Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια συλλογή από απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια συλλογή από απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια συλλογή από απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
MySchool Μια συλλογή από απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις Διεύθυνση Δ.Ε. Τρικάλων – Φεβρουάριος 2016

2 ΜΕΡΟΣ Ι Το MySchool σήμερα

3 Τι είναι το MySchool; (1/2)
Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για τη μηχανογραφική υποστήριξη: των σχολικών μονάδων των διευθύνσεων εκπαίδευσης των ανώτερων διοικητικών δομών

4 Τι είναι το MySchool; (2/2)
Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή και την άντληση δεδομένων (μεταξύ άλλων) σχετικά με: το πλήθος και τις ειδικότητες των εκπ/κων ανά Δ/νση τις αναθέσεις μαθημάτων των εκπ/κων και τα κενά / πλεονάσματα που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο το μαθητικό δυναμικό στις σχολικές μονάδες τα ωρολόγια προγράμματα και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στους στόχους της εκπαίδευσης

5 Τι στόχους έχει το MySchool; (1/2)
να ενοποιήσει τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα όλων των υποδομών του ΥΠΠΕΘ για την ‘Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση να διασυνδεθεί με υποδομές εκτός ΥΠΠΕΘ για την άντληση (πχ Δημοτολόγια) και την παροχή στοιχείων (πχ ΕΛΣΤΑΤ)

6 Τι στόχους έχει το MySchool; (2/2)
να αντλεί αναλυτικά δεδομένα από τις σχολικές μονάδες σε πραγματικό χρόνο να επιταχύνει τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και να εξορθολογήσει τις σχετικές διαδικασίες να παρέχει ακριβή στοιχεία για την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος

7 Είναι υποχρεωτικό; (1/2)
Το MySchool έχει ενσωματωθεί νομοθετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα: με ΦΕΚ είναι υποχρεωτική η καταχώρηση και επιβεβαίωση των δεδομένων όλων των διοικητικών δομών που εμπλέκονται την ευθύνη για την ορθή τήρηση του μητρώου MySchool τη φέρουν προσωπικά οι Διευθυντές της κάθε δομής

8 Είναι υποχρεωτικό; (2/2)
Ποιες δυσκολίες προκύπτουν: οι Διευθυντές έχουν ήδη επωμιστεί μεγάλο φόρτο διοικητικού έργου για την ομαλή λειτουργία της δομής ευθύνης τους που είναι συχνά πρακτικά αδύνατο να έχουν την αποκλειστική εποπτεία ενός τόσο απαιτητικού Π.Σ. Η πιθανή ενασχόληση εκπαιδευτικών στο κενό ωράριό τους με τη διαδικασία αυτή δημιουργεί συχνά λάθη ή/και ελλιπή καταχώρηση στοιχείων.

9 Είναι κρίσιμη η ενημέρωσή του;
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μη έγκαιρης καταχώρησης των δεδομένων στο MySchool: Η λήψη αποφάσεων στις ανώτερες δομές της διοίκησης της εκπαίδευσης βασίζεται σε στοιχεία που αντλεί σε πραγματικό χρόνο από το MySchool. Η πλημμελής ή ετεροχρονισμένη καταχώρησή τους από πλευράς σχολικής μονάδας δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις κυρίως για το υπόλοιπο διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολόκληρης της Δ.Ε. Το αποτέλεσμα είναι να εκδίδονται εσφαλμένες αποφάσεις διάθεσης εκπαιδευτικών σε άλλες δομές (π.χ. ΔΙΕΚ), να μην αποστέλλονται αναπληρωτές αν το πλεόνασμα ωρών σε μια ειδικότητα δε δικαιολογεί κάτι τέτοιο, και το ΠΥΣΔΕ να λαμβάνει αποφάσεις που μετά καλείται να ανακαλέσει. Δημιουργούνται ερείσματα για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

10 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Τι καταχωρεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο το MySchool και αφορά τις Σχολικές Μονάδες

11 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (1/12)
Πώς τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός της οικείας Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα: Οργανικά (1 Σεπτέμβρη στη μονάδα που ανήκει). Από Διάθεση ΠΥΣΔΕ (1 Σεπτέμβρη στη μονάδα της προηγούμενης κύριας τοποθέτησης – Το ΠΥΣΔΕ θα ανανεώσει ή θα μεταβάλλει αυτήν την τοποθέτηση).

