Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 71 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 7. Αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης για την προώθηση της ΦΔ και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 71 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 7. Αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης για την προώθηση της ΦΔ και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 71 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 7. Αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης για την προώθηση της ΦΔ και της υγείας.

2 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 72 Γνωρίζω τι μπορούν τα προγράμματα υγείας να προσφέρουν. Η μεγάλη ερώτηση είναι ‘Πως θα τα αξιολογήσω’! Ήταν δύσκολο να προβώ σε συγκεκριμένα συμπεράσματα επειδή το πρόγραμμα διαρκώς άλλαζε καθώς εγώ προσπαθούσα να το αξιολογήσω! ‘The exciting part was to see our projections of effectiveness confirmed by the data, both statistically and in the comments of the people surveyed’.

3 2. Βήματα για την ανάπτυξη και υλοποίηση της παρέμβασης – Σημεία-κλειδιά. ΒΗΜΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΗΜΑ 2. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΒΗΜΑ 3. Οργάνωση Ομάδας Παρέμβασης ΒΗΜΑ 4. Ανάπτυξη Στρατηγικής Παρέμβασης ΒΗΜΑ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣυνεργασίεςΠροτεραιότητες«Ομάδα-Στόχος» Είδος παρέμβασης Κόστος/μέσα Εκπαίδευση προσωπικού Συντονισμός Διαφήμιση Δείκτες επιτυχίας/απόδοσης ΒΗΜΑ 6. Καταγραφή Αποτελεσμάτων ΒΗΜΑ 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 74 ΒΗΜΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Επαλήθευση της ανάγκης –αν υπάρχει- για οργάνωση προγράμματος για την προώθηση της ΦΔ στην τοπική κοινωνία. Εξακρίβωση των ειδικών αναγκών σε ΦΔ, άσκηση και σπορ των νέων ανθρώπων στην τοπική κοινωνία.

5 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 75 ΒΗΜΑ 2. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Η αξιολόγηση των ευρημάτων από την ‘Ανάλυση Αναγκών’ βοηθά στην επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής και δείχνει τις προτεραιότητες Επίκαιρες δυνατότητες για ΦΔ & σπορ. Φορείς σχετικοί με τη ΦΔ-άσκηση-σπορ. Προτεραιότητες με βάση την ‘ανάλυση αναγκών’ Εμπειρία από προηγούμενες προσπάθειες

6 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 76 ΒΗΜΑ 3. Οργάνωση Ομάδας Παρέμβασης Δημιουργείται ένα forum από ειδικούς. Παρουσιάζονται τα δεδομένα και οι προτεραιότητες και συζητούνται οι πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις. Τα δεδομένα της ‘ανάλυσης αναγκών’ προσεγγίζονται και αναλύονται πολύπλευρα.

7 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 77 ΒΗΜΑ 4. Ανάπτυξη Στρατηγικής Παρέμβασης Να μελετά τη συνολική δυνατότητα για ΦΔ – άσκηση – σπορ στην τοπική κοινωνία. Να μελετά προσεκτικά τις προτεραιότητες και προτιμήσεις των νέων ανθρώπων στην τοπική κοινωνία (κατά φύλο και ηλικία). Να αναπτύσσεται εμπλέκοντας ενεργά όλους τους σχετικούς τοπικούς φορείς (ήτοι φορείς σπορ, υγείας, μαζικής άθλησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού κά). Να οργανώνεται στη βάση των τοπικών αναγκών με βάση τα αποτελέσματα της ‘ανάλυσης αναγκών’.

8 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 78 ΒΗΜΑ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι σπουδαιότεροι συνεργάτες Οι προτεραιότητες Η υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί Οι ομάδες-στόχοι (target groups) Οι καταλληλότερες προσεγγίσεις Το κόστος Οι (πιθανές) ανάγκες για εκπαίδευση προσωπικού Η κατανομή αρμοδιοτήτων & ο συντονισμός πρωτοβουλιών Η εύρεση της πιο κατάλληλης μεθόδου για δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας στην τοπική κοινωνία Η εύρεση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και αξιόπιστων δεικτών απόδοσης της πρωτοβουλίας.

