Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1   ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
τέλος ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Γ. Γκοτζαμάνης

2 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΒΟΛΒΟΣ ΠΡΩΡΑΙΑ ΕΛΙΚΑ Γ. Γκοτζαμάνης

3 Γάστρα Πρωραία δεξαμενή Πρυμναία δεξαμενή Ισχίο ή γοφός Παρειά ή μάσκα
Πρώρα Μέσο πλοίου Μέγιστος νομέας Πρύμνη Γ. Γκοτζαμάνης

4 ΜΟΡΦΕΣ ΠΛΩΡΗΣ Η μορφή αυτή, είναι μια από τις παλαιότερες, οι οποίες κατά κανόνα έφεραν τα ιστιοφόρα όπου ήταν κατάλληλη για την στήριξη του προβόλου και την διακόσμησή της, με τις περίφημες γοργόνες. Ακόμη και σήμερα, το σχήμα της φάλκης προτιμάται στις ξύλινες κυρίως κατασκευές μικρών θαλαμηγών, γιατί εκτός των άλλων αυτό το σχήμα δεν επιτρέπει εύκολα τη βύθιση (βουτιά) της πρώρας στο επερχόμενο κύμα. ΦΑΛΚΗΣ

5 ΠΡΟΚΛΙΝΟΥΣΑ Η πρώρα με προκλίνουσα μορφή συναντάται στις σύγχρονες κατασκευές με γωνίες κλίσεις περίπου 15ο -30ο. Σε πλοία μικρής ταχύτητας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται το σχήμα αυτό για να διατηρείται ελάχιστη η βρεχόμενη επιφάνεια. Αντίθετα, σε πλοία υψηλών ταχυτήτων είναι προτιμότερη η επιμήκυνση της γραμμής της ισάλου, με αποτέλεσμα η πρώρα να κατέρχεται σχεδόν κατακόρυφα

6 Ο σκοπός της βολβοειδούς πρώρας είναι η μείωση του ύψους του κύματος της πρώρας (bow wave crest) και της αντίστασης πρόωσης (pressure resistance). Με την μετάθεση τμήματος του εκτοπίσματος κάτω από την έμφορτη ίσαλο στο βολβό είναι δυνατή η εκλέπτυνση των ίσαλων στην περιοχή της έμφορτης σε τρόπο ώστε και τα δύο στοιχεία δηλαδή η εκλέπτυνση των γραμμών σε συνδυασμό με την ενέργεια του βολβού να υποβοηθούν στην μείωση της αντίστασης. Η βολβοειδής πρώρας συναντάται σε: 1. Επιβατηγά και ταχέα φορτηγά 2. Πολεμικά με πολύ μεγάλα ηχοβολιστικά (sonar domes) με μορφή βολβού τα οποία αυξάνουν την αντίσταση σε ορισμένες περιοχές ταχυτήτων. 3. Ογκώδη σκάφη ΒΟΛΒΟΕΙΔΗΣ

7 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ
Deep tanks Μέση τομή Double Bottom tanks FORE PEAK AFTER PEAK ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ Γ. Γκοτζαμάνης

8 Γ. Γκοτζαμάνης

9 Υπερκατασκευή καλείται κάθε κατασκευή πάνω από το κυρίως κατάστρωμα που καλύπτει όλο το πλάτος αλλά όχι όλο το μήκος του πλοίου. Οι πλευρές των υπερκατασκευών φαίνονται σαν συνέχεια του εξωτερικού περιβλήματος του κυρίως πλοίου. Υπερστέγασμα καλείται κάθε κατασκευή πάνω από το κυρίως κατάστρωμα που καλύπτει μέρος του πλάτους και μέρος του μήκους του πλοίου. Γ. Γκοτζαμάνης

10 ΧΩΡΟΙ ΠΛΟΙΟΥ Γ. Γκοτζαμάνης

11 GENSETS Γ. Γκοτζαμάνης

12 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Γ. Γκοτζαμάνης

13 ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ
Γ. Γκοτζαμάνης

14 Γ. Γκοτζαμάνης

15 Γ. Γκοτζαμάνης

16 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ. Γκοτζαμάνης

17 ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ Είναι το επίπεδο που συνήθως συμπίπτει με το επάνω μέρος του ελάσματος της τρόπιδας Είναι το, κάθετο στο βασικό Ε. Κ., επίπεδο που διασχίζει το πλοίο κατά μήκος και το χωρίζει σε δύο συμμετρικά μέρη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΑΦΟΡΑΣ Είναι η ευθεία που ορίζεται από την τομή του Διαμήκους Επιπέδου Συμμετρίας και του Βασικού Επιπέδου Κατασκευής Γ. Γκοτζαμάνης