12 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (2/12)
Πώς τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός της οικείας Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα : Απόσπαση με αίτηση (Εντός ΠΥΣΔΕ). Ο εκπ/κος έχει οργανική και αιτήθηκε απόσπαση σε σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ της οργανικής του. Λαμβάνει τα μόρια (ΜΣΔ) της μονάδας απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός αποσπαστεί εντός του ΠΥΣΔΕ, τότε απουσιάζει από την οργανική του και δηλώνεται σχετική καταχώρηση στην οργανική τοποθέτησή του.

13 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (3/12)
Παράδειγμα απουσίας από τη μονάδα κύριας τοποθέτησης ενός εκπαιδευτικού που αποσπάστηκε εντός του ΠΥΣΔΕ. Η καταχώρηση γίνεται στην καρτέλα τοποθέτησης του εργαζομένου.

14 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (4/12)
Πώς τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός της οικείας Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα : Ολική διάθεση (ανάγκες της υπηρεσίας). Ο εκπαιδευτικός δεν αιτήθηκε απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ αλλά προέκυψαν ανάγκες που ανάγκασαν την υπηρεσία να τον διαθέσει ολικά σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ. Επειδή η μετακίνηση αυτή δεν είναι υπαιτιότητα του ιδίου, ο εκπαιδευτικός θα λάβει τα μόρια της σχολικής μονάδας με το μεγαλύτερο συντελεστή ΜΣΔ (αν η οργανική του έχει περισσότερα μόρια από τη μονάδα ολικής διάθεσης θα πάρει τα μόρια της οργανικής, διαφορετικά τα μόρια της μονάδας διάθεσης. Πρέπει να υπάρχει καταχωρημένη σχετική απουσία στη μονάδα οργανικής.

15 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (5/12)
Παράδειγμα απουσίας από τη μονάδα κύριας τοποθέτησης ενός εκπαιδευτικού που διατέθηκε ολικά εντός του ΠΥΣΔΕ. Η καταχώρηση γίνεται στην καρτέλα τοποθέτησης του εργαζομένου.

16 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (6/12)
Πώς τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός της οικείας Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα : Μερική διάθεση. Ο εκπαιδευτικός έχει υπόλοιπο διδακτικών ωρών στη μονάδα κύριας τοποθέτησής του (Οργανικά - Απόσπαση - Ολική Διάθεση) και το ΠΥΣΔΕ τον τοποθετεί με σχέση Μερικής Διάθεσης για συγκεκριμένο αριθμό ωρών και σε άλλη σχολική μονάδα για να συμπληρώσει το διδακτικό του ωράριο καλύπτοντας ανάγκες σε διδακτικές ώρες στη μονάδα αυτή. O εκπαιδευτικός θα λάβει ποσοστιαία (ανάλογα με τον αριθμό ωρών διάθεσης) τα μόρια της σχολικής μονάδας που διατέθηκε μερικώς. Δεν πρέπει να υπάρχει καταχωρημένη σχετική απουσία στη μονάδα κύριας τοποθέτησης.

17 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (7/12)
Πώς τοποθετείται ένας Επί Θητεία εκπαιδευτικός της οικείας ή άλλης Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα : Επί θητεία. Ο εκπαιδευτικός κατέχει θέση ευθύνης στη σχολική μονάδα. Η μονάδα αυτή μπορεί να είναι η κύρια τοποθέτησή του η και όχι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει καταχωρημένη σχετική απουσία στη μονάδα κύριας τοποθέτησης (αν αυτή είναι διαφορετική από την Επί Θητεία τοποθέτηση).