9 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 79 ΒΗΜΑ 6. Καταγραφή Αποτελεσμάτων Τα δεδομένα πρέπει να πληροφορούν: Για την ποιότητα και ποσότητα των ευκαιριών για ΦΔ & άσκηση. για το βαθμό ικανοποίησης που αισθάνεται η ομάδα-στόχος σε σχέση με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της.

10 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 710 Σύνοψη Διάλεξης 1.Ο ρόλος της ‘αξιολόγησης’ ως αναπόσπαστο μέρος της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρόληψης, προώθησης και εκπαίδευσης σε ζητήματα υγείας. 2.Τύποι αξιολόγησης. 3.Σχεδιασμός προγράμματος & σχεδιασμός αξιολόγησης 4.Η διεξαγωγή της ποιοτικής αξιολόγησης 5.Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος 6.Ζητήματα μέτρησης στη συλλογή των δεδομένων 7.Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 8.Απλές στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων. 9.Ένα παράδειγμα.

11 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 711 Λέξεις - Κλειδιά Health promotion + evaluation Health education + evaluation Disease prevention + evaluation Implementation + evaluation Process evaluation Impact evaluation Outcome evaluation Economic evaluation of health programs Health policy adoption

12 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 712 Σκοπός της διάλεξης είναι… Να κατανοήσουν οι φοιτητές -τριες: α)Το ρόλο, τη σημασία και τις δυνατότητες της ‘αξιολόγησης’ στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων πρόληψης, προώθησης και εκπαίδευσης σε ζητήματα υγείας. β) Τη χρήση των μεθόδων έρευνας και της στατιστικής στην οργάνωση και διεξαγωγή έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων σχετικών με την υγεία.

13 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 713 Στο τέλος της διάλεξης θα πρέπει να….. Έχετε κατανοήσει τη σημασία και τις αρχές που διέπουν την έγκυρη και αξιόπιστη προγραμμάτων σχετικών με την υγεία. Έχετε ενημερωθεί για ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό της αξιολόγησης, την επιλογή των μεταβλητών, τη διαχείριση των δεδομένων και τα προβλήματα που συχνά ελλοχεύουν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αξιολόγησης που ταιριάζει στις δικές σας ερευνητικές ανάγκες.

14 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 714 Ο ρόλος της ‘αξιολόγησης’ ως αναπόσπαστο μέρος της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρόληψης, προώθησης και εκπαίδευσης σε ζητήματα υγείας. Health Objectives for the Nation 1980-’00 (1976) Healthy People: The Surgeon Generals’ Report of Health Promotion & Disease Prevention (1979) Ορίζει 5 γενικούς εθνικούς στόχους υγείας (1980): 15 περιοχές προτεραιότητας για την υγεία & 227 μετρήσιμοι στόχοι σε α) preventive health services, b) health protection services & c) Health promotion services. To 1986 είχαν επιτευχθεί 168/226 στόχοι. (1990) Year 2000 Health Objectives: 22 περιοχές προτεραιότητας για την υγεία 318 μετρήσιμοι στόχοι σε a) health status, b) risk reduction & c) Service and protection. (2000) Healthy People 2010!

15 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 715 The evaluation movement: 1960-80 Διαπιστώθηκε η ανάγκη για ανάπτυξη και βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Τεκμηριώθηκε η σχέση program planning – program evaluation. Διαπιστώθηκαν σοβαρά κενά μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής. Πρωτο-χρησιμοποιήθηκε η ‘ποιοτική ανάλυση’ Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μεγάλες προσπάθειες αξιολόγησης προγραμμάτων υγείας.

16 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 716 The evaluation movement: 1980-2000 Στη δεκαετία του ’80 δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη βιβλιογραφίας βασισμένη σε σταθερές διαδικασίες, σε ισχυρούς θεωρητικούς σχεδιασμούς ερευνών, και σε επανάληψη των ερευνών για τεκμηρίωση των ευρημάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

17 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 717 Οι παρακάτω στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση της γνώσης στο πεδίο αξιολόγησης της υγείας: Controlled experimental & quasi-experimental designs Εφαρμογή μεθοδολογίας ποιοτικής έρευνας Ενσωμάτωση formative (pilot studies) & summative (ενδιάμεση αξιολόγηση αποτελεσματικότητας) προσεγγίσεις στο σχεδιασμό της αξιολόγησης. Επαλήθευση αποτελεσμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Case-studies από ανθρώπους της πράξης ως δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων. Κριτική προσέγγιση ζητημάτων έρευνας και αξιολόγησης.

