Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Γερμανικό Επιμελητηριακό Σύστημα Claus Munkwitz Γενικός Διευθυντής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Περιοχής Στουτγκάρδης 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Γερμανικό Επιμελητηριακό Σύστημα Claus Munkwitz Γενικός Διευθυντής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Περιοχής Στουτγκάρδης 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Γερμανικό Επιμελητηριακό Σύστημα Claus Munkwitz Γενικός Διευθυντής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Περιοχής Στουτγκάρδης 1

2 Τα Επιμελητήρια στη Γερμανία 2

3 Die deutschen Kammern im Überblick 3 Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Επιμελητήριο Αγροτικής Οικονομίας Οικονομικά Επιμελη- τήρια Ιατρικό Επιμελητήριο, Οδοντιατρικό Επιμελητήριο και Επιμελητήριο Ψυχοθεραπευτών Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων, Επιμελητήριο Μηχανικών Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων, Επιμελητήριο Νομικών Αδελφότητα Πλοηγών Επιμελητήριο Λογιστών, Επιμελητήριο Εφοριακών Ελεγκτών Επαγγελμα- τικά Επιμελη- τήρια

4 Επαγγελματικά Επιμελητήρια  Αντιπροσώπευση του Επαγγέλματος με αρμοδιότητα στην εκάστοτε Περιοχή  Αναλαμβάνουν κρατικά καθήκοντα και την αντιπροσώπευση των μελών τους  Επικρατεί η νομικά κατοχυρωμένη συμμετοχή, εφόσον ανήκει κάποιος στην συγκεκριμένη ομάδα 4

5 Αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιμελητηρίων  Αυτοδιαχείρηση του εκάστοτε οικονομικού τομέα, π.χ. τήρηση μητρώου, επαγγελματική κατάρτιση  Παροχέας υπηρεσιών απέναντι στα μέλη του, π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες  Αντιπροσώπευση απέναντι σε Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 5

6 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Οικονομικών Επιμελητηρίων 6

7 Αυτοδιοίκηση της Οικονομίας  Νομικά κατοχυρωμένη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο της Περιοχής τους  αποκεντρωτική προσέγγιση  Εκχώρηση κρατικών αρμοδιοτήτων στην Οικονομία  νομιμοποίηση  Τα Επιμελητήρια ενώνουν κρατική δράση με οικονομική σκέψη  Βασίζονται σε δημοκρατικές αρχές 7

8 Τα Επιμελητήρια δρουν …  Απορρυθμισμένα και μη γραφειοκρατικά  Ανεξάρτητα και αμερόληπτα  Αντικειμενικά με επίκεντρο το κοινό συμφέρον 8

9 Ζωντανή Επικουρικότητα: Τα Επιμελητήρια…  Αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον οικονομικό τομέα, ακόμη και τις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  Εξισορροπούν διάφορα συμφέροντα  Βρίσκονται πιο κοντά στις Επιχειρήσεις από ότι η Κρατική ή η Δημοτική Διοίκηση 9

10 Βιομηχανικά και Εμπορικά Επιμελητήρια 10

11 Κριτήρια οριοθέτησης ανάμεσα σε Βιομηχανικά και Εμπορικά Επιμελητήρια και σε Βιοτεχνικά Επιμελητήρια  Εξειδίκευση / εξατομικευμένη τεχνική  Επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων, π.χ. ευρεία βιοτεχνικά καταρτισμένο προσωπικό  Βατότητα της Επιχείρησης, π.χ. προσωπική εργασία του Επιχειρηματία στην παραγωγή  Το μέγεθος της Επιχείρησης, π.χ. τοπικό πλαίσιο δράσης, αριθμός εργαζομένων, ύψος του τζίρου και του κεφαλαίου (το μέγεθος μόνο δεν είναι καθοριστικό, π.χ. το Βαφείο Heinrich Schmid με 5.000 εργαζόμενους)  Ο τρόπος κατασκευής, π.χ. παραγωγή εν σειρά (περισσότερο Βιομηχανία) 11