18 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (8/12)
Πώς τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός άλλης Δ.Ε. σε μια σχολική μονάδα της οικείας Δ.Ε. : Απόσπαση με αίτηση (Από άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ). Ο εκπ/κος που αποσπάται υπογράφει πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΔΕ απόσπασης. Μόλις το ΠΥΣΔΕ τον τοποθετήσει, λαμβάνει αναδρομικά τα μόρια της κύριας μονάδας τοποθέτησης. Αν ο εκπαιδευτικός αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ, τότε απουσιάζει από την οργανική/κύρια τοποθέτησή του και δηλώνεται σχετική καταχώρηση στην οργανική/κύρια τοποθέτησή του.

19 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (9/12)
Πώς τοποθετείται ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός μια σχολική μονάδα της οικείας Δ.Ε. : Οι αναπληρωτές τοποθετούνται με απόφαση του Δ/ντή εκπαίδευσης, χωρίς να εμπλέκεται στη διαδικασία το ΠΥΣΔΕ. Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται με σχέση εργασίας ‘Από διάθεση ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ’. Η οποιαδήποτε τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού τερματίζει το αργότερο στις 30 Ιουνίου.

20 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (10/12)
Γιατί εμφανίζεται κάποιος εκπαιδευτικός στις τοποθετήσεις εργαζομένων τις σχολικής μου μονάδας περισσότερες από μια φορές; Αυτό συμβαίνει επειδή ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της χρονιάς έχει διατεθεί και σε άλλες σχολικές μονάδες με απόφαση της Δ/νσης εκπαίδευσης ή του ΠΥΣΔΕ. Επειδή κάποια στιγμή το eDataCenter (Π.Σ. μεταθέσεων) θα ενσωματωθεί στο MySchool, πρέπει για κάθε χρονικό διάστημα υπηρέτησης να υπάρχει σχετική καταχώρηση στις υπηρετήσεις του εκπαιδευτικού ώστε να υπολογίζονται σωστά τα ΜΣΔ.

21 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (11/12)
Παράδειγμα πολλών τοποθετήσεων εκπ/κου. Ο συγκεκριμένος εκπ/κος διατέθηκε ολικά σε άλλο σχολείο εκτός της οργανικής του και διατίθεται μερικώς και σε ακόμη μία σχολική μονάδα. Κάποια στιγμή το ΠΥΣΔΕ άλλαξε τις ώρες μερικής διάθεσης στην τελευταία σχ. μονάδα. Επειδή για κάθε τροποποίηση μιας υπηρέτησης πρέπει να υπάρχει το ιστορικό τοποθέτησης, ο εκπαιδευτικός θα εμφανίζεται από 2 φορές στις τοποθετήσεις εργαζομένων και στις 2 σχολικές μονάδες. Με πράσινο χρώμα φαίνονται οι τρέχουσες τοποθετήσεις, ενώ με μπλε αυτές που έχουν λήξει. Με κόκκινο φαίνεται μια τοποθέτηση για την οποία έχει δηλωθεί απουσία.

22 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (12/12)
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει ως αρμοδιότητα να: δημιουργεί τις τοποθετήσεις των εργαζομένων στους φορείς. τροποποιεί τις τοποθετήσεις αυτές ανάλογα με τις αποφάσεις και να δημιουργεί νέες. να ορίζει για πόσες ώρες διατίθεται ο κάθε εκπαιδευτικός σε κάθε σχολική μονάδα.

23 Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών
Παράδειγμα τοποθέτησης εκπαιδευτικού:

24 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Τι καταχωρούν οι Σχολικές Μονάδες στο το MySchool και αφορά τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

25 Ενέργειες στην αρχή του διδακτικού έτους
Τι πρέπει να κάνει στο MySchool το σχολείο με την έναρξη του διδακτικού έτους; Εγγραφές μαθητών Δημιουργία των τμημάτων Κατανομή μαθητών στα τμήματα αυτά Καταχώρηση των υπευθύνων των τμημάτων Αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δημιουργία επίσημου ωρολογίου προγράμματος