18 Άφορτος ίσαλος είναι η ίσαλος στην οποία πλέει το πλοίο χωρίς φορτίο.
ΠΡΥΜΝΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΠΡΩΡΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕΣΗ ΤΟΜΗ ΙΣΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CWL ΠΑΡΙΣΑΛΟΣ WL Βασική γραμμή κατασκευής Έμφορτος ίσαλος είναι η ίσαλος στην οποία πλέει το πλοίο πλήρες φορτίου. Πρωραία κάθετος είναι η κάθετος στη βασική γραμμή κατασκευής που διέρχεται από το σημείο τομής της ακροπρωραίας κατασκευής του πλοίου και της ισάλου κατασκευής. Ίσαλος κατασκευής είναι η, παράλληλη προς την βασική γραμμή κατασκευής, ίσαλος γραμμή στην οποία θα πλέει το πλήρως έμφορτο πλοίο βάσει της μελέτης.. Άφορτος ίσαλος είναι η ίσαλος στην οποία πλέει το πλοίο χωρίς φορτίο. Μέση τομή καλείται η εγκάρσια τομή του πλοίου που βρίσκεται στη μέση της οριζόντιας απόστασης μεταξύ των καθέτων. Πρυμναία κάθετος είναι η κάθετος στη βασική γραμμή κατασκευής που συνήθως συμπίπτει με τον άξονα του πηδαλίου Ίσαλος γραμμή είναι κάθε γραμμή που ορίζεται από την τομή της εξωτερικής πλευράς του πλοίου και της επιφάνειας της θάλασσας. Παρίσαλος είναι κάθε γραμμή κατά μήκος της πλευράς του πλοίου που είναι παράλληλη προς την ίσαλο κατασκευής. Γ. Γκοτζαμάνης

19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ. Γκοτζαμάνης

20 Μέγιστο Πλάτος Β : Πλάτος κατασκευής ΒWL : Πλάτος Ισάλου
CWL Μέγιστο πλάτος είναι το μέγιστο πλάτος του πλοίου, μετρούμενο κάθετα στο διαμήκες επίπεδο συμμετρίας συμπεριλαμβανομένων των ελασμάτων καθώς και τυχών προεξοχών. Πλάτος σχεδίασης ή αναφοράς ή κατασκευής Β είναι το μέγιστο πλάτος του πλοίου μετρούμενο συνήθως στη μέση τομή εσωτερικώς του πάχους των ελασμάτων Πλάτος ισάλου BWL είναι το μέγιστο πλάτος της ισάλου κατασκευής μετρούμενο εσωτερικώς του πάχους των ελασμάτων. Γ. Γκοτζαμάνης

21 Γ. Γκοτζαμάνης

22 Βασικό Επίπεδο Κατασκευής
Βύθισμα κατασκευής καλείται η απόσταση μεταξύ του βασικού επιπέδου κατασκευής και της ισάλου κατασκευής, μετρούμενη επάνω στη πλευρά της μέσης τομής. Ύψος εξάλων ή εφεδρικό ύψος καλείται η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της ισάλου κατασκευής και της άνω όψης των ζυγών του ανώτατου συνεχούς καταστρώματος του πλοίου, μετρούμενη επάνω στη πλευρά της μέσης τομής. Κοίλο ή ύψος καλείται η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του βασικού επιπέδου κατασκευής και της άνω όψης των ζυγών του ανώτατου συνεχούς καταστρώματος του πλοίου, μετρούμενη επάνω στη πλευρά της μέσης τομής. Κοίλο Ύψους εξάλων είναι το κοίλο του πλοίου προσαυξημένο με το πάχος του ελάσματος υδρορροής του καταστρώματος εξάλων και με την τιμή tE(L-S)/L, όπου tE είναι το πάχος της τυχόν ξύλινης επένδυσης του καταστρώματος και S το ολικό πραγματικό μήκος των υπερκατασκευών. Fb CWL D T Βασικό Επίπεδο Κατασκευής Γ. Γκοτζαμάνης

