Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ασφάλειες τήξεως Διακόπτες Επιλεκτική συνεργασία

2 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Ασφάλεια τήξεως είναι το όργανο προστατεύει σε περίπτωση βραχυκυκλώματος διακόπτοντας αυτόματα το κύκλωμα με σκοπό να αποφύγουμε καταπονήσεις από υπερθέρμανση ή ακόμη και καταστροφές. Ειδικότερα, η ασφάλεια προστατεύει τον εξοπλισμό που ακολουθεί όπως αγωγούς, συσκευές, διακόπτες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή μιας ασφάλειας είναι: A) η ονομαστική τάση (π.χ 500 V) B) η ονομαστική ένταση: είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος για να μη καταπονηθεί η μόνωση του αγωγού. Γ) Οι χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου τήξεως-έντασης από τις οποίες προκύπτουν οι χρόνοι στους οποίους επέρχεται η τήξη του τηκτού για διάφορες τιμές υπερέντασης. Δ) Την ικανότητα διακοπής, δηλαδή το μέγιστο ρεύμα [kA] που μπορούν να διακόψουν υπό ορισμένη τάση χωρίς βλάβη.

3 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Σύνδεση ασφαλειών: Τοποθέτηση ασφαλειών:

4 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Με κριτήριο τη λειτουργική τους συμπεριφορά οι ασφάλειες διακρίνονται σε κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από δύο γράμματα. Το πρώτο γράμμα συμβολίζει την περιοχή της χαρακτηριστικής χρόνου-έντασης για την οποία προορίζονται να προσφέρουν προστασία και μπορεί να είναι: Α1) g: (general fuses), πλήρης προστασία, δηλ. ικανές να διακόπτουν ρεύματα από την μικρότερη τιμή για την οποία τήκεται η ασφάλεια μέχρι την ονομαστική ικανότητα διακοπής. Με άλλα λόγια, παρέχουν προστασία τόσο έναντι υπερφορτίσεων όσο και έναντι βραχυκυκλωμάτων. Α2) a: (accompanied fuses), μερική προστασία, δηλ. ικανές να διακόπτουν ρεύματα με τιμές μόνο πάνω ένα καθορισμένο πολλαπλάσιο της ονομαστικής έντασης. Με άλλα λόγια, παρέχουν προστασία μόνο έναντι βραχυκυκλωμάτων. Το δεύτερο γράμμα συμβολίζει το στοιχείο της εγκατάστασης στο οποίο προσφέρουν προστασία και μπορεί να είναι: L (κατά ΙΕC G)= γραμμές (Line), Μ=κινητήρες (Motor), S=διακόπτες(Switch),R = ανορθωτές (Rectifier) Οι πιο συνηθισμένες από τις παραπάνω κατηγορίες είναι οι κατηγορίες: gL: για προστασία γραμμών τόσο σε υπερφόρτιση όσο και σε βραχυκύκλωμα aM: για προστασία κινητήρων σε βραχυκύκλωμα (οι ασφάλειες, για διάφορους λόγους, δεν προστατεύουν τους κινητήρες έναντι υπερφορτίσεως. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται θερμικά).

5 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Υπάρχουν δύο είδη ασφαλειών: Α) Κοχλιωτές (βιδωτές): Αποτελούνται από: α) την ασφαλειοθήκη, β) τη μήτρα προσαρμογής, γ) το φυσίγγιο, δ) το πώμα. Α1) Diazed ή τύπου D. Έχουν ονομαστική ένταση έως και 200 Α και ικανότητα ρεύματος διακοπής έως και 50 kA.

6 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Υπάρχουν δύο είδη ασφαλειών: Α) Κοχλιωτές (βιδωτές): Αποτελούνται από: α) την ασφαλειοθήκη, β) τη μήτρα προσαρμογής, γ) το φυσίγγιο, δ) το πώμα. Α1) Diazed ή τύπου D. Έχουν ονομαστική ένταση έως και 200 Α και ικανότητα ρεύματος διακοπής έως και 50 kA.

