Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ : Z15880 ΑΦΠ ΚΑΙ ΓΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Γ.Π.Α 9 ΙΟΥΛΙΟΥ-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ : Z15880 ΑΦΠ ΚΑΙ ΓΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Γ.Π.Α 9 ΙΟΥΛΙΟΥ-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ : Z15880 ΑΦΠ ΚΑΙ ΓΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Γ.Π.Α 9 ΙΟΥΛΙΟΥ-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ : Πήραμε δείγματα από εδάφη της Σπάρτης, της Λήμνου και της Κοπαίδας και πραγματοποιήσαμε εδαφοανάλυση στα δείγματα αυτά. Οι εργασίες εδαφοανάλυσης περιελάμβαναν: Μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης κορεσμένης εδαφικής πάστας. Προσδιορισμό pH των εδαφών. Προσδιορισμό του ανθρακικού ασβεστίου ( CaCO 3 ) Προσδιορισμό διαθέσιμου εδαφικού φωσφόρου. Προσδιορισμό ολικού αζώτου στο έδαφος. Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (Ι.Α.Κ) Προσδιορισμό οργανικής ουσίας στο έδαφος. Προσδιορισμό των ανταλλάξιμων κατιόντων στο έδαφος.

3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Η οργανική ουσία στο έδαφος είναι πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά. Για να την υπολογίσουμε ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία : Ζυγίζω και τοποθετώ 1g εδάφους από κάθε δείγμα σε κωνικές φιάλες και έχω και μια για το Μάρτυρα. Έπειτα προσθέτω σε καθεμιά 10 ml K 2 Cr 2 O 7 και 20 ml H 2 SO 4. Το αφήνω σε ηρεμία και μετά ρίχνω 10 ml στον μάρτυρα όπως και σε κάθε δείγμα. Βάζω ακόμα 200 ml απιονισμένο νερό και 10 ml φωσφορικό οξύ. Στη συνέχεια τιτλοδοτώ με FeSO 4 και προσθέτω στις κωνικές φιάλες 10-12 σταγόνες δείκτη (διφαινυλανινοσουλφουνικό βάριο). Το χρώμα από μοβ γίνεται πράσινο. Τέλος, αφού βρω τα ml που καταναλώθηκαν για το κάθε δείγμα, από τον τύπο της οργανικής ουσίας, υπολογίζω την οργαν. ουσία σε κάθε δείγμα.

4

5

6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Ζυγίζω και τοποθετώ 5g εδάφους από κάθε δείγμα σε μπουκαλάκια των 100ml. Προσθέτω 0.3 g ενεργό άνθρακα και 90 ml NaHCO 3. Έπειτα κάνω ανάδευση για 15 λεπτά και φυγοκέντρηση. Στη συνέχεια διήθηση και έχω ανάπτυξη χρώματος. Τότε, βάζω 5 ml σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml και προσθέτω 10 ml απιονισμένο νερό και 10 ml ASCORBIC ACID. Κάνω ανάδευση για 1 min. Και συμπλήρωση όγκου με απιονισμένο νερό. Το αφήνω σε ηρεμία για 15 min. Και παίρνω τις μετρήσεις για το κάθε δείγμα εδάφους από το φασματοφωτόμετρο.

7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Ζυγίζω και τοποθετώ 2 g εδάφους σε φιάλες καύσης. Προσθέτω 20 ml διαλύματος H 2 SO 4 και σαλικυλικού οξέος. Στη συνέχεια βάζω 1 g Na 2 S 2 O 3 και μία ταμπλέτα σεληνίου. Έχω έναρξη καύσης στους 420 C. για μια ώρα μέχρι το δείγμα να γίνει διαυγές. Τότε, αφού κρυώσει η φιάλη προσθέτω 30 ml απιονισμένο νερό και 100 ml 8N NaOH. Ταυτόχρονα, σε κωνική φιάλη βάζω 100 ml βορικό οξύ 2% για την παραλαβή αμμωνίας. Κάνω απόσταξη για 3 min. και στη συνέχεια προσθήκη δείκτη και τιτλοδότηση με HCL 0.05N., και τέλος, παίρνω τις μετρήσεις.