12 Βιομηχανικά και Εμπορικά Επιμελητήρια Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας στο Βερολίνο (DIHK) DIHK Γραφείο στις Βρυξέλλες 80 γερμανικά Βιομηχανικά και Εμπορικά Επιμελητήρια (IHK) Γερμανικά Επιμελητήρια Εξωτερικού Εμπορίου (AHK ) σε 90 χώρες 12

13 Η δομή του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (IHK) 13 Επιχειρήσεις-Μέλη Τοπικά Επιμελητήρια Γενική ΣυνέλευσηΕπιτροπές ΠρόεδροςΓενικός Διευθυντής wählen wählt stellt

14 Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 14

15 Η Βιοτεχνία – Βασικό κομμάτι της γερμανικής οικονομίας ΕπιχειρήσειςΑπασχολού- μενοι Εκπαιδευό- μενοι Κύκλος εργασιών (σε δις €) Γερμανία1.010.0005.350.000380.000518 Βάδη- Βυτεμβέργη 133.000766.00050.00088 Περιοχή Στουτγκάρδη ς 29.000177.00010.00020 Quelle: Handwerkszählung der Statistischen Ämter, Schätzung durch ZDH und BWHT Stand: März 2015 15

16 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Βιοτεχνίας  Επιχειρήσεις που διευθύνονται από κατόχους  προσωπικά υπεύθυνος Επιχειρηματίας  καλές προσωπικές σχέσεις με εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους  βαθειές ρίζες στην περιοχή  κοντινός εφοδιαστής του πληθυσμού Quelle: www.amh-online.de 16

17 Αρμοδιότητες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου: πρώτη προσέγγιση  Νομικές αρμοδιότητες, π.χ.:  Τήρηση του μητρώου  Ρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης  Πραγματογνωμοσύνες  Προαιρετικές αρμοδιότητες/ Υπηρεσίες, π.χ.:  Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση (Ακαδημία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Στουτγκάρδης, Ακαδημία της Βιοτεχνίας)  Συμβουλευτικές υπηρεσίες  Αντιπροσώπευση απέναντι σε Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 17

18 Χρηματοδότηση  μέσω εισφορών και τελών των μελών  Εισφορές μελών το Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Περιοχής Σουτγκάρδης το 2015:  Μέσος όρος: 405 €  Ελάχιστη: 130 €  Ανώτατο όριο: 2.479 € 18

19 Η δομή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 19 Επιχειρήσεις-μέλη και Τεχνίτες Γενική ΣυνέλευσηΕπιτροπές Διοικητικό Συμβούλιο & Προεδρείο Γενικός Διευθυντής & Αναπληρωτής wählen wählt

20 Εθνικά οικονομικά οφέλη των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων 20 © Prof. Dr. Kilian Bizer

21 Εθνικά οικονομικά οφέλη των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων: προώθηση μικρών επιχειρήσεων 21 © Prof. Dr. Kilian Bizer

22 Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια συμφέρουν! Το καθαρό όφελος (σε δις EUR/a) πολύ προσεκτικός υπολογισμός προσεκτικός υπολογισμός Επαγγελματική κατάρτιση477889 Προώθηση μικρών επιχειρήσεων 1736 Νομική πληροφόρηση639 Διαιτησία / Φιλικός Διακανονισμός 22 Σύνολο502966 22 © Prof. Dr. Kilian Bizer

23 Βιοτεχνικές Οργανώσεις 23

24 Σύνθετο δίκτυο στην Γερμανία  Διαφοροποίηση σε ειδική και γενική οργάνωση  Έδρα της Κεντρικής Ένωσης της Γερμανικής Βιοτεχνίας είναι το Βερολίνο  53 Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 24

25 25

26 Καθήκοντα μιας Επαγγελματικής Συντεχνίας (§ 54 HwO)  Αντιπροσώπευση των συμφερόντων του ανάλογου βιοτεχνικού κλάδου στην περιοχή της συντεχνίας(συνήθως Επαρχία)  Δημόσιες σχέσεις  Προσέλκηση νέας γενιάς  Επαγγελματική εκπαίδευση  Διεξαγωγή εξετάσεων (εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)  Διαμεσολάβηση σε διενέξεις ανάμεσα σε εκπαιδεύουσα επιχείρηση και εκπαιδευόμενο 26