18 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 718 Ορολογία Αξιολόγησης Intervention Program Efficacy Effectiveness Formative evaluation (pilot study) Process evaluation Program impact evaluation (summative evaluation) Health outcome evaluation Internal validity External validity Evaluation research Cost-effective analysis Cost-benefit analysis

19

20 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 720 Τύποι αξιολόγησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 αλληλο-συσχετιζόμενοι τύποι αξιολόγησης για την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και προώθησης της υγείας. Τύπος 1: Process evaluation (επιτευξιμότητα) Τύπος 2: Formative evaluation (μικροπρόθεσμα) Τύπος 3: Program (impact) evaluation (μακροπρόθεσμα) Τύπος 4: Evaluation research (μακροπρόθεσμα)

21

22 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 722 Σκοποί της αξιολόγησης του προγράμματος 1.Να εξετάσει σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος 2.Να καταγράψει δυνατά σημεία και αδυναμίες του προγράμματος ή των συνθετικών του 3.Να καταγράψει ‘κριτήρια απόδοσης’, να διασφαλίσει ‘κριτήρια ποιότητας’ και μηχανισμό ελέγχου. 4.Να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινού και στους περιορισμούς του προϋπολογισμού. 5.Να βελτιώσει τις δεξιότητες του προσωπικού στην απόδοσή τους στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση. 6.Να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του χρηματοδότη ή των συνεργατών 7.Να προωθήσει την κοινωνική καταξίωση του προγράμματος 8.Να προσδιορίσει τη δυνατότητα γενίκευσης του προγράμματος ή ορισμένων συνθετικών του σε άλλους πληθυσμούς ή περιβάλλοντα.

23 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 723 Σχεδιασμός προγράμματος & σχεδιασμός αξιολόγησης Why didn’t we think of this before the program began? Good breath, you mean we’ re been teaching breathing exercises to asthma patients, and these exercises have no relationship to improving lung function? I thought this program would lead to fewer hospitalizations, but that outcome was never logically possible! I don’t understand why the medical department won’t cooperate in this program.

24 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 724 Βασικές ερωτήσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος 1. Ποιες είναι διαστάσεις του προβλήματος υγείας σε σχέση με τη φύση της πάθησης και τη φύση των ασθενών; 2. Ποιες συμπεριφορές πρέπει να υιοθετηθούν από τον ‘ασθενή’ ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις του προβλήματος; 3. Ποια πληροφόρηση και δεξιότητες πρέπει να έχει ο ‘ασθενής΄ ώστε να μπορεί να συμπεριφέρεται με το ζητούμενο τρόπο; 4. Ποιους πόρους, προσωπικό και υλικό πρέπει να διαθέτει ένα άτομο για να υιοθετήσει τη συμπεριφορά; 5. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες ή άλλοι φορείς που υποστηρίζουν την επιθυμητή συμπεριφορά; 6. Ποιες αλλαγές στη συμπεριφορά θα μετρήσουμε; Πώς; Με τι; 7. Ποιες ευρύτερες αλλαγές περιμένουμε να συμβούν αν ο ‘ασθενής’ υιοθετήσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά; 8. Ποιες θεωρίες συμπεριφοράς είναι πιο σχετικές με την περίπτωση του ‘ασθενούς’ μας; 9. Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικές στη βελτίωση της γνώσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση της επιθυμητής συμπεριφοράς; Μπορούμε να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του προγράμματος που επιλέξαμε; 10. Τι προϋπολογισμός μας χρειάζεται για να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις;

25 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 725 Η διεξαγωγή της ποιοτικής αξιολόγησης (process evaluation) Προσδιόρισε την ‘ποιότητα’, τον ‘έλεγχο ποιότητας’ και κριτήρια απόδοσης. Όρισε κριτήρια ‘καλής πρακτικής’ από την πλευρά του προσωπικού που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα. Επέλεξε και εφάρμοσε μεθόδους ποιοτικού ελέγχου. Περιέγραψε διαδικασίες-κλειδιά για την ανασκόπηση της ποιότητας του προγράμματος. Περιέγραψε τις βασικές μεθόδους για διεξαγωγή process evaluation Περιέγραψε pre-testing μεθόδους Εφάρμοσε μεθόδους ανάλυσης περιεχομένου.