23 Κυρτότητα καταστρώματος καλείται η εγκάρσια καμπυλότητα του καταστρώματος για διευκόλυνση της απομάκρυνσης του νερού. Γ. Γκοτζαμάνης

24 Πρυμναίο βύθισμα καλείται η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη στην πρυμναία κάθετο. Πρωραίο βύθισμα καλείται η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη στην πρωραία κάθετο. Βύθισμα καλείται γενικά η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη σε οποιοδήποτε σημείο του πλοίου Μέσο βύθισμα καλείται η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη στην μέση τομή του άκαμπτου πλοίου είναι δε ίσο με το ημιάθροισμα του πρωραίου και του πρυμναίου βυθίσματος. Γ. Γκοτζαμάνης

25 Γ. Γκοτζαμάνης

26 Διαγωγή καλείται η διαφορά μεταξύ του πρωραίου και του πρυμναίου βυθίσματος. Ονομάζεται πρωραία ή πρυμναία ανάλογα με το βύθισμα που είναι μεγαλύτερο. Πρυμναία Διαγωγή Γ. Γκοτζαμάνης

27 Μήκος υπολογισμών ύψους εξάλων θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο από τα μήκη που προκύπτουν συγκρίνοντας το 96% του LWL , μετρούμενο σε μία ίσαλο στα 85% του πλευρικού ύψους, ή του LPP στην ίδια ίσαλο. FP AP Μήκος ισάλου LWL καλείται η οριζόντια απόσταση μεταξύ πρωραίου και πρυμναίου σημείου της ισάλου κατασκευής (εξωτερική ακμή της πρώρας και της αντίστοιχης της πρύμνης). Μήκος ολικό LOA καλείται η οριζόντια απόσταση μεταξύ του ακρότατου πρωραίου και ακρότατου πρυμναίου σημείου του πλοίου CWL Lpp LWL Μήκος μεταξύ καθέτων LPP καλείται η οριζόντια απόσταση μεταξύ πρωραίας και πρυμναίας καθέτου LOA Γ. Γκοτζαμάνης

28 Σιμότητα καταστρώματος καλείται η διαφορά του ύψους εξάλων κατά μήκος της πλευράς του καταστρώματος του πλοίου σε σχέση με το ύψος εξάλων στη μέση τομή για το βύθισμα κατασκευής. Η σιμότητα μπορεί να είναι κανονική, μη κανονική, η να ελλείπει τελείως και αποτελεί ένα μέτρο διόρθωσης του απαιτούμενου ύψους εξάλων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Γραμμής Φόρτωσης. Πρωραία Σιμότητα Πρυμναία Σιμότητα Γ. Γκοτζαμάνης

29 LPP : L between perpendiculars LWL : L of waterline LOA : L overall
L : Lengh LPP : L between perpendiculars LWL : L of waterline LOA : L overall B : Molded Beam or Breadth BWL : Beam of waterline D : Depth T : Molded draft Fb : Freeboard S : Shear Γ. Γκοτζαμάνης

30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γ. Γκοτζαμάνης

31 Τρόπιδα Ελάσματα Σειρά ελασμάτων υδροροής Σειρά ελασμάτων ζωστήρα
Εξωτερικό περίβλημα Κυρτό της γάστρας Σειρά ελασμάτων τρόπιδας Τρόπιδα Γ. Γκοτζαμάνης

32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΝΟΜΕΙΣ (Εγκάρσιοι) Χαλύβδινοι δοκοί σχήματος Τ στα πλευρά του πλοίου πάνω στους οποίους επικολλούνται τα πλευρικά ελάσματα ΑΓΚΩΝΕΣ Χαλύβδινα τριγωνικά ελάσματα σύνδεσης νομέων ,ζυγών ,εδρών για ενίσχυση της εγκάρσιας αντοχής. ΖΥΓΑ Χαλύβδινοι δοκοί σχήματος Τ τοποθετη-μένοι εγκάρσια κάτω από το κατάστρωμα. ΕΔΡΕΣ ΝΟΜΕΩΝ Χαλύβδινα ελάσματα ενίσχυσης του πυθμένα του πλοίου Γ. Γκοτζαμάνης

