Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο νοσηλευτικής επαγγελματικής πρακτικής Διεπιστημονική συνεργασία Επίπεδο νοσηλευτικής διοικητικής πρακτικής Μάνατζμεντ Επίπεδα διοίκησης Η έκβαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο νοσηλευτικής επαγγελματικής πρακτικής Διεπιστημονική συνεργασία Επίπεδο νοσηλευτικής διοικητικής πρακτικής Μάνατζμεντ Επίπεδα διοίκησης Η έκβαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλο νοσηλευτικής επαγγελματικής πρακτικής Διεπιστημονική συνεργασία Επίπεδο νοσηλευτικής διοικητικής πρακτικής Μάνατζμεντ Επίπεδα διοίκησης Η έκβαση των ασθενών

2 Εισαγωγή Οι ηγέτες νοσηλευτές έχουν την ευκαιρία να μεταμορφώσουν την υγειονομική περίθαλψη Οι ηγέτες νοσηλευτές έχουν την ευκαιρία να μεταμορφώσουν την υγειονομική περίθαλψη Το παρόν σύστημα υγείας δεν υστερεί μόνο σε σχέση με την ιδανική, μορφή του σε διάφορα επίπεδα, αλλά εμφανίζεται θεμελιωδώς και αθεράπευτα αδύναμο να προσεγγίσει το ιδανικό Το παρόν σύστημα υγείας δεν υστερεί μόνο σε σχέση με την ιδανική, μορφή του σε διάφορα επίπεδα, αλλά εμφανίζεται θεμελιωδώς και αθεράπευτα αδύναμο να προσεγγίσει το ιδανικό Ολόκληρο το σύστημα πρέπει να αλλάξει, εάν θέλουμε να αρχίσουμε να επιτυγχάνουμε πραγματικές βελτιώσεις στην υγειονομική φροντίδα Ολόκληρο το σύστημα πρέπει να αλλάξει, εάν θέλουμε να αρχίσουμε να επιτυγχάνουμε πραγματικές βελτιώσεις στην υγειονομική φροντίδα Τα έξι σημεία βελτίωσης εστιάζονται στο ότι η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να: είναι ασφαλής, αποτελεσματική, να έχει ως επίκεντρο τον ασθενή, να παρέχεται έγκαιρα, να είναι αποδοτική και να διέπεται από πνεύμα ισότητας Τα έξι σημεία βελτίωσης εστιάζονται στο ότι η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να: είναι ασφαλής, αποτελεσματική, να έχει ως επίκεντρο τον ασθενή, να παρέχεται έγκαιρα, να είναι αποδοτική και να διέπεται από πνεύμα ισότητας Οι αλλαγές στο τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν δημιουργικότητα, ηγεσία και μοντέλα διοίκησης Οι αλλαγές στο τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν δημιουργικότητα, ηγεσία και μοντέλα διοίκησης

3 Μοντέλο νοσηλευτικής πρακτικής Προκειμένου να ενισχυθεί ο επαγγελματισμός στη νοσηλευτική πράξη, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει την επαγγελματική πρακτική Προκειμένου να ενισχυθεί ο επαγγελματισμός στη νοσηλευτική πράξη, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει την επαγγελματική πρακτική Η αυξημένη ζήτηση, ο μειούμενος αριθμός των νοσηλευτών και η γήρανση του νοσηλευτικού δυναμικού, θα οδηγήσουν σε έλλειψη της τάξεως του 20% στον αριθμό των νοσηλευτών που χρειάζεται το σύστημα υγείας των ΗΠΑ (έλλειψη > 400.000 νοσηλευτών) Η αυξημένη ζήτηση, ο μειούμενος αριθμός των νοσηλευτών και η γήρανση του νοσηλευτικού δυναμικού, θα οδηγήσουν σε έλλειψη της τάξεως του 20% στον αριθμό των νοσηλευτών που χρειάζεται το σύστημα υγείας των ΗΠΑ (έλλειψη > 400.000 νοσηλευτών) Η Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών περιγράφει τον τύπο του εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την επαγγελματική πρακτική: πιστοποίηση νοσοκομείων, εκπαιδευτικά προγράμματα, εξειδικευμένη νοσηλευτική πρακτική, διεπιστημονική συνεργασία Η Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών περιγράφει τον τύπο του εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την επαγγελματική πρακτική: πιστοποίηση νοσοκομείων, εκπαιδευτικά προγράμματα, εξειδικευμένη νοσηλευτική πρακτική, διεπιστημονική συνεργασία