26 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 726 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος Επέλεξε ένα σχεδιασμό αξιολόγησης (evaluation design) (για παράδειγμα one group pretest & posttest, Time series, multiple-time series, randomized pretest & posttest με ομάδα ελέγχου, quassi-experimental designs κά). Εντόπισε τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εσωτερική (history, maturation, instrumentation, selection of sample, interactive effects, οι προσδοκίες σας κά) και εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Καθόρισε τον τρόπο δειγματοληψίας. Εντόπισε δυνατά σημεία και αδυναμίες του σχεδιασμού σου. Εξασφάλισε ομάδα ελέγχου ή ομάδα σύγκρισης Εφάρμοσε meta-analysis για κριτική διερεύνηση των ευρημάτων σου.

27 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 727 Ζητήματα μέτρησης στη συλλογή των δεδομένων ‘’Of course, this measures what I want; just read the sentences, and you can tell’’. ‘I don’t care how the program works, as long as it produces changes in outcomes’. ‘We’ll collect all the measures we can and figure out what to do with them later’. ‘I want all the best measures collected, but we only have a very limited amount of money’ I don’t have the time to access reliability. Let’s assume it’s reliable’.

28 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 728 Τύποι μεταβλητών -Δημογραφικές -Γνωστικές -Παρακίνησης -Στάσεων -Προσωπικότητας -Ικανότητας -Περιβαλλοντολογικές -Κλινικές - Βιολογικές Πως θα διασφαλίσω εγκυρότητα & αξιοπιστία των οργάνων μέτρησης;

29 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 729 7. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων Οι φυσιολογικές μετρήσεις είναι πάντα πιο αξιόπιστες από τις ψυχολογικές και κοινωνικές. Θα σου δώσω ένα έντυπο με ερωτήσεις και απλά φρόντισε να τις απαντήσουν κάποιοι άνθρωποι. Θα ‘πιάσω’ τους επόμενους 30 που θα περάσουν την πόρτα για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Δεν έχω αρκετό χρόνο για τέτοια!

30 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 730 Απαιτούμενες ικανότητες στη διεξαγωγή αξιολόγησης (Society for Public Health Education, 1977b:75-89) Γνώση σε στατιστικές μέθοδοι Γνώση σε ερευνητικούς σχεδιασμούς Γνώση των μεθόδων αξιολόγησης Γνώσεις στην συλλογή & ανάλυση δεδομένων Ικανότητα στη χρήση Η/Υ Γνώσεις και δεξιότητες από άλλα επαγγέλματα (πχ μέθοδοι διδασκαλίας στην εφαρμογή health education programs) Συλλογή & χρήση ποσοτικών δεδομένων και στατιστικών αναλύσεων. Σχεδιασμός & διεξαγωγή μελετών σε ειδικά ζητήματα υγείας Σχεδιασμός προγραμμάτων ώστε οι μέθοδοι αξιολόγησης να μπορούν να ενσωματωθούν. Είδος μεταβλητών-όργανα-ανάλυση σε σχέση με δεδομένα

31 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 731 Εξειδίκευση του ρόλου του Health Educator στο εισαγωγικό επίπεδο (U.S.DHHS, 1980:78-82) Λειτουργία Α: Ικανότητα στην ανάπτυξη ενός σχεδιασμού αξιολόγησης. Λειτουργία Β: Ικανότητα στη σύνθεση προσεγγίσεων για τη διεξαγωγή μιας αξιολόγησης. Λειτουργία Γ: Ικανότητα στην εφαρμογή ενός σχεδιασμού αξιολόγησης. Λειτουργία Δ: Ικανότητα στην αξιόπιστη καταγραφή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (reports, προτάσεις κά)

32 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 732 SPORT EDUCATION & HEALTH: THE FRAME OF A SCHOOL INTERVENTION PROGRAMME Andreas Avgerinos 1, Almond L. 2, Scholl U. 1, Kioumourtzoglou E. 1 1 Dept. of PE & Sport Sciences, Aristotelian University of Thessaloniki – Greece 2 Dept. of PE, Sport Sciences & Recreation Management, Loughborough University, UK

33 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 733 Purpose The purpose of this poster is to show the frame and the key-considerations of the intervention process. The planing and the implementation of the programme followed the steps: This experimental intervention programme aimed to a) enhance students’ knowledge on health related (HR) issues and to alter specific behaviours b) promote physical activity and c) increase teachers’ knowledge and effectiveness on HR exercise.