33 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΑΓΚΩΝΑΣ ΖΥΓΟ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΝΟΜΕΑΣ ΖΥΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΕΑ ΖΥΓΟ Γ. Γκοτζαμάνης

34 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΝΟΜΕΙΣ (Διαμήκεις) Χαλύβδινοι δοκοί σχήματος Τ ή Γ στα πλευρά του πλοίου πάνω στους οποίους επικολλούνται τα πλευρικά ελάσματα ΛΩΡΟΙ Χαλύβδινοι δοκοί τοποθετημένοι κατά μήκος για ενίσχυση των πλευρών του πλοίου ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ Χαλύβδινοι δοκοί τοποθετημένοι κατά μήκος για ενίσχυσή του καταστρώματος Χαλύβδινα ελάσματα διαμήκους ενίσχυσης του πυθμένα του πλοίου και διακρίνονται σε πλευρικές και την κεντρική σταθμίδα που καλείται και κατακόρυφη τρόπιδα ΣΤΑΘΜΙΔΕΣ Γ. Γκοτζαμάνης

35 ΣΤΑΘΜΙΔΕΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΔΑ
ΛΩΡΟΙ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΜΙΔΕΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΔΑ Γ. Γκοτζαμάνης

36 Γ. Γκοτζαμάνης

37 Γ. Γκοτζαμάνης

38 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ
Στο σύστημα αυτό οι εγκάρσιοι νομείς, οι έδρες και τα ζυγά τοποθετούνται σε μικρές μεταξύ τους αποστάσεις ( εκ.) ενώ οι διαμήκεις ενισχύσεις σε μεγάλες. ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ. Γκοτζαμάνης

39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ
Στο σύστημα αυτό οι εγκάρσιοι νομείς, οι έδρες και τα ζυγά τοποθετούνται σε μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις ενώ οι διαμήκεις ενισχύσεις σε μικρές. Στο διαμήκες σύστημα ενίσχυσης οι εγκάρσιοι νομείς, λόγω του μικρού αριθμού τους είναι ενισχυμένοι. ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ. Γκοτζαμάνης

40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ
Στο σύστημα αυτό οι πλευρές του πλοίου έχουν το εγκάρσιο σύστημα ενίσχυσης ενώ ο πυθμένας και το κατάστρωμα το διαμήκες. ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ. Γκοτζαμάνης

41 ΔΙΠΥΘΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ Γ. Γκοτζαμάνης

42 ΔΡΥΦΑΚΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Γ. Γκοτζαμάνης

43 ΦΡΑΚΤΗ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΦΡΑΚΤΕΣ ΠΡΩΡΑΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΦΡΑΚΤΗ
ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΦΡΑΚΤΕΣ ΦΡΑΚΤΗ ΠΡΥΜΝΑΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΦΡΑΚΤΗ ΠΡΩΡΑΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Γ. Γκοτζαμάνης

44 Γ. Γκοτζαμάνης

45 ΣΤΕΙΡΑ Γ. Γκοτζαμάνης

46 Γ. Γκοτζαμάνης

47 ΠΟΔΟΣΤΗΜΑ Γ. Γκοτζαμάνης

48 Γ. Γκοτζαμάνης

49 ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ
Γ. Γκοτζαμάνης

50 ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ
Γ. Γκοτζαμάνης

51 Γ. Γκοτζαμάνης

52 Γ. Γκοτζαμάνης

53 ΠΑΡΑΤΡΟΠΙΔΙΑ Γ. Γκοτζαμάνης

54

55 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Γ. Γκοτζαμάνης

56 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΑΡΙΣΑΛΟΙ) ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΑΡΙΣΑΛΟΙ) ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΜΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΕΙΣ) Γ. Γκοτζαμάνης

57 Γ. Γκοτζαμάνης

58 Γ. Γκοτζαμάνης

59 Γ. Γκοτζαμάνης

60 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γ. Γκοτζαμάνης

61 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ. Γκοτζαμάνης


Κατέβασμα ppt "  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google