26 Η Διεύθυνση βλέπει τα πάντα;
Ποια στοιχεία από αυτά που καταχωρούν οι σχολικές μονάδες είναι ορατά στη Δ. Ε.; Οι Δ.Ε. δεν έχουν πρόσβαση στο μαθητολόγιο και κατά συνέπεια δεν βλέπουν καθόλου ατομικά στοιχεία μαθητών, απουσίες, ποινές και βαθμούς. Οι Δ.Ε. βλέπουν μόνο στατιστικές αναφορές για το σύνολο του μαθητικού δυναμικού, τα τμήματα και τις αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς, τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν από τις αναθέσεις, τα ωρολόγια προγράμματα, εκδρομές και απεργίες. Οι Δ.Ε. δεν μπορούν ούτε να καταχωρήσουν για λογαριασμό του σχολείου τα στοιχεία αυτά, ούτε να τα τροποποιήσουν.

27 Αναθέσεις μαθημάτων (1/4)
Τι πρέπει να κάνουμε για την ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς: Για την ανάθεση μαθημάτων αρχικά επιλέγουμε το τμήμα στο οποίο θα αντιστοιχίσουμε τα προβλεπόμενα μαθήματα σε εκπαιδευτικούς. Το MySchool αναγράφει τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα. Για κάθε μάθημα επιλέγουμε τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό από το σύνολο των υπηρετούντων εργαζομένων. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο δίπλα σε κάθε εκπαιδευτικό που μπορεί λόγο ειδικότητας να διδάξει το μάθημα.

28 Αναθέσεις μαθημάτων (2/4)
Τι πρέπει να προσέχουμε στις αναθέσεις μαθημάτων: Αν κάποιος εκπαιδευτικός έχει περισσότερες από μία τοποθετήσεις στη μονάδα (μια τρέχουσα και μια ή περισσότερες που έχουν τερματίσει), πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να επιλέγουμε πάντα την τρέχουσα τοποθέτηση κατά την ανάθεση οποιουδήποτε μαθήματος. Το MySchool εμφανίζει τον κάθε εκπαιδευτικό τόσες φορές όσες και η τοποθετήσεις του στη μονάδα. Η ταξινόμηση γίνεται αλφαβητικά. Αν και συμβαίνει συχνά, δεν ισχύει ότι η τελευταία υπηρέτηση που εμφανίζεται είναι η τρέχουσα. Πρέπει λοιπόν να ελέγχουμε πάντα τη στήλη ‘ Ημ/νία Από ’ και ‘ Ημ/νία Εώς ’ κατά την επιλογή του εκπαιδευτικού ώστε να επιλέγουμε την τρέχουσα τοποθέτηση (αυτή που συνήθως τερματίζει στις 31/8 ή στις 30/6).

29 Αναθέσεις μαθημάτων (3/4)
Παράδειγμα επιλογής εκπαιδευτικού για το μάθημα ‘Φυσική Α Γυμνασίου’

30 Αναθέσεις μαθημάτων (4/4)
Τι συμβαίνει αν κατά λάθος επιλέξουμε προηγούμενη τοποθέτηση αντί για την τρέχουσα; Στην περίπτωση αυτή οι ώρες ανάθεσης που καταχωρήσαμε δεν θα εμφανίζονται στην τρέχουσα υπηρέτηση του εκπαιδευτικού αλλά σε προηγούμενη. Για τα δεδομένα που αντλούνται σχετικά με τα υπόλοιπα διδακτικού ωραρίου από τη Δ.Ε. και την Π.Δ.Ε., θα εμφανίζονται οι ώρες αυτές ως πλεονάζουσες (άνεση) και όχι ως διδακτικές. Στην περίπτωση που είμαστε σίγουροι ότι καταχωρήσαμε την ανάθεση σε κάποιον εκπαιδευτικό αλλά το άθροισμα στις αναθέσεις στην καρτέλα υπηρέτησης δε συμφωνεί, τότε πιθανότατα καταχωρήσαμε κάποιες ώρες ανάθεσης σε λάθος υπηρέτηση.

