες Σχέσεις Η διαδικασία

3 Διαδικασία Δημοσίων Σχέσεων Έρευνα: το αρχικό στάδιο εντοπισμού των προβλημάτων και της διαφοροποίησης των ομάδων κοινού Σχεδιασμός: Ανάπτυξη των στρατηγικών σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που θα δώσουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της

4 Διαδικασία Δημοσίων Σχέσεων (συν.) Δράση και επικοινωνία: Υλοποίηση νέων επιχειρησιακών πολιτικών ή / και projects. Διαμόρφωση των κατάλληλων μηνυμάτων για την προσέγγιση των ομάδων στόχων Αξιολόγηση: Αποτιμάται η αποτελεσματικότητα της επίτευξης των κριτηρίων που τέθηκαν και εκτίμηση αποτελεσματικότητας νέων μελλοντικών δράσεων.

5 Έρευνα Ανάγκες Δημοσίων Σχέσεων Αναγνώριση ομάδων κοινού και ζητημάτων Ανάγκες πληροφόρησης και καθορισμός πηγών Συγκέντρωση γεγονότων Δείγματα ομάδων κοινού Έλεγχος ζητημάτων Συγκέντρωση πληροφόρησης για κοινά - στόχους Σχεδιασμός

6 Κατανόηση Κοινής Γνώμης «Η έρευνα είναι η ελεγχόμενη, αντικειμενική και συστηματική συλλογή πληροφόρησης, η οποία έχει στόχο την περιγραφή και την κατανόηση» (Broom & Dozier, 1996)

7 Ανάγκη Έρευνας 1.Ποιο είναι τα πρόβλημα; 2.Τι είδους πληροφόρηση απαιτείται; 3.Πως θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας; 4.Ποιο συγκεκριμένο κοινό (ή ομάδες κοινού) θα ερευνηθούν; 5.Θα πρέπει να γίνει εσωτερικά η έρευνα ή να ανατεθεί σε εξωτερικούς συμβούλους; 6.Πως θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της έρευνας; 7.Πόσο γρήγορα χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα; 8.Πόσο θα κοστίσει η έρευνα;

8 Κόστος Έρευνας Άτυπη έρευνα χαμηλού κόστους Τυπική / επιστημονική έρευνα Υψηλό κόστος (3-5%, ιδανικά 10% του προϋπολογισμού του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων) Χρονοβόρα

9 Δυνατά Σημεία Έρευνας 1.Αξιοπιστία αποτελεσμάτων 2.Καθορισμός και ταξινόμηση ομάδων κοινού 3.Διαμόρφωση στρατηγικής 4.Δοκιμή μηνυμάτων 5.Διευκόλυνση επαφής με τη διοίκηση

10 Δυνατά Σημεία Έρευνας (συν.) 6.Πρόληψη κρίσεων 7.Έρευνα ανταγωνισμού 8.Αλλαγή κοινής γνώμης 9.Πρόκληση δημοσιότητας 10.Μέτρηση της επιτυχίας

11 «Επιβολή» Δημοσίων Σχέσεων Αποτελεσματική Έρευνα Απτά αποτελέσματα Οικονομικό όφελος Ικανές προβλέψεις Αντικειμενική αποτίμηση έργου

12 Τύποι Έρευνας Έρευνα στις δημόσιες σχέσεις: Επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων Επαγγελματίες ερευνητές Έρευνα επί των δημοσίων σχέσεων: Ακαδημαϊκοί ερευνητές Θεωρητικό πλαίσιο

13 Τύποι Έρευνας (συν.) Έρευνα για τις δημόσιες σχέσεις: Επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί Καλλίτερες πρακτικές Αντιμετώπιση κρίσεων Ζητήματα διοίκησης Σχέσεις με τα ΜΜΕ

14 Επίπεδα Ανάλυσης Έρευνας 1.Πρόγραμμα: μεμονωμένα προγράμματα επικοινωνίας (με ΜΜΕ, τοπική κοινωνία κλπ) 2.Λειτουργία: αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας όλων των προγραμμάτων 3.Επιχείρηση: αποτίμηση της συνεισφοράς των δημοσίων σχέσεων στην συνολική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 4.Κοινωνία: αξιολόγηση της συνεισφοράς της επιχείρησης στην ευημερία της κοινωνίας (εταιρική κοινωνική ευθύνη)

15 Άτυπες Τεχνικές Έρευνας Διατήρηση αρχείων Επαφές – κλειδιά Ειδικές επιτροπές Ομάδες συζήτησης Περιστασιακή παρακολούθηση

16 Διατήρησή Αρχείων (Record Keeping) Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον Ακριβή και κατανοητά στοιχεία Εύκολη και ταχεία προσπέλαση στοιχείων

17 Επαφές – κλειδιά (Key Contacts) Εξέχουσες προσωπικότητες Εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων κλπ Εκπαίδευση, μόρφωση, κοινωνική θέση κλπ Μονοδιάστατη και πολυδιάστατη πληροφόρηση

18 Ειδικές Επιτροπές (Special Committees) Εσωτερικές και εξωτερικές επιτροπές Επιρροή της κοινής γνώμης Λήψη αποφάσεων Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων Μόνιμες ή περιοδικές

19 Ομάδες Συζήτησης (Focus Groups) Βαθιά κατανόηση του κοινού Κοινά δημογραφικά χαρακτηριστικά Καταγραφή και ανάλυση λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας Μαγνητοσκόπηση και μαγνητοφώνηση

20 Περιστασιακή Παρακολούθηση (Casual Monitoring) ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δελτία τύπου και newsletter Ομάδες δράσης κλπ.

21 Τυπικές Τεχνικές Έρευνας Βιβλιοθήκες και τράπεζες δεδομένων Ανάλυση περιεχομένου Έρευνα καταμέτρησης Πειραματική έρευνα

22 Βιβλιοθήκες και Τράπεζες Δεδομένων Δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες Δεδομένα απογραφών και δημόσια στατιστικά στοιχεία Έρευνες οργανισμών, ενώσεων, επιμελητηρίων κλπ. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

23 Ανάλυση Περιεχομένου Συστηματική κωδικοποίηση και ποσοτικοποίηση των μηνυμάτων Ανάλυση συγκέντρωσης Ανάλυση περιοδικών εκδόσεων και εκθέσεων

24 Έρευνα Καταμέτρησης Προσεκτική, λεπτομερής εξέταση τω αντιλήψεων, στάσεων και γνώμης του κοινού Κατανόηση αντιδράσεων και προτιμήσεων Δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα γνώμης

25 Πειραματική Έρευνα Πειράματα εργαστηρίου – πειράματα πεδίου Εξωτερικού παράγοντες επιρροής Δοκιμή σε μικρό δείγμα και καταγραφή αντιδράσεων - απόψεων

26 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Αθανάσιος Σ. Δερμετζόπουλος, MSc. adermet@gmail.gr Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατ. Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις Αθανάσιος Σ. Δερμετζόπουλος, MSc. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατ. Διοίκησης Τουριστικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google