27 Καθήκοντα μιας Επαγγελματικής Συντεχνίας (§ 54 HwO)  Μετεκπαίδευση  Συμβουλές στα μέλη σε  Επαγγελματικά ερωτήματα  Νομικά ερωτήματα  Ερωτήματα οικονομίας επιχειρήσεων  Διαμεσολάβηση σε διενέξεις ανάμεσα σε μέλη της Συντεχνίας και πελάτες 27

28 Καθήκοντα μιας Kreishandwerkerschaft (§ 87 HwO)  Αντιπροσώπευση συμφερόντων της Βιοτεχνίας στο σύνολό της σε επαρχιακό επίπεδο  Δημόσιες σχέσεις για την Βιοτεχνία στην επαρχία  Αρμόδια για τις δημόσιες αρχές της επαρχίας  Οργάνωση κοινών εκδηλώσεων των Συντεχνιών- μελών της Kreishandwerkerschaft  Διαχείρηση των εργασιών της συντεχνίας, εφόσον αυτή το επιθυμεί, π.χ. τήρηση λογιστικών βιβλίων 28

29 Καθήκοντα μιας επαγγελματικής ομοσπονδίας / κρατιδιακής επαγγελματικής συντεχνίας (§ 81 HwO)  Αντιπροσώπευση των συμφερόντων του ανάλογου Βιοτεχνικού Κλάδου απέναντι στην κρατιδιακή κυβέρνηση και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο  Γνωμοδοτήσεις, π.χ. σε νόμους της κρατιδιακής κυβέρνησης και σε δημόσιες αρχές, συμπερι- λαμβανομένου και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου  Σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τα συνδικάτα εργαζομένων  Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις-μέλη (νομικές, οικονομικές, επαγγελματικές) 29

30 Καθήκοντα μιας ομοσπονδιακής επαγγελματικής συντεχνίας (§ 85 HwO)  Παρόμοια όπως στην Κρατιδιακή Επαγγελματική Συντεχνία αλλά σε ομοσπονδιακό επίπεδο  Αντιπροσώπευση των συμφερόντων αυτού του Βιοτεχνικού Κλάδου  Δημόσιες σχέσεις  Γνωμοδοτήσεις επί του νομοθετικου έργου με στόχο την αποφυγή μειονεκτημάτων για τον ανάλογο βιοτεχνικό κλάδο 30

31 31

32 Καθήκοντα της Ένωσης Βιοτεχνίας Βάδης- Βυρτεμβέργης (BWHT)  Πολιτική αντιπροσώπευση απέναντι στην κυβέρνηση του κρατιδίου και τα υπουργεία του κρατιδίου  Νομικές πρωτοβουλίες του κρατιδίου  Επιχορηγήσεις για την Βιοτεχνία  Νομοθετικές προτάσεις μέσω της Κεντρικής Ένωσης της Γερμανικής Βιοτεχνίας (ZDH) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση  Δημόσιες σχέσεις  Γνωμοδοτήσεις σε προγραμματισμένες νομοθεσίες 32

33 33

34 Κεντρική Ένωση UDH  Ένωση των Κεντρικών Επαγγελματικών Συντεχνιών στην Ένωση Επιχειρηματιών της Γερμανικής Βιοτεχνίας (UDH)  Καθήκοντα:  Αντιπροσώπευση των Ενώσεων-μελών  σε τεχνικά, επαγγελματικά, οικονομικοπολιτικά, κοινωνικοπολιτικά και πολιτισμικά θέματα 34

35 Κεντρική Ένωση DHKT  Ένωση των 53 Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων στην Γερμανική Κεντρική Ένωση Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων (DHKT)  Καθήκοντα:  Αντιπροσώπευση των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων  πολυτομεακό 35