31 Τι είναι η συμπλήρωση ωραρίου; (1/3)
Η ‘Συμπλήρωση Ωραρίου’ δεν είναι ‘Μερική Διάθεση’ Συμβαίνει συχνά να προκαλείται ταύτιση με τις έννοιες ‘Συμπλήρωση Ωραρίου’ και ‘Μερική Διάθεση’. Όταν η Δ.Ε. διαθέτει κάποιον εκπαιδευτικό με υπόλοιπο διδακτικών ωρών σε σχολική μονάδα πέραν της κύριας τοποθέτησής του, τότε η ενέργεια αυτή καλείται ‘Μερική Διάθεση’ του εκπαιδευτικού και αν και συχνά αναφέρεται ως ‘Συμπλήρωση Ωραρίου’, δεν είναι συμπλήρωση όσον αφορά το MySchool. Η ‘Μερική διάθεση’ είναι ουσιαστικά το σύνολο των ωρών υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου υπηρέτησης στο φορέα που διατίθεται μερικώς ο εκπαιδευτικός.

32 Τι είναι η συμπλήρωση ωραρίου; (2/3)
Τι είναι τελικά η ‘Συμπλήρωση Ωραρίου’ ; Η ‘Συμπλήρωση Ωραρίου’ για το Myschool είναι ωράριο εργασίας του εργαζόμενου στο σχολείο που δε μπορεί να αποδοθεί με αναθέσεις μαθημάτων σε κάποιο τμήμα. Η ‘Συμπλήρωση Ωραρίου’ δηλώνεται στην καρτέλα τοποθέτησης του εκπαιδευτικού και έχει περίοδο ισχύος. Για τη συμπλήρωση ωραρίου του κάθε εκπαιδευτικού πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση, είτε από το σύλλογο διδασκόντων ή από ανώτερο διοικητικό όργανο.

33 Τι είναι η συμπλήρωση ωραρίου; (3/3)
Μερικά παραδείγματα που λογαριάζονται ως ‘Συμπλήρωση Ωραρίου’ Κατ’ οίκον διδασκαλία Εξειδικευμένη Ομαδική ή Εξατομικευμένη Υποστήριξη ΕΑΕ Παράλληλη Στήριξη / Στήριξη Από Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Προγράμματα Σχ. Δραστηριοτήτων (Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Σταδιοδρομίας) Comenius - Leonardo Da Vinci - Erasmus+ eTWINNING Σχολική Βιβλιοθήκη (ΕΠΕΑΕΚ και μη) Χορωδία Στήριξη Ερευνητικών Εργασιών Μερική Διάθεση σε φορείς εκτός σχ. Μονάδων Δ.Ε. (ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΠΕΚ, ΚΠΕ κτλ) Υπηρεσία Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην Ίδια Μονάδα

34 Τι είναι η μείωση ωραρίου; (1/2)
Η ‘Μείωση Ωραρίου’ για το Myschool είναι ουσιαστικά μια αφαίρεση ωρών από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού. Η ‘Μείωση Ωραρίου’ δηλώνεται στην καρτέλα τοποθέτησης του εκπαιδευτικού και έχει περίοδο ισχύος. Για να λαμβάνει τη μείωση ωραρίου πρέπει ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα με σχετική απόφαση ή/και κάποια δικαιολογητικά.

35 Τι είναι η μείωση ωραρίου; (2/2)
Μερικά παραδείγματα που λογαριάζονται ως ‘Μείωση Ωραρίου’ Διευθυντής / Προϊστάμενος Υποδιευθυντής Υπεύθυνος ΤΟΜΕΑ Ε.Κ. / ΕΠΑ.Λ. Υπεύθυνος Ε.Κ. για σπουδαστές Δ.Ι.Ε.Κ. Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Υπεύθυνος Σ.Ε.Φ.Ε. Υπεύθυνος Κέντρου Ε.Δ./Π.Δ.Σ. Γονέας Ανήλικου Τέκνου <2 ετών Αιρετός της Εκπαίδευσης Συνδικαλιστής Αιρετός ΟΤΑ

36 Πού καταχωρείται η συμπλήρωση και μείωση ωραρίου ενός εκπαιδευτικού;
Η καταχώρηση της συμπλήρωσης ή μείωσης ωραρίου γίνεται στην καρτέλα τοποθέτησης του εκπαιδευτικού. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια συμπληρώσεις ή μειώσεις ωραρίου αντίστοιχα. Στο πεδίο ‘Παρατηρήσεις’ σημειώνεται όπου χρειάζεται η απόφαση με την οποία αποδόθηκε η συμπλήρωση ή η μείωση ωραρίου.