4 Διεπιστημονική συνεργασία Περιγράφεται ως μια διαδικασία λήψης από κοινού αποφάσεων και επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας Περιγράφεται ως μια διαδικασία λήψης από κοινού αποφάσεων και επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας Έχει επίκεντρο τον ασθενή, δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία και στη χρήση της πληροφορικής Έχει επίκεντρο τον ασθενή, δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία και στη χρήση της πληροφορικής Τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν ένα περιβάλλον επαγγελματικής νοσηλευτικής πρακτικής είναι: Τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν ένα περιβάλλον επαγγελματικής νοσηλευτικής πρακτικής είναι: - φιλοσοφία κλινικής φροντίδας που δίνει έμφαση στην ποιότητα - συνεισφορά των εξειδικευμένων γνώσεων των νοσηλευτών στην ποιότητα της κλινικής φροντίδας - προωθεί τη νοσηλευτική ηγεσία σε επίπεδο στελεχών - ενθαρρύνει τους νοσηλευτές στη λήψη κλινικών αποφάσεων - στηρίζει προγράμματα επιμόρφωσης - υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των νοσηλευτών - δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας - χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές προόδους στην κλινική φροντίδα

5 Επίπεδο νοσηλευτικής διοικητικής πρακτικής Η νοσηλευτική διοίκηση χωρίζεται σε δύο επίπεδα Η νοσηλευτική διοίκηση χωρίζεται σε δύο επίπεδα Το ανώτερο διοικητικό νοσηλευτικό στέλεχος και ο μάνατζερ νοσηλευτής Το ανώτερο διοικητικό νοσηλευτικό στέλεχος και ο μάνατζερ νοσηλευτής Κάθε ένας από τους οποίους επικεντρώνεται σε διαφορετικά σημεία και συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο στη διοίκηση των συστημάτων υγείας Κάθε ένας από τους οποίους επικεντρώνεται σε διαφορετικά σημεία και συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο στη διοίκηση των συστημάτων υγείας Οι αρμοδιότητες του νοσηλευτικού στελέχους περιλαμβάνουν τη συνολική διοίκηση της νοσηλευτικής πρακτικής, την εκπαίδευση των νοσηλευτών και την επαγγελματική τους εξέλιξη, τη νοσηλευτική έρευνα, τη νοσηλευτική διοίκηση και τις νοσηλευτικές υπηρεσίες Οι αρμοδιότητες του νοσηλευτικού στελέχους περιλαμβάνουν τη συνολική διοίκηση της νοσηλευτικής πρακτικής, την εκπαίδευση των νοσηλευτών και την επαγγελματική τους εξέλιξη, τη νοσηλευτική έρευνα, τη νοσηλευτική διοίκηση και τις νοσηλευτικές υπηρεσίες Ο βασικός ρόλος του μάνατζερ νοσηλευτή είναι να εξασφαλίζει και μετά να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική, αποδοτική, ασφαλής και με ανθρώπινο πρόσωπο φροντίδα, που θα βασίζεται σε υψηλά πρότυπα πρακτικής Ο βασικός ρόλος του μάνατζερ νοσηλευτή είναι να εξασφαλίζει και μετά να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική, αποδοτική, ασφαλής και με ανθρώπινο πρόσωπο φροντίδα, που θα βασίζεται σε υψηλά πρότυπα πρακτικής