34 INTERVENTION PLANNING Project 1 Project 2 Project 3 EVALUATION OF THE FINDINGS CREATION OF SCIENTIFIC TEAM COMPONENTS & STRATEGIC OF THE INTERVENTION «Who is the target population?» Stuff - Training Indicators/criteria of succes Co-operations Setting (s) Programme Key-objectives Founding/Resources Promotion PROCEDURE OF APPLICATION EVALUATION & FOLLOW UP RECORDING NEEDS ANALYSIS

35 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 735 PRELIMINARY DATA Students Psychological Factors Underpinning participation Teachers Self-efficacy Attitudes Knowledge School Profiles Lifestyle Factors Inactivity & Young People A need analysis was carried out in a) a representative cross sectional sample of 950 students from urban areas (11, 14 and 17 years old) b) 103 elementary and secondary PE teachers c) 18 schools. The students answered the “Lifestyle Questionnaire” in order to depict a profile of their PA patterns and habits related to health (dietary patterns, smoking and alcohol consumption). The teachers answered a questionnaire in order to evaluate their knowledge, attitudes and self-efficacy towards teaching HR exercise. A checklist has been used in order to record schools’ provision in sport facilities and audio-visual resources. Project 1: Needs Analysis

36 Results Students: a) Physical activity level was below that recommended for good health in the largest proportion of the sample in all age groups. b) Girls were more inactive than boys in all age groups and can be classified as a target population. c) Physical activity declined dramatically over time, especially for girls. d) Students’ knowledge about healthy choices was limited. e) A large proportion of students were regular smokers. Teachers: a) Limited knowledge (58%) on teaching Heath Related Exercise (HRE) b) Very positive attitudes on participating in a Health Education Program (83%) but only 44,7% were confident (self-efficacy) to overcome the difficulties. Schools: a) Limited provision in extra curricula sport activities. b) Limited provision in sport facilities and audio-visual resources. Project1Project1 The results advocated and justified the need for intervention

37 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 737 Project 2: The Intervention INTERVENTION FOCUS ON 1 Students 2 Teachers 3 Curriculum 4 Out of school co-operation Teachers’ training Resources Teacher’s Book Student’s Book CDs Audio-visual material The intervention strategy focused on: a) The teachers’ training b) The creation and the provision of the necessary resources c) The creation of a positive and enjoyable learning environment for the students and d) The co-operation between school and out of school health and sport alliances.

38 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 738 Method Schools and sample: The intervention was applied in 9 elementary and 5 secondary schools for a period of 7 months. Fourteen (14) PE teachers involved in the project. A quasi-experimental design with two control groups was applied (experimental group N1=839 and control group N2=380). A number of different parameters were measured/estimated at the beginning, in the process and at the end of the program. The intervention process was being monitored in weekly basis by the scientific team and the teachers. Characteristics of the Program: HRE physical education lesson and Health Education Program. Extra curricula activities Co-operation with sport clubs and sport alliances Participation in challenging outdoor activities School festival Project2Project2

39 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 739 Evaluation of the Intervention Indicators of Success Schools Ethos Resources PE Teachers Self - efficacy Attitudes Knowledge Students Behaviour Knowledge PA patterns Participation in organised Sport Club

40 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 740 Quiz ανακεφαλαίωσης Τι διαφορά έχει το Controlled experimental design και το quasi-experimental design; Τι επιπτώσεις έχει αυτή η διαφορά στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων; Γιατί είναι λάθος η παρακάτω προσέγγιση: «Δεν μ’ ενδιαφέρει καθόλου πως ‘δουλεύει’ το πρόγραμμα, αφού κι έτσι φέρνει αποτελέσματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση».


Κατέβασμα ppt "Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 71 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 7. Αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης για την προώθηση της ΦΔ και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google