36 Κορυφαία Οργάνωση: Κεντρική Ένωση της Γερμανικής Βιοτεχνίας (ZDH)  Καθήκοντα:  Σύμπτυξη των εργασιών των 53 Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, των 48 Επαγγελματικών Συντεχνιών όπως και των Οικονομικών και άλλων Βιοτεχνικών Οργανώσεων  Ενιαία διαμόρφωση βούλησης σε όλα τα βασικά θέματα βιοτεχνικής πολιτικής  Αντιπροσώπευση απέναντι σε Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, άλλες βασικές Δημόσιες Αρχές, την ΕΕ και διεθνή οργανώσεις  Μέλος στο UEAPME (european association of craft small and medium-sized enterprises) 36

37 Κοινά Δημόσια Ιδρύματα της Βιοτεχνίας, z.B. …  Επιστημονικό ερευνητικό Κέντρο ιδιαίτερα μέσα στην και για τη Βιοτεχνία  Υπηρεσία παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε όλη την Ομοσπονδία  πληροφόρηση, Σχεδιασμοί κύκλων μαθημάτων, E- Learning  Υποστήριξη από Βιοτεχνία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην εισαγωγή, διατήρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρησης 37

38 Οικονομική Ανάπτυξη 38

39 Κυριαρχικά Καθήκοντα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου § 91 HwO  Μητρώο  Μητρώο Μαθητείας  Ρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης  Επιτήρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης  Καθήκοντα σε σχέση με εξετάσεις τεχνιτών και αρχιτεχνιτών  Δημόσιος διορισμός και ορκωμοσία πραγματογνωμόνων 39

40 Υπηρεσίες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση  Συμβουλή για Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενους  Online-Προσφορές: Ausbildungsbörsen, Πλατφόρμα προσέλκυσης Εκπαιδευομένων azubi-tv.de; www.handwerkspower.de; www.handwerk.de  Εισαγωγική Κατάρτιση  Επαγγέλματα και Εκπαιδευτικά Περιεχόμενα  Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε σχολικές τάξεις  Διεπιχειρησιακή Κατάρτιση (ÜBA)  … και άλλα  40

41 Οι προσφορές μας σε σέρβις και υπηρεσίες Στις δωρεάν μας Υπηρεσίες με μεγάλη ζήτηση ανήκουν π.χ.  Starter-Center για νέους Επιχειρηματίες  Πλατφόρμα διαδοχής Επιχειρήσεων  Προγράμματα εξωτερικού για νέους τεχνίτες  Πλατφόρμες Συνεργασίας σε διεθνή και εθνικές Εκθέσεις και Συνέδρια  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην οικονομία και διαχείρηση Επιχειρήσεων  Περιβαλλοντικές συμβουλευτικές Υπηρεσίες  Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Καινοτομία 41

42 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στην οικονομία και διαχείρηση Επιχειρήσεων  Διαχείριση Επιχειρήσεων  Χρηματοδότηση και Επιδοτήσεις  Κοστολόγηση και υπολογισμός  Φόροι  Παράδοση και ανάληψη Επιχείρησης, Betriebsübergabe/ –übernahme, Διαμεσολάβηση διαδοχής και πλατφόρμα διαδοχής  Marketing  Οργάνωση  Ανάλυση εκμετάλλευσης  Νομική μορφή Επιχειρήσεων 42

43 Starter-Center – Υπηρεσία μιας στάσης  Για ιδρυτές και διαδόχους Επιχειρήσεων  Υπηρεσίες για νέους Επιχειρηματίες: νομικά θέματα, Επιχειρηματικό σχέδιο, Businessplan, Marketing, Χρηματοδότηση  Κέντρο Εντύπων: όλες οι υπηρεσιακές δηλώσεις εκτελούνται και αποστέλλονται, π.χ. σε Δήμους, Εφορίες, συνδικάτο επαγγελματικής ασφάλισης  Κατάρτιση νέων Επιχειρηματιών 43

44 Τεχνικές Υπηρεσίες / Καινοτομία  Τεχνικές Υπηρεσίες:  Προστασία και Υγεία εργαζομένων  Σχεδιασμός τόπου εγκατάστασης επιχείρησης  Αξιολόγηση Μηχανών  Υπηρεσίες σε θέματα Καινοτομίας:  Πατέντες και δικαιώματα προστασίας  Μεταβίβαση τεχνολογίας  Ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών 44