6 Διοίκηση Η εξέταση της κλασικής, μοντέρνας και μεταμοντέρνας εποχής παρέχει μια ευρύτερη αντίληψη για τη διοίκηση Η εξέταση της κλασικής, μοντέρνας και μεταμοντέρνας εποχής παρέχει μια ευρύτερη αντίληψη για τη διοίκηση Στην κλασική εποχή η εργασία γίνεται αντιληπτή ως τέχνη, μαθητεία, άσκηση επαγγέλματος από τεχνίτες, οικογενειοκρατική οργάνωση των επαγγελμάτων και παράδοση Στην κλασική εποχή η εργασία γίνεται αντιληπτή ως τέχνη, μαθητεία, άσκηση επαγγέλματος από τεχνίτες, οικογενειοκρατική οργάνωση των επαγγελμάτων και παράδοση Η μοντέρνα εποχή της διοίκησης περιλαμβάνει τις πυραμίδες, την ιεραρχία και συστήματα πόρων, υλικών, ανθρώπινου δυναμικού, έλεγχου, διανομής και παραγωγής σε εξειδικευμένα τμήματα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση Η μοντέρνα εποχή της διοίκησης περιλαμβάνει τις πυραμίδες, την ιεραρχία και συστήματα πόρων, υλικών, ανθρώπινου δυναμικού, έλεγχου, διανομής και παραγωγής σε εξειδικευμένα τμήματα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση Η μεταμοντέρνα εποχή περιλαμβάνει τα δίκτυα, τους μετόχους δικτύων και τον ομαδικό σχεδιασμό Η μεταμοντέρνα εποχή περιλαμβάνει τα δίκτυα, τους μετόχους δικτύων και τον ομαδικό σχεδιασμό Στη Mary Follett αποδίδεται ο τίτλος μητέρα της μοντέρνας διοίκησης Στη Mary Follett αποδίδεται ο τίτλος μητέρα της μοντέρνας διοίκησης Οι Taylor, Fayol και Weber αποκαλούνται πατέρες της μοντέρνας διοίκησης Οι Taylor, Fayol και Weber αποκαλούνται πατέρες της μοντέρνας διοίκησης

7 Μάνατζμεντ Η βιβλιογραφία ορίζει το μάνατζμεντ ως εξής: Το να διοικείς σημαίνει να προβλέπεις και να σχεδιάζεις, να οργανώνεις, να ηγείσαι, να συντονίζεις και να ελέγχεις Το να διοικείς σημαίνει να προβλέπεις και να σχεδιάζεις, να οργανώνεις, να ηγείσαι, να συντονίζεις και να ελέγχεις Να προβλέπεις και να παρέχεις μέσα εκτίμησης των μελλοντικών εξελίξεων και χάραξης του σχεδίου δράσης Να προβλέπεις και να παρέχεις μέσα εκτίμησης των μελλοντικών εξελίξεων και χάραξης του σχεδίου δράσης Να ηγείσαι σημαίνει να κτίζεις τη διττή δομή (υλική και ανθρώπινη), Να ηγείσαι σημαίνει να κτίζεις τη διττή δομή (υλική και ανθρώπινη), Να διοικείς σημαίνει να συνδέεις, να ενοποιείς και να εναρμονίζεις κάθε δραστηριότητα και προσπάθεια Να διοικείς σημαίνει να συνδέεις, να ενοποιείς και να εναρμονίζεις κάθε δραστηριότητα και προσπάθεια Να ελέγχεις σημαίνει να μπορείς να κρίνεις, εάν όλα λειτουργούν σύμφωνα με τους εδραιωμένους κανόνες και τις υπάρχουσες απαιτήσεις Να ελέγχεις σημαίνει να μπορείς να κρίνεις, εάν όλα λειτουργούν σύμφωνα με τους εδραιωμένους κανόνες και τις υπάρχουσες απαιτήσεις

8 Διοίκηση Οι πέντε θεμελιώδεις πρακτικές αποτελεσματικής διοίκησης είναι: 1. Ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 2. Δημιουργία και διατήρηση εμπιστοσύνης 3. Δυναμική διαχείριση της διαδικασίας της αλλαγής 4. Συμμετοχή των εργαζομένων στο εργασιακό σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη ροή της εργασίας 5. Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού

9 Επίπεδα διοίκησης Οι μάνατζερ νοσηλευτές λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης Οι μάνατζερ νοσηλευτές λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: - η διοίκηση πρώτης γραμμής, περίθαλψης των ασθενών σε επίπεδο μονάδας - η διοίκηση δεύτερης γραμμής του τμήματος - η διοίκηση τρίτου επιπέδου των στελεχών - Οι ρόλοι των μάνατζερ νοσηλευτών είναι αναπτυξιακοί, βασιζόμενοι στη γνώση και τις δεξιότητες

10 Μάνατζερ νοσηλευτής πρώτης γραμμής (1/2) - Γνώσεις οικονομικής διαχείρισης και ικανότητα προετοιμασίας και υποστήριξης ενός προϋπολογισμού για τα έξοδα του προσωπικού της μονάδας - Ικανότητα συνδυασμού ηθικών επιλογών σχετικά με τις ανθρώπινες ανάγκες - Αναγνώριση και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ασθενών - Ενεργή προσπάθεια καταμερισμού των εξουσιών μέσα στον οργανισμό - Επικοινωνιακές δεξιότητες - Γνώση των εσωτερικών παραγόντων (σκοπός εργασίας, δομή, τεχνολογία) - Γνώση των εξωτερικών παραγόντων (οικονομία, πολιτικές πιέσεις, νομικές πλευρές)

11 Μάνατζερ νοσηλευτής πρώτης γραμμής (2/2) Ικανότητα υποστήριξης της εξέλιξης του προσωπικού Ικανότητα υποστήριξης της εξέλιξης του προσωπικού Ικανότητα διασφάλισης κλίματος εντός του οποίου οι νοσηλευτές επιδιώκουν σημαντικούς στόχους Ικανότητα διασφάλισης κλίματος εντός του οποίου οι νοσηλευτές επιδιώκουν σημαντικούς στόχους Γνώση της οργανωτικής κουλτούρας Γνώση της οργανωτικής κουλτούρας Ικανότητα αλλαγών μέσω μιας συστηματικής και τακτικής διαδικασίας Ικανότητα αλλαγών μέσω μιας συστηματικής και τακτικής διαδικασίας Δια-βίου εκπαίδευση του προσωπικού Δια-βίου εκπαίδευση του προσωπικού Γνώση του τρόπου ενδυνάμωσης των νοσηλευτών Γνώση του τρόπου ενδυνάμωσης των νοσηλευτών Γνώση στρατηγικών προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού Γνώση στρατηγικών προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού

12 Το διευθυντικό νοσηλευτικό στέλεχος (1/2) Να εφαρμόζουν αρχές οικονομικής διαχείρισης στον προϋπολογισμό Να εφαρμόζουν αρχές οικονομικής διαχείρισης στον προϋπολογισμό Να συντονίζουν τον προϋπολογισμό του τμήματος Να συντονίζουν τον προϋπολογισμό του τμήματος Να υποστηρίζουν μάνατζερ νοσηλευτές Να υποστηρίζουν μάνατζερ νοσηλευτές Να προάγουν την νοσηλευτική επιστήμη Να προάγουν την νοσηλευτική επιστήμη Να καθορίζουν, αξιολογούν, συσχετίζουν και να επιτυγχάνουν πολλαπλούς στόχους Να καθορίζουν, αξιολογούν, συσχετίζουν και να επιτυγχάνουν πολλαπλούς στόχους Να αποκεντρώνουν και να μοιράζονται την αρχή και την εξουσία μέσα από συμμετοχική διοίκηση και καινοτόμα ηγεσία Να αποκεντρώνουν και να μοιράζονται την αρχή και την εξουσία μέσα από συμμετοχική διοίκηση και καινοτόμα ηγεσία