7 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Α2) Neozed ή τύπου D0 με διαστάσεις μικρότερες εκείνων του τύπου D. Έχουν ονομαστική ένταση έως και 200 Α και ικανότητα ρεύματος διακοπής έως και 25 kA.

8 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Α2) Neozed ή τύπου D0 με διαστάσεις μικρότερες εκείνων του τύπου D. Έχουν ονομαστική ένταση έως και 200 Α και ικανότητα ρεύματος διακοπής έως και 25 kA.

9 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Χαρακτηριστικές χρόνου-έντασης κοχλιωτών ασφαλειών : Ταχείας τήξεως Βραδείας τήξεως

10 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Β) Μαχαιρωτές ή χαμηλής τάσεως υψηλής ικανότητας διακοπής ή τύπου ΝΗ. Αποτελούνται από το σώμα κατασκευασμένο από πορσελάνη μέσα στο οποίο υπάρχει το τηκτό σε άμμο για τη σβέση του τόξου. Φέρει δυο μεταλλικά στελέχη που αποτελούν τους ακροδέκτες της.

11 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Β) Μαχαιρωτές ή χαμηλής τάσεως υψηλής ικανότητας διακοπής ή τύπου ΝΗ. ΤΥΠΟΠΟIΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΑΧΑΙΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΝΟΜ. ΕΝΤΑΣΗ [Α] ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ 00 6-100 Ο 6-160 1 80-250 2 3 4 Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές που απαιτούν τυποποιημένες ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από εκείνες των κοχλιωτών ασφαλειών. Υπάρχουν σε διάφορα τυποποιημένα μεγέθη σε σχέση με τις διαστάσεις τους όπως φαίνονται στον διπλανό ΠΙΝΑΚΑ. Επομένως εκτός από την ονομαστική ένταση πρέπει να προσδιορίζεται και το μέγεθος. Έχουν επίσης μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής εκείνης των κοχλιωτών ασφαλειών ( kA) Γ) Μικρές γυάλινες , τύπου G. Χρησιμοποιούνται για την προστασία συσκευών μικρής ισχύος και το τηκτό βρίσκεται μέσα γυάλινο σωλήνα.

12 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ασφάλειες τήξεως Οι ασφάλειες μπορούν να συνδυαστούν με διάφορα είδη αποζευκτών έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ.

13 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Οι διακόπτες είναι όργανα τα οποία μπορούν να ανοίγουν ή να κλείνουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα αφού τους δοθεί μια εντολή λειτουργίας. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση στη διάκριση των διακοπτών αφού υπάρχουν πολλά είδη διακοπτών τα οποία μπορούν και να συνδυάζονται μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθεί μία συγκεκριμένη εφαρμογή ή λειτουργία. Γενικά μπορούμε να τους διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Α) Διακόπτες ελέγχου ή εντολών: είναι κατάλληλοι για έλεγχο σε άλλα όργανα. Α1) Με μοχλίσκο Α2) Περιστροφικοί Α3) Με κουμπί Α4) Με πλωτήρα (φλοτεροδιακόπτες) Β) Διακόπτες κυκλωμάτων ισχύος: είναι κατάλληλοι για ζεύξη ή απόζευξη φορτίων. Β1) Αποζεύκτες: λειτουργούν υπό αμελητέα τάση ή ρεύμα Β2) Διακόπτες φορτίου: συνδέουν ή αποσυνδέουν φορτία σε ομαλή λειτουργία (όχι βραχυκυκλώματα) μηχανικά ή ηλεκτρομαγνητικά. Β3) Διακόπτες ισχύος ή αυτόματοι διακόπτες: χρησιμοποιούνται για προστασία αφού ανοίγουν ή κλείνουν κυκλώματα σε συνθήκες σφαλμάτων. Β4) Διακόπτες εκκίνησης κινητήρων: ειδική κατηγορία διακοπτών φορτίου για εκκίνηση, σταμάτημα ή αλλαγής φοράς κινητήρων, όπου μπορεί να είναι πολλαπλάσια του ονομαστικού.