8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ pH ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Με τον όρο Ph νοείται η τιμή του συστήματος >. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι : παίρνουμε 20 ml ύδατος και στη συνέχεια αναδεύουμε κάθε 5 min. για μια ώρα. Έπειτα η μέτρηση του ph γίνεται με τη βοήθεια ph-μέτρου. Για να γίνει όμως η μέτρηση πρέπει να ρυθμίσουμε το όργανο. Γι αυτό το λόγο εμβαπτίζουμε τα ηλεκτρόδια του ph-μέτρου σε ρυθμιστικό διάλυμα γνωστού ph. Αφού ρυθμίσουμε το όργανο, ανακινούμε το αιώρημα και τοποθετούμε τα ηλεκτρόδια μέσα στο αιώρημα μας. Τέλος, λαμβάνουμε την ένδειξη του ph.

9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (CaCO 3 ) Ο ασβεστόλιθος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χημική αντίδραση του εδάφους, στη ph-μετρική και συνεπώς στην ρυθμιστική συμπεριφορά αυτού. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό του ανθρακικού ασβεστίου είναι η εξής : τοποθετώ στην κωνική φιάλη 1 g εδάφους. Προσθέτω HCL. Ανακινώ την κωνική φιάλη και χύνεται το οξύ στο εδαφικό δείγμα και εκλύεται CO 2. Τέλος, παίρνω τις μετρήσεις.

10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΑΣΤΑΣ Η μέτρηση της ηλεκτρικής πάστας κορεσμού είναι σημαντικά για τον προσδιορισμό της αλατότητας του εδάφους. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε αναλύεται παρακάτω. Βάζω 100 g εδάφους σε κύπελλο. Προσθέτω απιονισμένο νερό με την προχοϊδα και ανακατεύω μέχρι το έδαφος να φτάσει σε κατάσταση κορεσμού. Έπειτα μετράω την αντίσταση με το αγωγιμόμετρο.

11 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ (Ι.Α.Κ) Η Ι.Α.Κ εκφράζεται σε meq/100 g ξηρού βάρους. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής : ζυγίζω 5 g εδάφους για κάθε δείγμα και τα βάζω σε μπουκαλάκια των 100 ml. Έπειτα προσθέτω 50 ml CH 3 COONa 1N και αναδεύω για 10 min., κάνω φυγοκέντρηση για 3 min. Και επαναλαμβάνω μια φορά με CH 3 COONa. Στη συνέχεια προσθέτω 50 ml αλκοόλη και κάνω το ίδιο που έκανα με το οξικό νάτριο. Επαναλαμβάνω μια φορά με αλκοόλη και τέλος, προσθέτω 80 ml CH 3 COONH 4 και κάνω το ίδιο που έκανα με το οξικό νάτριο. Τέλος, κάνω διήθηση σε ογκομετρικές των 100 ml. Συμπληρώνω τον όγκο με απιονισμένο νερό. Αραιώνω 10/100 και μετρώ στο φλογοφωτόμετρο.

12 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Ζυγίζω 5 g ξηρού εδάφους από κάθε δείγμα και τα τοποθετώ σε φιαλίδια των 100 ml για φυγοκέντρηση. Προσθέτω 33 ml του αντιδραστηρίου και τα δείγματα αναταράσσονται για 5 min. Έπειτα φυγοκεντρούνται μέχρι το υγρό να γίνει διαυγές. Μετά λαμβάνεται από το φιαλίδιο το υπερκείμενο υγρό και συλλέγεται σε μια φιάλη των 100 ml. Ταυτόχρονα το διηθούμε. Η διαδικασία εκχύλισης επαναλαμβάνεται δυο φορές. Συμπληρώνεται η φιάλη με το αντιδραστήριο μέχρι την ειδική χαραγή και ανακινείται καλώς. Για τις μετρήσεις του καλίου και του νατρίου χρησιμοποιούμε το φλογοφωτόμετρο, ενώ για ασβέστιο και το μαγνήσιο το φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης.

13 Πριν πραγματοποιήσουμε όλες τις παραπάνω αναλύσεις, αεροξηράναμε για δυο με τρεις ημέρες τα εδαφικά μας δείγματα και στη συνέχεια τα λιοτριβίσαμε και τα κοσκινίσαμε, έτσι ώστε να τα μετατρέψουμε σε λεπτή άμμο.


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ : Z15880 ΑΦΠ ΚΑΙ ΓΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Γ.Π.Α 9 ΙΟΥΛΙΟΥ-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google