13 Το διευθυντικό νοσηλευτικό στέλεχος (2/2) Να εδραιώνουν την ομαδική εργασία Να εδραιώνουν την ομαδική εργασία Να καθορίζουν το επίπεδο της νοσηλευτικής κλινικής πρακτικής Να καθορίζουν το επίπεδο της νοσηλευτικής κλινικής πρακτικής Να προάγουν την εφαρμογή μιας νοσηλευτικής θεωρίας Να προάγουν την εφαρμογή μιας νοσηλευτικής θεωρίας Να καθορίζουν το εύρος και τον αριθμό των ερευνητικών νοσηλευτικών προγραμμάτων Να καθορίζουν το εύρος και τον αριθμό των ερευνητικών νοσηλευτικών προγραμμάτων Να εκτιμούν ποιο θα είναι το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της νοσηλευτικής Να εκτιμούν ποιο θα είναι το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της νοσηλευτικής Να ηγούνται του στρατηγικού σχεδιασμού Να ηγούνται του στρατηγικού σχεδιασμού Να παίζουν το ρόλο του μέντορα στους φοιτητές Να παίζουν το ρόλο του μέντορα στους φοιτητές Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις αρχές διοίκησης Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις αρχές διοίκησης

14 Η διαχείριση της κλινικής πρακτικής Οι επαγγελματίες νοσηλευτές επιθυμούν: 1. αυτονομία και έλεγχο των πράξεων τους 2. να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητες χωρίς την ανάμειξη των νοσηλευτών μάνατζερ Πρέπει να εμπιστεύονται τον μάνατζερ νοσηλευτή σε ότι αφορά το συντονισμό των προμηθειών, του εξοπλισμού και των υποστηρικτικών συστημάτων με το προσωπικό των άλλων τμημάτων Οι κλινικοί νοσηλευτές εμπιστεύονται περισσότερο μια διοίκηση βασισμένη στις ανθρώπινες σχέσεις, παρά μια διοίκηση η οποία επιβάλλει νόμους και κανονισμούς

15 Χρήση της θεωρίας στην επαγγελματική πρακτική Χρησιμοποιούνται ως μοντέλα ελέγχου και επικύρωσης της εφαρμογής νοσηλευτικών γνώσεων και ικανοτήτων Η θεωρία προσδίδει στους κλινικούς νοσηλευτές επαγγελματική ταυτότητα Βασίζεται σε επιστημονική έρευνα Μπορούν να διδαχθούν τόσο οι φοιτητές νοσηλευτικής όσο και οι επαγγελματίες νοσηλευτές Διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον ασθενή

16 Η έκβαση των ασθενών Η έκβαση του κάθε ασθενούς και η σχέση της με την παραγωγικότητα αποτελεί μείζον ζήτημα στο μάνατζμεντ ανθρωπίνων σχέσεων Η έκβαση του κάθε ασθενούς και η σχέση της με την παραγωγικότητα αποτελεί μείζον ζήτημα στο μάνατζμεντ ανθρωπίνων σχέσεων Η έκβαση ενός ασθενούς αναφέρεται στις συνέπειες της φροντίδας του ασθενούς είτε από νοσηλευτές είτε από μια διεπιστημονική ομάδα Η έκβαση ενός ασθενούς αναφέρεται στις συνέπειες της φροντίδας του ασθενούς είτε από νοσηλευτές είτε από μια διεπιστημονική ομάδα Στην έννοια της έκβασης του ασθενούς περιλαμβάνονται: Στην έννοια της έκβασης του ασθενούς περιλαμβάνονται: - η ικανοποίηση και η κατάσταση της υγείας του ασθενούς - ο έλεγχος των ενδο-νοσοκομειακών λοιμώξεων - ανεπιθύμητα συμβάντα και δυσμενείς εκβάσεις

17


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο νοσηλευτικής επαγγελματικής πρακτικής Διεπιστημονική συνεργασία Επίπεδο νοσηλευτικής διοικητικής πρακτικής Μάνατζμεντ Επίπεδα διοίκησης Η έκβαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google