14 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Μικροαυτόματοι διακόπτες Οι συνηθέστερες ανεπιθύµητες καταστάσεις που επιβαρύνουν τα κυκλώµατα μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι η υπερφόρτιση και το βραχυκύκλωμα. Υπερφόρτιση ενός κυκλώματος υπάρχει όταν το ρεύµα που διέρχεται από αυτό έχει τιµή μεγαλύτερη από αυτήν για την οποία το κύκλωµα έχει σχεδιαστεί. Υπερφόρτιση μπορεί να προκληθεί από την κακή κατάσταση µιας συσκευής, ή από τη χρήση μιας συσκευής µε ισχύ μεγαλύτερη από αυτήν που το κύκλωµα μπορεί να προσφέρει. Βραχυκύκλωμα έχουμε στην περίπτωση της άµεσης επαφής δύο σηµείων ενός κυκλώματος που έχουν μεταξύ τους διαφορετικό δυναμικό (π.χ. επαφή της φάση µε τον ουδέτερο στην περίπτωση µμιας γραµµής τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος). Στο βραχυκύκλωμα το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα, φτάνει σε εξαιρετικά μεγάλες τιμές. Συνέπεια αυτών των ανεπιθύμητων καταστάσεων, είναι η μείωση του χρόνου ζωής της εγκατάστασης, η καταστροφή συσκευών ή μηχανημάτων, ενώ μπορεί να προκληθεί μέχρι και ολική καταστροφή της εγκατάστασης από πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης. Η προστασία των αγωγών από υπερεντάσεις μπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση μικροαυτόματων διακοπτών οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι τόσο µε θερµικό στοιχείο για την προστασία από υπερφορτίσεις όσο και µε μαγνητικό στοιχείο για την προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων.

15 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Μικροαυτόματοι διακόπτες Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά: Α) η ονοµαστική τιµή έντασης του ρεύµατος : καθορίζει τη µέγιστη επιτρεπτή τιµή του ρεύµατος µέχρι την οποία ο µικροαυτόµατος δεν ενεργοποιείται Β) η χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος χρόνου: καθορίζει την συμπεριφορά του σε περίπτωση υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος.

16 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Μικροαυτόματοι διακόπτες ε. Φλογοκρύπτη Κάθε μικροαυτόµατος περιέχει: Α) κυρίως διακόπτη: επαφές, θάλαμος σβέσης τόξου Β) θερμικό στοιχείο: Είναι ένα διμεταλλικό στοιχείο. Τα δύο εφαπτόμενα μέταλλα έχουν διαφορετικό θερμικό συντελεστή. Υπό την επίδραση της αυξημένης θερμοκρασίας, λόγω σφάλματος, διαστέλλονται με διαφορετικό ρυθμό με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σταματήσει η επαφή τους. Το θερμικό στοιχείο ενεργοποιείται όταν έχουμε υπερφόρτιση Γ) μαγνητικό στοιχείο: Είναι ένας μικρός ηλεκτρομαγνήτης. Όταν το ρεύμα, λόγω σφάλματος ξεπεράσει κάποια κρίσιμη τιμή, ο οπλισμός του ηλεκτρομαγνήτη έλκεται με αποτέλεσμα να ανοίξουν οι επαφές του. Το μαγνητικό στοιχείο ενεργοποιείται όταν έχουμε βραχυκύκλωμα. Δομή μικροαuτόματοu διακόπτη. α. Μοχλός χειρισμού β. Ακροδέκτες σύνδεσης γ. Θερμικό στοιχείο δ. Μαγνητικό στοιχείο

17 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Μικροαυτόματοι διακόπτες Χαρακτηριστικές λειτουργίας: Η συµπεριφορά ενός µικροαυτόµατου διακόπτη ισχύος περιγράφεται από τις χαρακτηριστικές λειτουργίας ρεύµατος χρόνου: Χαρακτηριστική Β: καλύπτουν ανάγκες προστασίας γραµµών διανοµής κτιριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα ωµικών φορτίων και γραµµών φωτισµού. Χαρακτηριστική C: καλύπτουν ανάγκες προστασίας γραµµών διανοµής κτιριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα κυκλώµατα µε ωµικά και ελαφρώς επαγωγικά φορτία. Χαρακτηριστική D: καλύπτουν ανάγκες προστασίας γραµµών διανοµής κτιριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα φορτία ισχυρά επαγωγικά και φορτία µε υψηλά ρεύµατα εκκίνησης. Ρύθμιση μαγνητικού