45 Περιβαλλοντολογικές Υπηρεσίες  Έλεγχος περιβαλλοντολογικών εξόδων  Αποφυγή, αξιοποίηση και διάθεση αποβλήτων  Χειρισμό επικίνδυνων ουσιών, αμίαντου  Αποθήκευση ουσιών επικίνδυνα για το νερό  Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών  Ατμοσφαιρική ρύπανση  Επιδοτήσεις  Οικολογική διαχείριση, έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Öko- Audit) 45

46 Μετεκπαίδευση  Ακαδημία στη Stuttgart-Weilimdorf (ιδρύθηκε το 1982 ως «Κέντρο Κατάρτισης και Τεχνολογίας»)  Σεμινάρια  Μοντέρνες βιοτεχνικές τεχνικές  Προετοιμασία αρχιτεχνίτη  Οικονομία Επιχιερήσεων και δίκαιο  Διαχείρηση Επιχειρήσεων  Μηχανογράφηση, Internet  προσωπικότητα 46

47 Παροχή νομικών συμβουλών και Βιοτεχνικό Δίκαιο Στα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου παρέχονται από τους νομικούς μας συμβούλους πληροφορίες στα:  Νομοθέτημα για τη Βιοτεχνία  Παράνομη εργασία  Δίκαιο ανταγωνισμού  Εργατικό δίκαιο  Ενοικιοστασιακοί νόμοι και δικαιώματα μίσθωσης Όλα τα σπουδαία συμβόλαια υπάρχουν ηλεκτρονικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 47

48 Διεθνή Βιοτεχνία Βάδης-Βυτεμβέργης  Εξαγωγική Επίθεση Βιοτεχνίας: εκδηλώσεις για νεοεισερχόμενους  Enterprise Europe Network: Πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές  Europe: Πλατφόρμες συνεργασίας σε διεθνή εκθέσεις και συνέδρια  Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης εξωτερικού εμπορίου: συν τοις άλλοις τελωνιακή διεκπεραίωση, διεκπεραίωση παραγγελίας με την Ελβετία 48

49 Δημόσιες Σχέσεις / Μέσα μαζικής Ενημέρωσης  Τύπος:  Γερμανική Εφημερίδα Βιοτεχνίας  Περιοδικών για νέους „handfest“  Επαφέςμε τον τύπο, συνεντεύξεις τύπου  Δημόσιες σχέσεις:  Εκδηλώσεις όπως γιορτή αρχιτεχνιτών, δημόσες συζητήσεις για το μέλλον, Βραδιές πληροφόρησης  Εκστρατεία δημόσιας εικόνας της Βιοτεχνίας  Το Επιμελητήριο στο διαδίκτυο:  Website, Newsletter, www.azubi-tv.de, „Ραντάρ θέσεων μαθητείας“, τράπεζα πραγματογνωμόνων  Social Media: facebook und twitter 49

50 Παραδείγματα αντιπροσώπευσης: Αποτροπή του οικονομικού δικαίου του δήμου  Σχέδιο της κρατιδιακής κυβέρνησης: να δώσει περισσότερο περιθώριο στους δήμους για δικές τους οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. για δημοτικά οικοδομικά …)  Βιοτεχνία: οικονομική δραστηριότητα μόνο μέσω ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.  Δραστηριότητες του Επιμελητηρίου:  Επιστολές σε βουλευτές  Επαφές με δημοτικά συνδικάτα  Συζητήσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες του κοινοβουλίου 50

51 51

52 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Claus Munkwitz Handwerkskammer Region Stuttgart Heilbronner Str. 43 70191 Stuttgart – Germany Telefon: +49 711 1657-260 E-Mail: claus.munkwitz@hwk-stuttgart.de 52


Κατέβασμα ppt "Το Γερμανικό Επιμελητηριακό Σύστημα Claus Munkwitz Γενικός Διευθυντής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Περιοχής Στουτγκάρδης 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google