37 Καταχώρηση Συμπλήρωσης και Μείωσης

38 Πού γίνονται συχνά λάθη;
Συχνά παρατηρείται από λάθος να επιλέγεται η κατηγορία ‘Υπερωρία’ αντί της ‘Συμπλήρωσης Ωραρίου’, επειδή πολλές από τις κατηγορίες συμπλήρωσης ωραρίου μπορούν να αποδοθούν και ως υπερωρίες. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα στατιστικά δεδομένα και πρέπει να γίνεται προσεκτική καταχώρηση ώστε να αποφεύγεται αυτό το σφάλμα. Πολλές φορές συμβαίνει να έχει καταχωρηθεί λάθος η περίοδος ισχύος της συμπλήρωσης ή την μείωσης. Αυτό έχει ως επίπτωση στα στατιστικά δεδομένα που αντλούνται από την Δ.Ε., την Π.Δ.Ε και το ΥΠΠΕΘ, να καταγράφονται εσφαλμένα πλεονάσματα σε διδακτικό ωράριο.

39 Εσφαλμένες Καταχωρήσεις Συμπλήρωσης και Μείωσης

40 Ημέρες εργασίας στο φορέα (1/2)
Στην καρτέλα τοποθέτησης του εκπαιδευτικού πρέπει να φαίνονται οι ημέρες στις οποίες παρουσιάζεται για απασχόληση στο φορέα. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν αποκλειστικά σε ένα σχολείο, πρέπει να είναι επιλεγμένες (με πράσινο χρώμα) όλες οι ημέρες. Για εκείνους που δε διδάσκουν όλες τις ημέρες στο σχολείο, επιλέγονται μόνο οι ημέρες που ο εκπαιδευτικός εμφανίζεται έστω και για μια ώρα.

41 Ημέρες εργασίας στο φορέα (2/2)
Παράδειγμα καρτέλας εργαζομένου με σχέση τοποθέτησης ‘Μερική Διάθεση’:

42 Προγράμματα Σχ. Δραστηριοτήτων
Ποιος αναθέτει τα προγράμματα αυτά στους εκπαιδευτικούς ; Ο σύλλογος διδασκόντων αφού συνεδριάσει, συντάσσει πρακτικό και προτείνει το κάθε πρόγραμμα με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς (συντονιστές - συμμετέχοντες) στη Δ.Ε. Στη συνέχεια συνεδριάζει η επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών Δραστηριοτήτων και με απόφασή της Διεύθυνσης εγκρίνονται τα προγράμματα αυτά, αναφέροντας τις ώρες συμπλήρωσης για τον κάθε εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό. Το ΠΥΣΔΕ επικυρώνει την απόφαση αυτή.

43 Κατ’ Οίκον Διδασκαλία Το σχολείο στέλνει το σχετικό αίτημα για κατ’ οίκον διδασκαλία στη Δ.Ε. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Δ.Ε. διαθέτει με απόφαση του ΠΥΣΔΕ ορισμένους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένο αριθμό ωρών. Το κατ’ οίκον σταματά όταν ο εμπλεκόμενος μαθητής επιστρέψει στο σχολείο. Στη Δ.Ε. αποστέλλεται πρακτικό που αναφέρει την επιστροφή του μαθητή και το κατ’ οίκον λύεται με νέα απόφαση. Με σχετική πράξη αναιρείται η Μερική Διάθεση εκπαιδευτικών για την κατ’ οίκον διδασκαλία.

44 Χορωδία Η Συμπλήρωση ‘Χορωδία’ αποδίδεται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων. Οι μαθητές συμμετέχουν προαιρετικά και μέχρι δύο (2) ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος στη διοργάνωση μαθητικής χορωδίας. Στα σχολεία όπου είναι διορισμένοι καθηγητές μουσικής αναλαμβάνουν αυτοί την ευθύνη οργάνωσης της χορωδίας.                                                                               Εκπαιδευτικός που διατίθεται σε περισσότερα από ένα σχολεία λαμβάνει τη μείωση μόνο σε ένα από αυτά.

