Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δραστηριότητα ενότητας 6 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα φιλόλογος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ CMS-LMS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δραστηριότητα ενότητας 6 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα φιλόλογος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ CMS-LMS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 δραστηριότητα ενότητας 6 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα φιλόλογος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ CMS-LMS

2 Το Learning Circuits Glossary ορίζει τα ΣΔΜ ως “ Λογισμικό, το οποίο αυτοματοποιεί τη διαχείριση της εκπαίδευσης. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης εγγράφει τους χρήστες, καταχωρεί τα μαθήματα σε καταλόγους, καταγράφει τα δεδομένα των σπουδαστών και υποβάλλει αναφορές στη διοίκηση. Συνήθως δεν προσφέρει δυνατότητες συγγραφής, αλλά εστιάζει στη διαχείριση μαθημάτων που δημιουργούνται από πληθώρα άλλων πηγών, όπως είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού (LCMS)” ΟΡΙΣΜΟΣ

3 Διακρίνονται σε: Δωρεάν/ανοιχτού κώδικα και Εμπορικές Κοινό στοιχείο στις περισσότερες εφαρμογές αποτελεί η διάκριση τριών κατηγοριών χρηστών. Έτσι, υπάρχουν45 διαφορετικές λειτουργίες και άδειες πρόσβασης για διαχειριστές, καθηγητές και Φοιτητές.Ως προς το κόστος, που αφορά βέβαια στις εμπορικές εφαρμογές, η τιμολόγηση μπορεί να είναι σταθερή ή ανάλογη με τον αριθμό των χρηστών. Σε άλλες περιπτώσεις η τιμή εξαρτάται από το χρονικό διάστημα χρήσης, ενώ υπάρχουν και εφαρμογές που προσφέρονται δωρεάν και δοκιμαστικά για μικρές χρονικές περιόδους

4 Παρέχουν κοινό χώρο εργασιών παρουσιάσεις on-line τόπους για συνομιλία καισυζήτηση on-line τεστ γνώσεων αξιολόγηση κ.ά. Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο καιτην on-lineμάθηση. Παρέχοντας ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας εμπλουτίζουν την παραδοσιακή διδασκαλία. Τι προσφέρουν στους χρήστες;

5 Παρέχουν Εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες χρησιμεύουν για ασύγχρονη επικοινωνία δύο ατόμων ή περισσοτέρων ατόμων και ομάδων (Netscape Messenger, Microsoft Outlook, Eudora, κ.λπ.) Εφαρμογές συνομιλίας στο διαδίκτυο, οι οποίες προσφέρουν σύγχρονη επικοινωνία με τη μορφή συζητήσεων (chat) ή και αποστολής μηνυμάτων (IRC, Instant Messenger, κ.λπ.) Εφαρμογές συσκέψεων για σύγχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο (NetMeeting, κ.λπ.). Υπηρεσίες video on demand και ψηφιακής μετάδοσης εικόνας και ήχου (video and audio streaming). Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν την εκπομπή ζωντανού προγράμματος, το οποίο ψηφιοποιείται και μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο. Με την τεχνική αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν από απόσταση μαθήματα, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις. Οι υπηρεσίες video on demand μπορούν να αξιοποιηθούν σαν συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση Πίνακες ανακοινώσεων (Whiteboards ή Bulletin Boards) για την ενημέρωση των φοιτητών. Τι προσφέρουν στους χρήστες;

6 Διάκριση μεταξύ CMS και LMS Και τα δύο επιτελούν λειτουργίες: εγγραφής σπουδαστών επικοινωνίας με αυτούς αποτίμησης της απόδοσης και ενεργοποίησης μαθησιακού υλικού. Εν τούτοις: το ένα σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο λόγω των ανόμοιων μαθησιακών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν.το CMS υποστηρίζει μακροπρόθεσμες συνεδρίες μαθημάτων, ενώ το LMS υποστηρίζει έναν αριθμό από σύντομα επιμορφωτικά γεγονότα.