18 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Μικροαυτόματοι διακόπτες Χαρακτηριστικές λειτουργίας: Η συµπεριφορά ενός µικροαυτόµατου διακόπτη ισχύος περιγράφεται από τις χαρακτηριστικές λειτουργίας ρεύµατος χρόνου: Χαρακτηριστική Κ: είναι κατάλληλοι για την προστασία καλωδίων και εξοπλισµού. Εξαιτίας της αργής αντίδρασης του µαγνητικού στοιχείου, επιτυγχάνεται προστασία κυκλωµάτων τροφοδοσίας κινητήρων, λαµπτήρων χαµηλής τάσης, ηλεκτρονικών µπάλαστ, κλιµατιστικών, µετασχηµατιστών κ.λ.π. Χαρακτηριστική Ζ: είναι κατάλληλοι για την προστασία διατάξεων ηµιαγωγών και κυκλωµάτων µετασχηµατισµού τάσης.

19 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Μικροαυτόματοι διακόπτες Χαρακτηριστικές λειτουργίας θερµικό στοιχείο Ηλεκτροµαγνητικό στοιχείο Ρεύµατα δοκιµών Χρόνος απόζευξης Ρεύµα µη ενεργοποίησης Ρεύµα ενεργοποίηοης αντοχή μαγνητικού στοιχείου σε υπερένταση ελάχιστο σηµείο Β 1.13 In >1h 3In > 0.1s 1.45 Ιn <1h 5Ιn < 0.1s C 1.13 Ιn 5In 10In D 10Ιn 1.45 In 14Ιn Κ 1.05Ιn > 2h 8In > 0.2s 1.2In <2h 12In < 0.2s Ζ 1.05In > 1h 2Ιη

20 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Μικροαυτόματοι διακόπτες Οι μικροαυτόματοι τοποθετούνται στο πίνακα διανομής και είναι σχεδιασμένοι για στήριξη σε ράγα. Διακρίνονται σε μονοπολικούς ή τριπολικούς. Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες διατάξεις που μανδαλώνονται στο πλάι τους: Α) βοηθητική επαφή για σήμανση διακοπής του ουδετέρου Β) βοηθητική επαφή για σήμανση απόζευξης λόγω υπερφόρτισης, διαρροής προς γη ή βραχυκύκλωμα Γ) βοηθητική επαφή για διάταξη πηνίου έλλειψης τάσης Δ) βοηθητική επαφή για εξ’ αποστάσεως απόζευξη του μικροαυτόματου.

21 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Διακόπτης διαφυγής έντασης βασίζεται στη σύγκριση των ρευμάτων των τροφοδοτικών αγωγών. Βασικό στοιχείο του ΔΔΕ είναι ο μετασχηματιστής έντασης (μ/σ έντασης). Ο αγωγός της φάσης και ο ουδέτερος (όχι όμως και ο αγωγός προστασίας) περνούν από ένα μαγνητικό δακτύλιο και αποτελούν το πρωτεύον τύλιγμα του μ/σ έντασης. Ο δακτύλιος φέρει το δευτερεύον τύλιγμα του μ/σ έντασης. Χωρίς σφάλμα προς τη γη μετά το ΔΔΕ, ισχύει και άρα δεν αναπτύσσεται μαγνητική ροή στο δακτύλιο. Για σφάλμα ΙΔ προς τη γη μετά το ΔΔΕ, ισχύει: και αναπτύσσεται μαγνητική ροή στο δακτύλιο, η οποία επάγει τάση στο δευτερεύον και εάν το ρεύμα ΙΔ υπερβεί μια ορισμένη τιμή (ΙΔ≥ΙΔΝ, ΙΔΝ= οριακή ένταση επέμβασης ή ονομαστικό ρεύμα διαφυγής) προκαλεί το άνοιγμα των πόλων του ΔΔΕ. Χαρακτηριστικές τιμές του ΙΔΝ: 10mA, 30mA, 300mA, 500mA με διαφορετικά ονομαστικά ρεύματα λειτουργίας ανάλογα με την εφαρμογή.

