Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λίγα πράγματα για την. Το Όραμα μας Η Αποστολή μας AIESEC Με το να προσφέρουμε βιωματικές εμπειρίες σε νέους, δίνοντας το περιθώριo να εξερευνήσουν και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λίγα πράγματα για την. Το Όραμα μας Η Αποστολή μας AIESEC Με το να προσφέρουμε βιωματικές εμπειρίες σε νέους, δίνοντας το περιθώριo να εξερευνήσουν και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λίγα πράγματα για την

2 Το Όραμα μας Η Αποστολή μας AIESEC Με το να προσφέρουμε βιωματικές εμπειρίες σε νέους, δίνοντας το περιθώριo να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά τους. Ειρήνη και μεγιστοποιήση των ανθρώπινων δυνατοτήτων Creating Leaders since 1948 Να αναπτύξουμε υπεύθυνους και εξωστρεφείς ηγέτες με επιχειρηματική σκέψη που θα φέρουν θετικό αντίκτυπο στη κοινωνία. Πώς το πετυχαίνουμε

3

4 Προγράμματα συνεργασίας με επιχειρήσεις

5 Το πρόγραμμα Global Talent είναι ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, στο οποίο φοιτητές απ το εξωτερικό έρχονται για πρακτική εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους σε ελληνικές εταιρίες και επιχειρήσεις. Οι συνεργάτες μας αποτελούν κομμάτι του οράματος μας και αποτελούν φορείς αλλαγής προσφέροντας θετικό αντίκτυπο στη κοινωνία. Προγράμματα Global Talent

6 Στηρίζετε τo μεγαλύτερο φοιτητικό οργανισμό στην Ελλάδα Έχετε πρόσβαση σε νέα άτομα με διεθνή τρόπο σκέψης και υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης και προσφοράς Εμπλουτίζετε με πολυπολιτισμικότητα και δυναμισμό στην εταιρία σας Έχετε πρόσβαση σε διαφοροποιημένες γνώσεις και τεχνικές από το εξωτερικό (know-how) και νέες ιδέες Αυξάνετε τη μέση απόδοση των εργαζομένων με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εταιρίας. Γρήγορο Return-on-Investment (ROI) Why Global Talent Why AIESEC Συνεργαζόμαστε για τη δημιουργία της θέσης και τον προσδιορισμό του προφίλ του εργαζομένου. Προωθούμε τη θέση στο διεθνές δίκτυό μας για την αναζήτηση του κατάλληλου ατόμου. Αναλαμβάνουμε τη διαλογή και το φιλτράρισμα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ανάγκες της εταιρίας σας. Πραγματοποιούμε συνεντεύξεις και επιλέγουμε το κατάλληλο άτομο σε συνεργασία με την εταιρία σας. Διεκπεραιώνουμε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως VISA, ασφάλιση, άδεια παραμονής και εργασίας Υποστηρίζουμε τους συμμετέχοντες νέους καθ΄όλη την διάρκεια από την άφιξη και ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα έως το πέρας του προγράμματος.

7 Πρόταση συνεργασίας για την εταιρία στο πρόγραμμα

8 Η AIESEC προτείνει στην εταιρία σας το πρόγραμμα Global Talent Information Technology. Χάρις σε αυτότο πρόγραμμα η επιχείρηση θα αποκτήσει πρόσβαση σε ταλέντα με ξεχωριστές ικανότητες διαχείρισης διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορικής. Αυτό το προφίλ έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις που χρειάζονται επαγγελματίες με εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε να ενσωματώνουν στην εργασία τους υψηλή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, που δεν διατίθεται στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα We have delivered 70 experiences

9 Eνδεικτικά background Ενδεικτικά skills Software Development and programming Creation, management and optimization of web content Database Development Hardware and software support Analysis and development systems Mobile Application Development Web Services iOS / Android HTML5 / CSS3 SQL / MySQL PHP Python Α ν ά π τ υ ξ η τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς Ε π έ ν δ υ σ η σ τ η ν π α ι δ ε ί α τ ω ν ν έ ω ν Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α ι π α ρ ο χ ή ν έ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν JQUERY CSS CAKEPHP ORACLE NETBEANS C++ C# / ASP.NET Java / Javascript HTML HTLM5 ECLIPSE AJAX XML.NET

10 Υποστηρίζοντας το για 1,5 εως και 6 μήνες 250 € + ΦΠΑ για 1,5 εως και 6 μήνες για 12 μήνες 350 € + ΦΠΑ για 12 μήνες Το κόστος Μισθός Βασικός μισθός της χώρας υποδοχής


Κατέβασμα ppt "Λίγα πράγματα για την. Το Όραμα μας Η Αποστολή μας AIESEC Με το να προσφέρουμε βιωματικές εμπειρίες σε νέους, δίνοντας το περιθώριo να εξερευνήσουν και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google