7 Online ανάρτηση υλικού μαθημάτων Αξιολόγηση σπουδαστή. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με online κουίζ, τεστ κλπ Φόρουμ συζητήσεων. Οι συζητήσεις μπορούν να διεξάγονται με την επίβλεψη μιας ομάδας CMS:Οι βασικές λειτουργίες ενός τέτοιους συστήματος περιλαμβάνουν:

8 LMS:Οι βασικές λειτουργίες ενός τέτοιους συστήματος περιλαμβάνουν: Εγγραφή σπουδαστών Παρακολούθηση συμμετοχής στο μάθημα Εξέταση Διεξαγωγή συζητήσεων Μεταφορά πληροφορίας σε άλλα συστήματα Προγραμματισμό μαθημάτων

9 BlackBoard http://www.blackboard.com/us/index.Bb το Blackboard αποδείχθηκε εύκολο στην εκμάθηση, φιλικό στο χρήστη και πιο διαδραστικό από αντίστοιχες πλατφόρμες, προσφέροντας υψηλή διαθεσιμότητα, χρηστικότητα, διαλειτουργικότητα, σταθερότητα και ασφάλεια. Σήμερα αποτελεί την πιο διαδεδομένη εμπορική πλατφόρμα παγκοσμίως, Χρησιμοποιείται σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις των Η.Π.Α., του Ηνωμένου Βασιλείου (47%59), στα σχολεία της Ιρλανδίας, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μερικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης(LMS)

10 Μoodle http://moodle.org/ Στη Μεγ. Βρετανία η χρήση του ανέρχεται στο 55% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στα ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Σερρών και αλλού, πλήρως εξελληνισμένο, ενώ έχει γίνει και προσαρμογή στις ανάγκες των Ελλήνων χρηστών.

11 http://www.youtube.com/watch?v=Ek86AmM HqCM&feature=related Οδηγίες χρησης moodle...

12 E-class Στην Ελλάδα, μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές είναι η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Class. Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για λογαριασμό του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet43. Παράλληλα, η ίδια ομάδα έχει τροποποιήσει κατάλληλα την πλατφόρμα τόσο για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αθηνών (η-Τάξη: http://eclass.uoa.gr) όσο και για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (η τ@ξη: http://eclass.sch.gr). Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα είναι ορατά και προσπελάσιμα από όλους, ωστόσο η πρόσβαση των εκπαιδευτικών σ’ αυτήν είναι ελεγχόμενη από την υπηρεσία καταλόγου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ώστε μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να μπορούν να τοποθετήσουν περιεχόμενο στον ηλεκτρονικό χώρο που παρέχεται κεντρικά σε κάθε σχολείο. Σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 1.0 και κατά το σχολικό έτος 2008-09 καταγράφει 2.193 ηλεκτρονικά μαθήματα σε 854 συμμετέχοντα σχολεία από όλη την Ελλάδα.

13 Πώς λειτουργεί η e-class; http://www.youtube.com/watch?v=OIZaDd3D Pxo

14 Μερικά ακόμη συστήματα διαχείρισης μαθησης... Joomla! http://www.joomla.org/ http://www.joomla.gr/ http://www.joomla.gr/ Drupal http://drupal.org/

15 Έχει ενδιαφέρον να καταγραφεί η βαθμολογία την οποία έλαβαν γνωστά ΣΔΜ, έπειτα από έρευνα το 2007, σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών τους: LearnFlex 10.00 NetDimensions Enterprise 9.30 Moodle 6 8.33 TopClass e ‐ Learning Suite 8.25 Saba Learning Suite 6.37 Blackboard Academic Suite 6.19 IBM Lotus Learning Management 5.30 IntraLearn 5.0 2.70 Τα βασικά σημεία που αναγνωρίζονται από τους χρήστες ως κρίσιμα μειονεκτήματα είναι: 1) το κόστος μιας πλατφόρμας 2) η ελλιπής τεχνική υποστήριξη 3) η μη επαρκής δυνατότητα εξατομίκευσης 4)η αδυναμία ενοποίησης με άλλα συστήματα 5)τα προβλήματα με τον κατασκευαστή και 6)η ανεπαρκής ασφάλεια

16 δικτυογραφία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.Υλοποίηση οπτικού εργαλείου κατασκευής περιεχομένου μεταδεδομένων για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση προτύπων.Ονοματεπώνυμο: Ανεζίνης Βασίλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Κατέβασμα ppt "Δραστηριότητα ενότητας 6 επιμόρφωσης επιμορφωτών β' επιπέδου στις Τ.Π.Ε Κωνσταντίνα Ματσούκα φιλόλογος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ CMS-LMS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google