45 Comenius- Leonardo Da Vinci, Erasmus+, eTwinning
Πρέπει να υπάρχει στο σχολείο σχετική απόφαση για την απόδοση των συμπληρώσεων αυτών. Η απόφαση αυτή δεν χορηγείται από την Δ.Ε. αλλά από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΠΕΘ. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει και μέχρι δύο (2) ώρες συμπλήρωσης.                                                                              

46 Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ
Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο, η Συμπλήρωση ‘Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ’ αποδίδεται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων. Κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει και μέχρι έξι (6) ώρες συμπλήρωσης Η ‘Σχολική Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ’ μπορεί να επιμεριστεί σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς αλλά το άθροισμα των ωρών συμπλήρωσης για αυτό το σκοπό να μην ξεπερνά τις 6 ώρες.

47 Μερική Διάθεση σε φορείς εκτός σχ. Μονάδων Δ.Ε.
Για τη συμπλήρωση αυτή απαιτείται πάντα απόφαση από ανώτερο διοικητικό όργανο. Πρέπει πάντα να αναγράφεται στις παρατηρήσεις ο αριθμός και ο φορέας της απόφασης. Χρειάζεται προσοχή στα χρονικά πεδία έναρξης και λήξης της απόφασης αυτής.

48 Υπηρεσία Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην Ίδια Μονάδα
Για τη συμπλήρωση αυτή απαιτείται πάντα απόφαση από ανώτερο διοικητικό όργανο (Π.Δ.Ε.). Η γραμματειακή υποστήριξη που ανατέθηκε σε κάποιον εκπαιδευτικό είναι δυναμική και τροποποιείται ή αναιρείται όποτε προκύπτουν ανάγκες σε διδακτικό ωράριο. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να καταχωρείται άμεσα από τα σχολεία μετά την κοινοποίηση της απόφασης, για να γίνουν οι απαραίτητες αντιπαραβολές δεδομένων και να διορθώνονται τυχών σφάλματα που προκύπτουν. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε η κάθε σχολική μονάδα να καταχωρεί τη συγκεκριμένη συμπλήρωση σε εκπαιδευτικό μόνο αν στην απόφαση αναφέρεται η μονάδα αυτή. Έχουν τύχει περιπτώσεις κυρίως σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε περισσότερες από μια σχ. Μονάδες να καταχωρείται διπλά το ωράριο της γραμματειακής υποστήριξης.

49 Υπεύθυνοι Εργαστηρίων
Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων ορίζονται στην αρχή του διδακτικού έτους με απόφαση συλλόγου διδασκόντων και η σχετική πράξη αποστέλλεται στη Δ.Ε. Η Δ.Ε. αφού εξετάσει τα πρακτικά των συλλόγων των σχολικών μονάδων, εκδίδει και κοινοποιεί μια συνολική απόφαση με τα ονόματα και τις σχολικές μονάδες που ορίζονται οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων. Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός πρέπει να οριστεί υπεύθυνος σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες (σε μικρά σχολεία όπου ο εκπαιδευτικός είναι ο μοναδικός με τη σχετική ειδικότητα), ορίζεται υπεύθυνος αλλά λαμβάνει τη μείωση ωραρίου μόνο σε μία από τις σχ. μονάδες.

50 Ωρολόγια Προγράμματα Στο MySchool πρέπει να καταχωρούνται τα όλα τα ωρολόγια προγράμματα (παλαιά και νέο για λόγους ιστορικότητας). Ένα κάθε φορά χαρακτηρίζεται ως επίσημο και αφορά πάντα το τρέχων ωρολόγιο πρόγραμμα. Υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής του προηγούμενου ωρολογίου προγράμματος, τροποποίησής του και καταχώρησης του ως επισήμου για την επιτάχυνση της διαδικασίας κάθε φορά που το πρόγραμμα μεταβάλλεται (έχει αποσταλεί σχετικός οδηγός στα σχολεία). Ενώ υπάρχει η δυνατότητα, δεν καταχωρούμε στα ωρολόγια προγράμματα το διοικητικό έργο που μπορεί να έχει ανατεθεί στου εκπαιδευτικούς του σχολείο μας.