22 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Διακόπτης διαφυγής έντασης Για συμμετρικό ή ασύμμετρο τριφασικό φορτίο, χωρίς σφάλμα προς τη γη μετά το ΔΔΕ, ισχύει: και άρα δεν αναπτύσσεται μαγνητική ροή στο δακτύλιο. Για συμμετρικό ή ασύμμετρο φορτίο, με σφάλμα ΙΔ προς τη γη μετά το ΔΔΕ, ισχύει: και αναπτύσσεται μαγνητική ροή στο δακτύλιο η οποία επάγει τάση στο δευτερεύον όταν το ρεύμα ΙΔ υπερβεί μια ορισμένη τιμή προκαλεί το άνοιγμα όλων των πόλων του ΔΔΕ. Συνίσταται ο μηνιαίος έλεγχο του ΔΔΕ, ιδιαίτερα μετά από καταιγίδα. Ο έλεγχος γίνεται με πίεση του κουμπιού ελέγχου Ρ όπου γεφυρώνεται η μια φάση και ο ουδέτερος με αντίσταση Rp και προκαλείται ασυμμετρία των ρευμάτων (εικονικό σφάλμα, δεν έχουμε διαρροή προς γη).

23 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Διακόπτης διαφυγής έντασης Συνδεσμολογία ΔΔΕ: Επειδή ο ΔΔΕ προστατεύει τις συσκευές αλλά και ολόκληρο το τμήμα της εγκατάστασης μετά από αυτόν, πρέπει να τοποθετείται στο γενικό πίνακα της εγκατάστασης ΔΔΕ με άμεση γείωση. Ο αγωγός της άμεσης γείωσης δεν περνά από τον ΔΔΕ. ΔΔΕ με ουδετέρωση. Ο ιδιαίτερος αγωγός προστασίας της ουδετέρωσης δεν συνδέεται στον ΔΔΕ.

24 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Διακόπτης διαφυγής έντασης

25 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Διακόπτης διαφυγής έντασης Περισσότεροι διακόπτες διαφυγής στον ίδιο πίνακα: Σε εγκαταστάσεις με πολλά κυκλώματα δεν πρέπει να τοποθετείται ένας μόνο ΔΔΕ μεγάλης ονομαστικής έντασης, αλλά πρέπει να σχηματίζονται ομάδες κυκλωμάτων και κάθε ομάδα να προστατεύεται με δικό της ΔΔΕ. Ορθή σύνδεση Διαχωρισμός των ουδετέρων κάθε αναχώρησης. Εσφαλμένη σύνδεση Με τον κοινό ουδέτερο προκαλείται πτώση του ΔΔΕ χωρίς να υπάρχει σφάλμα.

26 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Διακόπτης διαφυγής έντασης Ο ΔΔΕ προκαλεί απόζευξη του τμήματος που προστατεύει ακόμα και όταν το ρεύμα προς γη είναι πολύ μικρότερο του ρεύματος λειτουργίας και δεν μπορεί να προκαλέσει τήξη των ασφαλειών ή πτώση των μικροαυτόματων. Όμως, έχει αποδειχτεί ότι ρεύματα προς γη και με μικρές εντάσεις συνδέονται συχνά με ηλεκτρικό τόξο και εάν δεν διακοπούν σε μικρό χρόνο, προκαλούν τοπική υπερθέρμανση με πιθανό αποτέλεσμα πυρκαϊά. Οι ΔΔΕ διακόπτουν τέτοια ρεύματα προς γη άρα προστατεύουν και έναντι πυρκαϊάς. Οι ΔΔΕ, γενικά, δεν προστατεύουν σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Όμως, έχουν αναπτυχθεί ΔΔΕ που είναι επιπλέον εφοδιασμένοι με ηλεκτρομαγνητικά και θερμικά στοιχεία που προστατεύουν και σε περίπτωση υπερφορτίσεως ή και βραχυκυκλώματος.