51 Απεργίες – Στάσεις Εργασίας
Οι απεργίες και στάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών πρέπει να καταχωρούνται την ίδια μέρα και το αργότερο μέχρι τις 10:00 π. μ. Για κάθε εκπαιδευτικό που διατίθεται σε περισσότερες από μια σχ. μονάδες και απεργεί, η καταχώρηση γίνεται από το σχολείο στο οποίο θα έκανε τη συγκεκριμένη ημέρα μάθημα. Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός διδάσκει την ίδια μέρα σε περισσότερα από ένα σχολεία και γίνει απόπειρα καταχώρησης της απεργίας από όλα τα σχολεία, δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς αποθηκεύεται μόνο μια απεργία από το πρώτο σχολείο που έκανε τη σχετική καταχώρηση ενώ στα υπόλοιπα σχολεία φαίνεται η ένδειξη ‘Καταχώρηση από άλλο φορέα’.

52 Άδειες Εκπαιδευτικών (1/2)
Όπως ήδη εφαρμόζεται, κάθε αίτηση για άδεια εκπαιδευτικού καταχωρείται στο MySchool. Οι σχολικές μονάδες είναι υπεύθυνες να καταχωρούν εγκαίρως μόνο τις βραχυπρόθεσμες άδειες στο MySchool. Όλες οι μακροχρόνιες άδειες καταχωρούνται από τη Δ.Ε.

53 Άδειες Εκπαιδευτικών (2/2)
Ποιες άδειες μπορεί να καταχωρεί το σχολείο χωρίς να απαιτείται έγκριση από τη Δ.Ε. ; Ειδική άδεια παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ. και επιπλέον παρ.1 του άρθρου 51 Ν.4075/2012 (μέχρι και 22 μέρες) Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (μέχρι 3 μέρες) Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη (1 ή 2 μέρες ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση) Ειδική άδεια αιμοδοσίας (3 μέρες στο ίδιο ημερολογιακό έτος) Άδεια σε πατέρα εκπαιδευτικό λόγω γέννησης τέκνου (μέχρι και 2 μέρες) Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης τέκνων (μέχρι 4 μέρες για 1 τέκνο, 5 μέρες για 2 τέκνα και μέχρι 6 μέρες από 2 τέκνα και πάνω αλλά με προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα από αυτά να φοιτά σε διαφορετική βαθμίδα) Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Γνωμάτευση (μέχρι 3 μέρες χωρίς γνωμοδότηση Υγειονομικής Επιτροπής) Αναρρωτική άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση (μέχρι 2 μέρες) Άδεια γάμου (μέχρι και 5 μέρες) Άδεια εξετάσεων (μέχρι 10 μέρες βάσει του προγράμματος εξετάσεων) Κανονική άδεια (μέχρι 10 ημέρες)

54 ΜΕΡΟΣ ΙV Συμπεράσματα

55 Χρειάζεται προσοχή στη χρήση του MySchool
Τα λάθη που τυχόν συμβαίνουν στη διαδικασία καταχώρησης μεταδίδονται από τα σχολεία προς τις κεντρικές δομές και κατά συνέπεια παράγουν εσφαλμένα στατιστικά συμπεράσματα και αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν να δίνεται η απαραίτητη σημασία στη διαδικασία καταχώρησης καθώς με βάση τα παραπάνω αποτελεί μια κρίσιμη ευθύνη της σχολικής μονάδας. Είναι λοιπόν αναγκαία προϋπόθεση ο χειριστής του MySchool να έχει γνώση του αντικειμένου και όσο δυνατόν να μην αποσπάται από λοιπές διοικητικές δραστηριότητες κατά την καταχώρηση δεδομένων στο MySchool.

56 Το MySchool είναι σοβαρή διοικητική ευθύνη


Κατέβασμα ppt "Μια συλλογή από απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google