27 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διακόπτες Διακόπτης διαφυγής τάσης Ο ΔΔΤ συμπεριφέρεται σαν βολτόμετρο και μετρά την τάση επαφής VB και όταν αυτή υπερβεί τα 50V (όριο ασφαλείας) διακόπτει την τροφοδοσία του κυκλώματος.

28 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Επιλεκτική συνεργασία Ολική επιλεκτική συνεργασία: Όταν εμφανιστεί σφάλμα (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα ή διαρροή) τότε διεγείρεται μόνο το μέσο προστασίας που είναι πιο κοντά στο σφάλμα. Μερική επιλεκτική συνεργασία: Όταν εμφανιστεί σφάλμα (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα ή διαρροή) τότε δεν διεγείρεται μόνο το μέσο προστασίας που είναι πιο κοντά στο σφάλμα. Γενικά: θα πρέπει οι χρόνοι ενεργοποίησης των μέσων προστασίας να μικραίνουν όσο πηγαίνουμε από την τροφοδοσία προς την κατανάλωση και οι χαρακτηριστικές των μέσων προστασίας δεν πρέπει να τέμνονται και να έχουν μια διαφορά στο χρόνο ενεργοποίησης. Διαλέγονται υλικά από τον ίδιο κατασκευαστή. Α) Ασφάλειες τήξης

29 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Επιλεκτική συνεργασία Β) Μικροαυτόματοι: Τοποθετούνται μετά από τις ασφάλειες τήξης. Ολική επιλεκτική συνεργασία Μερική επιλεκτική συνεργασία Ολική επιλεκτική συνεργασία με σύστημα χρονοκαθυστέρησης στο διακόπτη που είναι πιο κοντά στη τροφοδοσία. Επικεφαλής/κλάδος Λόγος ονομαστικών ρευμάτων Ασφάλεια/ασφάλεια 1,6/1 (π.χ. 35/16Α) Ασφάλεια/μικροαυτόματος 1,9/1 (π.χ. 32/16Α) Μικροαυτόματος/μικροαυτόματος 1,3/1 (π.χ. 25/16Α)

30 ΜΑΘΗΜΑ 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Επιλεκτική συνεργασία Γ) ΔΔΕ: Η απόζευξη ξεκινά όταν το ρεύμα διαρροής γίνει μεγαλύτερο από το μισό του ονομαστικού ρεύματος διαρροής ΙΔΝ (ΙΔ>ΙΔΝ/2). Ο ΔΔΕ C έχει ονομαστικό ρεύμα ΙΔΝ(C) και χρόνο μη ενεργοποίησης tr(C). O ΔΔΕ D έχει ονομαστικό ρεύμα ΙΔΝ(D), χρόνο μη ενεργοποίησης tr(D) και χρόνο αντίδρασης του μηχανικού μέρους του διακόπτη από τη στιγμή της λήψης της εντολής από τη διάταξη μέχρι την ολοκλήρωση της απόζευξης tc(D). Με βάση τον ΕΛΟΤ HD384 για να μην έχουμε απόζευξη του διακόπτη C πριν από τον D θα πρέπει να ισχύει: ΙΔΝ(C)>2ΙΔΝ(D) και tr(C)>tr(D)+tc(D)

31 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β-ΜΕΡΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β-ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΟΣ

32 Λίγα λόγια για την εργαστηριακή άσκηση 3: Ασθενή Ρεύματα.
Κυκλώματα σθενών ρευμάτων είναι τα κυκλώματα που περιλαμβάνουν: ηλεκτρικά κουδούνια θυροτηλέφωνα συστήματα φωτεινών κλήσεων ή και κλήσεων ατόμων τηλεφωνικές εγκαταστάσεις κεραίες κ.α. Χρησιμοποιούνται: Μετασχηματιστές για υποβιβασμό της τάσης κάτω από 50V (5V, 8V, 12V, 24V) Αγωγοί με πλαστική μόνωση Διατομής 0.28 mm2 για μήκη έως 50m. Διατομής 0.5 mm2 για μήκη πάνω από 50m. Διατομής 0.12 mm2 για μικρά συνδετικά τμήματα. Τα ηλεκτρικά κουδούνια αποτελούνται από δύο ηλεκτρομαγνήτες ή τον βομβητή. Όταν πατάμε το κουμπί του κουδουνιού περνά ηλεκτρικό ρεύμα από τους ηλεκτρομαγνήτες όπου έλκεται ο οπλισμός στον οποίο είναι προσαρμοσμένη η σφύρα και οποία κτυπά τον κώδωνα. Στους βομβητές ο ένας ηλεκτρομαγνήτης έχει αντικατασταθεί από μια παλλόμενη μεμβράνη. κουδούνια διακοπτόμενου ήχου κουδούνια συνεχόμενου ήχου κουδούνια συνεχόμενου ήχου ανεξάρτητα από τον χρόνο επαφής

33 Λίγα λόγια για την εργαστηριακή άσκηση 3: Ασθενή Ρεύματα.
Συνδεσμολογία ηλεκτρικού κουδουνιού ενός ήχου. Ελεγχόμενο από μια θέση: Ελεγχόμενο από δύο θέσεις:

34 Λίγα λόγια για την εργαστηριακή άσκηση 3: Ασθενή Ρεύματα.
Συνδεσμολογία ηλεκτρικού κουδουνιού δύο ήχων.

35 Λίγα λόγια για την εργαστηριακή άσκηση 3: Ασθενή Ρεύματα.
Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά Λειτουργία: Συνδεσμολογία: Ελεγχόμενο από μια θέση: Ελεγχόμενο από δύο θέσεις:

36 Λίγα λόγια για την εργαστηριακή άσκηση 3: Ασθενή Ρεύματα.
Συνδεσμολογία κουδουνιών ενός ήχου και κλειδαριάς σε οικοδομή διαμερισμάτων.

37 Λίγα λόγια για την εργαστηριακή άσκηση 3: Ασθενή Ρεύματα.
Συνδεσμολογία κουδουνιών δύο ήχων και κλειδαριάς σε οικοδομή διαμερισμάτων.

38 Λίγα λόγια για την εργαστηριακή άσκηση 3: Ασθενή Ρεύματα.
Γιατί χρησιμοποιείται το μικρόφωνο στην εγκατάσταση θυροτηλεφώνου, ποία τα στοιχεία του και πώς λειτουργεί. Το μικρόφωνο χρησιμεύει για την μετατροπή των ηχητικών κυμάτων σε μεταβολές του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά την oμιλία τα κύματα προσκρούουν στην κάψα του μικροφώνου και ανάλογα με την ένταση τους παραμορφώνουν μια μεμβράνη, πίσω από την οποία υπάρχουν συγκεντρωμένοι κόκκοι από άνθρακα, οπότε μεταβάλλεται τι αντίσταση του. Αυτή η ωμική αντίσταση δημιουργεί ανάλογες μεταβολές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το μεταβαλλόμενο ρεύμα, διαμέσου μιας γραμμής οδηγείται στο ακουστικό και των δύο ακροατών. Ποία τα στοιχεία του ακουστικού της εγκατάστασης θυροτηλεφώνου και πώς επιτυγχάνεται η λειτουργία του. Το ακουστικό αποτελείται από μια ελαστική μεμβράνη που υπόκειται στην δράση μαγνητικού πεδίου μόνιμου μαγνήτη, στις πολικές εκτάσεις του είναι περιελιγμένα δυο πηνία. Τα πηνία αυτά διεγειρόμενα από το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα του μικροφώνου αυξάνουν ή μειώνουν την δύναμη έλξης που ασκείται από το μόνιμο μαγνήτη πάνω στην μεμβράνη, με αποτέλεσμα να πάλλεται. Η πάλμωση και το κύμα που παράγεται αντιστοιχούν στις μεταβολές του ηλεκτρικού ρεύματος κατά συνεπεία στο ηχητικό κύμα του μικρόφωνου


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google